Adwentyści Dnia Siódmego i 666

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2016-10-28

ed. Święty Paweł ed. Święty Paweł
Święty Paweł
ed. Święty Paweł
2008

Ap 13, 17-18

Przebudźcie się! Nr 2 2016 Przebudźcie się! Nr 2 2016
str.2709
Biblia Tysiąclecia wyd. V Biblia Tysiąclecia wyd. V
wyd.V
Biblia Tysiąclecia wyd. V
wyd.2000

Ap 13, 17-18

Biblia Tysiąclecia wyd. Vstr.1619 Biblia Tysiąclecia wyd. Vstr.1619

Biblia Poznańska Biblia Poznańska
wyd.III
Biblia Poznańska
wyd.1994
Biblia Poznańska Biblia Poznańskastr.652
Apokalipsa, Edycja św. Pawła
wyd.2012
Apokalipsa, Edycja św. Pawła
str.293

W jednej z książek Adwentystów Dnia Siódmego czytamy:

Apokalipsa Apokalipsawyd.1988
Apokalipsa
str.227

I słusznie się zarzuca Adwentystom Dnia Siódmego, że bawią się w rozwiązywanie jakiś działań matematycznych. Należy zważać na przestrogę św. Piotra:

      2 P 1,20-21
Biblia Tysiąclecia

"Autorytet apostołów i Pisma Świętego. Autor mówi o konieczności nieustannego przypominania prawd wiary. (...) Takim samym autorytetem cieszy się Pismo Święte, które jest natchnionym słowem Bożym. Ponieważ zostało ono napisane pod wpływem Ducha Świętego, nie należy go interpretować według indywidualnych zapatrywań, ale zgodnie z nauką Kościoła, któremu zostało powierzone i który strzeże autentyczności jego interpretacji." (Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, wyd. "Święty Paweł", str.2669-2670)

Nie wiem czy Adwentyści Dnia Siódmego mają świadomość, że takie działania mogą sprowadzić zgubę, o której pisał św. Piotr w drugim swoim Liście:

2 P 3,15-16
Biblia Tysiąclecia

Tytuł papieża: Vicarivs Filii Dei

Apokalipsa Apokalipsa
str.235

W myśl modnej w starożytności gematrii:

V I C A R I U S F I L I I D E I Suma
5 1 100 - - 1 5 -
- 1 50 1 1
500 - 1
666

Adwentyści Dnia Siódmego sami przyznają, iż pomysł na przypisanie liczby 666 papieżowi, pojawił się dopiero w drugiej połowie drugiego tysiąclecia po Chrystusie:

Apokalipsa Apokalipsa
str.236

Widać, że Adwentyści Dnia Siódmego poszli za swoim mistrzem.


Apokalipsa Apokalipsa
str.233

Skoro Adwentyści Dnia Siódmego wymieniają autorytet z II. w. po Chr., św. Ireneusza, to zobaczmy co pisał na temat liczby 666:

Nadzieja poddawana próbom Nadzieja poddawana próbomPoznań 1998 Nadzieja poddawana próbom
Nadzieja poddawana próbomstr.280 Nadzieja poddawana próbomstr.281

Aby np. podważyć interpretację dot. Nerona, Adwentyści Dnia Siódmego używają m.in. takiego argumentu:

Apokalipsa
str.232
Apokalipsa
str.232

Wszystko by było bardzo piękne i proste, gdyby nie to, że Adwentyści Dnia Siódmego popełnili zasadniczy błąd. Otóż św. Jan nie pisał wyłącznie o przyszłości, lecz również o tym, co było:

               Ap 1, 19
Biblia Tysiąclecia

Skoro Adwentyści Dnia Siódmego widzą w papieżu antychrysta, to zobaczmy, że można też i tak:

Określenie "wyznanie adwentysty" w języku łacińskim brzmi: cultus adventistae. Rzymska wartość liter równa się 666:
C U L T U S A D W E N T I S T A E Suma
100 5 50 - 5 -
- 500 5 - - - 1 - - - -
666

Ellen G. White (1827-1915), z domu Harmon, była i jest uznawaną „prorokinią” w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego.

E l l e n G o u l d W h i t e
Suma
- 50 50 - -
555
11
666


Ellen = L + L = 100,
Gould = U + L + D = 555
White = podwójne 'U' = 2 'V' +1 = 11

Razem te trzy numery: 100 + 555 + 11 = 666
Więc, Ellen Gould White, założycielka Adwentystów Dnia Siódmego, ma swoją nazwę, która dodaje się do 666, a jest to liczba z nazwy i nie stanowi tytułu.

Tak więc, po łacinie nazywa się: Elena Alba Vox Dei, a Ellen White głos Boga.

Ellena = L+L=100,
Alba (White)= L=50
Vox (Voice)=V=5 + X=10 = 15 Dei (GOD)=D=500 +I=1 = 501

Łącznie te trzy numery, a mamy 100 + 50 + 15 + 501 = 666


Tytuły papieża to:

Mały Słownik Teologiczny
Mały Słownik Teologiczny
Mały Słownik Teologiczny
wyd.1960
Mały Słownik Teologiczny
str.271
Mały Słownik Teologiczny
str.271
Katechizm Kościoła Katolickiego Katechizm Kościoła Katolickiegowyd.1994 Katechizm Kościoła Katolickiego
Katechizm Kościoła Katolickiego
str.220

Nadzieja poddawana próbom Nadzieja poddawana próbomPoznań 1998 Nadzieja poddawana próbom
Nadzieja poddawana próbom Nadzieja poddawana próbom
Nadzieja poddawana próbom Nadzieja poddawana próbom
Nadzieja poddawana próbom Nadzieja poddawana próbom
Nadzieja poddawana próbom Nadzieja poddawana próbom
 281

W oczekiwaniu na paruzję W oczekiwaniu na paruzję W oczekiwaniu na paruzjęLublin 1999
W oczekiwaniu na paruzję
W oczekiwaniu na paruzję
W oczekiwaniu na paruzję
str.75

W oczekiwaniu na paruzję
str.102
W oczekiwaniu na paruzję W oczekiwaniu na paruzjęstr.103

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2020