Manipulacje w Biblii Świadków Jehowy ze względów doktrynalnych???
1 Kor 10, 16

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2023-06-09

Mateusza Mateusza Mateusza Mateusza Mateusza Mateusza Mateusza Mateusza Mateusza Mateusza

Na oficjalnej stronie internetowej Świadków Jehowy czytamy:

Strona internetowa Świadków Jehowy Strona internetowa Świadków Jehowy Strona internetowa Świadków Jehowy

Odpowiadają:

Strona internetowa Świadków Jehowy

Świadkowie Jehowy nie zmienili Biblii? Nie zmienili, naprawdę? A czy prawdą jest, że do swoich wierzeń Świadkowie Jehowy dopasowali swoją Biblię, nazwaną Przekładem Nowego Świata? Ale zanim zaczniemy przeglądać Biblię Świadków Jehowy, zadajmy sobie pytania: Czy w publikacjach Świadków Jehowy pojawiają się pewne teksty przez przypadek? Czy w Biblii Świadków Jehowy niektóre wersety pojawiają się również przez przypadek? Gdzie mamy przypadki? Przypadki są w gramatyce oraz w życiu:

Ilustrowany Słownik Podstawowy Języka Polskiego Ilustrowany Słownik Podstawowy Języka Polskiego Ilustrowany Słownik Podstawowy Języka Polskiegowyd.1999 Ilustrowany Słownik Podstawowy Języka Polskiego
Ilustrowany Słownik Podstawowy Języka Polskiegostr.223 Ilustrowany Słownik Podstawowy Języka Polskiegostr.223

Nad czym będziemy się zastanawiać tym razem? Nad tym wersetem:

Biblia Tysiąclecia wyd. V Biblia Tysiąclecia wyd. Vwyd.V Biblia Tysiąclecia wyd. Vwyd.2000 Biblia Tysiąclecia wyd. V

1 Kor 10, 16

Biblia Tysiąclecia wyd. V
str.1493

Najpierw przypomnijmy pewne wersety wg Przekładu Nowego Świata z roku 1997:

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 1997 (2006) zob. wyd.1997 (2006) Przekład Nowego Świata wyd. pol. 1997 (2006) zob. wyd.1997 (2006)
Mt 26, 26-28 Przekład Nowego Świata wy. 1997 (2006)
str.1252
1 Kor 11, 23-25 Przekład Nowego Świata wy. 1997 (2006) Przekład Nowego Świata wy. 1997 (2006)
str.1443

Dla uzupełnienia należy przypomnieć, iż tłumaczenie "to oznacza" ma źródło w nauczaniu Świadków Jehowy (to tylko symbol):

Prowadzenie rozmów na podstawie Pism, wyd.2001 Prowadzenie rozmów na podstawie Pism, wyd.2001 Prowadzenie rozmów na podstawie Pism, wyd.2001wyd.2001 Prowadzenie rozmów na podstawie Pism, wyd.2001
Prowadzenie rozmów na podstawie Pism, wyd.2001 Prowadzenie rozmów na podstawie Pism, wyd.2001
str.229
Zobacz:

Podobne wierzenia jak Świadkowie Jehowy, zaproponował były ksiądz katolicki, Johannes Greber, który w roku 1937 wydał swój własny przekład Nowego Testamentu. Jego żona jako medium podczas seansów spirytystycznych miała otrzymywać od duchów wyjaśnienia, w jaki sposób należy oddać niektóre wersety Pisma Świętego. Jak duchy podpowiadały, w jaki sposób oddać słowa Pana Jezusa:

Johannes Greber Nowy Testament Johannes Greber Nowy Testamentwyd.1937 Johannes Greber Nowy Testament Johannes Greber Nowy Testament

Mt 26, 26-28

Johannes Greber Nowy Testamentstr.64

1 Kor 11, 24-25

Johannes Greber Nowy Testament Johannes Greber Nowy Testamentstr.305

A więc spirytystyczny przekład Nowego Testamentu Johannesa Grebera, inspirowany przez demony, oddaje słowa Pana Jezusa jako symbole.

Zobacz:

A co dzieje się w Biblii Świadków Jehowy? Zobaczmy:

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 1997 (2006) zob. wyd.1997 (2006) Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 PDF zob. wyd.2018 PDF

1 Kor 10, 16 Przekład Nowego Świata wy. 1997 (2006)
str.1441
1 Kor 10, 16 Przekład Nowego Świata wy. 1997 (2006)
str.1590
Przekład Nowego Świata wy. 1997 (2006)
str.1591

Co się stało, że Świadkowie Jehowy w roku 1997 nie dostosowali wersetu do swoich wierzeń, a dopiero w roku 2018 to zauważyli? A może chcieli już w pełni brzmieć w swoim nauczaniu razem z Johannesem Greberem?

1 Kor 10, 16

Johannes Greber Nowy Testament wyd.1937 Johannes Greber Nowy Testamentstr.303

Na stronie internetowej Świadków Jehowy czytamy:

strona internetowa jw.org
strona internetowa jw.org
strona internetowa jw.org

To, że w tekście greckim Nowego Testamentu nie występuje słowo "oznacza", ale słowo estin, które zostało przetłumaczone na ang. "is", pokazuje nam interlinearny grecko-angielski przekład, zamieszczony na stronie internetowej Świadków Jehowy (ciekawe jak długo będzie dostępny?):

Inerlinia grecko-angielska

1 Kor 11, 24-25

Inerlinia grecko-angielska

Wróćmy do naszego wersetu z Listu do Koryntian:

Grecko-polski Nowy Testament (za zgodą wydawcy) Vocatio Grecko-polski Nowy Testament Kod gram. Tablica kodów Grecko-polski Nowy Testamentwyd.2017 Grecko-polski Nowy Testament

1 Kor 10, 16

Grecko-polski Nowy Testamentstr.914

Czy polscy Świadkowie Jehowy czytają nasze artykuły, oglądają krytyczne filmy na YouTube, a potem poprawiają błędy w polskiej wersji Przekładu Nowego Świata, które popełniają?

Zobacz:

Kiedy Włodzimierz Bednarski omawiał kwestię Eucharystii w swojej książce w roku 2015:

W OBRONIE WIARY W OBRONIE WIARY
Toruń 2015
W OBRONIE WIARY W OBRONIE WIARY

Dotyczącą wersetu z 1 Kor 10, 16, pisał:

Grecko-polski Nowy Testamentstr.406

Świadkowie Jehowy wydają w j. polskim zrewidowany Przekład Nowego Świata w roku 2018 i już możemy zobaczyć zmianę. Przypomnijmy:

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 1997 (2006) zob. wyd.1997 (2006) Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 PDF zob. wyd.2018 PDF

1 Kor 10, 16 Przekład Nowego Świata wy. 1997 (2006)
str.1441
1 Kor 10, 16 Przekład Nowego Świata wy. 1997 (2006)
str.1590
Przekład Nowego Świata wy. 1997 (2006)
str.1591

W polskiej wersji werset poprawiony, ale w angielskiej wersji Przekładu Nowego Świata wydanej w roku 2021 dalej mamy :

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptureswyd.2021 PDF The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures

1 Corinthians 10:16

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures
str.1535

Porównajmy:

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 PDF zob. wyd.2018 PDF NEW WORLD TRANSLATION OF THE HOLY SCRIPTURES zob. wyd.2021 PDF

1 Kor 10, 16 Przekład Nowego Świata wy. 1997 (2006)
str.1590
Przekład Nowego Świata wy. 1997 (2006)
str.1591
1 Corinthians 10:16 Przekład Nowego Świata wy. 1997 (2006)
str.1535

Czekamy na telefon z Nadarzyna (Polska) do Warwick (siedziba w USA), aby następne angielskie wydanie było już zgodne z polską wersją Przekładu Nowego Świata.


Pierwszy List do KoryntianPierwszy List do Koryntian Pierwszy List do Koryntian Pierwszy List do Koryntianwyd.2009 Pierwszy List do Koryntian

1 Kor 10, 16

Pierwszy List do Koryntianstr.327
Pierwszy List do Koryntianstr.328
Pierwszy List do Koryntian
Pierwszy List do Koryntianstr.330

Pierwszy List do Koryntian, Wydawnictwo w DrodzePierwszy List do Koryntian Pierwszy List do Koryntian, Wydawnictwo w Drodzewyd.2021 Pierwszy List do Koryntian, Wydawnictwo w Drodze Pierwszy List do Koryntian, Wydawnictwo w Drodze

1 Kor 10, 16

Pierwszy List do Koryntian, Wydawnictwo w Drodzestr.197
Pierwszy List do Koryntian, Wydawnictwo w Drodze
Pierwszy List do Koryntian, Wydawnictwo w Drodze
Pierwszy List do Koryntian, Wydawnictwo w Drodzestr.201

Powrót do strony głównej
Powrót początku artykułu
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2024