Świadkowie Jehowy - chrzest - symbol
i spirytysta Johannes Greber

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2016-06-24

Mały Słownik Teologiczny
Mały Słownik Teologiczny
Mały Słownik Teologiczny
wyd.1960
Mały Słownik Teologicznystr.75 Mały Słownik Teologicznystr.75
Słownik teologiczny
zob.
Słownik teologiczny
wyd.1985
Słownik teologiczny
zob.
Słownik teologiczny
str.86
Słownik teologiczny
str.87
Katechizm Kościoła Katolickiego Katechizm Kościoła Katolickiegowyd.1994 Katechizm Kościoła Katolickiego
Katechizm Kościoła Katolickiego
str.300
Katechizm Kościoła Katolickiego
str.301

Świadkowie Jehowy mają zupełnie inną naukę o chrzcie. Nazywają go "symbolem". A wiemy, że symbol nie niesie żadnego skutku.

Prowadzenie rozmów na podstawie Pism wyd. 2001 Prowadzenie rozmów na podstawie Pismstr.55

W Piśmie Świętym nie ma ani słowa, że chrzest jest "symbolem poświadczającym, że ten, kto jest chrzczony, całkowicie, bezwarunkowo i bez zastrzeżeń oddał się przez Jezusa Chrystusa na spełnianie woli Jehowy Boga.". Nowy Testament nic nie mówi o "woli Jehowy Boga".

Biblia Tysiąclecia Pallottinum
Pallottinum
    Łk 3,3
Biblia Tysiąclecia
Grecko-polski Nowy Testament (za zgodą wydawcy) Vocatio Grecko-polski Nowy Testament(tab.kod.gram.) Grecko-polski Nowy Testament
wyd.1997

Łk 3,3

Grecko-polski Nowy Testament
str.253
Grecko-polski Nowy Testament
str.254

Natomiast Świadkowie Jehowy aby uzasadnić swoją naukę o chrzcie jako "symbolu", dodali ten wyraz w swojej Biblii w kilku miejscach, nawet nie umieszczając ich w nawiasach kwadratowych:

Przekład Nowego Świata wyd.1997
    Łk 3,3
Przekład Nowego Światastr.1290
    Dz 13, 24
Przekład Nowego Światastr.1386
    Dz 19, 4
Przekład Nowego Światastr.1395
    Mk 1, 4
Przekład Nowego Światastr.1258

Dowód na to, że słowo "symbol" nie występuje w oryginale, dają nam sami Świadkowie Jehowy w tym przekładzie:

Strażnica 1 lutego 1998
1 lutego 1998
Strażnica 1 lutego 1998 Strażnica 1 lutego 1998 Strażnica 1 lutego 1998
str.32
The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures
wyd.1985

W lewej szpalcie nie ma, a w prawej szpalcie (Przekład Nowego Świata) dodane słowo w nawiasie kwadratowym:

    Łk 3. 3
Rocznik 2008str.263

    Dz 13, 24
Rocznik 2008str.587
    Dz 19, 4
Rocznik 2008str.617
    Mk 1, 4
Rocznik 2008str.157

Poniżej przekład Świadków Jehowy wydany w roku 2013 i obecnie obowiązujący, w którym to nie ma już nawiasu kwadratowego, stąd też czytelnik ma odnieść wrażenie, że to słowo należy do tekstu natchnionego:

The New World Translation of the Holy Scriptures The New World Translation of the Holy Scriptures The New World Translation of the Holy Scriptures2013
    Łk 3,3
New World Translation of the Holy Scriptures (2013 Revision)str.1383
    Dz 13, 24
New World Translation of the Holy Scriptures (2013 Revision)str.1480
    Dz 19, 4
New World Translation of the Holy Scriptures (2013 Revision)str.1490
    Mk 1, 4
New World Translation of the Holy Scriptures (2013 Revision)str.1349

Kim był Johannes Greber?

Co Pismo Święte mówi o życiu pozagrobowym?zob. Co Pismo Święte mówi o życiu pozagrobowym?wyd.ok.1958
Co Pismo Święte mówi o życiu pozagrobowym?str.78
Strażnica 1961 Nr 8Strażnica 1961 Nr 8 Strażnica 1961 Nr 8str.3

Nowy Testament Johannesa Grebera ma wydźwięk spirytystyczny. A jak Johannes Greber oddał wersety mówiące o chrzcie?

Nowy Testament Johannes Greber
zob.
Nowy Testament Johannes Greber
zob.
Nowy Testament Johannes Greber
wyd.1937
    Łk 3. 3
Nowy Testament Johannes Greberstr.111
    Dz 19, 4
Nowy Testament Johannes Greberstr.245
    Mk 1, 4
Nowy Testament Johannes Greberstr.71

Świadkowie Jehowy i spirytysta Johannes Greber mają słowo "symbol" w swoich przekładach. Jaki zatem można wyciągnąć wniosek?


Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2021