Manipulacje w Biblii Świadków Jehowy ze względów doktrynalnych???
Rz 8, 1-2 (cz.1)

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2020-11-06

nastepna część

Przyjrzyjmy się pewnym wersetom w Biblii Świadków Jehowy:

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018wyd.2018 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018

Rz 8, 1-2

Przekład Nowego Świata wyd. 2018
str.1567

Czego brakuje w tym wersecie? Okazuje się, że Świadkowie Jehowy usunęli przysłówek "teraz" (gr. nyn), który występuje w oryginalnym tekście greckim Nowego Testamentu. Poza tym, Świadkowie Jehowy fałszywie przetłumaczyli wyrażenie "w Chrystusie" (gr. en Christo) na "w jedności z Chrystusem". Będąc już TERAZ w Chrystusie nie ma już potępienia ("kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony" Mt 24, 13), natomiast u Świadków Jehowy nie dość, że nie teraz, to jeszcze obok z Jezusem, a nie w Nim. Jeśli nie teraz, to kiedy? Właśnie teraz:

2 Kor 6, 2

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018wyd.2018 Przekład Nowego Świata wyd. 2018
str.1605

2 Kor 6, 2

Interlinia Świadków Jehowy

Przyjrzyjmy się bliżej Rz 8, 1-2:

Nowy Testament Grecko-Polski Nestle-Aland Nowy Testament Grecko-Polski Nestle-Alandwyd.2017 Nowy Testament Grecko-Polski Nestle-Aland Nowy Testament Grecko-Polski Nestle-Aland

Rz 8, 1-2

Nowy Testament Grecko-Polski Nestle-Aland
str.495
Nowy Testament Grecko-Polski Nestle-Aland
str.495

Interlinia "Vocatio":

Grecko-polski Nowy Testament (za zgodą wydawcy) Vocatio Grecko-polski Nowy Testament Grecko-polski Nowy Testamentwyd.2017 Grecko-polski Nowy Testament

Rz 8, 1-2

Nowy Testament Grecko-Polski Nestle-Aland
str.832

Mamy też dowód na to, że jednak w tekście greckim Nowego Testamentu występuje słowo "teraz" (gr. nyn, ang. now) na oficjalnej stronie internetowej Świadków Jehowy. Interlinia ta potwierdza też, iż w greckim tekście mamy wyrażenie "w Chrystusie" (gr. en Christo, ang. in Christ), a nie "w jedności z Chrystusem":

Rz 8, 1-2

Interlinia Świadków Jehowy

Zobaczmy jeszcze papierowy przekład, który Świadkowie Jehowy nazywają:

Strażnica 1 lutego 1998
1 lutego 1998
Strażnica 1 lutego 1998 Strażnica 1 lutego 1998 Strażnica 1 lutego 1998
str.32
The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures
wyd.1985
The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures

Rz 8, 1

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scripturesstr.696

W lewej kolumnie w "Najlepszym dostępnym..." znajduje się greckie słowo nyn i tłumaczenie na "now" (teraz), a w prawej kolumnie jest już pominięte. Dlaczego? Pamiętajmy, że prawa kolumna to już "oryginał angielski", z którego tłumaczy się Przekład Nowego Świata na inne nowożytne języki.

List do Rzymian ed. św. PawełLIST DO RZYMIAN List do Rzymian ed. św. Paweł List do Rzymian ed. św. Pawełwyd.2020 List do Rzymian ed. św. Paweł

Rz 8, 1-2

List do Rzymian ed. św. Pawełstr.375
List do Rzymian ed. św. Pawełstr.376
List do Rzymian ed. św. Pawełstr.377
List do Rzymian ed. św. Pawełstr.378

Komentarz praktyczny do Nowego Testamentu 2Tom 2 Komentarz praktyczny do Nowego Testamentu 2wyd.1999 Komentarz praktyczny do Nowego Testamentu 2 Komentarz praktyczny do Nowego Testamentu 2

Rz 8, 1-2

Komentarz praktyczny do Nowego Testamentu 2 Komentarz praktyczny do Nowego Testamentu 2str.46

Wybiórcze tłumaczenie niewygodnych słów można wykazać na podstawie dalszego fragmentu Listu do Rzymian. Zobaczmy:

Rz 8, 9-11

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018wyd.2018 Przekład Nowego Świata wyd. 2018
str.1568

Jak czytamy, Świadkowie Jehowy nie mają żadnych oporów, by przetłumaczyć gr. en hymin ("w was") jeśli chodzi o Ducha Bożego, natomiast, kiedy przychodzi przetłumaczyć "w was" dot. Chrystusa, to nagle Świadkowie Jehowy tłumaczą inaczej, choć wyrażenia greckie są takie same:

Nowy Testament Grecko-Polski Nestle-Aland Nowy Testament Grecko-Polski Nestle-Alandwyd.2017 Nowy Testament Grecko-Polski Nestle-Aland Nowy Testament Grecko-Polski Nestle-Aland

Rz 8, 9-11

Nowy Testament Grecko-Polski Nestle-Aland Nowy Testament Grecko-Polski Nestle-Aland
str.495

Interlinia "Vocatio":

Grecko-polski Nowy Testament (za zgodą wydawcy) Vocatio Grecko-polski Nowy Testament Grecko-polski Nowy Testamentwyd.2017 Grecko-polski Nowy Testament

Rz 8, 9-11

Nowy Testament Grecko-Polski Nestle-Aland
str.833
Nowy Testament Grecko-Polski Nestle-Aland
str.834

Interlinia grecko-angielska Świadków Jehowy również potwierdza, iż gr. en hymin tłumaczone jest we wszystkich miejscach na "in YOU", nawet gdy dotyczy Chrystusa:

Rz 8, 9-11

Interlinia grecko-angielska Świadków Jehowy

Chrystus nie jest "w jedności z nami", jak chcą Świadkowie Jehowy w swojej Biblii:

2 Kor 13, 5

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018wyd.2018 Przekład Nowego Świata wyd. 2018
str.1613

Skoro Jezus Chrystus jest "w nas", to tym samym jest też w jedności z nami:

2 Kor 13, 5

Interlinia grecko-angielska Świadków Jehowy
ed. Święty Paweł ed. Święty PawełŚwięty Paweł ed. Święty Paweł2008 ed. Święty Paweł
ed. Święty Paweł
str.2530

Interlinia "Vocatio":

2 Kor 13, 5

Nowy Testament Grecko-Polski
str.998

Rz 8, 1-2

ed. Święty Paweł
str.2469

Rz 8, 9-11

ed. Święty Paweł
str.2469
ed. Święty Paweł
str.2470

Tłumaczenie przez Świadków Jehowy Rz 8, 1-2 w Przekładzie Nowego Świata jest zmanipulowane i dostosowane do ich doktryny. Oni żyją obok Chrystusa, a On sam nie jest w nich (zob. 2 Kor 13, 5 PNŚ). W drugiej części przyjrzymy się innemu wersetowi, który jakby to potwierdzał.

nastepna część

Powrót do strony głównej
Powrót początku artykułu
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2021