Manipulacje w Biblii Świadków Jehowy ze względów doktrynalnych??? Flm 1, 16

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2022-05-06

Dlaczego Świadkowie Jehowy usunęli w Liście św. Pawła do Filemona (Flm 1, 16) frazę "zarówno w ciele jak i w Panu" (gr. kai en sarki kai en kyrio) w Przekładzie Nowego Świata z roku 2018 w polskiej wersji językowej? Najpierw zobaczmy jak ten fragment wygląda w poprawnym tłumaczeniu:

Biblia Tysiąclecia Pallottinum
Pallottinum

Flm 1, 16

Biblia Tysiąclecia Pallottinum Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Życie "w Panu", to bycie włączonym w żywą wspólnotę Kościoła - Ciała Chrystusowego, z jego wiarą, liturgią, życiem modlitewnym i wzajemną, braterską troską o siebie nawzajem. Życie "w Panu", to również życie w Chrystusie, poddanie się Jego mocy, przezwyciężającej wszelkie przeszkody i ludzkie słabości.

Tekst grecki Nowego Testamentu:

Nowy Testament Grecko-Polski Nestle-Aland Nowy Testament Grecko-Polski Nestle-Alandwyd.2017 Nowy Testament Grecko-Polski Nestle-Aland Nowy Testament Grecko-Polski Nestle-Aland

Flm 1, 16

Nowy Testament Grecko-Polski Nestle-Aland
str.659
Nowy Testament Grecko-Polski Nestle-Aland Nowy Testament Grecko-Polski Nestle-Aland
str.659

W Przekładzie Nowego Świata w j. polskim (wyd. 2018) fraza "zarówno w ciele jak i w Panu" nie występuje:

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018wyd.2018 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018

Flm 1, 16

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018
str.1660
Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018
str.1660

Świadkowie Jehowy wydali interlinię grecko-angielską i na dodatek jest to najlepszy dostępny przekład:

Strażnica 1 lutego 1998
1 lutego 1998
Strażnica 1 lutego 1998 Strażnica 1 lutego 1998
str.32
The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures
wyd.1985
The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures

Flm 1, 16

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018
str.946

Jak czytamy, zarówno w lewej szpalcie jak i w prawej występuje fraza "zarówno w ciele jak i w Panu". Na oficjalnej stronie internetowej Świadków Jehowy też znajdziemy interlinię:

Flm 1, 16

Interlinia grecko-angielska Flp 1, 16

We wstępie do polskiego wydania Przekładu Nowego Świata Świadków Jehowy, czytamy:

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 zob. wyd.2018 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018
str.39

Nie jest to prawdą, ponieważ nie zgadza się to z tekstem angielskim "oryginału". Porównajmy:

New World Translation of the Holy Scriptures zob. wyd.2013 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 zob. wyd.2018

Flm 1, 16

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018str.1599 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 1997 (2006)str.1660

W wydaniu Przekładu Nowego Świata po grecku (wyd.2017) nie dokonano zmian:

Przekład Nowego Świata wyd. greckie 2017 zob. wyd.2017 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 zob. wyd.2018

Flm 1, 16

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018
str.1710
Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018
str.1660

A teraz porównajmy dwa wydania Przekładu Nowego Świata. Pierwszy z 1997 roku oraz ten współczesny z roku 2018:

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 1997 (2006) zob. wyd.1997 (2006) Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 zob. wyd.2018

Flm 1, 16

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018str.1503 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 1997 (2006)str.1660

Czy szefostwo w Centrali Świadków Jehowy pozwoliło na takie zmiany? A może polscy "tłumacze" działają na własną rękę i dokonują zmian bez porozumienia? A może jednak Centrala zezwala na takie zmiany, wiedząc, że i tak szeregowi wyznawcy Strażnicy nie będą dociekać jaka jest prawda? Ten werset Flm 1, 16 nie jest zgodny nawet z tekstem angielskim Przekładu Nowego Świata, który jest podstawą tłumaczenia na j. polski. Zobaczmy interlinię grecko-polską Vocatio:

Grecko-polski Nowy Testament (za zgodą wydawcy) Vocatio Grecko-polski Nowy Testament Kod gram. Tablica kodów Grecko-polski Nowy Testamentwyd.2017 Grecko-polski Nowy Testament

Flm 1, 16

Grecko-polski Nowy Testamentstr.1162

List do Filemona List do Kolosan List do Filemona List do Kolosan List do Filemona List do Kolosanwyd.2006 List do Filemona List do Kolosan

Flm 1, 16

Grecko-polski Nowy Testamentstr.74
Grecko-polski Nowy Testamentstr.98
Grecko-polski Nowy Testamentstr.99

Powrót do strony głównej
Powrót początku artykułu
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2022