Manipulacje w Biblii Świadków Jehowy ze względów doktrynalnych???
Łk 1, 76

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2020-12-24

poprzednia część

Na początek kilka wersetów, aby nie było wątpliwości przed kim szedł Jan Chrzciciel:

Łk 1, 76 Dz 19, 4 J 1, 26-27
"A i ty, dziecię, prorokiem Najwyższego zwać się będziesz, bo pójdziesz przed Panem torując Mu drogi;" "«Jan udzielał chrztu nawrócenia, przemawiając do ludu, aby uwierzyli w Tego, który za nim idzie, to jest Jezusa» - powiedział Paweł." "Jan im tak odpowiedział: «Ja chrzczę wodą. Pośród was stoi Ten, którego wy nie znacie, który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka u Jego sandała»."
Łk 3, 15-16 J 3, 28 Dz 13, 23-25
"Gdy więc lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w sercach co do Jana, czy nie jest Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich: «Ja was chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów." "Wy sami jesteście mi świadkami, że powiedziałem: Ja nie jestem Mesjaszem, ale zostałem przed Nim posłany." "Z jego to potomstwa, stosownie do obietnicy, wyprowadził Bóg Izraelowi Zbawiciela Jezusa. Przed Jego przyjściem Jan głosił chrzest nawrócenia całemu ludowi izraelskiemu. A pod koniec swojej działalności Jan mówił: "Ja nie jestem tym, za kogo mnie uważacie. Po mnie przyjdzie Ten, któremu nie jestem godny rozwiązać sandałów na nogach""

Świadkowie Jehowy w jednej ze swoich publikacji o św. Janie Chrzcicielu tak napisali:

Wnikliwe poznawanie Pism Tom 1 Wnikliwe poznawanie Pism Tom 1Tom 1 wyd.2006 Wnikliwe poznawanie Pism Tom 1 Wnikliwe poznawanie Pism Tom 1
Wnikliwe poznawanie Pism Tom 1
str.875

Pismo Święte nic nie mówi, by św. Jan miał "pójść przed Jehową". Aby "przygotować Jehowie lud przysposobiony" również Pismo Święte o tym nie mówi.


Inna publikacja:

Największy ze wszystkich ludzi Największy ze wszystkich ludzi Największy ze wszystkich ludziwyd.1991 Największy ze wszystkich ludzi
Największy ze wszystkich ludziRozdz.11

Świadkowie Jehowy wkładają słowa św. Janowi, które on o sobie nie wypowiedział. Przecież nikt w tamtych czasach nic nie słyszał o "Jehowie". Czy Izajasz mógł powiedzieć: "Prostujcie drogę Jehowy"? Nie!


Uczymy się z Biblii Uczymy się z Bibliiwyd.2017 Uczymy się z Biblii Uczymy się z Biblii
Uczymy się z Bibliistr.172

A w tej publikacji Świadkowie Jehowy nie wspominają, że św. Jan przygotowuje drogę Jezusowi. Jest ogólnie:

Jezus, Droga Prawda i Życie Jezus, Droga Prawda i Życiewyd.2017 Jezus, Droga Prawda i Życie Jezus, Droga Prawda i Życie
Jezus, Droga Prawda i Życiestr.30
Jezus, Droga Prawda i Życie
str.30

Świadkowie Jehowy mają oczywiście swoje wytłumaczenie:

Watchtower Library Wydanie polskieWatchtower Library - wydanie polskie

Jeśli Jan Chrzciciel zapowiadał przyjście Jezusa, to jednak szedł przed Nim. I o tym właśnie piszą Ewangeliści. Czy Świadkowie Jehowy ze względów doktrynalnych chcą zmienić Dobrą Nowinę o Jezusie Chrystusie wstawiając słowo "Jehowa" do Nowego Testamentu, które tam nigdy nie występowało? Jeśli jednak pisarze Nowego Testamentu użyli słowa kyrios, zrobili to pod natchnieniem Ducha Świętego. Jest rzeczą niedopuszczalną, aby to zmieniać.


Kto idzie przed Panem Jezusem?

Ewangelia wg św. MarkaEwangelia wg św. Marka Ewangelia wg św. Markawyd.1989 Ewangelia wg św. Marka Ewangelia wg św. Marka

Mk 1, 3

Ewangelia wg św. Markastr.55
Ewangelia wg św. Markastr.56

W tym przypadku nie ma żadnych wątpliwości kto przed kim idzie:

ed. Święty Paweł ed. Święty PawełŚwięty Paweł ed. Święty Paweł2008 ed. Święty Paweł

Św. Jan Chrzciciel idzie przed Panem. Tym Panem jest tutaj Jezus:

Łk 1, 76

ed. Święty Paweł
str.2259

Jezus zbawi swój lud:

Mt 1, 21

ed. Święty Paweł
str.2134

Świadkowie Jehowy jednak w swojej Biblii mają inne zdanie:

Przekład Nowego Świata wyd. greckie 2017 zob. wyd.2017 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 zob. wyd.2018

Łk 1, 76

Przekład Nowego Świata wyd. greckie 2017str.1477 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018
str.1429
Zobacz:

Wygląda na to, że św. Jan Chrzciciel wg Świadków Jehowy idzie przed "Jehową". Nie jest to prawdą, ponieważ poniższy przekład międzywierszowy wydany przez Świadków ukazuje nam, iż w tekście greckim Nowego Testamentu występuje słowo "kyrios" - Pan (tłumaczone na Lord). Więc św. Jan Chrzciciel nie idzie przed "Jehową" (słowo nieznane w tamtych czasach), lecz przed Panem - Jezusem, któremu Jan toruje drogę:

Strażnica 1 lutego 1998
1 lutego 1998
Strażnica 1 lutego 1998 Strażnica 1 lutego 1998 Strażnica 1 lutego 1998
str.32
The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures
wyd.1985
The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures

Łk 1, 76

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scripturesstr.256

Prawa kolumna, to już Przekład Nowego Świata i tam już widzimy słowo "Jehovah", a usprawiedliwienie wstawienia mamy w przypisie:

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scripturesstr.256

J5-18... i następne, to przekłady hebrajskie, w tym przypadku Ewangelie liturgiczne, który jako pierwszy pochodzi dopiero z roku 1574 po Chr.:

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures zob. wyd.1969 New World Translation of the Holy Scriptures wyd.1969
str.29
Tłum.: "Ewangelie liturgiczne w języku hebrajskim. W 1574 roku Fryderyk Petri, nawrócony Żyd, opublikował hebrajską wersję Ewangelii liturgicznych, którą przetłumaczył z greki. Zostało to później starannie poprawione w celu ponownej publikacji w 1581 roku przez C. Plantina w Antwerpii w Belgii (Kopia jest dostępna w Nowojorskiej Bibliotece Publicznej)."
New World Translation of the Holy Scriptures wyd.1985 New World Translation of the Holy Scriptures wyd.1985str.13 The Kingdom Interlinear Translation... zob. wyd.1985

A więc na poparcie wstawienia słowa "Jehowa" do Łk 1, 76 Świadkowie Jehowy mają argument: hebrajska wersja Ewangelii liturgicznych. A gdyby nie było przekładów hebrajskich, to co wtedy? Na liście jest też Elias Hutter J7. Zobaczmy co Elias Hutter ma w swoim przekładzie:

1599 Elias Hutter z Norymbergiizob. 1599 Elias Hutter z Norymbergiizob.
Zobacz więcej:

Łk 1, 76

1599 Elias Hutter z Norymbergiizob.

Środkowa kolumna pokazuje nam, iż mamy odczytać Tetragram jako "Adonai", a nie "Jehovah", ponieważ taka jest zasada punktacji masoreckiej, o której piszą sami Świadkowie Jehowy w broszurze Imię Boże, które pozostanie na zawsze cytowana poniżej. Natomiast prawa kolumna, to tekst grecki Nowego Testamentu ze słowem kyriu. Świadkowie Jehowy nie mają żadnych merytorycznych argumentów na uzasadnienie swoich teorii. Jeżeli hebrajski tekst masorecki każe odczytać jako Adonai, to jest rzeczą oczywistą, że Jan Chrzciciel toruje drogę Adonai, czyli Panu, a tym Panem jest Jezus Chrystus, Bóg który przyjął dodatkową ludzką naturę aby nas zbawić. Nie ma innej opcji.

Strażnica 15 maja 1995Strażnica 15 maja 1995 Strażnica 15 maja 1995 Strażnica 15 maja 1995str.26
Strażnica 15 maja 1995
str.27
Strażnica 15 maja 1995
str.27

Świadkowie Jehowy w broszurze:

Imię Boże, które pozostanie na zawsze Imię Boże, które pozostanie na zawszewyd.1996 Imię Boże, które pozostanie na zawsze
str.8
Imię Boże, które pozostanie na zawsze
Imię Boże, które pozostanie na zawsze
str.8
Imię Boże, które pozostanie na zawsze
str.8

Masoreci nie wiedzieli jak wymawiano w pełni Tetragram JHWH, więc wstawili w tym miejscu samogłoski z wyrazu Adonai. Słowo "Jehowa" jako tako nie istnieje, jest dziwolągiem i nie powinno w ogóle istnieć jako pojedyncze słowo. Świadkowie Jehowy twierdzą, że to słowo (w zasadzie nieistniejące) zachowuje części składowe imienia Bożego. To nic innego jak manipulacja. W tym słowie prawdziwa część składowa imienia Bożego to tylko spółgłoski i nic więcej. Natomiast samogłoski pochodzą z innego słowa.

Odpowiedzi na 101 pytań o Torę Odpowiedzi na 101 pytań o Toręwyd.2003 Odpowiedzi na 101 pytań o Torę Odpowiedzi na 101 pytań o Torę
Odpowiedzi na 101 pytań o Torę
str.69

Czy wstawienie przez Świadków Jehowy do Nowego Testamentu formy Jehowa jest językową zbrodnią na Słowie Bożym?

Zobacz:

Nowy komentarz Biblijny Księga Wyjścia Nowy komentarz Biblijny Księga WyjściaEd. Święty Paweł Nowy komentarz Biblijny Księga Wyjściawyd. 2009 Nowy komentarz Biblijny Księga Wyjściastr.152
Księga Wyjścia ed. św. Pawłastr.152

Teraz wszystko jest jasne w temacie słowa "Jehowa".


Wróćmy do Łk 1, 76

Nowy Testament Grecko-grecki Nowy Testament Grecko-greckiwyd.2008 Nowy Testament Grecko-grecki Nowy Testament Grecko-grecki zob.

Łk 1, 76 (koine Nowego Testamentu)

Nowy Testament Grecko-grecki
str.133

Łk 1, 76 (współczesny j. grecki)

Nowy Testament Grecko-grecki
str.133

Komentarz Żydowski do Nowego Testamentu Vocatio Vocatio (za zgodą wydawcy) Komentarz Żydowski do Nowego Testamentu Vocatio Komentarz Żydowski do Nowego Testamentu Vocatiowyd.2005 Komentarz Żydowski do Nowego Testamentu Vocatio

Łk 1, 76

Komentarz Żydowski do Nowego Testamentu Vocatio Komentarz Żydowski do Nowego Testamentu Vocatio
str.176

Nowy Testament New Testament Nowy Testament New Testament Nowy Testament New Testament
wyd.1982
Nowy Testament New Testament

Łk 1, 76

Nowy Testament New Testamentstr.131

Grecko-polski Nowy Testament (za zgodą wydawcy) Vocatio Grecko-polski Nowy Testament Grecko-polski Nowy Testamentwyd.2017 Grecko-polski Nowy Testament

Łk 1, 76

Nowy Testament Grecko-Polskistr.285

ed. Święty Paweł ed. Święty Paweł ed. Święty Pawełwyd.2011 ed. Święty Paweł

Łk 1, 76

Nowy Testament Grecko-grecki
str.146
Nowy Testament Grecko-grecki
str.154
poprzednia część

Powrót do strony głównej
Powrót początku artykułu
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2021