"Nowe niebiosa i nowa ziemia"

Autor: Piotr Andryszczak

Początkowo wszyscy Świadkowie Jehowy wybierali się do nieba. Czytamy o tym w tej publikacji:

Świadkowie Jehowy głosiciele Królestwa Bożego
zob.
wyd.1995
Świadkowie Jehowy głosiciele Królestwa Bożego Świadkowie Jehowy głosiciele Królestwa Bożego
str.161

Zwróćmy uwagę na ważną rzecz. Świadkowie Jehowy przyznają, że chrześcijanie wierzą, iż dobrzy ludzie, a więc wszyscy sprawiedliwi otrzymają nagrodę niebiańską.

Świadkowie Jehowy jednak nie byliby sobą, gdyby nie wprowadzili zmian w swoich wierzeniach. Czytamy tutaj, iż:

Świadkowie Jehowy głosiciele Królestwa Bożego
zob.
wyd.1995
Świadkowie Jehowy głosiciele Królestwa Bożego
str.162
Świadkowie Jehowy głosiciele Królestwa Bożego
str.166

Nagle okazuje się, że od roku 1935 "wielka rzesza" (Ap 7, 9n) to są ludzie, którzy będą żyć w raju na ziemi. Kiedy już ich "uziemiono", sztandarowym wersetem zostaje Mt 5, 5:

Strażnica 1 listopada 2009
1 listopada 2009
Strażnica 1 listopada 2009
str.6

Ciekawostką jest fakt, iż tekst z Mt 5,5 Świadkowie Jehowy odnoszą przede wszystkim do "klasy niebiańskiej" (ci mają zarządzać ziemią), a dopiero potem do "klasy ziemskiej":

Strażnica 1960 Nr 17
1960 Nr 17
Strażnica 1960 Nr 17
str.16
Strażnica 15 października 1991
15 października 1991
Strażnica 15 października 1991
str.10
Strażnica 15 października 1991
str.11
Strażnica 15 marca 2009
15 marca 2009
Strażnica 15 marca 2009
str.11

Dlaczego Świadkowie Jehowy głównie opierają się na Mt 5, 5, by przekonać swoich rozmówców, iż będą żyć w raju na ziemi, a jednocześnie ten sam werset odnoszą do klasy niebiańskiej? Podczas rozmowy jednak nie wspominają o tym. Czy rzeczywiście werset Mt 5, 5 mówi nam o raju na ziemi? Zauważmy, że w tym wersecie nie pada słowo "raj". Poza tym cały kontekst mówi nam o jednej nadziei, tej niebiańskiej:

Biblia Tysiąclecia Pallottinum Pallottinum

Mt 5, 3-12

Biblia Tysiąclecia Pallottinum
"Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie" (w.3)
"Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie" (w.10)
"Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie" (w.12)

A więc WSZYSCY błogosławieni wymienieni w wersetach od 3 do 12 otrzymają niebo.

Kim są "cisi" w Mt 5, 5?

Błogosławieństwa Ewangelijnezob. Błogosławieństwa Ewangelijnewyd.1990
Błogosławieństwa Ewangelijnestr.172

Pan Jezus w błogosławieństwach mówi o "ziemi" i "niebie" i nazywa to "królestwem niebieskim". Natomiast św. Piotr nazywa królestwo niebieskie "nowym niebem" i "nową ziemią":

2P 3, 13

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Jak to jest możliwe, iż w Biblii mamy napisane:

2Kor 2, 9

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Świadkowie Jehowy wbrew tym słowom malują na swoich obrazkach "raj na ziemi", mimo to, że Mt 5, 5 odnosi się do królestwa niebieskiego:

Strażnica 1 lutego 2010
1 lutego 2010
Strażnica 1 lutego 2010
str.23

Świadkowie Jehowy interpretując Mt 5, 5 kilkakrotnie już zapowiadali "raj na ziemi":

Miliony z obecnie żyjących nie umrą! Miliony z obecnie żyjących nie umrą! Miliony z obecnie żyjących nie umrą!
wyd.ang.1920 wyd.pol. 1920 wyd.pol. 1920
Miliony z obecnie żyjących nie umrą!str.60
Pilnie zważaj na proroctwo Danielazob. Pilnie zważaj na proroctwo Danielawyd.1999
Pilnie zważaj na proroctwo Danielastr.303
Przebudźcie się!
lata 1960-69
Przebudźcie się! Przebudźcie się!
str.12

Dzisiaj już wiemy, że wbrew zapowiedziom Świadków Jehowy, iż w XX w. zostanie przywrócony "raj na ziemi", proroctwo to nie spełniło się.


"Nowe niebiosa i nowa ziemia" według nauki Kościoła katolickiego:

Biblia Tysiąclecia Pallottinum Pallottinum

2P 3, 13

Biblia Tysiąclecia Pallottinum
Katolicki Katechizm Ludowyzob. Katolicki Katechizm Ludowywyd.1911
Katolicki Katechizm Ludowystr.154
Katechizm Katolickizob. Katechizm Katolickiwyd.1957
Katechizm Katolickistr.295 Katechizm Katolickistr.296
Katechizm Kościoła Katolickiegozob. Katechizm Kościoła KatolickiegoPallottinum 1994
Katolicki Katechizm Ludowystr.168
Słownik Teologii Biblijnej
str.106
Słownik Teologii Biblijnej
wyd.1990
Słownik Teologii Biblijnej
wyd.III
Słownik Teologii Biblijnejstr.1135
Eschatologia biblijna Nowego Testamentu
zob.
Eschatologia biblijna Nowego Testamentu
wyd.1987
Eschatologia biblijna Nowego Testamentustr.135

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2024