Czy nauka o Trójcy Świętej pochodzi
od demonów?

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2021-06-11

Świadkowie Jehowy w swoich publikacjach sugerują, a właściwie piszą wprost, że nauka o Trójcy Świętej pochodzi od demonów. Cytują nawet fragment z 1 Listu do Tymoteusza:

Strażnica 1984 Nr 181984 Nr 18 Strażnica 1984 Nr 18str.23
Strażnica 2012 15 sierpnia15 SIERPNIA 2012 Strażnica 1984 Nr 18str.4

Jak czytamy, Świadkowie Jehowy twierdzą, iż nauka o Trójcy Świętej, to odstępcza i fałszywa nauka. Czyli wniosek jest taki: każdy katolicki ksiądz wierzący w Trójcę Świętą (Jeden Bóg w trzech Osobach) oraz uczący o Trójcy Świętej, głosi naukę demonów i jest pod ich wpływem. Takim księdzem katolickim, który wierzył pod wpływem demonów w Trójcę Świętą, był Johannes Greber.

Teraz następuje coś przedziwnego. Johannes Greber na swojej drodze życia spotyka ludzi, którzy parają się spirytyzmem, wywołują duchy i mają bezpośredni kontakt z demonami. Greber zafascynowany spirytyzmem porzuca kapłaństwo i wydaje w roku 1932 książkę: Komunikowanie się ze światem duchów, jego prawa i cel:

Johannes Greber Komunikowanie się ze światem duchów
zob.

Cóż takiego napisał Johannes Greber we wstępie do swojej książki? O czym możemy przeczytać na str. 257? Zobaczmy:

Johannes Greber Komunikowanie się ze światem duchów Johannes Greber Komunikowanie się ze światem duchów Johannes Greber Komunikowanie się ze światem duchów Johannes Greber Komunikowanie się ze światem duchów
Johannes Greber Komunikowanie się ze światem duchówstr.3
"W tej batalii przeciwko spirytyzmowi kościoły walczą na pierwszej linii frontu. Ich nastawienie jest w rzeczy samej trudne do wyjaśnienia, gdyż te same kościoły zapewniają nas, że otrzymały objawienia odnośnie swoich religii dzięki komunikowaniu się ze światem duchowym. Judaizm i Chrześcijaństwo opierają się na świadectwach Starego i Nowego Testamentu, a więc podstawach zupełnie spirytystycznych, bo najważniejszą książką spirytystyczną jest Biblia, gdyż główna jej treść opiera się na wiadomościach podanych z tamtej strony tym, którzy istnieją obecnie. Prawie wszędzie w Piśmie Świętym czytamy o przypadkach komunikowania się pomiędzy światem duchowym, a naszym własnym." (tłum. M.B.)
Johannes Greber Komunikowanie się ze światem duchówstr.257
"Nauki, które otrzymałem, odnoszące się do praw rządzących komunikacją duchów ze światem materialnym, jak i całe moje osobiste doświadczenie z tym związane, rzuciły wiele światła na wydarzenia dotyczące Biblii, których wówczas nie potrafiłem zrozumieć, i sprawiły, że wszelkie niejasności zostały wyjaśnione. Co więcej, byłem w stanie zrozumieć wiele spraw, o których słyszałem lub czytałem w późniejszym czasie, dotyczących wydarzeń o charakterze nadprzyrodzonym.
   Jednakże, najbardziej ze wszystkiego interesowały mnie ważne problemy o naturze religijnej. Byłem duchownym i poświęcałem całe moje dotychczasowe życie przekazywaniu nauki o mojej wierze moim współwyznawcom. Więc było rzeczą naturalną, że głównie powinienem się interesować odkrywaniem tego, czy wszystkie religijne doktryny, w które wierzyłem i nauczałem są prawdziwe i czy wśród podstawowych nauk mojego kościoła są takie, które nie są zgodne z prawdą." (tłum. M.B.)

O fakcie, że Johannes Greber był spirytystą pisali sami Świadkowie Jehowy:

Co Pismo Święte mówi o życiu pozagrobowym Co Pismo Święte mówi o życiu pozagrobowymwyd.ok.1958 Co Pismo Święte mówi o życiu pozagrobowym Co Pismo Święte mówi o życiu pozagrobowym
Co Pismo Święte mówi o życiu pozagrobowym
str.78
Co Pismo Święte mówi o życiu pozagrobowym
str.79

A więc Johannes Greber przyznaje, że przestając być katolickim księdzem wdaje się w spirytyzm i otrzymuje bezpośrednio nauki od demonów. Ciekawe zdanie napisał: "Byłem duchownym i poświęcałem całe moje dotychczasowe życie przekazywaniu nauki o mojej wierze moim współwyznawcom." (str. 257). Johannes Greber był duchownym katolickim i wierzył w Trójcę Świętą, czyli głosił naukę, która miała rzekomo pochodzić od demonów. Tak przecież twierdzi Towarzystwo Strażnica. W książce Komunikowanie się ze światem duchów, jego prawa i cel, Johannes Greber twierdzi na temat Trójcy Świętej:

Johannes Greber Komunikowanie się ze światem duchówstr.265
Johannes Greber Komunikowanie się ze światem duchówstr.364
"Nauczasz jedności trzech osób w Bogu (...) To jest część ludzkiego błędu i jest absurdem (...) Chrystus nauczał o jednoosobowym Bogu (...) Nic nie wiedział o trójjedynym Bogu którego naucza Kościół Katolicki i pozostałe chrześcijaństwo. Tylko Ojciec jest Bogiem." (tłum. M.B.)

Jaki płynie stąd wniosek? Otóż demony pouczyły Grebera, że nauka o Trójcy Świętej, to nie jest nauka biblijna. Według Świadków Jehowy Trójca Święta to również nauka demonów, kiedy uczą o tym katoliccy księża, a jednocześnie Greber pod wpływem demonów twierdzi, że nie ma Trójcy Świętej. To samo uczą Świadkowie Jehowy:

1 listopada 19911 listopada 1991 1 listopada 1991str.23

A więc:

Trójca jest ludzkim wymysłem
Johannes Greber Świadkowie Jehowy
"Nauczasz jedności trzech osób w Bogu (...) To jest część ludzkiego błędu i jest absurdem (...) Chrystus nauczał o jednoosobowym Bogu (...) Nic nie wiedział o trójjedynym Bogu którego naucza Kościół Katolicki i pozostałe chrześcijaństwo. Tylko Ojciec jest Bogiem" (str.265, 364) "Pismo Święte z bardzo prostego powodu nie uczy o Trójcy - nie jest to pogląd biblijny. Gdyby Bóg był trójjedyny, z pewnością by to wyraźnie oznajmił, umożliwiając Jezusowi i jego naśladowcom uczenie o tym drugich" (Strażnica 1 listopada 1991, str.23)

Czy mogą funkcjonować jednocześnie dwie sprzeczne ze sobą prawdy? Kto głosi prawdę? Kościół wierzący w Trójcę Świętą czy Johannes Greber, który pod wpływem demonów twierdzi, że nie ma Trójcy Świętej?

Johannes Greber jako katolik Johannes Greber jako spirytysta
"Wierzę w Ciebie, Boże żywy, W Trójcy jedyny, prawdziwy" "Nauczasz jedności trzech osób w Bogu (...) To jest część ludzkiego błędu i jest absurdem"

Johannes Greber porzucając Kościół i wiarę w Trójcę Świętą oraz oddając się pod władanie demonów, dopuścił się zdrady Kościoła - nosiciela depozytu wiary i gwaranta jedności wspólnoty wierzących.


A Świadkowie Jehowy? Gdyby nauka o Trójcy Świętej pochodziłaby od demonów, to nie musieliby jej sprowadzać do absurdu i przedstawiać w fałszywym świetle:

Proroctwo Proroctwo wyd.1929 Proroctwostr.22

Niech Bóg będzie prawdziwyNiech Bóg będzie... Niech Bóg będzie prawdziwystr.87

Samuel Herd, członek tzw. "Ciała Kierowniczego":

Strażnica Maj 2018Strażnica MAJ 2018 Strażnica Maj 2018
str.4

Co takiego usłyszał Samuel Herd pierwszy raz o Trójcy Świętej i od kogo? Jest rzeczą pewną, że nie mógł usłyszeć o Trójcy Świętej twierdzenia, iż Ojciec i Syn to jedna osoba. W Kościele Katolickim lub w chrześcijaństwie nie ma takiej nauki, bo u Świadków Jehowy przecież taka pseudo nauka jest. Wydaje się, że ta narracja przedstawiona w publikacji Świadków Jehowy ma jeden cel: ośmieszyć po raz kolejny naukę o Trójcy Świętej kłamliwym twierdzeniem, iż rzekomo "Jezus jest jednocześnie Synem i Ojcem". Krótko mówiąc, taka nauka nie istnieje.


Robert Ciranko, pomocnik Komitetu Redakcyjnego, w październikowej audycji BROADCASTING z 2018 roku:

Broadcasting 10-2018 Broadcasting 10-2018
Jeśli przyznają, że Jezus faktycznie umarł, to trafiają na kolejny problem. Skoro wierzą, że ich trzej Bogowie jedną osobą, to kiedy Jezus umarł, wszyscy musieli umrzeć. A skoro wszyscy umarli, kto wzbudził ich do życia? Jakże nierozsądnie to wszystko brzmi?

Robert Ciranko dopuszcza się kłamstwa i próbuje wmówić widzom, że wierzący w Trójcę rzekomo twierdzą, iż „trzej Bogowie są jedną osobą”. Nie ma takiej nauki o Trójcy Świętej.

Katechizm Kościoła Katolickiego Katechizm Kościoła Katolickiegowyd.1994 Katechizm Kościoła Katolickiego Katechizm Kościoła Katolickiego
Katechizm Kościoła Katolickiegostr.69
Katechizm Kościoła Katolickiego Katechizm Kościoła Katolickiegostr.70
Dogmatyka Katolicka Dogmatyka Katolickawyd.2001 Dogmatyka Katolicka Dogmatyka Katolicka
Dogmatyka Katolicka Warszawa 2001
str.122
Zobacz:

Pierwszy i drugi List do Tymoteusza. List do Tytusa Pierwszy i drugi List do Tymoteusza. List do Tytusa Pierwszy i drugi List do Tymoteusza. List do Tytusawyd.2018 Pierwszy i drugi List do Tymoteusza. List do Tytusa

1 Tm 4, 1

Pierwszy i drugi List do Tymoteusza. List do Tytusastr.250
Pierwszy i drugi List do Tymoteusza. List do Tytusastr.252
Pierwszy i drugi List do Tymoteusza. List do Tytusa
Pierwszy i drugi List do Tymoteusza. List do Tytusastr.254

Powrót do strony głównej
Powrót początku artykułu
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2023