Zamiast spekulować, poczekaj,
a zobaczysz

Autor: Piotr Andryszczak

Świadkowie Jehowy nie byliby sobą, gdyby nie zmieniali swoich "prawd" biblijnych, więc i tym razem zmienili swoje nauczanie w temacie zmartwychwstania. W tej publikacji przyznają, iż:

Strażnica 15 sierpnia 2014
15 sierpnia 2014
Strażnica 15 sierpnia 2014
Strażnica 15 sierpnia 2014
str.29

Świadkowie Jehowy podkreślają, że żyją w "prawdzie", a tu się nagle okazuje, że obecnie jest nowe zrozumienie? Piszą bowiem tak:

Strażnica 15 sierpnia 2014str.29

Poprzednie nauczanie było dogmatycznym stanowiskiem, a teraz już nie? No i zaczynają się argumenty dla nowego zrozumienia słów Jezusa:

Strażnica 15 sierpnia 2014str.29

Odczytajmy kontekst:

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu ed. św. Pawła Edycja św. Pawła zob. Łk 20, 27-40 Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu ed. św. Pawła
str.2313
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu ed. św. Pawła
str.2314

Dalej w komentarzu Świadków Jehowy czytamy:

Strażnica 15 sierpnia 2014
15 sierpnia 2014
Strażnica 15 sierpnia 2014str.29

Po pierwsze, kto uważa, że saduceusze mieli na myśli zmartwychwstanie ziemskie? Przecież oni wcale nie wierzyli w zmartwychwstanie ciał, stąd ich próba ośmieszenia nauki Chrystusa. Ich pogląd był taki, iż nie ma zmartwychwstania. Jest o tym napisane:

Łk 20,27

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu ed. św. Pawłastr.2313

Po drugie, w wersetach 37 i 38 nie ma ani słowa o tym, że Abraham, Izaak i Jakub będą "wskrzeszeni do życia na ziemi":

Łk 20,37-38

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu ed. św. Pawłastr.2314
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu ed. św. Pawłastr.2313
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu ed. św. Pawłastr.2314

Natomiast w innym miejscu czytamy, iż Abraham, Izaak i Jakub będą w królestwie niebieskim, a nie na ziemi:

Mt 8,11

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu ed. św. Pawłastr.2150

Świadkom Jehowy potrzebne jest nauczanie o zmartwychwstaniu niebiańskim po to, by twierdzić, iż rzekomo "pomazańcy", którzy teraz umierają, zaraz są wskrzeszani do życia w niebie. Mają oczywiście wersety na poparcie swojej tezy:

Strażnica 15 sierpnia 2014
15 sierpnia 2014
Strażnica 15 sierpnia 2014Strażnica 15 sierpnia 2014str.29

Świadkowie Jehowy nie wiedzą albo nie chcą wiedzieć, że cały Nowy Testament mówi o jednej klasie zbawionych i powyższe wersety dotyczą tylko jednej grupy, wszystkich sprawiedliwych, którzy są godni życia wiecznego i to w niebie. Natomiast co do zmartwychwstania i życia na ziemi, Świadkowie Jehowy znaleźli ten werset:

Strażnica 15 sierpnia 2014str.29

Werset ten nic nie mówi o "wzbudzonych do życia na ziemi":

Dz 24,15

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu ed. św. Pawłastr.2442

Mówi natomiast - jak czytamy - o zmartwychwstaniu dobrych, jak i złych. Dlaczego Świadkowie Jehowy skupili się wyłącznie na "złych" i do tego napisali, że są "poczytani za godnych" zmartwychwstania? Nie mając żadnych argumentów w temacie zmartwychwstania i życia na ziemi, muszą jakoś kombinować. Jednych teraz posyłają do nieba (pomazańcy), innych zostawiają na ziemi. Tylko dlaczego akurat złych? Przecież zmartwychwstanie WSZYSTKICH nastąpi przy paruzji Chrystusa na Sąd Ostateczny. A o "pomazańcach" piszą:

Strażnica 15 sierpnia 2014
15 sierpnia 2014
Strażnica 15 sierpnia 2014str.30

Zauważmy, że Świadkowie Jehowy piszą wyłącznie o "zmartwychwstaniu niebiańskim" pomazańców bez słowa "ciał". A przecież istotą zmartwychwstania jest zmartwychwstanie ciał. Jest pewna sprzeczność w nauczaniu Świadków Jehowy. Jeśli bowiem jak czytamy w Dz 24,15 zmartwychwstaną wszyscy, a będzie to dotyczyło zmartwychwstania ciał, to zadajmy pytanie: czy ciała pomazańców, które są chowane w trumnach i grzebane na cmentarzach, to czy one zmartwychwstaną? Co konkretnie zostaje wskrzeszone i idzie do nieba, jeśli ciała są w trumnach? Ciała duchowe? Prawda o zmartwychwstaniu ciał mówi nam, że to co martwe, a martwe jest ciało - wstaje, stąd zmartwych-wstanie.

Jeśli Świadkowie Jehowy nauczają, że zmartwychwstanie już nastąpiło rzekomo w roku 1918 i ciągle trwa, bo pomazańcy wciąż umierają, to Pismo Święte gani takich nauczycieli. Czy ich nauka nie szerzy się jak gangrena?

2 Tm 2, 16-18

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu ed. św. Pawła Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu ed. św. Pawłastr.2607
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu ed. św. Pawłastr.2608

Dalej w omawianej Strażnicy czytamy:

Strażnica 15 sierpnia 2014
15 sierpnia 2014
Strażnica 15 sierpnia 2014str.30

Słowo Boże nie podaje żadnej informacji, że będą wskrzeszone osoby do życia na ziemi i czy one będą mogły zawierać małżeństwa. Słowo Boże podaje, że osoby godne życia wiecznego "ani się nie żenią, ani za mąż nie wychodzą":

Łk 20, 34-36

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu ed. św. Pawłastr.2314

Świadkowie Jehowy mają problem z tzw. "drugimi owcami", czyli tymi, którzy mają żyć po Armagedonie na ziemi i z ich żeniaczką. Nie wiedzą jak sobie z tym poradzić. A to wynika z ich pokrętnej nauki o podziale ludzi na dwie klasy zbawionych, dlatego też w "Pytaniach czytelników" kończą w ten sposób:

Strażnica 15 sierpnia 2014
15 sierpnia 2014
Strażnica 15 sierpnia 2014str.30

Zadajmy więc Świadkom Jehowy konkretne pytanie: Kto właściwie spekuluje w temacie zmartwychwstania? Czy przypadkiem nie Towarzystwo Strażnica?

zobacz też:

Ewangelia wg św. Łukasza Edycja Świętego Pawła Zespół redakcyjny zob. Edycja Świętego Pawła, 2011 zob.
Ewangelia wg św. Łukasza Edycja Świętego Pawła Ewangelia wg św. Łukasza Edycja Świętego Pawłastr.362
Ewangelia wg św. Łukasza Edycja Świętego Pawłastr.363

Komentarz do Łk 20,34-40

Ewangelia wg św. Łukasza Edycja Świętego Pawła
Ewangelia wg św. Łukasza Edycja Świętego Pawła
Ewangelia wg św. Łukasza Edycja Świętego Pawła
Ewangelia wg św. Łukasza Edycja Świętego Pawła
Ewangelia wg św. Łukasza Edycja Świętego Pawłastr.371

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2023