Król Nabuchodonozor (drzewo i sen),
a Świadkowie Jehowy

Autor: Piotr Andryszczak

Nadszedł czas 1920
zob.
wyd.pol.1920 zob.
Nadszedł czas 1920
str.99
Prawda was wyswobodzi
zob.
wyd.pol.1946 zob.
Prawda was wyswobodzi
str.219
Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi
zob.
wyd.1984
Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi
Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi
str.139
Strażnica 15 lipca 2006
15 lipca 2006
Strażnica 15 lipca 2006
str.6

O czym czytamy w Księdze Daniela?

Przebudźcie się! 22 kwietnia 2005zob. Edycja św. Pawła zob. Dn 4,17-19 Przebudźcie się! 22 kwietnia 2005
str.1951

"Drzewem, które widziałeś (...) jesteś ty, królu" - jak czytamy w Piśmie Świętym. Konkretna odpowiedź i nic więcej.

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu ed. św. Pawłastr.1950

Nadszedł czas wyd.1920 Prawda was wyswobodzi wyd.1946 Będziesz mógł żyć wiecznie... wyd.1984 Pismo Święte
"Znamienne to drzewo, w swej chwale i piękności, reprezentowało pierwotne królestwo świata" (s.99) "Przeto to wielkie drzewo dosięgające aż do nieba, które Nabuchodonozor, król babiloński widział, obrazowało niebieski urząd Lucyfera" (s.219) "Wielkie drzewo w 4 rozdziale Daniela przedstawia Panowanie Boże (...) zwierzchnią władzę Boga" (s.139) "Drzewem, które widziałeś, które rosło i stawało się coraz mocniejsze (...) jesteś ty, królu"

Świadkowie Jehowy - kim są? Świadkowie Jehowy - kim są? Świadkowie Jehowy - kim są?wyd.1991 Świadkowie Jehowy - kim są?
Świadkowie Jehowy - kim są?str.74 Świadkowie Jehowy - kim są?
Świadkowie Jehowy - kim są?
str.76

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2023