Uświęcenie imienia Bożego

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2015-07-21

Królestwo Boże panuje Królestwo Boże panuje
wyd.2014
Królestwo Boże panujestr.41

Nie ma czegoś takiego, jak "modlitwa wzorcowa". A od kiedy Świadkowie Jehowy proszą w Modlitwie Pańskiej o cokolwiek? Przecież sami napisali, że tej modlitwy:

Czego wymaga od nas Bógwyd.1996 Czego wymaga od nas Bógstr.15

Jeśli Modlitwy Pańskiej nie należy recytować z pamięci oraz odczytywać z modlitewnika, to w jaki sposób Świadkowie Jehowy proszą w tej modlitwie o "przyjście Królestwa Bożego" oraz "uświęcenie imienia"? Mają jakieś inne zastępcze modlitwy? Przecież Jezus powiedział wyraźnie: "Wy zatem tak się módlcie: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci imię Twoje!..."

Królestwo Boże panuje Królestwo Boże panujestr.41

Modlitwa Pańska jest skierowana do Ojca. Nie pada w tej modlitwie słowo "Jehowa". Prosimy Ojca, nie "Jehowę".

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu Edycja św. Pawła
zob.
Edycja św. Pawła zob.
Mt 7, 9n Edycja św. Pawła
str.2144
Edycja św. Pawła
str.2144
Zobacz też:

Królestwo Boże panuje Królestwo Boże panujestr.41

Świadkowie w tym fragmencie zupełnie przemilczeli werset z Listu św. Piotra:

Biblia Tysiąclecia Pallottinum Pallottinum
1 P 3, 15 Biblia Tysiąclecia Pallottinum 1 P 3, 15 - przypis Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Pismo Święte należy odczytywać w świetle Nowego Testamentu. Księga Izajasza mówi nam o Bogu. Natomiast kiedy Bóg przyjął naturę ludzką i stał się człowiekiem, to Syn Boży, Jezus Chrystus, jest centrum życia chrześcijańskiego. I to Jego mamy uświęcać w swoich sercach zgodnie ze słowami św. Piotra.

Zróbmy zestawienie Iz 8,13 = 1 P 3, 15 na przykładzie Biblii Świadków Jehowy:

Przekład Nowego Świata wyd.1997
Przekład Nowego Świata Iz 8, 13 Przekład Nowego Świata 1 P 3, 15

Czy Świadkowie Jehowy uświęcają Chrystusa jako Pana? Gdzie i kiedy to czynią? Dosłowne tłumaczenie tego wersetu wygląda tak:

Grecko-polski Nowy Testament (za zgodą wydawcy) Vocatio Grecko-polski Nowy Testament(tab.kod.gram.) Grecko-polski Nowy Testament
wyd.1997

1 P 3, 15

Grecko-polski Nowy Testamentstr.1110

Królestwo Boże panuje Królestwo Boże panujestr.41
Odpowiedź na Słowo
zob.
Odpowiedź na Słowo
Kraków 1993
Odpowiedź na Słowo
zob.
Odpowiedź na Słowo
str.175
Odpowiedź na Słowo
Odpowiedź na Słowo Odpowiedź na Słowo
str.178

Królestwo Boże panuje Królestwo Boże panujestr.41

Imię Boże górujące nad wszystkimi innymi imionami, to imię JEZUS:

Flp 2, 9-10

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Dz 4, 10-12

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Dz 19, 17

Biblia Tysiąclecia Pallottinum
Grecko-polski Nowy Testament
zob.
Grecko-polski Nowy Testament
zob.
Grecko-polski Nowy Testament
Kraków 1973
Marana Thastr.133

Królestwo Boże panuje Królestwo Boże panujestr.41

Chrześcijanie uznają za jedynego Pana i Władcę, Jezusa Chrystusa:

Judy 4

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Czyżby Świadkowie Jehowy się Go wypierali?


Zobacz też:

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2023