Przekład Nowego Świata
Porównanie dwóch wydań
1997 - 2018

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2018-09-21

nastepna część
Prowadzenie rozmów na podstawie Pism
zob.
wyd.2001
Prowadzenie rozmów na podstawie Pism
str.259

"Wydania w innych językach są oparte na przekładzie angielskim"? To jest naprawdę ewenement na skalę światową. Od kiedy to Pismo Święte tłumaczy się z języka nowożytnego na inne nowożytne języki? Czyżby Świadkowie Jehowy nie mieli fachowców w poszczególnych krajach, którzy by potrafili przetłumaczyć z języków oryginalnych Starego i Nowego Testamentu na współczesny język, np. polski, niemiecki, hiszpański, włoski...?

A co z merytorycznym przygotowaniem tych, którzy tłumaczyli na język angielski? Świadkowie Jehowy piszą bowiem:

Prowadzenie rozmów na podstawie Pism
Prowadzenie rozmów na podstawie Pism
str.260

Dlaczego "tłumacze" postanowili zachować anonimowość? Czy mają coś do ukrycia? Św. Paweł nie ukrywał się anonimowo i pod swoimi Listami po prostu się podpisywał. Wiemy też wszystko o jego wykształceniu. A co wiemy o "komitecie tłumaczy" Przekładu Nowego Świata?


Porównanie dwóch wydań:

Przekład Nowego Świata Przekład Nowego Świata Przekład Nowego Światawyd.1997
Strażnica 15 grudnia 2015
15 grudnia 2015
Strażnica 15 grudnia 2015Strażnica 15 grudnia 2015
str.8

Jeszcze nie było tak dobrego tłumaczenia? W takim razie przyjrzyjmy się bliżej:

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018wyd.2018
Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018
str.39

BÓSTWO CHRYSTUSA
Przekład Nowego Świata wyd. pol. 1997 (2006) zob. wyd.1997 (2006) Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 zob. wyd.2018

Flp 2, 6

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 1997 (2006)str.1477 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018str.1631

A cóż to za tłumaczenie? Przecież jest ono wewnętrznie sprzeczne i to nie tylko w tym wersecie, ale z innymi wersetami Nowego Testamentu. Skoro Syn Boży istniał w postaci (gr. morfe - natura) Bożej, to był Bogiem (J 1, 1; 1 J 5, 20). A tutaj Świadkowie Jehowy twierdzą, że nie miał do tego prawa. Świadkowie Jehowy to prawo Synowi Bożemu odbierają? Jezus powiedział: "Wszystko, co ma Ojciec, jest moje" (J 16, 15).

Flp 2, 6 GRECKO-POLSKI NOWY TESTAMENT (wyd.1997) (za zgodą wydawcy Vocatio):

Pięcioksiąg
str.934

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 1997 (2006) zob. wyd.1997 (2006) Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 zob. wyd.2018

Kol 2, 9

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 1997 (2006)str.1482 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018str.1636

Tekst z Kol 2, 9 potwierdzający boskość Jezusa, pewnie spędzał sen z powiek, więc Świadkowie Jehowy musieli coś wykombinować i wymienili "całą pełnię boskości" na "pełnię Bożych przymiotów". Ale czy to im pomogło? Przecież "pełnię Bożych przymiotów" może mieć tylko Bóg. W tym przypadku Syn Boży posiada tę pełnię.

Kol 2, 9 GRECKO-POLSKI NOWY TESTAMENT (wyd.1997) (za zgodą wydawcy Vocatio):

Pięcioksiąg
str.952

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 1997 (2006) zob. wyd.1997 (2006) Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 zob. wyd.2018

Kol 1, 15

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 1997 (2006)str.1481 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018str.1635

Dlaczego słowo "pierworodny" zamieniono na "pierwszy"? Otóż Świadkowie Jehowy nauczają, iż Pan Jezus jest pierwszym stworzeniem Boga, ale jeszcze tego nie mieli wprost ujęte w Biblii. Teraz mają! Jezus jest pierwszym stworzeniem pośród całego stworzenia.

Kol 1, 15 GRECKO-POLSKI NOWY TESTAMENT (wyd.1997) (za zgodą wydawcy Vocatio):

Pięcioksiąg
str.948

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 1997 (2006) zob. wyd.1997 (2006) Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 zob. wyd.2018

Ap 3, 14

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 1997 (2006)str.1542 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018str.1707

Dodano "który jest". W jakim celu? Takich słów nie ma w tekście greckim Nowego Testamentu.

Ap 3, 14 GRECKO-POLSKI NOWY TESTAMENT (wyd.1997) (za zgodą wydawcy Vocatio):

Pięcioksiąg
str.1169

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 1997 (2006) zob. wyd.1997 (2006) Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 zob. wyd.2018

Hbr 1, 8

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 1997 (2006)str.1504 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018str.1662

Obydwa tłumaczenia są błędne i zabarwione strażnicową doktryną. Bóg nie mówi "w odniesieniu do Syna" czy "o Synu", lecz mówi: "do Syna"! Świadkowie Jehowy nie mogą znieść, iż Bóg może powiedzieć do swego Syna "Boże", więc zamienili kolejność wyrazów i ukryli to przed czytelnikiem.

Hbr 1, 8 GRECKO-POLSKI NOWY TESTAMENT (wyd.1997) (za zgodą wydawcy Vocatio):

Pięcioksiąg
str.1029

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 1997 (2006) zob. wyd.1997 (2006) Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 zob. wyd.2018

Ap 5, 13-14

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 1997 (2006)str.1544 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018str.1708 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018str.1709

Ap 5, 14 GRECKO-POLSKI NOWY TESTAMENT (wyd.1997) (za zgodą wydawcy Vocatio):

Pięcioksiąg
str.1175

Zrewidowany Przekład Nowego Świata wydany po angielsku w roku 2013 nie posiada słowa "Bóg" w Ap 5, 14, natomiast zrewidowany przekład Świadków Jehowy w języku polskim, już ma:

New World Translation of the Holy Scriptures wyd. ang. 2013 zob. wyd.2013 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 zob. wyd.2018

Ap 5, 14

New World Translation of the Holy Scriptures wyd. ang. 2013str.1645 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018str.1708 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018str.1709

Czy polscy redaktorzy uzgadniali z Centralą dodanie tego słowa do Ap 5, 14?


Przekład Nowego Świata wyd. pol. 1997 (2006) zob. wyd.1997 (2006) Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 zob. wyd.2018

1 J 5, 20

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 1997 (2006)str.1536 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018str.1698

Strażnicowa nomenklatura, jak wnikliwość, zdobywanie wiedzy, musi być obecna nawet w Biblii?

1 J 5, 20 GRECKO-POLSKI NOWY TESTAMENT (wyd.1997) (za zgodą wydawcy Vocatio):

Pięcioksiąg
str.1145

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 1997 (2006) zob. wyd.1997 (2006) Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 zob. wyd.2018

Rz 9, 5

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 1997 (2006)str.1422 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018str.1569

Rz 9, 5 GRECKO-POLSKI NOWY TESTAMENT (wyd.1997) (za zgodą wydawcy Vocatio):

Pięcioksiąg
str.734

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 1997 (2006) zob. wyd.1997 (2006) Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 zob. wyd.2018

Rdz 1, 2

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 1997 (2006)str.7 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018str.43

A może "tam i siam" się przemieszczała "czynna siła Boża"? Nie "czynna siła Boża", tylko "duch Boży", jak czytamy w przypisie. A dlaczego w przypisie, a nie w tekście głównym?

Rdz 1, 2 PIĘCIOKSIĄG (wyd.2003) (za zgodą wydawcy Vocatio) (jak czytać po hebrajsku):

Pięcioksiąg
str.1
nastepna część

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2022