Czy Świadkowie Jehowy krzewią prawdę, wnikliwie sprawdzając fakty???

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2017-12-01

film propagandowy
"Dzisiejsze media często jako fakty podają wiadomości zabarwione emocjami i osobistymi opiniami."

Tymi słowami rozpoczyna się film propagandowy Świadków Jehowy umieszczony na oficjalnej stronie internetowej jw.org. Dalej możemy usłyszeć:

"Jednak dla Świadków Jehowy wzorcem prawdy, którego tak nieuchronnie bronią, jest Słowo Boże, Biblia."
film propagandowy film propagandowy

Jak widzimy, przy drzwiach pojawiają się Świadkowie Jehowy, którzy trzymają w ręce Biblię i Strażnice. Świadkowie podkreślają, iż wszystko co czynią i co głoszą, opierają wyłącznie na Biblii. Zadajmy więc pytanie. Czy pierwsi chrześcijanie chodzili od domu do domu mając ze sobą Strażnice oraz Biblię? Kogo więc Świadkowie Jehowy chcą naśladować? Przeczytajmy w Piśmie Świętym, co konkretnie Pan Jezus nakazał Apostołom i swoim uczniom wysyłając ich przed sobą?

Mt 10, 5-14 Łk 10, 1-9
"Tych to Dwunastu wysłał Jezus, dając im następujące wskazania: «Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego! Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: "Bliskie już jest królestwo niebieskie". Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy! Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie! Nie zdobywajcie złota ani srebra, ani miedzi do swych trzosów. Nie bierzcie na drogę torby ani dwóch sukien, ani sandałów, ani laski! Wart jest bowiem robotnik swej strawy.
A gdy przyjdziecie do jakiegoś miasta albo wsi, wywiedzcie się, kto tam jest godny, i u niego zatrzymajcie się, dopóki nie wyjdziecie. Wchodząc do domu, przywitajcie go pozdrowieniem. Jeśli dom na to zasługuje, niech zstąpi na niego pokój wasz; jeśli zaś nie zasługuje, niech pokój wasz powróci do was! Gdyby was gdzie nie chciano przyjąć i nie chciano słuchać słów waszych, wychodząc z takiego domu albo miasta, strząśnijcie proch z nóg waszych!"
"Następnie wyznaczył Pan jeszcze innych siedemdziesięciu dwóch i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał.
Powiedział też do nich: «Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie, oto was posyłam jak owce między wilki. Nie noście z sobą trzosa ani torby, ani sandałów; i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie! Gdy do jakiego domu wejdziecie, najpierw mówcie: Pokój temu domowi! Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim; jeśli nie, powróci do was. W tym samym domu zostańcie, jedząc i pijąc, co mają: bo zasługuje robotnik na swoją zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu. Jeśli do jakiego miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą; uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie im: Przybliżyło się do was królestwo Boże."

Świadkowie Jehowy nie spełniają tych nakazów Pana Jezusa. Nie są chrześcijanami, przyznają się, że popełniają błędy doktrynalne, co skutkuje sprzecznymi ze sobą naukami, które zmieniają się jak w przysłowiowym kalejdoskopie. Mając ze sobą własny przekład Biblii, dopasowany do nauki głoszonej przez Strażnicę, dopuszczają się do wielu przekłamań. Oto dwa przykłady pierwsze z brzegu. Otóż zwalczając Bóstwo Jezusa, Świadkowie Jehowy w swojej Biblii dodają słowa, których nie ma w oryginale albo zmieniają szyk wyrazów:

Przekład Nowego Światazob. wyd.1997
J 1, 18
Pismo Święte w Przekładzie Nowego Światastr.1332
Hbr 1, 8
Pismo Święte w Przekładzie Nowego Światastr.1504

Chrześcijanie wierzą, iż Syn Boży będąc na ziemi, był Bogiem i człowiekiem. Jako Bóg ("Pan mój i Bóg mój" J 20, 28) był widziany przez ludzi na ziemi. Aby zaprzeczyć tej prawdzie, Świadkowie Jehowy dodali słowo "człowiek" do wersetu J 1, 18. W ten sposób mogą powiedzieć, że Jezus nie jest Bogiem, bo żaden człowiek go nie widział. Drugi przykład, to zamiana szyku wyrazów, by zaprzeczyć, iż Bóg Ojciec, zwraca się do swojego "jednorodzonego Syna" (J 3, 18) - Boże! (Hbr 1, 8)

Zobacz więcej:

O Biblii Świadków Jehowy:


"W Jana 17:17 zanotowano słowa Jezusa Słowo Twoje jest prawdą"
film propagandowy

Jest rzeczą oczywistą, że Słowa Jezusa są prawdą, ale czy w publikacjach Świadków Jehowy jest prawda? Na filmie widzimy przewijające się publikacje Świadków Jehowy w różnych językach:

film propagandowy film propagandowy

oraz stwierdzenie lektora:

"Szeroki zakres tematyczny treści zawartych w publikacjach Świadków Jehowy, jest wnikliwie sprawdzany przez dział zbierania materiałów. Polega się przede wszystkim na wiarygodnych źródłach z pierwszej ręki, czyli stosuje metody używane przez historyków biblijnych, takich jak Łukasz czy Jeremiasz."

A kto powiedział Świadkom Jehowy, iż np., że Ewangelia wg św. Łukasza należy do kanonu Nowego Testamentu? Skąd o tym wiedzą? W jaki sposób to zweryfikowali? W Piśmie Świętym nie ma przecież listy natchnionych Ksiąg Świętych. Dlaczego Świadkowie Jehowy korzystając z katolickich źródeł nie wspomnieli w tym filmie ani słowem, że kanon Pisma Świętego ustalił Kościół rzymskokatolicki oraz jest to wiarygodne źródło informacji z pierwszej ręki?


film propagandowy
"Trzeba weryfikować cytaty. Przede wszystkim chcemy dotrzeć do pierwotnych materiałów źródłowych. Po drugie, duże znaczenie ma kontekst wypowiedzi, który należy uwzględnić"

Więc sprawdźmy wiarygodność tych słów. Wiemy, że Świadkowie Jehowy powołując się na źródła, podają autora oraz tytuł książki bądź czasopisma, z którego cytują dany fragment. Zobaczmy dwa przykłady. Wybierzmy temat krzyża. Zweryfikujmy cytaty:

Przebudźcie się!SIERPIEŃ 2012 Przebudźcie się! Przebudźcie się!str.19

Mamy tutaj jaskrawy przykład manipulacji i wyrywanie cytatu z kontekstu. Świadkowie Jehowy na siłę chcą wmówić czytelnikom, że autor opisywał fakt skazania ofiary na śmierć, na palu. Fakty temu przeczą. Powyższy cytat został zapożyczony z rozdziału: Luke/Łukasz Jesus the Son of Man/Jezus Syn Człowieczy i z podrozdziału Crucifixion/Ukrzyżowanie (str. 523). Ten fragment i następne nie pozostawiają żadnych wątpliwości jaki rodzaj śmierci Jezusa opisał Henry. H. Halley:

Halley's Bible Handbook'zob. Halley's Bible Handbook'zob. Halley's Bible Handbook'zob.
Halley's Bible Handbook'str.523
"Ukrzyżowanie było karą rzymską dla niewolników, obcokrajowców i kryminalistów, którzy nie byli obywatelami Rzymu. To była najbardziej bolesna i haniebna śmierć jaką wymyślono w tych okrutnych czasach. Gwoździe przechodziły przez dłonie i stopy i ofiara pozostawała powieszona tam w cierpieniu, głodzie, nieznośnym pragnieniu i rozdzierających konwulsjach bólu. Śmierć następowała zazwyczaj w ciągu czterech do sześciu dni. W przypadku Jezusa zgon nastąpił w ciągu sześciu godzin. (zobacz Jan 19:33-34).
Halley's Bible Handbook'str.523
"Jest tradycja, że rzeczywisty krzyż, na którym Jezus był ukrzyżowany odnaleziono w roku 325 A.D. pod miejscem gdzie stoi Kościół Świętego Grobu,...

Następny podrozdział: Outline Story of the Crucifixion / Zarys Historii Ukrzyżowania, gdzie autor napisał między innymi:

Halley's Bible Handbook'str.523
Zobacz więcej:

Strażnica 1 kwietnia 20111 kwietnia 2011 Strażnica 1 kwietnia 2011str.10

Autorzy, na których powołali się Świadkowie Jehowy, opisują ukrzyżowanie, co świadomie przemilczeli autorzy Strażnicy:

Palestyna w czasach Jezusazob. Palestyna w czasach Jezusazob. Palestyna w czasach Jezusazob.
Palestine in the Time of Jesusstr.86
"Ukrzyżowanie było instytucją poniżenia, tortury i egzekucji stworzoną do radzenia sobie z ludźmi, którzy byli największym zagrożeniem dla ówczesnego establiszmentu. Była to publiczna, upokarzająca kaźń. Miała wzbudzać grozę w sercach tych, którzy ośmieliliby się zakłócić status quo" (podkreślenie moje)
Zobacz więcej:

film propagandowy film propagandowy
"Przeszukiwanie źródeł nieraz zabiera mnóstwo czasu i wymaga wiele wysiłku. Bywa, że nie znajdujemy tego, co jest potrzebne. Daje jednak dużo satysfakcji, bo pomaga dostarczać czytelnikom dokładne, rzetelne informacje. Dzięki nim mogą świadomie podejmować trafne decyzje." "Każdy, kto czyta nasze czasopisma albo ogląda filmy, może być pewien, że zostały gruntownie zweryfikowane. Podają fakty, przedstawiają prawdę."

Czy dwie poniższe publikacje dostarczają czytelnikom dokładne, rzetelne informacje oraz podają fakty i przedstawiają prawdę?

Strażnica 1 styczeń 1989
1 styczeń 1989
Strażnica 1 styczeń 1989
1 styczeń 1989
Strażnica 1 styczeń 1989
str.12
Strażnica 1 styczeń 1989
str.12
Zobacz więcej:

film propagandowy film propagandowy
"Kiedy więc analizujesz informacje zawarte w drukowanych publikacjach Świadków Jehowy lub w serwisie jw.org, możesz być przekonany, że materiał został drobiazgowo sprawdzony i jest dokładny. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ jako Świadkowie Jehowy przejawiamy miłość i szacunek do prawdy."

"Prawda, która prowadzi do życia wiecznego":

Prawda, która prowadzi do życia wiecznegozob. Prawda, która prowadzi do życia wiecznegowyd.1968 Prawda, która prowadzi do życia wiecznegozob. Prawda, która prowadzi do życia wiecznegowyd.1981
Prawda, która prowadzi do życia wiecznego
str.9
The truth that leads to eternal lifestr.9
"Również Dean Acheson, były amerykański sekretarz stanu, oświadczył - jak o tym doniosła prasa w roku 1960 - że żyjemy w 'okresie bezprzykładnej niepewności, bezprzykładnego stosowania przemocy'. Acheson ostrzegł: 'Jestem na tyle poinformowany o tym, co się dzieje, że za 15 lat obecny świat stanie się zbyt niebezpieczny, aby można było na nim żyć'" "Również Dean Acheson, były amerykański sekretarz stanu, oświadczył - jak o tym doniosła prasa w roku 1960 - że żyjemy w 'okresie bezprzykładnej niepewności, bezprzykładnego stosowania przemocy'. Acheson ostrzegł: 'Jestem na tyle poinformowany o tym, co się dzieje, że wkrótce obecny świat stanie się zbyt niebezpieczny, aby można było na nim żyć'"
Zobacz:

Czy Świadkowie Jehowy przejawiają miłość i szacunek do prawdy?

Zobacz też:

"Kiedy więc analizujesz informacje zawarte w drukowanych publikacjach Świadków Jehowy lub w serwisie jw.org, możesz być przekonany, że materiał został drobiazgowo sprawdzony i jest dokładny. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ jako Świadkowie Jehowy przejawiamy miłość i szacunek do prawdy."

W jaki sposób Świadkowie Jehowy przejawiają miłość, szacunek do prawdy? Ano m.in. tak:

Strażnica 1 maja 20121 maja 2012 Strażnica 1 maja 2012str.23 Strażnica 1 maja 2012 Strażnica 1 maja 2012str.23

Fragment, który zacytował anonimowy redaktor Strażnicy, znajduje się w tym czasopiśmie:

Biblical Archaeology Reviewmarzec/kwiecień 2011 Biblical Archaeology Reviewzob. Biblical Archaeology Reviewstr.30
Biblical Archaeology Reviewstr.30
Biblical Archaeology Reviewstr.30
"Ewangelizacja w żydowskim i grecko-rzymskim świecie wymuszała na apologetach różnorakie sposoby wyjaśniania im, co sprawia, iż określone społeczności twierdzą, że są bardziej wyjątkowe i mają wyższość nad innymi. Było to szczególnie istotne, kiedy głosili, że żydowski robotnik, który został ukrzyżowany przez rzymskiego namiestnika o imieniu Piłat, mimo to powstał z martwych, objawił się wielu osobom i założył nową wspólnotę wyznawców, gdyż jego poprzednicy byli w posiadaniu wszystkiego, lecz porzucili nadzieję. Prawdziwą kwestią sporną wobec naśladowców Jezusa jest to, że ówczesna kultura Bliskiego Wschodu (a także obecnie) była kulturą honoru i hańby, a ukrzyżowanie było w tamtym świecie najbardziej haniebną śmiercią. W żadnym razie nie postrzegano tego jako chlubne męczeństwo. Ludzie uważali, że to, jak ktoś umiera, mówi, jaką był osobą. Z tego punktu widzenia Jezus był złoczyńcą, człowiekiem, który dopuścił się zdrady stanu i który zasługiwał na karę przewidzianą dla zbuntowanych niewolników. Rzymianie nazywali to "karą ostateczną", a żaden obywatel rzymski jej nie podlegał."

Jak czytamy, Ben Witherington III w kontekście pisał o ukrzyżowaniu, a nie o palu, jakby chcieli Świadkowie Jehowy. Jak można wykorzystywać daną wypowiedź, a potem nią tak manipulować, by czytelnik był przekonany, że nawet biblista Ben Witherington III popiera naukę Towarzystwa Strażnica o "zawieszeniu na palu" (PNŚ), jako "najbardziej haniebnej śmierci"?

Po tej skandalicznej manipulacji ludzi miłujących "szacunek do prawdy", napisał do nas autor, Ben Witherington III:

Ben Witherington III Tłumaczenie
Ben Witherington III Witaj Marcin
Ponieważ nie znam ani trochę polskiego, więc napiszę Tobie to, co możesz przekazać wydawcom tego pisma:
Niniejszym oświadczam, co następuje:
Państwa czasopismo /strona internetowa/ cytuje mój artykuł, który napisałem dla BAR całkowicie wyjmując moje słowa z kontekstu, a tym samym, przeinaczając zarówno moje intencje, jak i to, co napisałem. Niewiele jest faktów w tak dawnej historii bardziej jasnych i oczywistych niż ten, iż Jezus został ukrzyżowany na rzymskim krzyżu przez Poncjusza Piłata. Pisze o tym nawet rzymski historyk Tacyt.
Twierdzenie, że Jezus został przybity do pala, że poniósł śmierć na palu, jest historycznie fałszywe. Jeżeli choć trochę wierzycie Państwo w uczciwość, to sugeruję w najbliższym numerze Państwa pisma:
1) wydrukować przeprosiny wobec mnie za złe użycie mojego artykułu dla własnych celów oraz
2) przemyśleć dogłębnie całą kwestię śmierci Jezusa i jej znaczenia.
Dr Ben Witherington, III
Doktor Teologii ze specjalizacją w zakresie Nowego Testamentu
Seminarium Teologiczne w Asbury
Wilmore Ky.
Wydział Doktorski St. Mary's College, Uniwersytet St. Andrews, Szkocja
Zobacz:

"JW Broadcasting" (Luty 2016):

jw
zob.
jw
zob.
jw
zob.
jw
zob.

Bez komentarza.


Zobacz też:

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2024