"Cztery hebrajskie litery
oznaczające imię Boże" (cz.1)

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2015-09-11

nastepna część
Strażnica 15 grudnia 2015
15 grudnia 2015
Strażnica 15 grudnia 2015
str.10
Wnikliwe poznawanie Pism tom.1 zob. Tom 1, wyd.2006 Wnikliwe poznawanie Pism tom.1str.324

JeHWaH (czyt.: Jehwa) - forma powstała ze złożenia samogłosek ze słowa „Imię” (hebr. sema) z JHWH. Żydzi zastępowali czasem tetragram określeniem „Imię”;

Wiemy tylko tyle, że imię Boże JHWH to tylko tetragram. Nie wiemy jak wypowiadano. Nie znamy samogłosek. Natomiast wiemy w jakim celu masoreci żydowscy dodali samogłoski do tetragramu. Oprócz już wymienionej formy JeHWaH, mamy jeszcze inne:

JeHoWaH (czyt.: Jehowa) - podstawiono samogłoski z imienia Adonaj (Pan) z przegłosem pierwszego „a” w „e”; Żydzi czytali jednak Adonaj (Pan) w miejscu występowania JHWH, na co wskazywały im samogłoski: e(a)-o-a; (por. broszura ŚJ „Imię Boże...” s. 7-8);

JeHoWiH (czyt.: Jehowi) - podstawiono samogłoski z imienia Elohim (Bóg); Żydzi jednak czytali Elohim (Bóg) w miejscu występowania JHWH (por. Strażnica Nr 20, 1966 s. 11);

Wnikliwe poznawanie Pism tom.1powiększ

Dlaczego Świadkowie Jehowy promują tylko jedną nazwę "imię Jehowa", a przemilczają: "imię Jehowi", "imię Jehwa" albo "imię Jehwi"? Przecież te słowa powstały tak samo jak Jehowa, w zależności jakie samogłoski były podstawiane do tetragramu יהוה.

Samogłoski dodane do tetragramu miały jeden cel. W tym miejscu należy przeczytać:

JeHoWaH - Pan

JeHoWiH - Bóg

JeHWaH - Imię

W tym przypadku:

Wnikliwe poznawanie Pism tom.1 zob. Tom 1, wyd.2006 Wnikliwe poznawanie Pism tom.1str.324

Tetragram należy odczytać jako sema - "imię"

Semazob.

Imię JHWH to nie jedyne imię Boga:

Iz 63:16 - „Odkupiciel nasz to Twe imię odwieczne”;
Am 5:27 - „mówi Jahwe, Bóg Zastępów to imię Jego”;
Iz 57:15 - „którego stolica jest wieczna, a imię Święty”;
1P 4:16 - „niech wychwala Boga w Tym imieniu”;
Ef 3:14n. - „przed Ojcem od którego bierze swe imię wszelkie ojcostwo” (ks. Dąbr., NP);
Wj 34:14 - „bo Jahwe ma na imię Zazdrosny...”;
Wj 3:13n. - „jakie jest Jego imię (...) odpowiedział Bóg Mojżeszowi: Jestem, Który Jestem”;
Pnp 1:3 - „olejek rozlany - imię Twe” - alegoria stosowana do Jahwe lub Chrystusa.

Wróćmy do publikacji Świadków Jehowy Wnikliwe poznawanie Pism. Otóż Świadkowie Jehowy w samym środku pokazali różne zapisy tetragramu, natomiast w komentarzu używają słowa "Jehowa":

Wnikliwe poznawanie Pism tom.1 zob. Tom 1, wyd.2006 Wnikliwe poznawanie Pism tom.1zob. str.324

Imię "Jehowa" jako takie nie istnieje. Jest to błędne odczytanie tetragramu wraz z występującą tam punktacją masorecką. Natomiast czytelnik publikacji Świadków Jehowy ma zapamiętać tylko to, że istnieje tetragram, a ma czytać "Jehowa" jako imię Boże. Temu ma służyć właśnie ten komentarz wokół zielonej ramki.

Podobnie też to wygląda w innych miejscach. Poniżej mamy tetragram wraz z punktacją masorecką (lewy obrazek), w środku tekst grecki wraz z tetragramem pisany po hebrajsku (jest to dowód na nieznajomość wymowy JHWH), a z prawej strony już stwierdzenie o usunięciu imienia Bożego:

Wnikliwe poznawanie Pism tom.1str.324

Punktacja masorecka wskazuje, że w tym miejscu, gdzie jest tetragram JeHWaH należy przeczytać "imię" (hebr. sema). Ze względu na nieznajomość wymowy JHWH tłumacz musiał w tekście greckim Septuaginty przepisać hebrajskie litery (środkowa ilustracja). Prawa ilustracja pokazuje już "usunięte" imie Boże i zastąpione skróconą formą kyrios:

Wnikliwe poznawanie Pism tom.1str.324 Wnikliwe poznawanie Pism tom.1str.324 Wnikliwe poznawanie Pism tom.1str.324

Świadkowie Jehowy nazywają to "ingerowaniem w tekst Biblii". Ukazują też fragment Septuaginty (papirus Fuad 266), w którym widzimy hebrajski tetragram.

Wnikliwe poznawanie Pism tom.1str.324

Świadkowie Jehowy powołując się na Septuagintę z tamtego okresu (papirus Fuad 266) przemilczają fakt, iż starszy papirus Rylands 458 zamiast tetragramu ma słowo kyrios. Widać to jak na dłoni w tej publikacji:

Wnikliwe poznawanie Pism tom.2 Tom 2 wyd.2006 Wnikliwe poznawanie Pism tom.2str.598 Wnikliwe poznawanie Pism tom.2str.599

Najpierw wymieniają papirus Fuad 266 z tetragramem zapisanym hebrajskim pismem kwadratowym z I w. przed Chr., następnie wymieniają starszy papirus pod nazwą Rylands458 z II w. przed Chr. przemilczając występujący w miejsce tetragramu kyrios. Potem czytamy o "skórzanym zwoju" z końca I w. po Chr., w którym zapisano starohebrajski tetragram. Podobnie mamy też tutaj:

Wnikliwe poznawanie Pism tom.2 Tom 2 wyd.2006 Wnikliwe poznawanie Pism tom.2str.485

A więc:

Strażnica 15 grudnia 2015
15 grudnia 2015
Strażnica 15 grudnia 2015
str.6

Cytaty występujące w Nowym Testamencie powołujące się na Stary Testament pochodziły z Septuaginty, w której zamiast tetragramu był kyrios. Mogły pochodzić z: Greek papirus 458 - II w. przed Chr.; 4QLXXLeva - I w. przed Chr.; 4QLXXNum - I w. przed Chr.; 4QLXXDeut - I w. przed Chr. Jak dotąd wśród odnalezionych najstarszych manuskryptów Nowego Testamentu nie było żadnego fragmentu imienia Bożego pisanego hebrajskim pismem kwadratowym.

Przykładem zafałszowania tekstu biblijnego w Przekładzie Nowego Świata (Biblia Świadków Jehowy), jest werset J 6, 45:

Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata
wyd.1997
Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata
str.1341

Jak widzimy, Świadkowie Jehowy wstawili słowo "Jehowa". Odnośnik odwołuje nas do tekstu w Księdze Izajasza. Skąd autor Nowego Testamentu czerpie cytat? Czy ma przed sobą tekst hebrajski czy może grecką Septuagintę? Najpierw zobaczmy do:

Prorocy Vocatio (za zgodą wydawcy) Vocatio Prorocy Vocatio kod.gram. (1) (2) (3) (4) (oznaczenia) Prorocy Vocatio

Iz 54, 13

Prorocystr.913

Tekst hebrajski Księgi Izajasza ma JHWH. Sięgnijmy do przekładu wydanego przez Świadków Jehowy:

Strażnica 1 lutego 1998
1 lutego 1998
Strażnica 1 lutego 1998 Strażnica 1 lutego 1998 Strażnica 1 lutego 1998
str.32

Zapoznajmy się więc z oryginalnym greckim tekstem Biblii (lewa szpalta):

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures
wyd.1985

J 6, 45

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa) The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa)str.434

Tekst grecki Nowego Testamentu nie pozostawia żadnych wątpliwości. Występuje tam słowo Bóg. Jako argument wstawienia słowa "Jehowa" powołano się na hebrajski przekład Nowego Testamentu jako pierwszy z roku 1599:

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa)zob. wyd.1969 zob. The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa)str.29
"Pisma Greckie w języku hebrajskim. W 1599 Elias Hutter z Norymbergii, Niemcy, wydał swoje tłumaczenie całości Chrześcijańskich Pism Greckich. Była to pierwsza kompletna wersja wszystkich ksiąg kanonicznych Chrześcijańskich Pism Greckich w języku hebrajskim, stanowiąca część wydanej przez Huttera w 1599 roku Poligloty Nowego Testamentu. (Kopia jest dostępna w Nowojorskiej Bibliotece Publicznej)".
The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa)str.13

Dlaczego dla Świadków Jehowy ważniejszy jest jakiś przekład hebrajski z roku 1599, a nie sam tekst grecki Nowego Testamentu?

Tekst krytyczny Nestle-Aland i werset 45:

Nestle-Alandzob. zob. zob. J 6, 45 Nestle-Aland
str.267
Grecko-polski Nowy Testament (za zgodą wydawcy) Vocatio Grecko-polski Nowy Testament(tab.kod.gram.) Grecko-polski Nowy Testament
wyd.1997

J 6, 45

Grecko-polski Nowy Testamentstr.423

Cytat z Księgi Izajasza nie pochodzi z tekstu hebrajskiego (tam jest JHWH), lecz z greckiej Septuaginty:

Septuaginta zob.

Iz 54, 13

Septuagintastr.640
Septuaginta (za zgodą wydawcy) Vocatio (tab.kod.gram.) Septuaginta Septuaginta
(za zgodą wydawcy Vocatio)

Iz 54, 13

Septuagintastr.1430
Zobacz też:

Wnikliwe poznawanie Pism tom.1 zob. Tom 1, wyd.2006 Wnikliwe poznawanie Pism tom.1str.324

Język grecki zawiera zarówno samogłoski i spółgłoski. Skoro wymowa imienia Bożego (יהוה) jest nieznana, to nie można było go zapisać po grecku. Mało tego, język grecki nie ma litery "H". Nie dziwi więc fakt, że w miejsce tetragramu (יהוה) zastąpiono skróconą formą greckiego słowa kyrios (κύριος). Jakie więc wrażenie ma odnieść czytelnik publikacji Świadków Jehowy? Imię Boże zostało usunięte! Natomiast sami Świadkowie Jehowy będą tymi, którzy będą to imię przywracać, ale już formie "Jehowa". Dotyczy to w szczególności Nowego Testamentu.

nastepna część

Powrót do strony głównej
Powrót
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2023