Manipulacje w Biblii Świadków Jehowy ze względów doktrynalnych??? Kol 2, 14-15

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2022-07-29

Zobaczmy jak wyglądają wersety z Listu do Kolosan. Oto kilka przekładów, które tłumaczą zgodnie z tekstem greckim Nowego Testamentu:

Biblia o. Jakuba Wujka Biblia o. Jakuba Wujka
wyd.1962
zob.
Kol 2, 14-15 Biblia o. Jakuba Wujka
str.340
ed. Święty Paweł ed. Święty PawełŚwięty Paweł ed. Święty Paweł2008 ed. Święty Paweł

Kol 2, 14-15

Edycja św. Pawła
str.2572
Nowy Testament Grecko-Polski Nestle-Aland Nowy Testament Grecko-Polski Nestle-Alandwyd.2017 Nowy Testament Grecko-Polski Nestle-Aland Nowy Testament Grecko-Polski Nestle-Aland

Kol 2, 14-15

Nowy Testament Grecko-Polski Nestle-Aland
str.617

Kol 2, 14-15

Nowy Testament Grecko-Polski Nestle-Aland
str.617

Co proponują Świadkowie Jehowy mając do dyspozycji swój własny przekład i nową naukę o rzekomym "palu męki"? Zobaczmy:

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 1997 (2006) zob. wyd.1997 (2006) Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 zob. wyd.2018

Kol 2, 14-15

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 1997 (2006)str.1482 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018str.1636 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018str.1637

A może jednak za sprawą Krzyża Chrystusa? Co to znaczy, że "za sprawą pala męki"? Dlaczego Świadkowie Jehowy wstawili słowa, których nie ma w grece koine Nowego Testamentu. Zauważmy, iż w tekście greckim występuje tylko jeden wyraz stauros (krzyż), a nie ma tam dwóch wyrazów ("pal męki"), tym bardziej nie ma wyrazu "męki". Nie ma też w w.15 słowa stauros w grece Nowego Testamentu (koine). Jeśli Świadkowie Jehowy chcą w w.15 wstawić "pal męki", to niech zrobią to w taki sposób, w jaki przedstawia się w grece współczesnej słowo stauros,czyli:

Nowy Testament Grecko-grecki Nowy Testament Grecko-greckiwyd.2008 Nowy Testament Grecko-grecki Nowy Testament Grecko-grecki zob.

Kol 2, 14-15 (koine Nowego Testamentu)

Nowy Testament Grecko-grecki
str.462

Kol 2, 14-15 (współczesny j. grecki)

Nowy Testament Grecko-grecki
str.462

Dlaczego? Bo współczesny Grek rozumie stauros jako "krzyż" i takie jest współczesne znaczenie:

Słownik online

Zobaczmy interlinię Vocatio z dosłownym tłumaczeniem na j.polski:

Grecko-polski Nowy Testament (za zgodą wydawcy) Vocatio Grecko-polski Nowy Testament Grecko-polski Nowy Testamentwyd.2017 Grecko-polski Nowy Testament

Kol 2, 14-15

Grecko-polski Nowy Testament
str.1082

W tekście greckim występuje słowo stauros, a Świadkowie Jehowy w swoim przekładzie greckim Przekładu Nowego Świata usunęli to słowo z tekstu i zastąpili słowem ξύλο (ksylo):

Przekład Nowego Świata po grecku wyd. 2017 Przekład Nowego Świata po grecku wyd. 2017wyd.2017 Przekład Nowego Świata po grecku wyd. 2017 Przekład Nowego Świata po grecku wyd. 2017

Kol 2, 14-15

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2022str.1686 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2022str.1686

Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Świata Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Świata wyd.1994 Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Świata
str.418
"Natchnieni pisarze Chrześcijańskich Pism Greckich posługiwali się pospolitą odmianą greki (koiné), a używając słowa stauròs, mieli na myśli to samo, co oznaczał on w grece klasycznej: zwykły pal, czyli słup, bez dodatkowej belki przymocowanej pod takim czy innym kątem. Nic nie wskazuje na to, żeby było inaczej."

Czyżby?

Prowadzenie rozmów na podstawie Pism, wyd.2001 Prowadzenie rozmów na podstawie Pism, wyd.2001 Prowadzenie rozmów na podstawie Pism, wyd.2001wyd.2001 Prowadzenie rozmów na podstawie Pism, wyd.2001
Prowadzenie rozmów na podstawie Pismstr.153

To "później", to z pewnością od IV w. przed Chr. w górę, aż do dzisiaj. Z chwilą pojawienia się kary stosowanej przez Rzymian poprzez ukrzyżowanie, słowo stauros nabrało dodatkowego znaczenia, czyli "krzyż" i takie znaczenie posiada w Nowym Testamencie.


Świadkowie Jehowy w promowaniu w swojej literaturze "pala", na którym miał rzekomo skonać Pan Jezus, powołali się w tej publikacji się na pewien komentarz:

STRAŻNICA 1 MARCA 20111 MARCA 2011 STRAŻNICA 1 MARCA 2011 STRAŻNICA 1 MARCA 2011 STRAŻNICA 1 MARCA 2011
STRAŻNICA 1 MARCA 2011
str.19

Sprawdźmy, co takiego napisał autor i jakie jest jego zdanie w temacie śmierci Pana Jezusa. Zobaczymy też, co takiego Świadkowie Jehowy ukryli przed swoimi czytelnikami:

Komentarz Żydowski do Nowego Testamentu Vocatio Vocatio (za zgodą wydawcy) Komentarz Żydowski do Nowego Testamentu Vocatio Komentarz Żydowski do Nowego Testamentu Vocatiowyd.2005 Komentarz Żydowski do Nowego Testamentu Vocatio

Mt 10, 37-39

Komentarz Żydowski do Nowego Testamentu Vocatio
str.56
Komentarz Żydowski do Nowego Testamentu Vocatiostr.57 Komentarz Żydowski do Nowego Testamentu Vocatiostr.57
Komentarz Żydowski do Nowego Testamentu Vocatiostr.57 Komentarz Żydowski do Nowego Testamentu Vocatio
str.58

Powrót do strony głównej
Powrót początku artykułu
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2022