"Jeszcze raz o niedzieli

Autor: Piotr Andryszczak

Świadkowie Jehowy w tej publikacji pytają:

Przebudźcie się! Wrzesień 2011
Wrzesień 2011
Przebudźcie się! Wrzesień 2011
str.10

W swej argumentacji najpierw podważają wieczność Dekalogu, iż on rzekomo już nie obowiązuje chrześcijan:

Przebudźcie się! Wrzesień 2011
Wrzesień 2011
Przebudźcie się! Wrzesień 2011
str.10

Należy zwrócić uwagę, że Wj 20, 8-10, to jedno z przykazań Dekalogu, które jest wieczne:

Biblia Tysiąclecia wyd.IV
wyd.IV
Ps 119, 43-44 Biblia Tysiąclecia wyd.IV Ps 111, 7-8 Biblia Tysiąclecia wyd.IV Ap 14, 12 Biblia Tysiąclecia wyd.IV

Dalej Świadkowie Jehowy argumentują:

Przebudźcie się! Wrzesień 2011
Wrzesień 2011
Przebudźcie się! Wrzesień 2011 Przebudźcie się! Wrzesień 2011
str.10

Kontekst "cieni" w Hbr 10, 1 mówi nam o ofiarach Starego Testamentu. Komentarz Biblii Poznańskiej:

Biblia Poznańska Biblia Poznańska
wyd.III
Biblia Poznańska
wyd.1994

Hbr 10, 1

Biblia Poznańskastr.548
Przebudźcie się! Wrzesień 2011
Wrzesień 2011
Przebudźcie się! Wrzesień 2011
str.10

Nie jest prawdą, iż Dekalog przestał obowiązywać, ponieważ Pismo Święte o Dekalogu mówi tak:

Biblia Tysiąclecia wyd.IV
wyd.IV
Ps 111, 7-8 Biblia Tysiąclecia wyd.IV Ap 14, 12 Biblia Tysiąclecia wyd.IV

Słowa Ap 14, 12 zostały napisane po śmierci Jezusa. Więc nie o Dekalog chodzi w Rz 10, 4. Należy zauważyć, że Dekalog był podstawową, ale również i integralną częścią Prawa Mojżeszowego. Chrystus nie przyszedł znieść Prawa Mojżeszowego, ale go wypełnić (Mt 5, 17).

Zob.:

Przebudźcie się! Wrzesień 2011
Wrzesień 2011
Przebudźcie się! Wrzesień 2011 Przebudźcie się! Wrzesień 2011
str.10
Przebudźcie się! Wrzesień 2011
str.11

W takim razie należy zadać pytanie, na jakiej podstawie Świadkowie Jehowy organizują swoje zebrania w tzw. Salach Królestwa akurat w niedziele czy w inne dni tygodnia ("studium książki"), skoro rzekomo w Biblii nie ma o tym mowy?

W Biblii jest jednak napisane, że zebrania chrześcijańskie odbywały się m. in. właśnie w pierwszy dzień tygodnia, w niedzielę. O tym już w tym artykule Świadkowie Jehowy milczą. Dlaczego? O tym jeszcze będzie mowa. Gdzie o tym możemy przeczytać:

Biblia Tysiąclecia wyd.IV
wyd.IV
Dz 20, 7 Biblia Tysiąclecia wyd.IV

Czy Świadkowie Jehowy gromadzą się w niedzielę - w pierwszy dzień tygodnia - na "łamaniu chleba" w swoich Salach Królestwa?

Należy zwrócić uwagę w jaki sposób Świadkowie Jehowy oddali tekst Dz 20,7 w swojej Biblii:

Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Świata
zob.
wyd.pol.1994
Dz 20, 7 Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Świata
str.181

Porównajmy:

Biblia Tysiąclecia wyd.IV Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Świata
Biblia Tysiąclecia wyd.IV Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Świata

Wniosek jest jasny i oczywisty. Skoro Świadkowie Jehowy nie gromadzą się na "łamaniu chleba" w niedzielę, musieli "poprawić" werset w swojej Biblii. Widać to w wydanym przez Towarzystwo Strażnica międzywierszowym przekładzie, który w Dz 20, 7 ma w lewej szpalcie "break bread" (łamanie chleba), a w prawej szpalcie już nie (PNŚ):

Strażnica 1 lutego 1998
1 lutego 1998
Strażnica 1 lutego 1998 Strażnica 1 lutego 1998 Strażnica 1 lutego 1998
str.32
The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures
wyd.1985

Dz 20, 7

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scripturesstr.623

Dlatego też w polskim wydaniu Przekładu Nowego Świata jest mowa o spożywaniu posiłku, a nie o "łamaniu chleba". Po co Świadkowie Jehowy wydali ten przekład? Możemy się o tym dowiedzieć z tej publikacji:

No i jak wygląda ta konfrontacja lewej i prawej szpalty? Przekład interlinearny w j. polskim potwierdza "łamanie chleba", a nie "spożywanie posiłku":

Grecko-polski Nowy Testament (za zgodą wydawcy) Vocatio Grecko-polski Nowy Testament(tab.kod.gram.) Grecko-polski Nowy Testament
wyd.1997

Dz 20, 7

Grecko-polski Nowy Testamentstr.633

Wróćmy jeszcze raz do twierdzenia Świadków Jehowy:

Przebudźcie się! Wrzesień 2011
Wrzesień 2011
Przebudźcie się! Wrzesień 2011
str.10
Przebudźcie się! Wrzesień 2011
str.11

Mamy tutaj pewnego rodzaju manipulację. Świadkowie Jehowy stawiają tezę, że Biblia nie podaje informacji o mających się w przyszłości odbywać zebraniach w niedzielę ("łamanie chleba"), (choć jak wiemy już takie się odbywają - Dz 20, 7) i na tej podstawie Świadkowie Jehowy wysnuwają wniosek:

Przebudźcie się! Wrzesień 2011
Wrzesień 2011
Przebudźcie się! Wrzesień 2011
str.11

Jak już wiemy z relacji św. Łukasza w Dz 20,7, chrześcijanie gromadzili się właśnie w niedzielę na "łamaniu chleba", czyli na wielbieniu Boga w Eucharystii. W innych miejscach również jest mowa o "łamaniu chleba": Dz 2,42; Dz 2,46, ale Świadkowie Jehowy zdążyli dopasować swoją Biblię do wcześniej założonych tez.

Zob. więcej:

O spożywaniu czytamy: 1 Kor 11, 26; 1 Kor 11, 33.


Świadkowie Jehowy pytają:

Przebudźcie się! Wrzesień 2011
Wrzesień 2011
Przebudźcie się! Wrzesień 2011
str.11

Bóg w późniejszym czasie nie musiał wyróżnić jakiegoś szczególnego dnia. Dzień ten już został wyróżniony przez zmartwychwstanie Jezusa i zesłanie na Apostołów Ducha Świętego. Dlatego też pierwszy dzień tygodnia w (Dz 20,7) nie pojawił się przypadkowo. Niedziela była i będzie uroczystym dniem dla chrześcijan:

Mszał Rzymski Mszał Rzymski
Poznań 1986
Mszał Rzymskizob.

Wynika to również z III przykazania Dekalogu, które nas obowiązuje (Ps 111, 7-8).


Świadkowie Jehowy mają jednak krótką pamięć i sami widocznie już nie pamiętają, co pisali wcześniej na temat niedzieli:

Nowe Stworzenie
Nowe Stworzenie
Nowe Stworzenie
wyd.1925
Nowe Stworzenie
Nowe Stworzeniestr.470 Nowe Stworzeniestr.471

Jak mają się powyższe słowa do tego co czytamy obecnie:

Przebudźcie się! Wrzesień 2011
Wrzesień 2011
Przebudźcie się! Wrzesień 2011
str.11

Nie jest prawdą, że "wzór pozostawiony przez pierwszych chrześcijan ściśle naśladują dzisiaj Świadkowie Jehowy". Gdzie Świadkowie Jehowy gromadzą się na "cotygodniowych zebraniach" na "łamaniu chleba", jak to czynił pierwotny Kościół? Jak zareagowałby św. Paweł wizytując niedzielne zebrania Świadków Jehowy?

Biblia Tysiąclecia wyd.IV
wyd.IV
Dz 20, 7
Biblia Tysiąclecia wyd.IV
Dz 2, 42 Biblia Tysiąclecia wyd.IV 1 Kor 11, 20 Biblia Tysiąclecia wyd.IV

Świadkowie Jehowy zwalczając niedzielę wpadają we własne sidła. Bowiem w jednym artykule mamy dwie sprzeczne ze sobą wypowiedzi. Najpierw twierdzą, że w Biblii nie napisano, by zebrania odbywały się w niedzielę, a sami potem piszą, że ich zebrania odbywają się na co tydzień:

Przebudźcie się! Wrzesień 2011
Wrzesień 2011
Przebudźcie się! Wrzesień 2011
str.10
Przebudźcie się! Wrzesień 2011 Przebudźcie się! Wrzesień 2011
str.11

Jak się mają w rzeczywistości powyższe słowa Pisma Świętego (Dz 20, 7; Dz 2, 42)do słów, które czytamy w tej publikacji:

Przebudźcie się! Wrzesień 2011
Wrzesień 2011
Przebudźcie się! Wrzesień 2011
str.11

Świadkowie Jehowy w artykule zadają pytanie: "Czy nie warto przyjść na takie zebranie?" A ja zapytam, a PO CO? Czy spotkamy tam to, o czym pisał św. Łukasz w Dz 20, 7 czy może trafimy na "studium Strażnicy"? Gdzie Świadkowie Jehowy trwają: "w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach"?

Zauważmy pewną rzecz. Otóż aby wszystko już było zgodne z tym co się dzieje obecnie na "cotygodniowych zebraniach" w tzw. Salach Królestwa, Świadkowie Jehowy "wykazali" podobieństwo zebrań pierwszych chrześcijan ze współczesnymi ich zebraniami. Niestety jak widać, w obu przypadkach brakuje "łamania chleba":

Strażnica 15 kwietnia 2007
15 kwietnia 2007
Strażnica 15 kwietnia 2007
str.23
Strażnica 1 lutego 2009
1 lutego 2009
Strażnica 1 lutego 2009
str.21
Strażnica 1 lutego 2009
str.22

Czy Świadkowie Jehowy potrafią wskazać w Biblii teksty, które mówią nam o tym, że pierwsi chrześcijanie studiowali Strażnicę, a my mamy to czynić tak, jak to obecnie czynią Świadkowie Jehowy? Przecież sami piszą, iż:

Przebudźcie się! Wrzesień 2011
Wrzesień 2011
Przebudźcie się! Wrzesień 2011
str.11

W ten sposób zachowywali się pierwsi chrześcijanie?

Strażnica 15 lipca 2013
15 lipca 2013
Strażnica 15 lipca 2013
str.23

Na koniec przypomnijmy:

Biblia Tysiąclecia wyd.IV
wyd.IV
1 Kor 11, 33-34 Biblia Tysiąclecia wyd.IV
Zob.:

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2022