Samuel Herd - członek Ciała Kierowniczego nie mówi prawdy
o Trójcy Świętej

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2018-05-18

Samuel Herd, członek Ciała Kierowniczego Świadków Jehowy, opowiadając swój życiorys dokonuje nieprawdopodobnego wypaczenia nauki o Trójcy Świętej. Zobaczmy w jaki sposób to robi:

Strażnica Maj 2018Strażnica MAJ 2018 Strażnica Maj 2018str.2 Strażnica Maj 2018str.4
Strażnica Maj 2018
str.3
Strażnica Maj 2018
str.8
Strażnica Maj 2018str.7

Samuel Herd wspomina:

Strażnica Maj 2018
str.4

Co takiego usłyszał Samuel Herd pierwszy raz o Trójcy Świętej i od kogo? Jest rzeczą pewną, że nie mógł usłyszeć o Trójcy Świętej twierdzenia, iż Ojciec i Syn to jedna osoba. W Kościele Katolickim lub w chrześcijaństwie nie ma takiej nauki, bo u Świadków Jehowy przecież taka pseudo nauka jest. Wydaje się, że ta narracja przedstawiona w publikacji Świadków Jehowy ma jeden cel: ośmieszyć po raz kolejny naukę o Trójcy Świętej kłamliwym twierdzeniem, iż rzekomo "Jezus jest jednocześnie Synem i Ojcem". Nie wierzę żadnym słowom, które wypowiedział członek Ciała Kierowniczego. Dlaczego? Bo taka nauka nie istnieje. Św. Atanazy pokazał to jasno:

Dogmatyka Katolicka Bóg w Trójcy Jedyny Dogmatyka Katolicka Bóg w Trójcy Jedynywyd.1962 Dogmatyka Katolicka Bóg w Trójcy Jedyny
Dogmatyka Katolicka Bóg w Trójcy Jedyny Dogmatyka Katolicka Bóg w Trójcy Jedynystr.346

W publikacjach Towarzystwa Strażnica nie pierwszy raz sprowadza się naukę o Trójcy Świętej do absurdu. Oto jeden z przykładów:

Pojednanie Pojednanie wyd.1928 Pojednaniestr.126

Kler nigdy nie powiedział, że "Jezus był swoim własnym ojcem". Jest to świadome i kłamliwe działanie redaktorów Towarzystwa Strażnica.

Zobacz więcej:

Nie tylko w publikacjach Towarzystwa Strażnica jest ośmieszana wiara w Trójcę Świętą, ale również na oficjalnym kanale video tzw. Broadcasting, który znajduje się na stronie internetowej Świadków Jehowy. W październikowej audycji z 2018 roku, Robert Ciranko (Pomocnik Komitetu Redakcyjnego) drwi z Trójcy Świętej ośmieszając ją w ten sposób:

Broadcasting 10-2018 Broadcasting 10-2018
Jeśli przyznają, że Jezus faktycznie umarł, to trafiają na kolejny problem. Skoro wierzą, że ich trzej Bogowie są jedną osobą, to kiedy Jezus umarł, wszyscy musieli umrzeć. A skoro wszyscy umarli, kto wzbudził ich do życia? Jakże nierozsądnie to wszystko brzmi?
Zobacz więcej:

Katechizm Katolicki Katechizm Katolicki Katechizm Katolickiwyd.1957
Katechizm katolickistr.84 Katechizm katolicki Katechizm katolickistr.85
Katechizm katolicki
str.86

Nie ma zatem mowy, iż "Jezus jest jednocześnie Synem i Ojcem", jak chciałby wmówić swoim czytelnikom członek Ciała Kierowniczego Świadków Jehowy, Samuel Herd. Mało tego, w jednej z publikacji Towarzystwa Strażnica zacytowano wyznanie wiary, w którym nie ma mowy o tym, co twierdzi członek Ciała Kierowniczego:

Dokonana TajemnicaDokonana Tajemnica Dokonana Tajemnica
wyd.1925
Dokonana Tajemnica
Watch Tower Bible 1917
Dokonana Tajemnica
str.128
Dokonana Tajemnica
str.129
Dokonana Tajemnica
str.129
Dokonana Tajemnica
str.130

Katechizm Katolicki kard. GaspariKATECHIZM KATOLICKI Katechizm Katolicki kard. Gaspari
Piotr Kardynał Gasparri
Katechizm Katolicki kard. Gaspariwyd.1934
Katechizm Katolicki kard. Gasparistr.15 Katechizm Katolicki kard. Gasparistr.16
Katechizm Katolicki kard. Gasparistr.29 Katechizm Katolicki kard. Gasparistr.32

Pojęcie Trójcy Świętej. W Bogu są trzy Osoby: Ojciec, Syn i Duch Święty. Każda z tych trzech Osób jest prawdziwym Bogiem i wszystkie trzy Osoby są równie doskonałe. Te trzy Osoby mają tę samą jedną, wspólną naturę Boską.
Każda z trzech Osób Boskich jest prawdziwym Bogiem, a jednak jest tylko jeden Bóg, gdyż jest tylko jeden Boski byt i tę samą Boską istotę posiadają wszystkie trzy Osoby w równej mierze. Stąd wynika, że Ojciec nie jest ani mędrszy, ani potężniejszy, ani starszy od Syna i Ducha Świętego, bo wszyscy mają tę samą naturę, mają ten sam jeden jedyny rozum i tę samą wolę.
Zachodzi jednak między tymi Osobami Boskimi różnica pochodzenia: Bóg Ojciec od nikogo nie pochodzi, Syn jest zrodzony przez Ojca, a Duch Święty pochodzi od Ojca i Syna. Istnienie Trójcy Przenajświętszej. Istnienie trzech Osób w Bogu jest wielką tajemnicą wiary chrześcijańskiej, niepojętą dla rozumu ludzkiego, prawdą objawioną przez Boga. Pan Bóg objawił tę prawdę dopiero w Nowym Testamencie, gdyż Żydzi, skłonni do politeizmu i bałwochwalstwa mogliby byli łatwo wpaść w błąd i uwierzyć, że istnieje trzech bogów.
Trójca Przenajświętsza objawiła się przy Chrzcie Pana Jezusa: otwarły się nad Nim obłoki niebieskie, Duch Święty uniósł się nad Jego głową w postaci gołębicy, a z nieba dał się słyszeć głos Boga Ojca: "Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie" (Mat. 3, 17).
Pan Jezus, nauczając lud i uczniów, często wspominał o Swym Ojcu Niebieskim i Duchu Św., ale dopiero podczas Ostatniej Wieczerzy obwieścił Apostołom tajemnicę Trójcy Św. Wstępując zaś do nieba, rzekł do nich: "Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego" (Mat. 28, 19).
Kościół katolicki od najdawniejszych czasów głosił naukę o Trójcy Przenajświętszej i bronił jej na soborze nicejskim przeciwko Ariuszowi (325 r.), który zaprzeczał Boskości Syna Bożego, i na soborze konstantynopolitańskim (381 r.) przeciwko Macedoniuszowi, który odmawiał Bóstwa Duchowi Świętemu. Dowodem, że Kościół już w zaraniu swego istnienia głosił wiarę w tajemnicę Trójcy Świętej są: wyznania wiary, najstarsze modlitwy Kościoła, sposób udzielania chrztu świętego, wyznania męczenników i dzieła Ojców Kościoła. Prastarą jest tak zwana doksologia: "Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu".
Rozum ludzki wobec tajemnicy Trójcy Przenajśw. Nauka o Trójcy Św. pozostanie na zawsze prawdą niedostępną dla rozumu ludzkiego, który nie zdoła pojąć, jak Bóg może być jedyny w naturze a troisty w Osobach. Ta prawda przewyższa rozum ludzki, ale mu się nie sprzeciwia, bo nie zawiera w sobie oczywistej sprzeczności. Nie głosi przecież, że trzej Bogowie są jednym Bogiem lub że trzy Osoby tworzą jedną Osobę, czyli że część równa się całości, co by było niezgodne z rozumem. Głosi tylko, że w Bogu trzy Osoby mają jedną wspólną i nierozdzielną naturę, co nie stoi w sprzeczności z żadnym pewnikiem rozumowym.
Wiara w tajemnicę Trójcy Św. opiera się wyłącznie na słowach i powadze Pana Jezusa, który ją Apostołom dopiero wówczas do wierzenia podał, kiedy im cudami, proroctwami i świętością życia udowodnił, że jest prawdziwym Bogiem. Najgenialniejsze umysły nie zdołały jej przeniknąć i odgadnąć (św. Augustyn). Tylko ten ją uzna i ukocha, kto myśląc o niej, powtórzy z całym przekonaniem słowa świętego Piotra: "Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. A myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Chrystus, Syn Boży" (Jan 6: 69-70).
Odsyłacz (POZNANIE BOGA. Tajemnica Trójcy św.)
Zobacz:

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2024