Czy Apostołowie głosili
"od domu do domu"?

Autor: Piotr Andryszczak

Świadkowie Jehowy twierdzą, iż tylko oni są głosicielami prawdy i tylko oni wypełniają nakaz Chrystusa chodzenia "od domu do domu". Według nich, tak czynił Pan Jezus i Apostołowie. W swoich wywodach powołują się na Dz 20, 20:

Strażnica 15 lipca 2008
15 lipca 2008
Strażnica 15 lipca 2008
str.4

Sprawdźmy czy tak się rzeczy mają. Biblia Tysiąclecia tak tłumaczy:

Biblia Tysiąclecia wy.IV
BT wyd.IV
Dz 20, 20 Biblia Tysiąclecia wy.IV

Świadkowie Jehowy w swojej Biblii wydanej przez Towarzystwo Strażnica tak oto przetłumaczyli werset z Dz 20, 20:

Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata
wyd.1997
Dz 20, 20 Pismo Święte w Przekładzie Nowego Światastr.1398

Porównajmy:

Biblia Tysiąclecia Pallottinum Przekład Nowego Świata
Biblia Tysiąclecia Pallottinum Przekład Nowego Świata
Dz 20, 20

Widzimy, że coś tu nie pasuje. Jest różnica. Musimy więc sprawdzić w tekście oryginalnym. Najlepiej sprawdzić w przekładzie wydanym przez samych Świadków Jehowy, który reklamują w tej publikacji:

Strażnica 1 lutego 1998
1 lutego 1998
Strażnica 1 lutego 1998 Strażnica 1 lutego 1998 Strażnica 1 lutego 1998
str.32
The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures
wyd.1985

Dz 20, 20

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scripturesstr.625

Jak widzimy, bezpośredni przekład z greckiego na angielski potwierdza poprawne tłumaczenie "po domach". Jak to się więc stało, że obok, w prawej szpalcie (tzw. Przekład Nowego Świata) jest inaczej? Przecież w tekście greckim występuje jedno słowo "dom".

Grecko-polski Nowy Testament (za zgodą wydawcy) Vocatio Grecko-polski Nowy Testament(tab.kod.gram.) Grecko-polski Nowy Testament
wyd.1997

Dz 20, 20

Grecko-polski Nowy Testamentstr.636

"Jezus nauczał w różny sposób i w różnych okolicznościach nie stosując jednak metody ŚJ: z łodzi Łk 5:3, w miejscu pustynnym Mk 6:32.34, w drodze Mt 20:17-19, w domach przyjaciół, gdzie się zatrzymał Łk 10:39, w świątyni J 8:2, w domach, gdzie został zaproszony Łk 7:36 (zob. w.40) i w synagodze Mk 6:2; 1:39.
Apostołowie wzięli przykład ze swego Mistrza i nauczali podobnie jak On: w świątyni Dz 3:1, 11n., w synagogach Dz 13:5, podczas przesłuchań Dz 4:9n, na dworze Dz 2:6, nad rzeką Dz 16:13, w drodze Dz 8:29, w kościołach lokalnych 1Kor 16:19 - ( wtedy domy mieszkalne) i listownie Kol 4:16.
Dz 20:20 nie mówią o chodzeniu "od domu do domu", lecz o nauczaniu w domach, w których zbierał się kościół lokalny: "Pozdrówcie także Kościół, który zbiera się w ich domu" Rz 16:5 por. 1Kor 16:19; Kol 4:15; Flm 2; Dz 2:46; 12:12. Z tego widać, że ani Jezus ani Apostołowie nie zalecali i nie praktykowali nachodzenia ludzi. Chrystus, gdy Go nie chciano przyjąć Łk 9:53 nawet nie kazał tam zachodzić Mt 10:5. Paweł głosił tam, "gdzie imię Chrystusa było jeszcze nie znane" Rz 15:20-21. Jakże inaczej postępują ŚJ.
Chrystus rozsyłając Apostołów po wsiach, nie mówił im o chodzeniu czy nauczaniu "od domu do domu", lecz o zatrzymaniu się w jakimś domu na czas bycia w tej miejscowości Łk 9:1-5; 10:1-12; Mt 10:5-15; Mk 6:7-11. Rozesłał On tylko mężczyzn, odpowiednio dobranych (Dwunastu i Siedemdziesięciu)." (zob.: Włodzimierz Bednarski Służba głoszenia)

Pan Jezus wydał im zakaz nawet przechodzenia "z domu do domu", co potwierdza nawet Przekład Nowego Świata:

Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata
wyd.1997
Łk 10, 7 Pismo Święte w Przekładzie Nowego Światastr.1304

Biblia Tysiąclecia tak tłumaczy:

Biblia Tysiąclecia wy.IV
BT wyd.IV
Łk 10, 7 Biblia Tysiąclecia wy.IV

"Najlepszy dostępny":

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures
wyd.1985

Łk 10, 7

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scripturesstr.312

Interlinearny grecko-polski:

Grecko-polski Nowy Testament (za zgodą wydawcy) Vocatio Grecko-polski Nowy Testament(tab.kod.gram.) Grecko-polski Nowy Testament
wyd.1997

Łk 10, 7

Grecko-polski Nowy Testamentstr.302

Tutaj mamy użyte wyrażenie "z domu do domu", a nie mamy tego w Dz 20, 20, gdzie jak już wiemy, Świadkowie Jehowy "poprawili" tekst. Po co? Aby wszystko zgadzało się z głoszoną doktryną?


"Podstawowym działaniem manipulacji, którą w życiu codziennym posługuje się niemal każdy uczestnik komunikacji, jest chęć wytworzenia w odbiorcy określonego obrazu rzeczywistości i nakłonienie go do określonych działań. Najważniejszym elementem manipulacji jest więc bodziec i reakcja. Jako że żyjemy w społeczeństwie obrazkowym, gdzie tekst jest wypierany przez obraz, zauważenie manipulacji jest coraz trudniejsze. Odbiorcy stają się biernymi uczestnikami, nie zastanawiają się nad poprawnością przekazów reklamowych, a manipulacja staje się częścią naszego życia. Aby odróżnić manipulację od prostego przekazu, od komunikacji, trzeba poznać techniki, jakie manipulacja wykorzystuje.
(...)
Manipulacja to wszystkie sposoby oddziaływania na jednostkę lub grupę, które prowadzą do mylnego przekonania u osoby manipulowanej, że jest ona sprawcą (decydentem) jakiegoś zachowania podczas, gdy jest ona tylko narzędziem w rękach rzeczywistego sprawcy. Współczesna psychologia społeczna pojęcie manipulacji wiąże ściśle z pojęciem wpływu społecznego. Wpływ społeczny to oddziaływanie w wyniku, którego jednostka, grupa czy jakaś instytucja wywołuje zmiany w sferze poznawczej, emocjonalnej lub behawioralnej człowieka. Wpływ ten może być świadomym lub nieświadomym działaniem (Bauman 2996, 2009). Natomiast w życiu codziennym manipulacja jest traktowana raczej jako celowe działanie, które grupy formalne i nieformalne często wykorzystują, aby oddziaływać na ich członków. Tak naprawdę każdy posługuje się w przekazie informacji manipulacją po to, aby wytworzyć w odbiorcy określony obraz rzeczywistości i nakłonić ich do określonych działań. Najważniejszym elementem manipulacji jest bodziec i reakcja. Już jako dzieci uczymy się reagować na pewne sytuacje, które później w życiu dorosłym wpływają na nasze zachowania. Praktycznie wszystkie techniki manipulacyjne opierają się na wcześniej wyuczonych reakcjach, które wpaja się dzieciom. Tak więc manipulacja żywi się pewnymi wyuczonymi w nas reakcjami, które wykorzystuje w innych sytuacjach. Wyróżnia się dwie główne strategie manipulacyjne, które Robert Caldini opisuje w swojej książce Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka. Techniki te to pewna opracowana strategia manipulacyjna, w której liczy się następstwo zdarzeń. Istnieje więc wiele sposobów wywierania wpływu na ludzi bez większych nacisków. Pokazuje się ludziom pewne schematy wydarzeń i zachowań, które powodują, że ludzie zaczynają postępować zgodnie z podanym scenariuszem. Stosowanie technik manipulacyjnych zwłaszcza przez osoby, które chcą poprzez wywieranie wpływu osiągnąć korzyści materialne jest nieuczciwe. Owszem takie postępowanie może przynieść korzyści, ale będą one jedynie krótkotrwałe, ponieważ nie można budować zaufania i więzi społecznych poprzez manipulację." (Manipulacja fotografią, Anna Maksymiuk)

Towarzystwo Strażnica, aby uzasadnić głoszenie "od domu do domu", stosuje manipulacje w swoich publikacjach. Otóż zestawia ze sobą wydarzenie, które ma rzekomo uzasadnić tezę, iż pierwsi chrześcijanie i współcześni Świadkowie Jehowy zachowywali się tak samo, czyli głosili "od domu do domu". Na rysunku z lewej strony przedstawiają dwóch głosicieli, św. Pawła i towarzysza, z prawej zaś, Świadka Jehowy i głosicielkę:

Strażnica 15 lipca 2008
15 lipca 2008
Strażnica 15 lipca 2008
str.4

Nawet układ jest podobny. Św. Paweł trzyma w rękach zwój, z prawej strony Świadek Jehowy trzyma Biblię. Towarzysz św. Pawła patrzy z zadowoloną miną na niego, podobnie czyni tak samo głosicielka. Sytuacja ta odbywa się w obydwu przypadkach w drzwiach. Mamy więc namacalny dowód na to, że to co się działo 2000 lat temu, dzisiaj Świadkowie Jehowy kontynuują.


Podobnie mamy też tutaj:

Strażnica 15 grudnia 2008
15 grudnia 2008
Strażnica 15 grudnia 2008 Strażnica 15 grudnia 2008
str.17

Ani "efescy starsi", ani św. Paweł nie mieli zwyczaju nauczać "od domu do domu", ponieważ dopiero od roku 1922 Świadkowie Jehowy wprowadzili taki zwyczaj i dopiero od tego czasu zaczęto ich namawiać do głoszenia "od domu do domu":

Strażnica 1987 Nr 19
1987 Nr 19
Strażnica 15 grudnia 2008
str.15

Strażnica 15 listopada 2014STRAŻNICA 15 LISTOPADA 2014 Strażnica 15 listopada 2014
str.2
Strażnica 15 listopada 2014
str.23

Redaktorzy Strażnicy chcą wmówić czytelnikom, że oczekiwanie na zesłanie Ducha Świętego tak właśnie wyglądało: dwóch prowadzących, na stoliku zwój, także rzędy krzeseł, tak jak na zebraniu Świadków Jehowy w Salach Królestwa.


Następną manipulację mentalną widzimy w tej Strażnicy:

Strażnica 15 kwietnia 2007
15 kwietnia 2007
Strażnica 15 kwietnia 2007
str.23

Świadkowie Jehowy przedstawiają tutaj zebranie pierwszych chrześcijan. Jak widzimy, obraz zebrania odpowiada dzisiejszym zebraniom Świadków Jehowy. Jest dwóch prowadzących, mamy podnoszących ręce (pewnie odpowiadają na pytania), niektórzy trzymają na kolanach zwoje (dzisiaj to są Strażnice), a jeden z nich nawet trzyma książkę z twardą okładką (drukowaną?)

Strażnica 15 kwietnia 2007
15 kwietnia 2007
Strażnica 15 kwietnia 2007
str.23

Mamy pełny obraz zebrania w "Sali Królestwa" w I w. po Chr. (studium książki). Nic dodać, nic ująć!

A tak wygląda obraz współcześnie:

Czego wymaga od nas Bóg
wyd.1996
Czego wymaga od nas Bóg
str.28
Strażnica 15 kwietnia 2007
15 kwietnia 2007
Czego wymaga od nas Bóg
str.28
Strażnica 15 kwietnia 2007
str.23
Czego wymaga od nas Bóg
str.28

Strażnica 15 kwietnia 2007
15 kwietnia 2007
Strażnica 1 lutego 2009
1 lutego 2009
Strażnica 1 kwietnia 2007
str.23
Strażnica 1 lutego 2009
str.21
Zob.:

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2020