Manipulacja własnym tekstem w drugim wydaniu The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2017-08-11

Świadkowie Jehowy w pierwszym wydaniu The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures napisali o wymowie imienia Bożego:

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures
wyd.1969
The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scripturesstr.23
„Chociaż jesteśmy skłonni uważać wymowę »Jahweh« za bardziej poprawną, to jednak zachowaliśmy formę »Jehowah«, ponieważ jest ona dobrze znana już od XIV w.” (str.23)

Podobnie czytamy w tej publikacji:

Strażnica 1961 Nr 15Strażnica 1961 Nr 15 Strażnica 1961 Nr 15str.12

oraz w tej publikacji:

Strażnica 1961 Nr 15Strażnica 1966 Nr 20 Strażnica 1966 Nr 20 Strażnica 1966 Nr 20str.11
"Jaką wymowę świadkowie Jehowy uważają za najpoprawniejszą? Na stronie 25 przedmowy do Chrześcijańskich Pism Greckich w Przekładzie Nowego Świata, wydanych przez Towarzystwo Strażnica w r. 1950, tłumacze podali, że skłonni są „uważać wymowę ‚Jahweh’ za bardziej poprawną”."

Świadkowie Jehowy w drugim wydaniu The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures z niewiadomych przyczyn zmienili swoją wypowiedź:

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures
wyd.1985
The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scripturesstr.12
„Chociaż wielu jest skłonnych uważać wymowę »Jahweh« za bardziej poprawną. to jednak zachowaliśmy formę »Jehowah«, ponieważ jest ona dobrze znana już od wielu wieków” (str.12)

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa)zob. wyd.1969 zob. The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa) zob. wyd.1985
„Chociaż jesteśmy skłonni uważać wymowę »Jahweh« za bardziej poprawną, to jednak zachowaliśmy formę »Jehowah«, ponieważ jest ona dobrze znana już od XIV w.” (str.23) „Chociaż wielu jest skłonnych uważać wymowę »Jahweh« za bardziej poprawną. to jednak zachowaliśmy formę »Jehowah«, ponieważ jest ona dobrze znana już od wielu wieków” (str.12)

Najpierw Świadkowie Jehowy stwierdzili, że sami są skłonni uznać bardziej poprawną formę Jahweh, a teraz wycofali się z tego i skierowali ją na innych.


Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2020