Od kogo pochodzą nauki Świadków Jehowy?

Autor: Piotr Andryszczak

Biblia Tysiąclecia Pallottinum Pallottinum

1Tm 4,1

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Świadkowie Jehowy w przeszłości powoływali się na Johannesa Grebera, a w szczególności gdy cytowali jego Biblię dla uwiarygodnienia Przekładu Nowego Świata. Trzeba stanowczo podkreślić, iż Świadkowie Jehowy doskonale wiedzieli, że Greber był spirytystą, zanim zaczęli się powoływać na jego Nowy Testament.

Zobacz:

Wiemy już, że Johannes Greber był spirytystą:

Co Pismo Święte mówi o życiu pozagrobowym Co Pismo Święte mówi o życiu pozagrobowymwyd.ok.1958 Co Pismo Święte mówi o życiu pozagrobowym Co Pismo Święte mówi o życiu pozagrobowym
Co Pismo Święte mówi o życiu pozagrobowym
str.78
Co Pismo Święte mówi o życiu pozagrobowym
str.79

Jak czytamy, Johannes Greber napisał w roku 1932 książkę pt. Komunikowanie się ze światem duchów, jego prawa i cel:

Johannes Greber Komunikowanie się ze światem duchów Johannes Greber Komunikowanie się ze światem duchów Johannes Greber Komunikowanie się ze światem duchów Johannes Greber Komunikowanie się ze światem duchów

We wstępie Greber pisze:

Johannes Greber Komunikowanie się ze światem duchówstr.3
"W tej batalii przeciwko spirytyzmowi kościoły walczą na pierwszej linii frontu. Ich nastawienie jest w rzeczy samej trudne do wyjaśnienia, gdyż te same kościoły zapewniają nas, że otrzymały objawienia odnośnie swoich religii dzięki komunikowaniu się ze światem duchowym. Judaizm i Chrześcijaństwo opierają się na świadectwach Starego i Nowego Testamentu, a więc podstawach zupełnie spirytystycznych, bo najważniejszą książką spirytystyczną jest Biblia, gdyż główna jej treść opiera się na wiadomościach podanych z tamtej strony tym, którzy istnieją obecnie. Prawie wszędzie w Piśmie Świętym czytamy o przypadkach komunikowania się pomiędzy światem duchowym, a naszym własnym." (tłum. M.B.)
Johannes Greber Komunikowanie się ze światem duchówstr.257
"Nauki, które otrzymałem, odnoszące się do praw rządzących komunikacją duchów ze światem materialnym, jak i całe moje osobiste doświadczenie z tym związane, rzuciły wiele światła na wydarzenia dotyczące Biblii, których wówczas nie potrafiłem zrozumieć, i sprawiły, że wszelkie niejasności zostały wyjaśnione. Co więcej, byłem w stanie zrozumieć wiele spraw, o których słyszałem lub czytałem w późniejszym czasie, dotyczących wydarzeń o charakterze nadprzyrodzonym.
   Jednakże, najbardziej ze wszystkiego interesowały mnie ważne problemy o naturze religijnej. Byłem duchownym i poświęcałem całe moje dotychczasowe życie przekazywaniu nauki o mojej wierze moim współwyznawcom. Więc było rzeczą naturalną, że głównie powinienem się interesować odkrywaniem tego, czy wszystkie religijne doktryny, w które wierzyłem i nauczałem są prawdziwe i czy wśród podstawowych nauk mojego kościoła są takie, które nie są zgodne z prawdą." (tłum. M.B.)

Zobaczmy jakie to prawdy objawiły mu duchy, kiedy oddał się spirytyzmowi. Porównajmy te nauki z naukami Świadków Jehowy. Wszak Świadkowie zawsze podkreślają, że głoszą "prawdę". Oto kilka przykładów z książki:

Bóg posiada ciało

Nauczanie spirytysty Grebera:

Komunikowanie się ze światem duchów, jego prawa i celstr.260
Komunikowanie się ze światem duchów, jego prawa i celstr.261
Tłum.: "Formy materialne są obrazem form duchowych, i skoro wszelka materialna rzecz posiada formę i kształt, to również posiadają ją wszystkie duchowe rzeczy, z Bogiem włącznie... Skoro Bóg posiada kształt, to może być widziany przez inne duchy."

Nauczanie Świadków Jehowy:

Wnikliwe poznawanie Pismstr.385 Wnikliwe poznawanie Pism Tom 1 wyd.2006

Bóg nie jest wszechobecny

Nauczanie spirytysty Grebera:

Komunikowanie się ze światem duchów, jego prawa i celstr.261 Komunikowanie się ze światem duchów
Tłum.: "Skoro Bóg posiada kształt i osobowość, to On nie jest wszechobecny... jako osobowy duch nie jest On wszędzie."

Nauczanie Świadków Jehowy:

Wnikliwe poznawanie Pismstr.262 Wnikliwe poznawanie Pism Tom 1 wyd.2006

Bóg nie jest wszechwiedzący

Nauczanie spirytysty Grebera:

Komunikowanie się ze światem duchów, jego prawa i celstr.263 Komunikowanie się ze światem duchów
Komunikowanie się ze światem duchów, jego prawa i celstr.265 Komunikowanie się ze światem duchów
Tłum.: "Masz wiele dowodów na to że ja jestem wiernym duchem (...) Kiedy mówię ci, że Bóg nie posiada wiedzy uprzedniej na temat wolnych wyborów ludzi, to ja nie pozbawiam go Jego wielkości. (...) takiej nieomylnej wszechwiedzy nie posiada żaden duch, nawet sam Bóg."

Nauczanie Świadków Jehowy:

Prowadzenie rozmów na podstawie Pismstr.269 Prowadzenie rozmów na podstawie Pism wyd. 2001

Chrystus jest Bożym pierwszym i najwyższym stworzeniem

Nauczanie spirytysty Grebera:

Komunikowanie się ze światem duchów, jego prawa i celstr.301 Komunikowanie się ze światem duchów
Komunikowanie się ze światem duchów, jego prawa i celstr.267 Komunikowanie się ze światem duchów
Tłum.: "Chrystus jest najwyższym z duchów stworzonych przez Boga i jedynym który został stworzony bezpośrednio. (...) Chrystus sam nie jest Bogiem, lecz tylko pierwszym z Bożych synów. (...) Chrystus jest najwyższym duchem którego wszechmogący Bóg mógł stworzyć. Chrystus (...) jest pierwszym stworzonym "synem Boga", Jego najwyższym i najdoskonalszym Stworzeniem."

Nauczanie Świadków Jehowy:

Wnikliwe poznawanie PismWnikliwe poznawanie Pismstr.973 Wnikliwe poznawanie Pism Tom 1 wyd.2006

Chrystus nie jest Bogiem

Nauczanie spirytysty Grebera:

Komunikowanie się ze światem duchów, jego prawa i celstr.330 Komunikowanie się ze światem duchów
Tłum.: "Stąd Chrystus jest Synem Boga, i nie twierdził że jest kimś więcej. Nie jest Bogiem. Nigdy nie powiedział: "Ja jestem Bogiem""

Nauczanie Świadków Jehowy:

Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemistr.39 Będziesz mógł... zob. wyd.1990
Komunikowanie się ze światem duchów, jego prawa i celstr.333 Komunikowanie się ze światem duchów
Tłum.: "Widzisz jak nielogicznym jest dla twej [Grebera] poprzedniej religii utrzymywać że Chrystus jest Bogiem na podstawie twierdzenia: "Ja i Ojciec jedno jesteśmy" w świetle faktu, że ta sama jedność pomiędzy nim jest obiecana dla wszystkich wierzących. "

Nauczanie Świadków Jehowy:

Wnikliwe poznawanie Pismstr.975 Wnikliwe poznawanie Pism Tom 1 wyd.2006

Chrystus jest Bożym wykonawcą stworzenia, nie jest Stwórcą

Nauczanie spirytysty Grebera:

Komunikowanie się ze światem duchów, jego prawa i celstr.267 Komunikowanie się ze światem duchów
Komunikowanie się ze światem duchów, jego prawa i celstr.268 Komunikowanie się ze światem duchów
Tłum.: "Dzięki pierwszemu stworzonemu Synowi Boga, cały świat duchów powstał do istnienia, nie poprzez bezpośrednie Boskie stworzenie (...) ale został stworzony poprzez Syna któremu Bóg udzielił mocy twórczej. "

Nauczanie Świadków Jehowy:

Wnikliwe poznawanie Pismstr.973 Wnikliwe poznawanie Pism Tom 1 wyd.2006

Chrystus nie zmartwychwstał cieleśnie z martwych

Nauczanie spirytysty Grebera:

Komunikowanie się ze światem duchów, jego prawa i celstr.385 Komunikowanie się ze światem duchów
Tłum.: "Nawet fizyczne ciało Chrystusa nie zostało wzbudzone z martwych "

Nauczanie Świadków Jehowy:

Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemistr.144 Będziesz mógł... zob. wyd.1990
Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemistr.172 Będziesz mógł... zob. wyd.1990

Ukazywania się Chrystusa po zmartwychwstaniu były materializacjami

Nauczanie spirytysty Grebera:

Komunikowanie się ze światem duchów, jego prawa i celstr.351 Komunikowanie się ze światem duchów
Komunikowanie się ze światem duchów, jego prawa i celstr.387 Komunikowanie się ze światem duchów
Tłum.: "Materializowawszy się w ludzkiej formie, Chrystus pojawiał się dla tych którzy byli mu najbliżsi za życia na ziemi (...) Fakt, że po śmierci ziemskiej Chrystus ukazywał się swoim uczniom w formie materialnej prowadził cię do błędnego wniosku, że Jego duch ponownie wstąpił w jego poprzednie ciało fizyczne. W rzeczywistości On czynił się widzialnym w taki sam sposób w jaki wszystkie duchy to czynią - określamy to materializacją jego duchowego ciała."

Nauczanie Świadków Jehowy:

Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemistr.144 Będziesz mógł... zob. wyd.1990
Wnikliwe poznawanie Pismstr.1166 Wnikliwe poznawanie Pism Tom 2 wyd.2006

Trójca jest ludzkim wymysłem

Nauczanie spirytysty Grebera:

Komunikowanie się ze światem duchów, jego prawa i celstr.265 Komunikowanie się ze światem duchów
Komunikowanie się ze światem duchów, jego prawa i celstr.364 Komunikowanie się ze światem duchów
Tłum.: "Nauczasz jedności trzech osób w Bogu (...) To jest część ludzkiego błędu i jest absurdem (...) Chrystus nauczał o jednoosobowym Bogu (...) Nic nie wiedział o trójjedynym Bogu którego naucza Kościół Katolicki i pozostałe chrześcijaństwo. Tylko Ojciec jest Bogiem."

Nauczanie Świadków Jehowy:

Strażnica 1 listopada 1991str.23 Strażnica 1 listopada 1991

Doktryna na temat piekła

Nauczanie spirytysty Grebera:

Komunikowanie się ze światem duchów, jego prawa i cel Komunikowanie się ze światem duchów, jego prawa i celstr.377 Komunikowanie się ze światem duchów
Komunikowanie się ze światem duchów, jego prawa i celstr.379 Komunikowanie się ze światem duchów
Tłum.: "Doktryna do której przylgnąłeś z zadziwiającą wytrwałością (...) że istnieje "wieczne piekło". (...) To jest całkowicie błędna, wymyślona przez ludzi idea. (...) nie ma tekstów w Biblii na poparcie twojej ludzkiej i nieprawdziwej doktryny wiecznego piekła."

Nauczanie Świadków Jehowy:

Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemistr.81 Będziesz mógł... zob. wyd.1990

Warto przy okazji wspomnieć, jak Greber przetłumaczył Mt 26,26-28 w swojej Biblii już jako spirytysta. Zobaczmy:

Nowy Testament Johannes Greber
zob.
Nowy Testament Johannes Greber
zob.
Nowy Testament Johannes Greber
wyd.1937

Mt 26,26-28:

Johannes Greber Nowy Testamentstr.64

Porównajmy dwa przekłady Biblii. Spirytystyczny przekład Grebera (Nowy Testament) i przekład Świadków Jehowy (New World Translation of the Holy Scriptures wyd. ang.):

Mt 26,26-28:

Johannes Greber Świadkowie Jehowy
Johannes Greberzob. wyd.1937 New World Translation of the Holy Scriptures zob. zob. wyd.2013
Johannes Greberstr.64 Johannes Greber Johannes Greber str.1343

Ang. means (oznacza). Świadkowie Jehowy w swoich komentarzach używają właśnie słowa symbol:

Prowadzenie rozmów na podstawie Pism zob. wyd. 2001 Prowadzenie rozmów na podstawie Pism Prowadzenie rozmów na podstawie Pism str.229

Przedstawmy jeszcze raz powyższe nauczanie spirytysty Grebera i Świadków Jehowy (w formie tabeli) dla lepszego zobrazowania:

Bóg posiada ciało
Johannes Greber Świadkowie Jehowy
"Formy materialne są obrazem form duchowych, i skoro wszelka materialna rzecz posiada formę i kształt, to również posiadają ją wszystkie duchowe rzeczy, z Bogiem włącznie (...) Skoro Bóg posiada kształt, to może być widziany przez inne duchy" (str.260-261) "Ciała istot duchowych (Boga, Chrystusa i aniołów) odznaczają się wielką chwałą" (Wnikliwe poznawanie Pism Tom 1 wyd.2006, str.385)

Bóg nie jest wszechobecny
Johannes Greber Świadkowie Jehowy
"Skoro Bóg posiada kształt i osobowość, to On nie jest wszechobecny (...) jako osobowy duch nie jest On wszędzie" (str.261) "Prawdziwy Bóg nie jest wszechobecny, ponieważ Biblia mówi, że przebywa w określonym miejscu (...) Swój tron ma w niebiosach" (Wnikliwe poznawanie Pism Tom 1 wyd.2006, str.262)

Bóg nie jest wszechwiedzący
Johannes Greber Świadkowie Jehowy
"Masz wiele dowodów na to że ja jestem wiernym duchem (...) Kiedy mówię ci, że Bóg nie posiada wiedzy uprzedniej na temat wolnych wyborów ludzi, to ja nie pozbawiam go Jego wielkości. (...) takiej nieomylnej wszechwiedzy nie posiada żaden duch, nawet sam Bóg" (str.263, 265) "Tak samo Jehowa może przewidzieć bieg wydarzeń, ale — jak na to wskazuje Biblia — korzysta z tej zdolności wybiórczo i rozważnie, uwzględniając wolną wolę, którą obdarzył swe ludzkie stworzenia" (Prowadzenie rozmów na podstawie Pism wyd. 2001, str.269)

Chrystus jest Bożym pierwszym i najwyższym stworzeniem
Johannes Greber Świadkowie Jehowy
"Chrystus jest najwyższym z duchów stworzonych przez Boga i jedynym który został stworzony bezpośrednio. (...) Chrystus sam nie jest Bogiem, lecz tylko pierwszym z Bożych synów. (...) Chrystus jest najwyższym duchem którego wszechmogący Bóg mógł stworzyć. Chrystus (...) jest pierwszym stworzonym "synem Boga", Jego najwyższym i najdoskonalszym Stworzeniem"
"Stąd Chrystus jest Synem Boga, i nie twierdził że jest kimś więcej. Nie jest Bogiem. Nigdy nie powiedział: "Ja jestem Bogiem" (str.301, 267)
"Z Pisma Świętego wynika zatem, że Słowo (Jezus w swym bycie przedludzkim) to pierwsze stworzenie Boga, Jego pierworodny Syn (...) on zaś jako jedyny został stworzony bezpośrednio przez Ojca" (Wnikliwe poznawanie Pism Tom 1 wyd.2006, str.973)

Chrystus jest Bożym wykonawcą stworzenia, nie jest Stwórcą
Johannes Greber Świadkowie Jehowy
"Dzięki pierwszemu stworzonemu Synowi Boga, cały świat duchów powstał do istnienia, nie poprzez bezpośrednie Boskie stworzenie (...) ale został stworzony poprzez Syna któremu Bóg udzielił mocy twórczej" (str.267-268) "Udział w dziele stwórczym nie oznacza jednak, że Syn był współstwórcą, stojącym na równi z Ojcem. Moc stwórcza pochodziła od Boga, władającego swym świętym duchem, czyli czynną siłą" (Wnikliwe poznawanie Pism Tom 1 wyd.2006, str.973)

Chrystus nie jest Bogiem
Johannes Greber Świadkowie Jehowy
"Widzisz jak nielogicznym jest dla twej [Grebera] poprzedniej religii utrzymywać że Chrystus jest Bogiem na podstawie twierdzenia: "Ja i Ojciec jedno jesteśmy" w świetle faktu, że ta sama jedność pomiędzy nim jest obiecana dla wszystkich wierzących" (str.333) "Jezus został oskarżony o bluźnierstwo w następstwie swej wypowiedzi: "Ja i Ojciec jedno jesteśmy" (Jn 10:30). Nie twierdził bynajmniej, że jest Ojcem ani że jest Bogiem" (Wnikliwe poznawanie Pism Tom 1 wyd.2006, str.975)
"Stąd Chrystus jest Synem Boga, i nie twierdził że jest kimś więcej. Nie jest Bogiem. Nigdy nie powiedział: "Ja jestem Bogiem"" (str.330) "A czy Jezus mówił kiedykolwiek, że jest Bogiem? Nie, nigdy. Biblia nazywa go raczej Synem Bożym"" (Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi wyd.1990, str.39)

Chrystus nie zmartwychwstał cieleśnie z martwych
Johannes Greber Świadkowie Jehowy
"Nawet fizyczne ciało Chrystusa nie zostało wzbudzone z martwych" (str.385) "A co się stało z fizycznym ciałem Jezusa? (...) Bóg usunął bowiem ciało Jezusa (...) Poza tym był pierwszym, który miał być wskrzeszony jako osoba duchowa" (Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi, str.144, 172)

Ukazywania się Chrystusa po zmartwychwstaniu były materializacjami
Johannes Greber Świadkowie Jehowy
"Materializowawszy się w ludzkiej formie, Chrystus pojawiał się dla tych którzy byli mu najbliżsi za życia na ziemi (...) Fakt, że po śmierci ziemskiej Chrystus ukazywał się swoim uczniom w formie materialnej prowadził cię do błędnego wniosku, że Jego duch ponownie wstąpił w jego poprzednie ciało fizyczne. W rzeczywistości On czynił się widzialnym w taki sam sposób w jaki wszystkie duchy to czynią - określamy to materializacją jego duchowego ciała" (str.351, 387) "Jezus tylko się materializował" (Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi, str.144)
"Jednakże przez 40 dni po zmartwychwstaniu Jezus ukazywał się swym uczniom w różnych materialnych ciałach, podobnie jak w starożytności pokazywali się ludziom aniołowie. Tak samo jak oni mógł w dowolnej chwili materializować i dematerializować ludzkie ciało, by dostarczyć namacalnego dowodu, że został wskrzeszony" (Wnikliwe poznawanie Pism Tom 2 wyd.2006, str.1166)

Trójca jest ludzkim wymysłem
Johannes Greber Świadkowie Jehowy
"Nauczasz jedności trzech osób w Bogu (...) To jest część ludzkiego błędu i jest absurdem (...) Chrystus nauczał o jednoosobowym Bogu (...) Nic nie wiedział o trójjedynym Bogu którego naucza Kościół Katolicki i pozostałe chrześcijaństwo. Tylko Ojciec jest Bogiem" (str.265, 364) "Pismo Święte z bardzo prostego powodu nie uczy o Trójcy - nie jest to pogląd biblijny. Gdyby Bóg był trójjedyny, z pewnością by to wyraźnie oznajmił, umożliwiając Jezusowi i jego naśladowcom uczenie o tym drugich" (Strażnica 1 listopada 1991, str.23)

Doktryna na temat piekła
Johannes Greber Świadkowie Jehowy
"Doktryna do której przylgnąłeś z zadziwiającą wytrwałością... że istnieje "wieczne piekło". (...) To jest całkowicie błędna, wymyślona przez ludzi idea. (...) nie ma tekstów w Biblii na poparcie twojej ludzkiej i nieprawdziwej doktryny wiecznego piekła" (str.377, 379) "w zawiązku tym nasuwa się pytanie: Czy Bóg Wszechmocny stworzył takie miejsce męki? (...) Pomyśl! Jeżeli w sercu Boga nigdy nie powstała myśl o paleniu ludzi w ogniu, to czy byłoby rzeczą rozsądną wierzyć, że stworzył ogniste piekło dla tych, którzy nie chcą Mu służyć?" (Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi, str.81)

Nauka o symbolu Ciała i Krwi Pańskiej
Johannes Greber Świadkowie Jehowy
"To jest symbol mojego ciała (...) To jest symbol mojej krwi" (The New Testament, wyd.1937, str.64) "Chleb ten był symbolem jego bezgrzesznego ciała (...) Wino było symbolem jego krwi" (Prowadzenie rozmów na podstawie Pism, wyd.2001, str.229)

Świadkowie Jehowy głoszą, iż religia katolicka to nic innego jak "odstępcze chrześcijaństwo", które głosi niebiblijne nauki, które pochodzą wprost od szatana. Z samych publikacji Towarzystwa Strażnica dowiadujemy się, że Johannes Greber był księdzem katolickim. Potem porzucił on Kościół i oddał się w świat duchów, stał się spirytystą. Można śmiało powiedzieć, że to demony stały się przewodnikami Grebera. A zatem Greber w swojej książce Komunikowanie się ze światem duchów uczył już po nowemu, dzięki przewodnictwu demonów, złych duchów. Skąd zatem pochodzi nauczanie Świadków Jehowy, skoro ich nauki brzmią podobnie jak nauczanie Grebera?


Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2021