Dlaczego w niektórych przekładach nie ma w Dziejach Apostolskich wersetu
Dz 8, 37?

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2023-09-29

Na jednym z portali społecznościowych spotkałem się z zarzutem dot. chrztu dzieci, że Kościół w Biblii Tysiąclecia usunął w Dziejach Apostolskich werset 37 (Dz 8, 37), ponieważ ten werset rzekomo potwierdza, iż chrzest niemowląt jest niebiblijny. Najpierw trzeba uwierzyć, a potem dopiero przyjąć chrzest. Zobaczmy:

Biblia Tysiąclecia wyd. V Biblia Tysiąclecia wyd. Vwyd.V Biblia Tysiąclecia wyd. Vwyd.2000 Biblia Tysiąclecia wyd. V

Dz 8, 36-38

Biblia Tysiąclecia wyd. V
str.1436

Dlaczego nie ma wersetu 37 możemy przeczytać w przypisie:

Biblia Tysiąclecia wyd. V
str.1436

Inny katolicki przekład Pisma Świętego, również pisze o tym, dlaczego nie ma wersetu 37:

ed. Święty Paweł ed. Święty PawełŚwięty Paweł ed. Święty Paweł2008 ed. Święty Paweł

Dz 8, 36-38

ed. Święty Pawełstr.2406 ed. Święty Pawełstr.2406
Grecko-polski Nowy Testament (za zgodą wydawcy) Vocatio Grecko-polski Nowy Testament Kod gram. Tablica kodów Grecko-polski Nowy Testamentwyd.2017 Grecko-polski Nowy Testament

Dz 8, 37

Grecko-polski Nowy Testamentstr.647

Zobaczmy jeszcze przypis:

Grecko-polski Nowy Testamentstr.647

Niektóre starsze rękopisy greckie mają ten werset. Za Wulgatą poszedł też. ks. Eugeniusz Dąbrowski:

Nowy Testament ks. E. Dąbrowski Nowy Testament ks. E. Dąbrowskiwyd.1973 Nowy Testament ks. E. Dąbrowski Nowy Testament ks. E. Dąbrowski

Dz 8, 36-38

Nowy Testament ks. E. Dąbrowski
str.398

oraz przekład z 2023 roku:

Dzieje Apostolskie. Wyd. W drodzeDzieje Apostolskie Dzieje Apostolskie. Wyd. W drodzewyd.2021 Dzieje Apostolskie. Wyd. W drodze Dzieje Apostolskie. Wyd. W drodze

Dz 8, 36-38

Dzieje Apostolskie. Wyd. W drodzestr.150

Nie jest więc prawdą, iż rzekomo usunięty werset 37 dotyczył ukrycia go ze względu na chrzest niemowląt. Widać, że nikomu do głowy nie przyszło, aby ten tekst usuwać ze względu na chrzest dzieci. Jeśli dworzanin wierzy, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym i przyjął chrzest, to podobnie jest z wierzącymi rodzicami, którzy przynoszą swoje dzieci, aby przez chrzest włączyć swoje pociechy do wspólnoty, jaką jest Kościół. Argument, że niemowlę nie jest świadome swego istnienia, nie jest prawdziwy, bo nawet niemowlęta na swój sposób chwalą Pana Boga:

   Ps 8, 3
Biblia Tysiąclecia Pallottinum
   Mt 21, 15-16
Biblia Tysiąclecia Pallottinum
Effahta 1992 Nr 14Nr 14 1992 r. Effahta 1992 Nr 14 Effahta 1992 Nr 14 Effahta 1992 Nr 14

Chrzest włącza człowieka do Ciała Chrystusa, którym jest Kościół Święty (1Kor 12, 13). Chrzest jest "powtórnym narodzeniem" do życia w łasce Bożej (J 3, 7). Bez chrztu nie można oczekiwać zbawienia (J 3, 5). Przez chrzest Bóg odpuszcza nam grzechy (Dz 2, 38). Stajemy się wówczas uczestnikami Bożej natury: "Wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni, przyoblekliście się w Chrystusa" (Gal 3, 27).

W Nowym Testamencie wielokrotnie czytamy o chrzcie, jakiego udzielali uczniowie Jezusa (np. Dz 2, 41; 18, 8). Chrzcili oni dorosłych ludzi. Wynikało to z faktu, że chrześcijaństwo stawiało wówczas dopiero pierwsze kroki, a nauka apostołów kierowana była do tych, którzy mogli stanowić sami o sobie w podejmowaniu decyzji co do swego wyznania. Jest bowiem zrozumiałe, że aby ochrzcić dziecko lub niemowlę potrzebna była wiara i zgoda rodziców, którzy również winni być wpierw ochrzczeni. Chrzest małych dzieci mógł się rozwinąć dopiero w drugim pokoleniu chrześcijan. Ale już w czasach apostolskich stosowano chrzest całych domów. Tak właśnie wraz z całym domem została ochrzczona Lidia (Dz 16, 15). Czytamy też, że strażnik więzienia w Filippi został ochrzczony z całym domem (Dz 16, 33). Podobnie św. Paweł ochrzcił cały dom Stefanasa (1Kor 1, 16). Wyrażenie "cały dom" oznacza wszystkich domowników: całą rodzinę i służbę, także małe dzieci i niemowlęta.

Zobacz więcej:
Sakramenty Kościoła Sakramenty Kościoławyd.1998 Sakramenty Kościoła Sakramenty Kościoła
Sakramenty Kościoła
str.145

Wróćmy jeszcze do Dz 8, 37 i przypisu w Biblii Tysiąclecia (wyd.V):

Biblia Tysiąclecia wyd. V
str.1436

Więcej na ten temat znajdziemy tutaj. Najpierw tekst grecki (koine) Nowego Testamentu :

Nowy Testament Grecko-Polski Nestle-Aland Nowy Testament Grecko-Polski Nestle-Alandwyd.2017 Nowy Testament Grecko-Polski Nestle-Aland Nowy Testament Grecko-Polski Nestle-Aland

Dz 8, 36-38

Nowy Testament Grecko-Polski Nestle-Alandstr.406

Dz 8, 36-38

Nowy Testament Grecko-Polski Nestle-Aland Nowy Testament Grecko-Polski Nestle-Alandstr.406

Zobaczmy w jakich rękopisach:

Nowy Testament Grecko-Polski Nestle-Alandstr.406
Nowy Testament Grecko-Polski Nestle-Aland Nowy Testament Grecko-Polski Nestle-Alandstr.71*
Nowy Testament Grecko-Polski Nestle-Alandstr.75*
Nowy Testament Grecko-Polski Nestle-Alandstr.76*
Nowy Testament Grecko-Polski Nestle-Aland Nowy Testament Grecko-Polski Nestle-Alandstr.84*

Powrót do strony głównej
Powrót początku artykułu
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2023