SEPTUAGINTA
Natchniona czy nienatchniona?

Autor: Piotr Andryszczak, Uaktualniono: 2021-05-06

Świadkowie Jehowy o Septuagincie:

Strażnica 15 grudnia 201515 grudnia 2015 Strażnica 15 grudnia 2015str.5
Strażnica wrzesień 2017Wrzesień 2017 Strażnica wrzesień 2017str.21 Strażnica wrzesień 2017str.22
Pierwsza wypowiedź pochodzi z Brooklynu z 2015 r. Druga wypowiedź pochodzi już z Warwick z 2017 r.
Strażnica 15 grudnia 2015, s.5 Strażnica wrzesień 2017, s.22
"Praca tylu osób zaowocowała powstaniem dzieła o zróżnicowanym stylu: od dosłownego do raczej swobodnego. Mimo to greckojęzyczni Żydzi, a później chrześcijanie uważali Septuagintę za Słowo Boże." "Prawdziwi chrześcijanie nie uważają, że Septuaginta, Biblia króla Jakuba, Biblia Wiklifa czy jakiekolwiek tłumaczenie Pisma Świętego powstało pod natchnieniem ducha Bożego."

Pierwsi chrześcijanie byli zwykłymi chrześcijanami, ale dopiero obecnie mamy "prawdziwych chrześcijan", czyli Świadków Jehowy, którzy twierdzą, że Septuaginta i inne przekłady Pisma Świętego nie są natchnione. Czy wliczają do tej listy swój własny Przekład Nowego Świata? A może wyłącznie Biblia Świadków Jehowy jest natchniona?

Septuaginta to przekład Starego Testamentu w III/II w. przed Chr. z hebrajskiego na na j. grecki. Powszechnie używany przez chrześcijan. Należy zauważyć, iż na ok. 350 cytatów ze Starego Testamentu w Nowym Testamencie aż ok. 300 pochodzi z gr. Septuaginty. Jaką więc wartość dla pisarzy Nowego Testamentu miała Septuaginta, skoro aż tyle cytatów z niej pochodzi?

Wnikliwe poznawanie Pism Tom 1 Wnikliwe poznawanie Pism Tom 1Tom 1 wyd.2006 Wnikliwe poznawanie Pism Tom 1 Wnikliwe poznawanie Pism Tom 1
Wnikliwe poznawanie Pism Tom 1
str.88
Strażnica 15 grudnia 2015
15 września 1998
Strażnica 15 września 1998str.30 Strażnica 15 września 1998str.31

Septuaginta traci znaczenie wyłącznie u Żydów, dlatego w opozycji do chrześcijan odrzucają cały grecki tekst Starego Testamentu. Ale to jest ich problem, a nie pierwszych chrześcijan.

Kanon hebrajski nie może determinować kanonu chrześcijańskiego, gdyż Kościół nie przejął Starego Testamentu od judaizmu, ale od Jezusa i Apostołów
Strażnica 15 września 1998str.31

Jak sami Świadkowie Jehowy przyznają, iż nie tylko "wielu ludzi, którym głosił Paweł, rozumiało „Septuagintę”", ale zarówno On jak i inni pisarze Nowego Testamentu obficie z niej cytowali. Jeśli dzisiaj wg Świadków Jehowy Septuaginta nie jest już natchniona, to jaką wartość mają jej fragmenty z tetragramem JHWH, na podstawie których tłumacze Przekładu Nowego Świata ‘przywracają imię Boże’ w Nowym Testamencie?


Gość Niedzielny 2018Gość Niedzielny 7 stycznia 2018, Nr 1, s.68
Biblia Pierwszego Kościoła, Vocatio (za zgodą wydawcy) Vocatio Biblia Pierwszego Kościoła, Vocatio Biblia Pierwszego Kościoła, Vocatiowyd.2017 Biblia Pierwszego Kościoła, Vocatio
Biblia Pierwszego Kościoła, Vocatio
Biblia Pierwszego Kościoła, Vocatio Biblia Pierwszego Kościoła, Vocatio
Biblia Pierwszego Kościoła, Vocatio
Biblia Pierwszego Kościoła, Vocatio Biblia Pierwszego Kościoła, Vocatio
Biblia Pierwszego Kościoła, Vocatio

Grecka Septuaginta:

SeptuagintaLXX Septuaginta Septuaginta Septuagintawyd.1979

Septuaginta Vocatio po polsku (za zgodą wydawcy) Vocatio Septuaginta Vocatio po polsku Septuaginta Vocatio po polskuwyd.2014 Septuaginta Vocatio po polsku
Septuaginta Vocatio po polsku
Septuaginta Vocatio po polsku
Septuaginta Vocatio po polsku
Septuaginta Vocatio po polsku
Septuaginta Vocatio po polsku
Septuaginta Vocatio po polsku
Septuaginta Vocatio po polsku
Septuaginta Vocatio po polsku
Septuaginta Vocatio po polsku
Septuaginta Vocatio po polsku
Septuaginta Vocatio po polsku
Septuaginta Vocatio po polsku
Septuaginta Vocatio po polsku

Powrót do strony głównej
Powrót początku artykułu
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2023