Dlaczego Świadkowie Jehowy w swojej Biblii wstawili do Łk 4,18 zaimek osobowy "on"?

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2018-11-30

Świadkowie Jehowy w jednej ze swoich publikacji, która jest dostępna w Internecie w temacie bluźnierstwa przeciwko Duchowi Świętemu, formułują zdania tak, jakby Duch Święty był Osobą, choć sami twierdzą, że to tylko "czynna siła". Co możemy przeczytać w tym fragmencie:

Chrześcijańskie życie i służbaMateriały źródłowe... KWIECIEŃ 2018 Chrześcijańskie życie i służba
str.3

Wygląda na to, że Świadkowie Jehowy uznają bluźnierstwo zarówno przeciwko Bogu, jak i "rzeczom świętym". Ciekawe jakie to są "rzeczy święte", o których wspomina ta publikacja. Czyżby Świadkowie Jehowy mieli tutaj na myśli Ducha Świętego, traktując Go jak rzecz, a nie osobę?

Zobacz:

Zauważmy, że Świadkowie napisali, iż Duch Święty "pochodzi od samego Boga". Pismo Święte jednak mówi, że Duch Święty pochodzi od Boga, a konkretnie od Osób Bożych: Ojca i Syna. Mało tego, Duch Święty jest w 1 Kor 6, 20 nazwany Bogiem (KKK "253 Nie wyznajemy trzech bogów, ale jednego Boga w trzech Osobach"):

1 Kor 6, 19-20 J 14, 16 J 15, 26
"Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga, i że już nie należycie do samych siebie? Za [wielką] bowiem cenę zostaliście nabyci. Chwalcie więc Boga w waszym ciele!" "Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze" "Gdy jednak przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie"
KKK
253 Trójca jest jednością. Nie wyznajemy trzech bogów, ale jednego Boga w trzech Osobach: "Trójcę współistotną"65. Osoby Boskie nie dzielą między siebie jedynej Boskości, ale każda z nich jest całym Bogiem: "Ojciec jest tym samym, co Syn, Syn tym samym, co Ojciec, Duch Święty tym samym, co Ojciec i Syn, to znaczy jednym Bogiem co do natury"66. "Każda z trzech Osób jest tą rzeczywistością, to znaczy substancją, istotą lub naturą Bożą"67.

254 Osoby Boskie rzeczywiście różnią się między sobą. "Bóg jest jedyny, ale nie jakby samotny" (quasi solitarius)68. "Ojciec", "Syn", "Duch Święty" nie są tylko imionami oznaczającymi sposoby istnienia Boskiego Bytu, ponieważ te Osoby rzeczywiście różnią się między sobą: "Ojciec nie jest tym samym, kim jest Syn, Syn tym samym, kim Ojciec, ani Duch Święty tym samym, kim Ojciec czy Syn"69. Różnią się między sobą relacjami pochodzenia: "Ojciec jest Tym, który rodzi; Syn Tym, który jest rodzony; Duch Święty Tym, który pochodzi"70. Jedność Boska jest trynitarna.

255 Osoby Boskie pozostają we wzajemnych relacjach. Rzeczywiste rozróżnienie Osób Boskich - ponieważ nie dzieli jedności Bożej - polega jedynie na relacjach, w jakich pozostaje jedna z nich w stosunku do innych: "W relacyjnych imionach Osób Boskich Ojciec jest odniesiony do Syna, Syn do Ojca, Duch Święty do Ojca i Syna; gdy mówimy o tych trzech Osobach, rozważając relacje, wierzymy jednak w jedną naturę, czyli substancję"71. Rzeczywiście, "wszystko jest (w Nich) jednym, gdzie nie zachodzi przeciwstawność relacji"72. Z powodu tej jedności Ojciec jest cały w Synu, cały w Duchu Świętym; Syn jest cały w Ojcu, cały w Duchu Świętym; Duch Święty jest cały w Ojcu, cały w Synu"73.

Świadkowie Jehowy by zaprzeczyć osobowości Ducha Świętego odwołują się do personifikacji. Podręcznik Świadków Jehowy tak stawia sprawę:

Prowadzenie rozmów na podstawie Pismwyd. 2001 Prowadzenie rozmów na podstawie Pismstr.82 Prowadzenie rozmów na podstawie Pismstr.83

Argument z Parakletem jest chybiony, ponieważ:

W OBRONIE WIARY W OBRONIE WIARY
Toruń 2015
W OBRONIE WIARY
"Duch Św. nazywany jest „Pocieszycielem” (gr. Parakletos) J 14:16, 26, 15:26, 16:7. Tak też określony jest Bóg Ojciec (2Kor 7:6, Iz 51:12) i Syn Boży (J 14:16 i 1J 2:1; w oryginale greckim Rzecznik = Parakletos). Pocieszycielami, pisarze natchnieni nazywają osoby (Hi 16:2 NP, 33:23 NP, 2Sm 10:3, Koh 4:1). Przekłady starołacińskie z II w. jeszcze bardziej podkreślają osobowość Ducha Św. oddając greckie słowo Parakletos poprzez termin advocatus (adwokat). W NT padają słowa: „A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem” (J 14:26). „Posłać” Pocieszyciela „w moim imieniu”, jak mówił Jezus, można tylko osobę." (str.196-197)
Zobacz więcej:

Jest rzeczą niezrozumiałą, dlaczego Świadkowie Jehowy mimo, że podważają osobowość Ducha Świętego, w swojej Biblii dodali zaimek osobowy "on", choć w tekście greckim nie występuje:

Przekład Nowego Świata Przekład Nowego Świata Przekład Nowego Światawyd.2006

Łk 4, 18

Przekład Nowego Świata
str.1292

Zobaczmy, że zaimka "on" nie ma w greckim tekście Nowego Testamentu:

Grecko-polski Nowy Testament (za zgodą wydawcy) Vocatio Grecko-polski Nowy Testament(tab.kod.gram.) Grecko-polski Nowy Testament
wyd.1997

Łk 4, 18

Grecko-polski Nowy Testament
str.260

Potwierdza brak zaimka:

Strażnica 1 lutego 1998
1 lutego 1998
Strażnica 1 lutego 1998 Strażnica 1 lutego 1998 Strażnica 1 lutego 1998
str.32
The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures
wyd.1985

Łk 4, 18

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures
str.270

Jako uzasadnienie dodania słowa "he" powołują się na przekłady:

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures
str.270
The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures
str.13

A mimo to w Przekładzie Nowego Świata jest i to po grecku:

Przekład Nowego Świata po grecku
Przekład Nowego Świata po grecku
Przekład Nowego Świata po grecku
wyd.2008

Łk 4, 18

Przekład Nowego Świata po grecku
str.1283
Wielki Słownik Grecko-Polski (za zgodą wydawcy) Vocatio Wielki Słownik Grecko-Polski Vocatio Wielki Słownik Grecko-Polskizob. Wielki Słownik Grecko-Polskiwyd.1994
Wielki Słownik Grecko-Polski
str.83
Wielki Słownik Grecko-Polski
str.83

Dlaczego jednak Świadkowie Jehowy podkreślają osobowość Ducha Świętego zaimkiem "he", skoro wg nich Duch Święty nie jest osobą?

The New World Translation of the Holy Scriptures The New World Translation of the Holy Scriptures The New World Translation of the Holy Scriptures2013

Łk 4, 18

New World Translation of the Holy Scriptures
str.1385

W zrewidowanym polskim przekładzie z 2018 roku, usunięto zaimek "on":

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018wyd.2018

Łk 4, 18

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018
str.1433

Porównajmy dwa przekłady:

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 1997 (2006) zob. wyd.1997 (2006) Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 zob. wyd.2018

Łk 4, 18

Przekład Nowego Świata
str.1292
Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018
str.1433

ed. Święty Paweł ed. Święty Paweł
Święty Paweł
ed. Święty Paweł
2008

Łk 4, 18

ed. Święty Paweł
str.2266
ed. Święty Paweł
str.2265
ed. Święty Paweł
str.2266

ed. Święty Paweł ed. Święty Paweł
Święty Paweł
ed. Święty Paweł
wyd.2011

Łk 4, 18

ed. Święty Paweł
str.255
ed. Święty Paweł
str.260
ed. Święty Paweł
ed. Święty Paweł
str.262

Wróćmy na chwilę do komentarza:

ed. Święty Paweł
str.260
Septuaginta Septuaginta Septuaginta wyd.1979

Iz 61, 1-2

Septuaginta
str.648

Dla porównania:

Łk 4, 18

Grecko-polski Nowy Testament
str.260

Ciekawie brzmi dawna pieśń podczas mowy pogrzebowej Rutherforda:

Strażnica Grudzień 1916 Nr 12str.18 Strażnica Grudzień 1916 Nr 12Strażnica Grudzień 1916 Nr 12str.24
Zobacz:

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2024