Znaki Czasu (lipiec-sierpień 2016)

Czy papież jest następcą św. Piotra - opoka Kościoła

autor:Piotr Andryszczak, dodano 2016-09-23
Adwentyści Dnia Siódmego w swojej publikacji "Znaki Czasu" (lipiec-sierpień 2016) podjęli temat prymatu papieża oraz Piotra jako opoki. Twierdzą też, że rzekomo absolutyzm papieski kontroluje ludzkie myśli, uczucia i czyny...
Raj na ziemi

Czy w raju Świadków Jehowy nie będzie już śmierci?

autor:Włodzimierz Bednarski, dodano 2016-09-23
Świadkowie Jehowy od ponad 100 lat zachwycają się nadchodzącym już „wkrótce” rajem. W tym obiecanym bliskim raju nie ma być już śmierci. Ale czy rzeczywiście śmierć nie ma być obecna w raju, na który oczekują Świadkowie Jehowy, a który obiecuje im...
Tetragram

OZNAKI PRYMATU KOŚCIOŁA RZYMSKIEGO W PIERWSZYCH WIEKACH CHRZEŚCIJAŃSTWA

autor:Jan Lewandowski, dodano 2016-09-20
Postanowiłem więc zająć się w tym tekście czym innym, mianowicie: zebraniem przesłanek dobitnie świadczących o tym, że już od samego początku istnienia chrześcijaństwa Rzym i jego biskupi byli uznawani za jego ośrodek kierowniczy. Myślę, że warto o tym napisać. Istnieją bowiem dziś historyczni ignoranci, gromko podnoszący swój głos w milionach egzemplarzy książek, którzy negują ten oczywisty fakt...
Znaki Czasu Marzec 1994

Adwentyści Dnia Siódmego - Manipulacja obrazem - Dekalog

autor:Piotr Andryszczak, dodano 2016-09-16
Podstawowym działaniem manipulacji, którą w życiu codziennym posługuje się niemal każdy uczestnik komunikacji, jest chęć wytworzenia w odbiorcy określonego obrazu rzeczywistości i nakłonienie go do określonych działań...
ONZ

Świadkowie Jehowy i ONZ

autor:Włodzimierz Bednarski, dodano 2016-09-16
Świadkowie Jehowy od czasu, gdy powstała Organizacja Narodów Zjednoczonych, poświęcają jej w swojej doktrynie wiele uwagi. Oto jak ‘zdemaskowali’ ją jako instytucję, która nie jest dzisiejszą „arką Noego”...
Codzienne badanie Pism 2016

Czy chrześcijanie mieli odważnie świadczyć o Jehowie?

autor:Piotr Andryszczak, dodano 2016-09-09
Świadkowie Jehowy jak zwykle w swoim stylu, próbują poprzez pewnego rodzaju manipulacje tekstem, narzucić swój sposób myślenia. Przyjrzyjmy się temu bliżej. Czy nowy naród, Izrael duchowy, to lud Jehowy?
"Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze,
a wewnątrz są drapieżnymi wilkami. Poznacie ich po ich owocach" (Mt 7, 15-16)
Pięcioksiąg Prorocy Pisma Księgi Greckie Grecko-Polski Nowy Testament Mszał Rzymski Katechizm Kościoła Katolickiego Breviarium Fidei Patrologia Słownik Teologiczny
Asystent kościelny: ks. Krystian Sznura
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2016
stat4u