Manipulacje w Biblii Świadków Jehowy ze względów doktrynalnych???
Rz 10, 13 (cz.1)

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2020-12-11

nastepna część

Jest taki werset w Piśmie Świętym, który Świadkowie Jehowy darzą szczególnym "kultem". Dotyczy on imienia Bożego. Werset ten cytowany jest na prawo i lewo w celu udowodnienia, iż pierwsi chrześcijanie wzywali "imienia Jehowy" (Rz 10, 13). Aby pojąć dlaczego Świadkowie Jehowy tak, a nie inaczej oddają ten werset, należy przypomnieć, kim jest Jezus Chrystus, Syn Boży, dla chrześcijan. Zarówno św. Tomasz jak i chrześcijanie nie mają żadnego problemu wyznać wiarę w Jezusa Chrystusa i powiedzieć:

Grecko-polski Nowy Testament (za zgodą wydawcy) Vocatio Grecko-polski Nowy Testament Grecko-polski Nowy Testamentwyd.2017 Grecko-polski Nowy Testament

J 20, 28

Grecko-polski Nowy Testamentstr.584

Inne wersety mówiące o Bóstwie Jezusa Chrystusa:

Flp 2, 6

Grecko-polski Nowy Testamentstr.1061

Kol 2, 2-3

Grecko-polski Nowy Testamentstr.1079
Grecko-polski Nowy Testament Grecko-polski Nowy Testamentstr.1080

Kol 2, 9

Grecko-polski Nowy Testamentstr.1081

Rz 9, 5

Grecko-polski Nowy Testamentstr.840

Tt 2, 13

Grecko-polski Nowy Testamentstr.1156

Hbr 1, 8

Grecko-polski Nowy Testamentstr.1165

Hbr 1, 10

Grecko-polski Nowy Testamentstr.1166

J 1, 1

Grecko-polski Nowy Testamentstr.454

J 1, 18

Grecko-polski Nowy Testamentstr.456

Judy 4

Grecko-polski Nowy Testamentstr.1299
Grecko-polski Nowy Testamentstr.1300

2 Tes 1, 12

Grecko-polski Nowy Testamentstr.1111

Ewangelia Według Świętego JanaEw. wg św. Jana Ewangelia Według Świętego JanaCzęść II Ewangelia Według Świętego Janawyd.2010 Ewangelia Według Świętego Jana

J 20, 28

Grecko-polski Nowy Testamentstr.312
Grecko-polski Nowy Testamentstr.316
Grecko-polski Nowy Testamentstr.317

Wróćmy to Psalmu 35, 23:

Grecko-polski Nowy Testamentstr.316

Ewangelia według św. Jana. Katolicki Komentarz do Pisma ŚwiętegoEwangelia według św. Jana Ewangelia według św. Jana. Katolicki Komentarz do Pisma Świętegowyd.2020 Ewangelia według św. Jana. Katolicki Komentarz do Pisma ŚwiętegoKatolicki Komentarz Ewangelia według św. Jana. Katolicki Komentarz do Pisma Świętegodo Pisma Świętego

J 20, 28

Ewangelia według św. Jana. Katolicki Komentarz do Pisma Świętegostr.385
Ewangelia według św. Jana. Katolicki Komentarz do Pisma Świętegostr.386

A jak ten Psalm 35, 23 oddają Świadkowie Jehowy:

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018wyd.2018 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018

Ps 35, 23

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018
str.799

Okazuje się, że w Biblii Świadków Jehowy, w tym wersecie pojawiło się słowo "Jehowo". Tekst hebrajski nie popiera tezy Świadków Jehowy o występowaniu w tym miejscu Tetragramu. Mamy tam wyrażenie: "Mój Boże, mój Panie":

Pisma (za zgodą wydawcy) Vocatio Pisma (oznaczenia) Pismawyd.2009 Pisma Tab.kod.gram. (1) (2) (3) (4)

Ps 35, 23

Pismastr.55
SeptuagintaLXX Septuaginta Septuaginta Septuagintawyd.1979

Ps 34, 23

Septuagintastr.84
Septuaginta Vocatio po polsku (za zgodą wydawcy) Vocatio Septuaginta Vocatio po polsku Septuaginta Vocatio po polskuwyd.2014 Septuaginta Vocatio po polsku

Ps 34, 23

Septuaginta po polsku
str.863

List do Rzymian ed. św. PawełLIST DO RZYMIAN List do Rzymian ed. św. Paweł List do Rzymian ed. św. Pawełwyd.2020 List do Rzymian ed. św. Paweł
List do Rzymian ed. św. Pawełstr.69
List do Rzymian ed. św. Pawełstr.70
List do Rzymian ed. św. Pawełstr.71
List do Rzymian ed. św. Pawełstr.72

Komentarz praktyczny do Nowego TestamentuTom 2 Komentarz praktyczny do Nowego Testamentu 2wyd.1999 Komentarz praktyczny do Nowego Testamentu 2 Komentarz praktyczny do Nowego Testamentu 2

1 J 5, 20

Komentarz praktyczny do Nowego Testamentu 2
str.576
Komentarz praktyczny do Nowego Testamentu 2
str.577

Chrześcijanie tworzący Kościół Boga żywego (Mt 16, 18; Dz 20, 28), wzywają imienia Pana Jezusa Chrystusa. List swój św. Paweł kieruje do Kościoła Bożego w Koryncie:

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu Edycja św. Pawła
zob.
Edycja św. Pawła zob.
1 Kor 1, 1-2 Edycja św. Pawła
str.2489
Edycja św. Pawła
str.2489
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu Edycja św. Pawła
zob.
Edycja św. Pawła zob.
Rz 10, 9-13 Edycja św. Pawła
str.2475
Edycja św. Pawła
str.2474
Edycja św. Pawła
str.2475

Świadkowie Jehowy nie wierzą w Bóstwo Syna Bożego, dlatego nie są chrześcijanami. To trzeba jasno podkreślić:

Zobacz:

Nie warto rozmawiać ze Świadkami Jehowy Nie warto rozmawiać ze Świadkami Jehowywyd.2017 Nie warto rozmawiać ze Świadkami Jehowy
Nie warto rozmawiać ze Świadkami Jehowystr.13 Nie warto rozmawiać ze Świadkami Jehowystr.14
Nie warto rozmawiać ze Świadkami Jehowystr.15 Nie warto rozmawiać ze Świadkami Jehowystr.16

Świadkowie Jehowy mają więc swoją Biblię (Przekład Nowego Świata) i w niej robią wszystko, by ukryć przed swoim czytelnikiem prawdę chrześcijańską o Bóstwie Pana Jezusa:

Zobacz:

Świadkowie Jehowy - kim są? Świadkowie Jehowy - kim są? Świadkowie Jehowy - kim są?wyd.1991 Świadkowie Jehowy - kim są?
Świadkowie Jehowy - kim są?
str.96
Świadkowie Jehowy - kim są?
str.97
Wykłady Pisma Świętego Nowego Testamentu
str.98
Wykłady Pisma Świętego Nowego Testamentu
str.99

Komentarz praktyczny do Nowego TestamentuTom 2 Komentarz praktyczny do Nowego Testamentu 2wyd.1999 Komentarz praktyczny do Nowego Testamentu 2 Komentarz praktyczny do Nowego Testamentu 2

Rz 10, 8-13

Komentarz praktyczny do Nowego Testamentu 2
str.67
Komentarz praktyczny do Nowego Testamentu 2
str.68

Bóg w ChrystusieBóg w Chrystusie Bóg w Chrystusiewyd.1997 Bóg w Chrystusie Bóg w Chrystusie
Bóg w Chrystusiestr.67
nastepna część

Powrót do strony głównej
Powrót początku artykułu
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2021