Ciało Kierownicze Świadków Jehowy popełnia błędy doktrynalne

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2016-11-04

Dlaczego "Ciało Kierownicze" Świadków Jehowy popełnia błędy doktrynalne? Bo jest omylne:

Strażnica Luty 2017
Luty 2017
Strażnica Luty 2017str.26

Strażnica Luty 2017
Luty 2017
Strażnica Luty 2017str.25

Charles Teze Russell nie mógł rozgłaszać "prawd biblijnych", ponieważ te, które głosił, już nie obowiązują Świadków Jehowy, a one same poszły w zapomnienie. Nie mogły być zatem prawdami biblijnymi, bo z samej definicji są niezmienne i prawdziwe. Charles Teze Russell nie mógł również obnażać rzekomo "fałszywej nauki" o Trójcy Świętej, ponieważ nie miał zielonego pojęcia, jaka ona jest. Oto nieprawdziwe wypowiedzi Russella:

Pojednanie pomiędzy Bogiem i człowiekiem Pojednanie pomiędzy Bogiem i człowiekiem
wyd.1923
Pojednanie pomiędzy Bogiem i człowiekiem
Pojednanie pomiędzy Bogiem i człowiekiem Pojednanie pomiędzy Bogiem i człowiekiemstr.60

Katechizm nie uczy o "trzech Bogach, jak chce wmówić swoim czytelnikom Charles Teze Russell. Nie ma też nauki o "trzech Bogach w jednej Osobie, jak możemy przeczytać poniżej:

Pojednanie pomiędzy Bogiem i człowiekiemstr.83

Niedorzeczne to są twierdzenia Russella. Zobaczmy do Katolickiego Katechizmu:

Katolicki Katechizm Ludowy Katolicki Katechizm LudowyWyd.1911 Katolicki Katechizm Ludowy
Katolicki Katechizm Ludowystr.116 Katolicki Katechizm Ludowystr.117

W jaki sposób mógł "obnażać fałszywe nauki, na przykład o Trójcy", skoro nawet nie potrafił poprawnie ją zdefiniować?

Kłamstwo o "trzech Bogach" Świadkowie Jehowy powtarzają również w tej publikacji:

Królestwo Boże panuje wyd.2014 Królestwo Boże panujestr.14 Królestwo Boże panujestr.15

Nauka o Trójcy Świętej nie mówi o "trzech Bogach w jednym, a jednocześnie jednego Boga w trzech".


Strażnica LUTY 2017LUTY 2017 Strażnica LUTY 2017str.25

Charles Teze Russell w 1876 roku poznaje N. Barboura („Adwentyści Powtórnego Przyjścia” [Second Adventists]) i dowiaduje się, że Jezus przyszedł niewidzialnie na ziemię 2 lata wcześniej tzn. w 1874 r. („Dokonana Tajemnica” s. 61; „Świadkowie Jehowy – głosiciele...” s. 46-47, 133). W roku 1877 – Wydaje pierwszą angielską broszurę pt. „Cel i sposób powrotu naszego Pana” i wspólnie z Barbourem książkę pt. „Trzy światy i żniwo tego świata”, w której nauczają, że Jezus powrócił w 1874 r. („Świadkowie Jehowy – głosiciele...” s. 47).

Charles Teze Russell Nie mógł więc zrozumieć, że powrót Chrystus "będzie niewidzialny" (czas przyszły), bo sam nauczał, że Chrystus już przyszedł w sposób niewidzialny w roku 1874. Towarzystwo Strażnica świadomie wprowadza swoich czytelników w błąd.

O tym, że niewidzialna obecność Jezusa rozpoczęła się od 1874 roku, możemy przeczytać również w tej książce:

Królestwo Boże panuje wyd.2014 Królestwo Boże panujestr.50

Strażnica LUTY 2017LUTY 2017 Strażnica LUTY 2017str.25

Komu Charles Teze Russell przekazywał "prawdy"? Dlaczego dzisiaj Świadkowie Jehowy nie głoszą tych "prawd"? Czy Jezus mógł posługiwać się Russellem, który nie pisał prawdy na temat katolickiej nauki o Trójcy Świętej, nie uczył prawdy o rzekomym niewidzialnym powrocie Jezusa w roku 1874, nie uczył prawdy o roku 1914, w którym to zapowiedział Armagedon. W jaki sposób Jezus mógł się posłużyć "bratem Russellem", skoro ten uczył o Jego niewidzialnym powrocie w 1874 roku?

Łk 21, 8 Mt 24, 42-44
"Jezus odpowiedział: «Strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: "Ja jestem" oraz: "Nadszedł czas". Nie chodźcie za nimi!" "Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. A to rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział, o której porze nocy złodziej ma przyjść, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie. "

Strażnica LUTY 2017LUTY 2017 Strażnica LUTY 2017str.25
Dokonana Tajemnica
1917 Nr 6
Strażnica 1917 Nr 6str.67

Świadkowie Jehowy w 1944 roku wymyślili sobie tzw. "Ciało Kierownicze":

Strażnica 1972 Nr 7
Strażnica 1972 Nr 7
Strażnica 1972 Nr 7
str.15
Strażnica 1972 Nr 7
str.17

Od tego czasu "Ciało Kierownicze" regularnie występuje w publikacjach Świadków Jehowy:

Strażnica LUTY 2017LUTY 2017 Strażnica LUTY 2017str.26

Czyli, najpierw "Duch święty" pomaga zrozumieć "wiele prawd biblijnych", by potem pomagać uaktualniać poprzednie "prawdy biblijne", które zostały źle zrozumiane? W tej samej publikacji Świadkowie Jehowy przyznają:

Strażnica LUTY 2017LUTY 2017 Strażnica LUTY 2017str.26

W takim razie, jak to jest z tym prowadzeniem "Ciała Kierowniczego "przez "Ducha świętego"? "Ciało Kierownicze" nie jest natchnione, jest omylne, a mimo to należy go słuchać i być lojalnym. W listopadowej Strażnicy z 2016 roku Świadkowie Jehowy nie pozwalają nikomu innemu interpretować treści Biblii, ponadto twierdzą, że rzekomo Jezus ustanowił "niewolnika" w 1919 roku i nakazuje go słuchać, bo rzekomo kieruje nim Jezus:

Strażnica Listopad 2016LISTOPAD 2016 Strażnica Listopad 2016str.16

Czy rzeczywiście Jezus posługuje się "niewolnikiem", a cała działalność Świadków Jehowy "to nie jest dzieło ludzkie"?


Jeszcze jeden aspekt:

Strażnica LUTY 2017LUTY 2017 Strażnica LUTY 2017str.26
Rocznik Świadków Jehowy 2017
zob.
wyd.2017
Rocznik Świadków Jehowy 2017str.24 Rocznik Świadków Jehowy 2017str.25

W OBRONIE WIARY W OBRONIE WIARY
Toruń 2015
W OBRONIE WIARY
"40. NIEOMYLNOŚĆ KOŚCIOŁA i OMYLNOŚĆ STRAŻNICY

1) Chrystus zagwarantował Apostołom i ich następcom nieomylność w sprawach nauczania, gdy powiedział: „Kto was słucha, Mnie słucha, a kto wami gardzi Mną gardzi, lecz kto Mną gardzi, gardzi Tym, który Mnie posłał” Łk 10:16. ŚJ nie mogą powiedzieć, że Jezus był omylny, bo tym samym stwierdziliby pomyłkę Boga, który Go posłał. Jeśli Chrystus słuchanie Kościoła nazywa słuchaniem siebie, to jest to wystarczającym gwarantem prawdziwości i nieomylności nauki Kościoła.

2) 1Tm 3:15 nazywa nas: „Kościołem Boga żywego, filarem i podporą prawdy”. Nie wiadomo, w jaki sposób można doszukiwać się błądzenia Kościoła w nauczaniu, po takiej gwarancji Apostoła.

3) Jeśli ŚJ uczą, że Apostołowie byli omylni, to czemu powołują się na ich listy, nie mając na dodatek żadnej gwarancji, że to oni je napisali (nie uznają tradycji, która to gwarantuje).

4) Jego „Głową” (Ef 1:22) i ma być z nim przez wszystkie wieki (Mt 28:20; por. Ef 3:21). Duch Św. też miał być z Kościołem na zawsze (J 14:16; por. Ap 3:6). Kościół wraz z Chrystusem ma przez wszystkie wieki oddawać chwałę Bogu (Ef 3:21).

5) Gdyby Kościół po śmierci Jana stał się, jak uczą ŚJ, odstępczy, to jak by to źle świadczyło o Apostołach i ich uczniach. Przecież mieli oni wychować sobie następców, a jeżeli tego nie umieli, to cóż by o nich wtedy powiedzieć (1Tm 6:20, 2Tm 2:2, 1:13n.). Chrystus nawet modlił się za tych, których Apostołowie pozyskają: „A nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie” J 17:20; por. 10:16, 20:29. Czyżby modlitwa Jezusa była bezskuteczna i uczniowie Apostołów porzucili prawdę Chrystusową?

6) Kościół nie mógł zbłądzić i odstąpić od Jezusa, bo „Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy obmyciem wodą, któremu towarzyszy słowo aby osobiście stawić przed sobą Kościół jako chwalebny, nie mający skazy czy zmarszczki, czy czegoś podobnego, lecz aby był święty i nieskalany” Ef 5:25nn. Odstępowali od Jezusa przez wieki jedynie ludzie, którzy opisani są na przykład w Dz 20:30 i 2P 2:1nn. ŚJ mylnie odnoszą te wersety do całego Kościoła zamiast do jednostek czy grup ludzi (Ga 1:6-9, 1J 2:18n.).

7) Gdyby cały Kościół miałby być po śmierci Apostołów odstępczy, to po co Paweł pisał Tymoteuszowi: „co usłyszałeś ode mnie za pośrednictwem wielu świadków, przekaż zasługującym na wiarę ludziom, którzy też będą zdolni nauczać i innych” 2Tm 2:2. Po co by kazał ustanawiać Tytusowi i Tymoteuszowi nowych prezbiterów (Tt 1:5, 1Tm 5:22). Widać, że o odstępczości Kościoła uczą ŚJ, a nie Apostoł.

40.2. O przekazaniu nauki Chrystusa, które gwarantuje nieomylność, św. Paweł uczył: „co usłyszałeś ode mnie za pośrednictwem wielu świadków, przekaż zasługującym na wiarę ludziom, którzy też będą zdolni nauczać i innych” 2Tm 2:2.

40.5. „Prowadzenie rozmów...” (ed. 1991 s. 351; ed. 2001 s. 347) na pytanie: „Dlaczego z biegiem lat zdarzały się zmiany w naukach Świadków Jehowy?”, taką daje odpowiedź: „W miarę lepszego zrozumienia czegoś nieraz trzeba zmienić zdanie. Świadkowie Jehowy są gotowi pokornie dokonywać takich zmian”. W książce tej na stronie 106 mówią o sobie: „Wprawdzie popełnili omyłki pod względem zrozumienia, co się miało wydarzyć przy końcu niektórych okresów, ale nie dopuścili się błędu utraty wiary...”; por. „Świadkowie Jehowy - głosiciele...” s. 146-147. Chyba nie trzeba komentować tych zdań, ale wypada dodać, że nie uwiarygodniają one nauk ŚJ.

40.6. Omylność i zmienność swych nauk tłumaczą słowami: „Ale ścieżka sprawiedliwych jako światłość jasna, która im dalej tem bardziej świeci, aż do dnia doskonałego (Prz 4:18 BG). Mówią, że im bliżej Armagedonu, tym prawdziwsze są ich nauki.

Odpowiedź.
1) Prz 4:18 nie mówi o żadnej organizacji, lecz o osobach sprawiedliwych. Nie można ich identyfikować ze ŚJ, bo oni sami przyznają, że nie wszyscy w ich organizacji są sprawiedliwi (patrz rozdz. Moralność Świadków Jehowy). Ścieżką w Prz 4:18 jest życie sprawiedliwych (droga sprawiedliwych, np. Wj 18:20, Ps 119:105), a nie nowe nauki sprzeczne często z poprzednimi (por. Prz 14:12). Patrz też „Największe oszustwa i proroctwa Świadków Jehowy” C. Podolski rozdz. Nowe światło.

2) Jeżeli ŚJ nie gwarantują niezmienności swej nauki, to i obecna ich wykładnia staje się fałszywa w stosunku do tej, która będzie za rok, dwa lub trzy. Tym, którzy z uporem decydują się na wstąpienie do ŚJ, polecam zrobić to jak najpóźniej, aż ich nauka ustabilizuje się i będzie przynajmniej podobna do katolickiej.

3) ŚJ tak zasłaniają się wzrastającą światłością prawdy, że nie zauważają, że przyszła już w osobie Jezusa „Światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi” J 1:9. Jeżeli sami potrzebują nowych oświeceń, to tym samym zaprzeczają nauce NT, który mówi, że z Jezusa - Pełni prawdy - wszyscyśmy otrzymali (J 1:14, 16). Trzeba zapytać ŚJ: „od kogo pochodzi ta ich wzrastająca światłość”. Jeśli od ich Boga, to jak to źle o nim świadczy, że zmienia im ciągle nauki.

4) Tertulian (ur. 155), o zmieniających nauki Apostołów, pisał: „Zwykle bowiem twierdzą, że Apostołowie nie wszystko poznali, lub (...), że wprawdzie wszystko Apostołowie poznali, ale nie wszystko wszystkim przekazali” („Preskrypcja przeciw heretykom” 22)."
(Włodzimierz Bednarski W obronie wiary, str.449-453)

Strażnica LUTY 2017LUTY 2017 Strażnica LUTY 2017str.26

Skoro "Ciało Kierownicze" uczy błędów doktrynalnych i organizacyjnych:

TO JEST DZIEŁO LUDZKIE!

Strażnica LUTY 2017LUTY 2017 Strażnica LUTY 2017str.26

Dlatego:

TO JEST DZIEŁO LUDZKIE!

Lista skorygowanych wyjaśnień od 1870 roku możemy znaleźć na wydanej przez Towarzystwo Strażnica Watchtower Library 2015:

Watchtower Library 2015
Watchtower Library 2015
Zobacz:

Strażnica LUTY 2017LUTY 2017 Strażnica LUTY 2017str.25

A co Pan Jezus powiedział konkretnie o "pokarmie duchowym"?

Kto was słucha, Mnie słucha, a kto wami gardzi Mną gardzi, lecz kto Mną gardzi, gardzi Tym, który Mnie posłał” Łk 10:16. ŚJ nie mogą powiedzieć, że Jezus był omylny, bo tym samym stwierdziliby pomyłkę Boga, który Go posłał. Jeśli Chrystus słuchanie Kościoła nazywa słuchaniem siebie, to jest to wystarczającym gwarantem prawdziwości i nieomylności nauki Kościoła.

Nauczanie Świadków Jehowy i ich niedoskonały "pokarm duchowy":

TO JEST DZIEŁO LUDZKIE!

Strażnica LUTY 2017LUTY 2017 Strażnica LUTY 2017 Strażnica LUTY 2017str.25
TO JEST DZIEŁO LUDZKIE!

Strażnica LUTY 2017str.27
Strażnica LUTY 2017LUTY 2017 Strażnica LUTY 2017str.27

"Ciało Kierownicze" popełnia błędy doktrynalne oraz popełnia błędy przy udzielaniu wskazówek organizacyjnych, dlatego aniołowie nie mogą wspierać "Ciała Kierowniczego". Towarzystwo Strażnica przyznaje, że od 1870 roku posiada listę skorygowanych wierzeń. Wniosek jest oczywisty:

TO JEST DZIEŁO LUDZKIE!

Strażnica Nr 1 2017Nr 1 2017 Strażnica Nr 1 2017str.15

Zaraz, zaraz! Czy to szeregowi Świadkowie Jehowy rozumieli błędnie jakieś fragmenty Biblii, czy może "Ciało Kierownicze" popełniało błędy w wyjaśnianiu spraw doktrynalnych? Czy nie jest to próba obarczenia winą szeregowych Świadków Jehowy, wszak ta publikacja jest przeznaczona do publicznego rozpowszechniania, a czytelnik nie wie, że cała wina spoczywa na "Ciele Kierowniczym"? Sami przyznają się do tego w Strażnicy do studium z Lutego 2017 roku (str.26). A jeśli Świadkowie Jehowy przyznają, że błędnie rozumieli jakieś fragmenty Biblii, to znaczy, że:

TO JEST DZIEŁO LUDZKIE!

Strażnica Nr 1 2017Nr 1 2017 Strażnica Nr 1 2017str.15

Tutaj mamy próbę usprawiedliwiania się i wmówienie czytelnikom, że Apostołowie też się mylili. Tylko, w którym miejscu Jezus korygował błędy doktrynalne Apostołów?


Strażnica Nr 1 2017Nr 1 2017 Strażnica Nr 1 2017str.15

O czym mamy rozmawiać ze Świadkami Jehowy, skoro ich "Ciało Kierownicze" popełnia błędy doktrynalne, a oni sami nie gwarantują, że obecna ich nauka wkrótce się nie zmieni.

TO JEST DZIEŁO LUDZKIE!

Strażnica 15 września 2013
15 września 2013
Strażnica 15 września 2013
str.14

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2024