"Bądź pozdrowiony, Nowy Roku!"

Autor: Piotr Andryszczak

Złoty Wiek 1 stycznia 1930Złoty Wiek 1 stycznia 1930 str.3

Złoty Wiek 1 grudnia 1925Złoty Wiek 1 grudnia 1925 str.275

Myśli przewodnie z okazji Nowego Roku w ubiegłym wieku w Złotym Wieku:

Złoty Wiek 1 grudnia 1925Złoty Wiek 1 grudnia 1925
Złoty Wiek 1 grudnia 1925
str.275
Złoty Wiek 1 grudnia 1925
str.275
Złoty Wiek 1 grudnia 1925
str.275
Złoty Wiek 1 grudnia 1925
str.275
Złoty Wiek 1 grudnia 1925 Złoty Wiek 1 grudnia 1925
str.281

Złoty Wiek 1 stycznia 1930
1 stycznia 1930
Złoty Wiek 1 stycznia 1930 Złoty Wiek 1 stycznia 1930 Złoty Wiek 1 stycznia 1930
str.3

Obecnie Świadkowie Jehowy już nie pozdrawiają Nowego Roku, nie wołają do niego, mają za to "myśl przewodnią" na rok 2011:

Strażnica 15 stycznia 2011
15 stycznia 2011
Strażnica 15 stycznia 2011
str.6

Czyli jakby nie było, mamy małe życzenia na Nowy Rok? Świadkowie Jehowy twierdzą, iż schronienie znajdziemy w "imieniu Jehowy" oraz:

Strażnica 15 stycznia 2011
15 stycznia 2011
Strażnica 15 stycznia 2011 Strażnica 15 stycznia 2011
str.6
Strażnica 15 stycznia 2011
15 stycznia 2011
Strażnica 15 stycznia 2011
str.4

O ile w Starym Testamencie Lud Boży wzywał imienia Jahwe (Jl 3, 5), to w Nowym Testamencie nowy Lud Boży wzywa imienia Pańskiego, a Boga nazywa swoim Ojcem:

Biblia Tysiąclecia wyd.IV
wyd.IV
1 Kor 1,2 Biblia Tysiąclecia wyd.IV Mt 6, 9
Biblia Tysiąclecia wyd.IV

O manipulacji Świadków Jehowy wersetem z Rz 10, 13

Zob.:

Strażnica 15 stycznia 2011
15 stycznia 2011
Strażnica 15 stycznia 2011
str.6

Co takiego Świadkowie Jehowy poprawnie mogą wyjaśnić ludziom, skoro sami piszą w tej publikacji:

Strażnica 15 stycznia 2011
15 marca 2000
Strażnica 15 stycznia 2011 Strażnica 15 stycznia 2011
str.14
Strażnica 15 stycznia 2011
15 marca 2000
Strażnica 15 stycznia 2011 Strażnica 15 stycznia 2011
str.10

Czy Świadkowie Jehowy mogą głosić "prawdę", skoro wciąż czekają na światło? Poza tym:

Strażnica 15 września 2013
15 września 2013
Strażnica 15 września 2013
str.14

Strażnica 15 stycznia 2011
15 stycznia 2011
Strażnica 15 stycznia 2011
str.4

Mamy jak na dłoni dowód, że Świadkowie Jehowy nie rozumieją "w pełni niektórych wypowiedzi biblijnych", jak sami zresztą przyznają. Prawdziwi chrześcijanie nie "myślą o imieniu Jehowy", lecz myślą o imieniu Jezusa, tego imienia wzywają, gdyż:

Biblia Tysiąclecia wyd.IV
wyd.IV
Dz 4, 12
Biblia Tysiąclecia wyd.IV

Dlatego też "wiele szczerych osób dostrzega różnicę między prawdziwymi chrześcijanami", którzy wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa (1 Kor 1, 2), a tym czego nauczają Świadkowie Jehowy.


Strażnica 15 stycznia 2011
15 stycznia 2011
Strażnica 15 stycznia 2011
str.4

Kto tutaj szerzy duchowy analfabetyzm? Kto szerzy nienawiść do imienia Bożego? Na czym ta nienawiść ma polegać? Czy chrześcijaństwo, które głosi Chrystusa, rozsławia Jego imię, zasługuje na zagładę?

Strażnica 15 stycznia 2011
15 stycznia 2011
Strażnica 15 stycznia 2011
str.4

O Liście "do konferencji episkopatów" czytaj

Tutaj:

Strażnica 15 stycznia 2011
15 stycznia 2011
Strażnica 15 stycznia 2011
str.4

Sprawa wygląda tak:

Strażnica 15 stycznia 2011
Zob. więcej:

Przeglądając "myśli przewodnie" na rok 2011 tradycyjnie nie może zabraknąć w publikacji Świadków Jehowy ostrzeżenia, iż koniec świata:

Strażnica 15 stycznia 2011
15 stycznia 2011
Strażnica 15 stycznia 2011
str.6

Czyżby to miało nastąpić w 2011 roku? No chyba "wkrótce" lub "niebawem" to nie są odległe czasy. Warto zauważyć, iż 15 stycznia 1991 roku było podobnie:

Strażnica 15 stycznia 1991
15 stycznia 1991
Strażnica 15 stycznia 1991
str.22
Strażnica 15 stycznia 1991
str.23

Choć przeglądając historię wkrótce to można mieć mieszane uczucia. Choćby rok 1925:

Złoty Wiek 1 stycznia 1930Złoty Wiek 1 grudnia 1925 str.276

Złoty Wiek 1 stycznia 1930Złoty Wiek 1 stycznia 1930 str.3

Złoty Wiek 1 grudnia 1925Złoty Wiek 1 grudnia 1925 str.275

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2023