"Zborowe studium Biblii"

Autor: Piotr Andryszczak

W tej publikacji Świadkowie Jehowy napisali:

Nasza Służba KrólestwaPaździernik 2008
Październik 2008
Nasza Służba KrólestwaPaździernik 2008
Nasza Służba KrólestwaPaździernik 2008
Nasza Służba KrólestwaPaździernik 2008
str.1

Świadkowie Jehowy więc zmienili tylko nazwę. Zobaczmy jak to wygląda w praktyce:

Strażnica 1 lutego 2009
1 lutego 2009
Strażnica 1 lutego 2009
Strażnica 1 lutego 2009
str.21

Jak czytamy, "studium Strażnicy" to omawianie zagadnienia biblijnego za pomocą pytań i odpowiedzi. Czyli gotowe pytania i gotowe odpowiedzi. W ten sposób Świadkowie Jehowy uczą się strażnicowej doktryny na pamięć.

Przypomnijmy co pisała Nasza Służba Królestwa:

Nasza Służba KrólestwaPaździernik 2008
Październik 2008
Nasza Służba KrólestwaPaździernik 2008
str.1

Mamy więc:

Strażnica 1 lutego 2009
1 lutego 2009
Strażnica 1 lutego 2009
str.21
Strażnica 1 lutego 2009
str.22

A więc jednak Świadkowie Jehowy studiują książkę, a w niej przecież są gotowe pytania i gotowe odpowiedzi. A co z Biblią?

Strażnica 1 lutego 2009
str.22
Strażnica 1 lutego 2009
str.22
Zorganizowani do pełnienia woli Jehowy
zob.
wyd.2005
Zorganizowani do pełnienia woli Jehowy
Zorganizowani do pełnienia woli Jehowy
str.70
Zorganizowani do pełnienia woli Jehowy
Zorganizowani do pełnienia woli Jehowy
str.71

W takim razie, jaka jest konkretna różnica między "zborowym studium Strażnicy", a "zborowym studium Biblii"? W pierwszym przypadku Świadkowie Jehowy trzymają w ręku Strażnicę, gdzie odpowiadają już na gotowe odpowiedzi w niej zawarte, a w drugim przypadku odpowiadają na gotowe odpowiedzi zawarte w książce. Czy zmiana samej nazwy ze studium książki na studium Biblii, to tylko zmiana kosmetyczna w samej nazwie, aby wywrzeć wrażenie, że Świadkowie studiują Biblię trzymając w ręku książkę wydaną przez Towarzystwo Strażnica?

Dlaczego Świadkowie Jehowy tak czynią? Może odpowiedź znajdziemy w słowach Karola Russella:

Karol Russell

Pierwszy Prezes Towarzystwa Strażnica, założyciel Świadków Jehowy, Pastor Karol Russell w ang. Strażnicy [The Watch Tower] z 15 IX 1910 r napisał:

Strażnica 15.IX.1910 r.Strażnica 15.IX.1910 r.
Strażnica 15.IX.1910 r.str.4685 [reprint]
"Jeśli sześć tomów WYKŁADY PISMA ŚWIĘTEGO jest praktycznie Biblią uporządkowaną przedmiotowo z podanymi biblijnymi tekstami dowodowymi, możemy bez popełnienia niewłaściwości nazwać tomy: Biblią w uporządkowanej postaci. Należy powiedzieć, że tomy są nie tylko komentarzami Biblii. Praktycznie są one samą Biblią, ponieważ nie przejawia się w nich dążenie do budowania jakiejś doktryny (...) Dalej, nie tylko widzimy, że ludzie nie mogą zrozumieć Boskiego Planu przez studiowanie samej Biblii, ale obserwujemy również fakty, iż jeśli ktoś odkłada WYKŁADY PISMA ŚWIĘTEGO nawet po korzystaniu z nich, zapoznaniu się z nimi, po czytaniu ich przez dziesięć lat, jeśli wówczas odkłada i ignoruje je, korzystając tylko z Biblii, to chociażby używał Biblii ze zrozumieniem przez dziesięć lat - nasze doświadczenie pokazuje - w ciągu dwóch lat pogrąży się w ciemnościach. Z drugiej strony, jeśli ktoś czytałby tylko WYKŁADY PISMA ŚWIĘTEGO z cytowanymi odnośnikami biblijnymi, a nie przeczytałby ani jednej strony Biblii jako takiej, wówczas po dwóch latach byłby w świetle prawdy, ponieważ miałby światło Pisma Świętego."
Tekst polski za "Teraźniejsza Prawda" Nr 358, XI 1985 r. s. 174-175, wyd. Świecki Ruch Misyjny "Epifania"; patrz też "Świt Królestwa Bożego i Wtórej Obecności Jezusa Chrystusa" Nr 4, 1975 wyd. Stowarzyszenie Badaczy Pisma Świętego; por. też ang. Strażnica [The Watchtower] Nr 13, 1957 s. 414-415).

Czy Świadkowie Jehowy nie potrafią zrozumieć Pisma Świętego bez publikacji Towarzystwa Strażnica? W roku 1917 wydano książkę:

Dokonana Tajemnica
Dokonana Tajemnica wyd.1925
Watch Tower Bible
Dokonana Tajemnica
str.697

Jeśli tak jest, to dlaczego dzisiaj nie "studiuje się" książki "Dokonana Tajemnica"? Czy wszystkie książki i publikacje Towarzystwa Strażnica, w których wyjaśniane są Księgi biblijne "są od Boga pokierowane"? W książce:

Bogactwo
zob.
wyd.1936
Bogactwo
str.279

W jaki sposób "Pan przez swoich aniołów dogląda" publikacje Towarzystwa Strażnica? Na jakiej zasadzie się to odbywa? Gdzie są ci aniołowie? Czy podpowiadają redaktorom Strażnicy, co i jak mają pisać "w czasie słusznym"? W tej publikacji czytamy:

Strażnica 1982 Nr 18
1982 Nr 18
Bogactwo
str.20

Co jest na pierwszym miejscu? Czy studiowanie Biblii czy studiowanie publikacji Towarzystwa Strażnica? Czy w tym celu została zmieniona nazwa "studium książki" na "studium Biblii", aby wywrzeć wrażenie, że Świadkowie "studiują" Biblię?


Czytać Biblię ale jak?
zob.
Lublin 1998
Czytać Biblię ale jak?
Czytać Biblię ale jak?

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2024