Adwentyści Dnia Siódmego
Numeracja Dekalogu i "drugie" przykazanie raz jeszcze

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2021-09-24

Adwentyści Dnia Siódmego co jakiś czas wznawiają książkę Ellen G. White "Wielki Bój" i chwalą się na stronie tytułowej, że w Polsce już sprzedano milion egzemplarzy. Fałszywa informacja Adwentystów Dnia Siódmego o rzekomym usunięciu drugiego przykazania Dekalogu, właśnie dotarła do tylu czytelników:

Wielki Bój Wielki Bójwyd.2011 Wielki Bój Wielki Bój
Wielki Bójstr.30
Zobacz:

Kościół nie poważył się usunąć drugiego przykazania i niczego nie podzielił. Adwentyści Dnia Siódmego nie mówią prawdy i to trzeba jasno podkreślić. Adwentyści Dnia Siódmego w swojej retoryce opierają się na formule katechetycznej Dekalogu (skrócona wersja):

Znaki Czasu MARZEC 1994Znaki Czasu MARZEC 1994 Znaki Czasu Nr 2 1997str.20

a nie na pełnej wersji Dekalogu i numeracji (jest umowna) zawartej w Katechizmie Kościoła Katolickiego:

Katechizm Kościoła Katolickiego Katechizm Kościoła Katolickiegowyd.1994 Katechizm Kościoła Katolickiego Katechizm Kościoła Katolickiego
Katechizm Kościoła Katolickiegostr.479

W roku 2019 Wydawnictwo RAFAEL wydało Biblię w formule komiksu i tam zamieszczono Dekalog wraz z numeracją, gdzie pokazano całe pierwsze przykazanie wraz ze słowami zakazu oddawania boskiej czci bożkom i oddawania im boskiej czci:

Biblia w komiksie Biblia w komiksiewyd.2019 Biblia w komiksie Biblia w komiksie
Biblia w komiksiestr.166
Biblia w komiksie Biblia w komiksie Biblia w komiksiestr.167
Zobacz:

Jak czytamy powyżej, dziewiąte i dziesiąte przykazanie, to są dwa osobne przykazania i nie zostały rozdzielone z jednego dziesiątego, aby utrzymać pierwotną liczbę przykazań, jakby chcieli Adwentyści Dnia Siódmego. Ciekawe, skąd Adwentyści Dnia Siódmego wzięli pierwotny podział Dekalogu na poszczególne przykazania, skoro w Piśmie Świętym nie ma numeracji. To jest wyłącznie umowne:

HELLENISTYCZNY PALESTYŃSKI AUGUSTIAŃSKI
I. Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie I. Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię wywiódł... I. Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie. Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu...
II. Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu... II. Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie. Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu... II. Nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga twego, do czczych rzeczy
III. Nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga twego, III. Nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga twego, III. Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić
IV. Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić IV. Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić IV. Czcij ojca twego i matkę twoją
V. Czcij ojca twego i matkę twoją V. Czcij ojca twego i matkę twoją V. Nie będziesz zabijał
VI. Nie będziesz zabijał VI. Nie będziesz zabijał VI. Nie będziesz cudzołożył
VII. Nie będziesz cudzołożył VII. Nie będziesz cudzołożył VII. Nie będziesz kradł
VIII. Nie będziesz kradł VIII. Nie będziesz kradł VIII. Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa
IX. Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa IX. Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa IX. Nie będziesz pożądał żony bliźniego twego
X. Nie będziesz pożądał żony bliźniego twego. Nie będziesz pożądał domu bliźniego X. Nie będziesz pożądał żony bliźniego twego. Nie będziesz pożądał domu bliźniego X. Nie będziesz pożądał domu bliźniego

KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO BIBLIA W KOMIKSIE
Artykuł pierwszy
PIERWSZE PRZYKAZANIE
"Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie! Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią! Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył (Wj 20, 2-5)" (str.479)

(...)

Artykuł dziewiąty
DZIEWIĄTE PRZYKAZANIE
"Nie będziesz pożądał domu bliźniego twego. Nie będziesz pożądał żony bliźniego twego, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego (Wj 20,17)." (str.562)

Artykuł dziesiąty
DZIESIĄTE PRZYKAZANIE
"Nie będziesz pożądał... żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego (Wj 20, 17). Nie będziesz pragnął domu swojego bliźniego ani jego pola, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do twojego bliźniego (Pwt 5, 21)." (str.566)
"1. NIE BĘDZIESZ MIAŁ CUDZYCH BOGÓW OBOK MNIE!
NIE BĘDZIESZ CZYNIŁ ŻADNEJ RZEŹBY ANI ŻADNEGO OBRAZU TEGO, CO JEST NA NIEBIE WYSOKO, ANI TEGO, CO JEST NA ZIEMI NISKO, ANI TEGO, CO JEST W WODACH POD ZIEMIĄ! NIE BĘDZIESZ ODDAWAŁ IM POKŁONU I NIE BĘDZIESZ IM SŁUŻYŁ"

(...)
"9. NIE BĘDZIESZ POŻĄDAŁ ŻONY BLIŹNIEGO SWEGO"

"10. NIE BĘDZIESZ POŻĄDAŁ NICZEGO, CO NALEŻY DO DRUGIEJ OSOBY" (str.167)

Zobacz też:
Zobacz:

Powrót do strony głównej
Powrót początku artykułu
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2022