Kto szuka "Jehowę"?

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2020-01-24

Na internetowej stronie Świadków Jehowy czytamy:

Świadkowie Jehowy jw.org
Świadkowie Jehowy jw.org Świadkowie Jehowy jw.org

Czyżby?


Świadkowie Jehowy w swojej Biblii, nazwanej Przekładem Nowego Świata tak przetłumaczyli wersety, by czytelnik odniósł wrażenie, że one odnoszą się do Organizacji Świadków Jehowy. Porównajmy dwa wydania, z roku 1997 i z 2018 roku:

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 1997 (2006) zob. wyd.1997 (2006) Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 zob. wyd.2018

Dz 15, 17

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 1997 (2006)str.1389 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018str.1535

W Nowym Testamencie nie ma ani słowa o szukaniu "mnie, Jehowy". Jest mowa o szukaniu Pana. A ilu jest Panów?

Rz 10, 12 Judy 4
"Nie ma już różnicy między Żydem a Grekiem. Jeden jest bowiem Pan wszystkich" "jedyny Pan i Władca Jezus Chrystus"

Świadkowie Jehowy nie bacząc na tekst grecki Nowego Testamentu tak przetłumaczyli, by czytelnik Przekładu Nowego Świata odniósł ten werset do Organizacji Świadków Jehowy. Sprawdźmy, jak w rzeczywistości wygląda ten tekst w oryginale:

Grecko-polski Nowy Testament (za zgodą wydawcy) Vocatio Grecko-polski Nowy Testament Kod gram. Tablica kodów Grecko-polski Nowy Testamentwyd.2017 Grecko-polski Nowy Testament

Dz 15. 17

Grecko-polski Nowy Testament
str.695

Nawet interlinia grecko-angielska umieszczona na oficjalnej stronie internetowej Świadków Jehowy, nie potwierdza polskiego tłumaczenia Przekładu Nowego Świata ("szukali mnie, Jehowy"):

Dz 15. 17

interlinia Świadków Jehowy
zob.

Niedawno wydana Biblia ks. Remigiusza Popowskiego SDB:

Pismo Święte Nowego Testamentu ks. Popowski Pismo Święte Nowego Testamentu ks. Popowski Pismo Święte Nowego Testamentu ks. Popowski Pismo Święte Nowego Testamentu ks. Popowski(za zgodą wydawcy) Vocatio, wyd.2017

Dz 15. 17

Pismo Święte Nowego Testamentu ks. Popowski Pismo Święte Nowego Testamentu ks. Popowski
str.1389

Jak czytamy, nie ma tutaj mowy o "szukaniu, mnie, Jehowy razem z ludźmi ze wszystkich narodów nazwanymi od mojego imienia", jak chcą Świadkowie Jehowy w swojej Biblii.


Omawiany fragment Nowego Testamentu pochodzi z Księgi Amosa z Septuaginty, w którym występowało greckie słowo kyrios, a nie tetragram JHWH:

SeptuagintaLXX Septuaginta Septuaginta Septuagintawyd.1979

Am 9, 11-12

Septuaginta
str.511
Septuaginta Vocatio po polsku (za zgodą wydawcy) Vocatio Septuaginta Vocatio po polsku Septuaginta Vocatio po polskuwyd.2014 Septuaginta Vocatio po polsku

Am 9, 11-12

Septuaginta
str.1314

Nowy Testament już odnosi ten fragment do Pana, Jezusa Chrystusa. To Jego mamy szukać:

Dz 17, 27 Flp 2, 21
"aby szukali Boga; może dotkną Go i znajdą niejako po omacku. Bo w rzeczywistości jest On niedaleko od każdego z nas." "bo wszyscy szukają własnego pożytku, a nie - Chrystusa Jezusa."

Sprawdźmy jeszcze w Interlinearnym Grecko-Angielskim Nowym Testamencie:

Interlinear Greek English New Testament Interlinear Greek English New Testament
Interlinear Greek English New Testamentwyd.1982 Interlinear Greek English New Testament

Dz 15, 17

Interlinear Greek English New Testamentstr.484 Interlinear Greek English New Testamentstr.484
Zobacz też:

Wydane przez Towarzystwo Strażnica dwie Biblie z prawem do druku (Diaglott oraz Bible James Version), również nie potwierdzają koncepcji Świadków Jehowy o treści "nazwanymi od mego imienia":

Diaglott Diaglottwyd.1942 Diaglott Diaglott

Dz 15, 17

Bible James Version
str.457
Bible James Version Bible James Version Bible James VersionBible James Version 1611 Bible James Version Bible James Version

Dz 15, 17

Bible James Version
str.133

Dz 15. 15-17

Biblia Tysiąclecia wyd. V wyd.V, Poznań 2000 zob. Biblia Tysiąclecia wyd. V
str.1444

Na koniec ciekawy tekst w Strażnicy z kwietnia 2020 roku:

Strażnica kwiecień 2020KWIECIEŃ 2020 Strażnica kwiecień 2020
str.21

Świadkowie Jehowy na początku bardziej miłowali Jezusa, niż "Jehowę", a dzisiaj muszą bardziej miłować "Jehowę", a nie Jezusa. Dzisiaj dobrze rozumiemy, a co będzie jutro?

Mt 10, 37 Mt 22, 37 J 21, 15
"Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien." "Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem" "rzekł Jezus do Szymona Piotra: «Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?» Odpowiedział Mu: «Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham»."

Inna myśl Towarzystwa Strażnica narzucona szeregowym Świadkom Jehowy:

Strażnica kwiecień 2020KWIECIEŃ 2020 Strażnica kwiecień 2020
str.20

Jakie sposoby proponują Świadkowie Jehowy, by wyrażać Jezusowi miłość? Stanie przy stojakach? Zaprzeczanie modlitwie do Jezusa? Jezus nie chce byśmy do Niego się modlili?

J 14, 14 Dz 7, 59-60 1 J 5, 13-14 Ap 22, 20
"O cokolwiek prosić Mnie będziecie w imię moje, Ja to spełnię." "Tak kamienowali Szczepana, który modlił się: «Panie Jezu, przyjmij ducha mego!» A gdy osunął się na kolana, zawołał głośno: «Panie, nie poczytaj im tego grzechu!» Po tych słowach skonał." "O tym napisałem do was, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, (...) Ufność, którą w Nim pokładamy, polega na przekonaniu, że wysłuchuje On wszystkich naszych próśb zgodnych z Jego wolą." "Mówi Ten, który o tym świadczy: «Zaiste, przyjdę niebawem». Amen. Przyjdź, Panie Jezu!"
Zobacz:

W jednej ze swoich książek, o. Jacek Salij OP podsumował:

"Przypatrzmy się temu zdaniu z Ewangelii, w którym Pan Jezus najmocniej wyznaje, jak bardzo Mu zależy na naszej miłości: "Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien" (Mt 10,37). Otóż gdyby takie słowa wypowiedział ktoś choćby najszlachetniejszy i najwspanialszy, kto nie jest Bogiem, byłby bezczelnym uzurpatorem. Bo jeden tylko Bóg ma prawo do tego, żeby Go kochać z całego serca i ponad wszystkich swoich bliskich. Zatem moja miłość do Pana Jezusa w sposób wręcz fundamentalny wiąże się z tym, czy ja rozpoznaję w Nim prawdziwego Boga."
(o. Jacek Salij OP, EUCHARYSTIA W PERSPEKTYWIE BOŻEJ WSZECHMOCY).
Homilie o Ewangelii św. Łukasza Homilie o Ewangelii św. Łukasza
ATK Warszawa 1986
„Może mi ktoś na to powiedzieć: Zbawiciel nakazał: ‘Będziesz miłował Pana Boga twego z całego serca swego (...) a bliźniego swego jak siebie samego’ [Łk 10:27]. Chcę kochać również Chrystusa: poucz mnie zatem, jak mam Go miłować. Jeśli bowiem będę Go miłował ‘z całego serca...’, postąpię wbrew przykazaniu miłując w ten sposób kogoś innego poza Bogiem. Jeśli zaś będę Go miłował mniej niż wszechmogącego Ojca, obawiam się, żebym się nie okazał niegodziwy i bezbożny wobec ‘Pierworodnego wszelkiego stworzenia’. Poucz mnie, wskaż mi, jak powinienem miłować Chrystusa, postępując w sposób pośredni między tymi dwiema możliwościami. Chcesz wiedzieć, jaką miłością należy obdarzyć Chrystusa? Posłuchaj pokrótce. Miłuj Pana Boga twojego w Chrystusie i nie sądź, że można żywić różną miłość względem Ojca i względem Syna. Miłuj równocześnie i Boga, i Chrystusa. Miłuj Ojca w Synu i Syna w Ojcu ‘z całego serca...’[Łk 10:27]” („Homilie o Ewangelii św. Łukasza” 25:7).

Powrót do strony głównej
Powrót początku artykułu
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2022