Czy cuda się skończyły wraz
z czasami apostolskimi?

Autor: Piotr Andryszczak

Biblia Słowo Boże czy ludzkie Biblia Słowo Boże czy ludzkie
wyd.1992

Świadkowie Jehowy zadają pytanie:

Biblia Słowo Boże czy ludzkiestr.85

Świadkowie Jehowy w rozmowach podkreślają, iż obecnie żadne cuda się już nie zdarzają. Mówią, że owszem, za czasów Mojżesza i Jezusa, to tak:

Biblia Słowo Boże czy ludzkiestr.85

Po śmierci ostatniego z Apostołów rzekomo nastąpił koniec:

Biblia Słowo Boże czy ludzkie Biblia Słowo Boże czy ludzkie
str.85

Zadajmy podstawowe pytanie. Czy Apostoł Paweł w tym fragmencie, który cytują Świadkowie Jehowy, pisał coś o ustaniu cudów w przyszłości? Zobaczmy kontekst tej wypowiedzi:

Biblia Tysiąclecia Pallottinum Pallottinum
Biblia Tysiąclecia Pallottinum Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Świadkowie Jehowy wzięli tylko 3 wersety z tzw. "Hymnu o miłości". W poniższych słowach nie ma nic o ustaniu cudów po śmierci Apostołów:

1 Kor 13, 8-10

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Jest mowa o proroctwach, które się skończą, o darze języków, który zniknie, o wiedzy, której zabraknie. Te wersety są powiązane z:

1 Kor 13, 12-13

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Miłość jest wieczna. Obecnie żyjemy dzięki wierze w Chrystusa, żyjemy w nadziei, że kiedyś zobaczymy Boga twarzą w twarz. Teraz poznajemy po części, dzięki wierze, nadziei i miłości, które jak pisze św. Paweł - trwają. Kiedy Chrystus powróci i zabierze nas do siebie, do nieba, do swojego Królestwa:

J 14, 2-3

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

gdzie już nie będzie ani chorób, ani głodu, ani smutku, to wówczas skończą się: proroctwa, dar języków, wiara i nadzieja, no i cuda.

Skończą się:

wiara: bo zobaczymy Boga takim jakim jest;

nadzieja: dostąpimy zbawienia, nadzieja się skończy;

cuda: nie będą już do niczego potrzebne

Pozostanie natomiast MIŁOŚĆ.

Świadkowie Jehowy na siłę chcą wmówić swoim czytelnikom, że wszystko skończyło się wraz ze śmiercią ostatniego z Apostołów, a potem to przyszło wielkie odstępstwo i Bóg jakby odwrócił się od wszystkich. Muszą tak mówić, bo przecież nikt w tamtych czasach nie słyszał o Świadkach Jehowy. Prawdziwe wielbienie pojawiło się rzekomo dopiero za czasów Charlesa T. Russella i jego następców.

Biblia Słowo Boże czy ludzkie wyd.1992 Biblia Słowo Boże czy ludzkie
str.85

Cuda nie mogły się skończyć, ponieważ Chrystus zakładając swój Kościół, obiecał w nim obecność przez WSZYSTKIE dni (Mt 28, 20), a więc nawet po śmierci wszystkich Apostołów:

Mt 16, 18

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Mt 28, 20

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Apostołowie poprzez nakładanie rąk (Hbr 6,1-2) ustanawiali swoich następców (zob. Zenon Marzec, Piotr Andryszczak, Walka na wersety, Wkładanie rąk). Przekazywano też wiarę w Chrystusa z pokolenia na pokolenie (2 Tm 2,2, Judy 3). Wiara i nadzieja będzie trwała aż do paruzji Chrystusa. Wówczas:

Hbr 9, 28

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Mt 25, 34

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Mt 13, 43

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Skończy się wiara i nadzieja, pozostanie natomiast MIŁOŚĆ. I nie będzie śmierci, żałoby...:

Ap 21, 4

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Biblia Słowo Boże czy ludzkie wyd.1992 Biblia Słowo Boże czy ludzkie
str.85

Jest rzeczą oczywistą - o czym możemy przeczytać powyżej - iż cuda wówczas musiały się zdarzać. Ale nie jest prawdą to, co czytamy poniżej:

Biblia Słowo Boże czy ludzkie wyd.1992 Biblia Słowo Boże czy ludzkie
str.85

Cuda nie mogły się skończyć wraz ze śmiercią ostatniego z Apostołów, ponieważ Pan Jezus obiecał, iż:

J 15, 7-8

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

J 14, 14

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Chrystus jest obecny wraz ze swoim Kościołem przez WSZYSTKIE dni, aż do skończenia świata (Mt 28,20). Dziwnie brzmiały by powyższe słowa, gdyby tak szybko miało się wszystko skończyć. Chrystus wysłał Apostołów na cały świat:

Dz 1, 8

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Natomiast Pana Jezusa można ZAWSZE prosić "o cokolwiek", a więc nie ma żadnych ograniczeń, a On zgodnie ze swoją wolą może nas uzdrowić nawet z nieuleczalnej choroby, która będzie cudem od Boga, bowiem:

Łk 1, 37

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Ciekawy tekst św. Pawła możemy skierować w kierunku Świadków Jehowy:

2 Kor 13, 5

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2022