JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEM!
Czy Jehowa dał nam Biblię? (cz.1)

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2022-01-14

nastepna część
JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEM JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEM JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEMwyd.2021 JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEM

JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEMstr.21
JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEM JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEMstr.21

Biblia, czyli Pismo Święte, nic nie mówi o "Jehowie", który dałby nam taki prezent. Nie jest również prawdą, że Biblia składa się z 66 Ksiąg. Skąd Świadkowie Jehowy wiedzą, że akurat te, a nie inne Księgi należą do kanonu Pisma Świętego? Świadkowie Jehowy kanon przejęli po protestantach i nic więcej. Świadkowie Jehowy nie są żadnym Kościołem. Jak można być poza Kościołem i decydować, które Księgi należą, a które nie należą do kanonu. Czy ktoś słyszał o Świadkach Jehowy w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, kiedy powstawał kanon Pisma Świętego? Kanon Pisma Świętego powstał w Kościele katolickim. Pierwszy oficjalny wpis pochodzi z ok. roku 382 po Chr. Był to Dekret DAMAZEGO I:

Breviarium Fidei
Breviarium Fidei
Poznań 1988
Breviarium Fidei
Breviarium Fidei
Breviarium Fideistr.105 Breviarium Fideistr.106
Breviarium Fideistr.106 Breviarium Fideistr.107

Jak czytamy, do kanonu Pisma Świętego należały te Księgi, które Świadkowie Jehowy odrzucili za protestantami. Kanon hebrajski nie może determinować kanonu chrześcijańskiego, gdyż Kościół nie przejął Starego Testamentu od judaizmu, ale od Jezusa i Apostołów. Biblią Kościoła Starego Testamentu była głównie Septuaginta, a więc tekst grecki. To głównie z Septuaginty korzystali pisarze Nowego Testamentu, cytując Stary Testament. Na ok. 350 cytatów ze Starego Testamentu, 300 było wg greckiej LXX.

Całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne Całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne Całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożytecznewyd.1998 Całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne
Całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne
str.301

Kto konkretnie wystąpił z takim wnioskiem na tym synodzie w Kartaginie, by włączyć do "Pism Hebrajskich siedem ksiąg apokryficznych"? Kto powiedział Świadkom Jehowy, że te Księgi są apokryfami? Czy chrześcijanie korzystali z żydowskiego kanonu Starego Testamentu przyjętego w 90 roku po Chr. w Jamni czy z greckiej Septuaginty? Nie jest prawdą, że w roku 397 po Chr. wystąpiono z takim wnioskiem, bo już wcześniej istniał spis natchnionych Ksiąg:

Zobacz:
Całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne Całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne
str.301

Nie jest prawdą, że dopiero na Soborze Trydenckim (1546) Kościół katolicki ostatecznie zatwierdził kanon Pisma Świętego, ponieważ kanon istniał już wcześniej zatwierdzony, np. Sobór Florencki (1441). Nie jest również prawdą, że na Soborze Trydenckim włączono Księgi deuterokanoniczne Starego Testamentu. Kościół na tym Soborze uroczyście potwierdził wszystkie Księgi Starego i Nowego Testamentu. Krótko mówiąc, Kościół dołącza wykaz świętych Ksiąg, który istniał już wcześniej:

Dokumenty Soborów Powszechnych
Dokumenty Soborów Powszechnych
Kraków 2005
Dokumenty Soborów Powszechnych
Całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne Całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne
str.211
Całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne
str.213

To nie Świadkowie Jehowy będą decydować jakie natchnione Księgi Starego i Nowego Testamentu będą w kanonie Pisma Świętego.


JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEM JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEMstr.21
Biblia Tysiąclecia

2 Tm 3, 16

Biblia Tysiąclecia

Rz 11, 33-34

Biblia Tysiąclecia

"Natchnienie polega na tym, że Bóg daje autorowi zrozumienie pewnej prawdy, a on przedstawia ją według swojego rozumienia świata" - a nie jak chcą Świadkowie Jehowy, że mężczyźni są pobudzani jakimś "duchem" do zapisywania Jego myśli.

Zobacz:

JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEM JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEMstr.21

Czytamy:

Ap 14, 6

Biblia Tysiąclecia Biblia Tysiąclecia

Ani słowa o dostępności Pisma Świętego dla każdego. Kontekst mówi zupełnie o czymś innym:

Apokalipsa św. Janazob. Apokalipsa św. Jana, Edycja św. PawłaEdycja Świętego Pawła Apokalipsa św. Jana, Edycja św. Pawławyd.2012 Apokalipsa św. Jana, Edycja św. Pawła

Komentarz do Ap 14, 6:

Apokalipsa św. Jana, Edycja św. Pawłastr.300
Apokalipsa św. Jana, Edycja św. Pawłastr.301

JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEM JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEMstr.21
Historia żywej wiary Historia żywej wiary Historia żywej wiary
"Dzięki niezasłużonej życzliwości Jehowy z największą przyjemnością ogłaszam na międzynarodowym zgromadzeniu pod hasłem "Rozrost Teokracji" wydanie Chrześcijańskich Pism Greckich w Przekładzie Nowego Świata."
Historia żywej wiary Historia żywej wiary
DO WSZYSTKICH GRON STARSZYCH
Dotyczy: niszczenia starszych publikacji zmagazynowanych w zborze

Na liście m.in.:

Tytuł Symbol Uwagi/Działania
Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Świata
bi7
Wyłożyć, potem zniszczyć

"Wyłożyć, potem zniszczyć"? Zniszczyć własny przekład Biblii? Dlaczego? Może dlatego, że na końcu w Biblijnych tematach do rozmów są już nieaktualne nauki albo inaczej oddane wersety?

Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Świata Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Świata Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Światawyd.1994 Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Świata
Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Świata
str.434
Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Świata zob. wyd.1994 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 zob. wyd.2018
Mt 10, 2 Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Świata
str.17
Mt 10, 2 Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata
str.1362
Zobacz:

Czy decyzja o zniszczeniu Chrześcijańskich Pism Greckich miała wpływ na obecność w Dodatkach spirytysty Johna S. Thompsona?

Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Światastr.414
Zobacz:

JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEM JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEMstr.21

Nie uchronił. Świadkowie Jehowy wbrew oryginałowi greckiemu Nowego Testamentu wstawili w 1 P 1, 25 w miejsce gr. kyrios słowo "Jehowa", mimo że jest to cytat z Iz 40, 8 ze słowem "Bóg" (hebr. Elohim):

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 zob. wyd.2018 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 zob. wyd.2018
Iz 40, 8 Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata, wyd.2018
str.1024
1 P 1, 24-25 Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata, wyd.2018 Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata, wyd.2018
str.1684
Zobacz:

Ale i tak ten Dodatek A5 nie pomoże, bo w Iz 40, 8 nie ma Tetragramu JHWH. Poza tym, na stronie internetowej Świadków Jehowy znajduje się interlinia grecko-angielska i tam czytamy, że gr. kyriu tłumaczone jest na Lord:

Interlinia grecko-angielska

1 P 1, 25

Interlinia grecko-angielska
nastepna część

Powrót do strony głównej
Powrót początku artykułu
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2024