"Co Pan ci uczynił"

Autor: Piotr Andryszczak

W tej publikacji czytamy:

Strażnica 15 marca 2014
15 marca 2014
Strażnica 15 marca 2014
Strażnica 15 marca 2014
str.3

Nie jest prawdą, że Pan Jezus wyrzekł te słowa. Jest rzeczą oczywistą, że cytat pochodzi z Biblii Świadków Jehowy:

Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata
wyd.1997
Mk 5,19 Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata
str.1264

Kontekst tej wypowiedzi mówi nam o wypędzeniu przez Jezusa "legionu" demonów z opętanego człowieka i wysłanie ich do trzody świń (Mk 5,1-20). Świadkowie Jehowy wbrew oryginałowi greckiemu Nowego Testamentu wstawiali słowo "Jehowa" w miejsce słowa kyrios. Natomiast werset 20 nie pozostawia wątpliwości:

Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata
wyd.1997
Mk 5,20 Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata
str.1264

"Jehowa" uczynił czy Jezus uczynił? Świadkom Jehowy właśnie jest potrzebny Przekład Nowego Świata, by mogli sobie cytować m.in. pojedyncze wersety ze słowem "Jehowa", przemilczając przy okazji cały kontekst, narzucając w ten sposób swoją interpretację. W tym przypadku starają się w ten sposób ukryć boskość Chrystusa.

W Biblii Świadków Jehowy w wersecie 19 jest odnośnik "c":

Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata
wyd.1997
Mk 5,19 Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata
Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata
str.1264

w którym mamy tetragram JHWH:

Pięcioksiąg Vocatio (za zgodą wydawcy) Vocatio Pięcioksiąg Vocatio kod.gram. (1) (2) (3) (4) (oznaczenia) Pięcioksiąg Vocatio

Wj 18,8

Grecko-polski Nowy Testamentstr.279

Grecka Septuaginta:

Septuaginta zob.

Wj 18,8

Septuagintastr.117
Septuaginta (za zgodą wydawcy) Vocatio (tab.kod.gram.) Septuaginta Septuaginta
(za zgodą wydawcy Vocatio)

Wj 18,8

Septuagintastr.94
Wj 18,8 Mk 5,19 Mk 5,20
"JHWH uczynił"
"Pan uczynił" (LXX)
"Pan uczynił"
"Jezus uczynił"

Stary Testament nie zawiera pełni objawienia. W świetle Nowego Testamentu wiemy, że Bóg objawił nam się w Jezusie Chrystusie. Jezus Chrystus, Syn Boży, będąc Bogiem i człowiekiem to uczynił, o czym czytamy w Mk 19-20. Bóg działa w Jezusie Chrystusie. Przypomnę tylko, że Syn nie jest tą samą osobą, co Ojciec. Św. Paweł pisze, by w Jezusie widzieć Boga i Pana:

Bibila Tysiąclecia
Pallottinum
Bibila Tysiąclecia
J 20,28
Bibila Tysiąclecia
Flp 2,11 Bibila Tysiąclecia
Hbr 1,10

W poniższej publikacji czytamy:

Wnikliwe poznawanie Pismzob. Tom 1 wyd.2006 Wnikliwe poznawanie Pismstr.460

A jednak Jezus "wypędził tam demony". Ciekawe jakie "dawał świadectwo" mężczyzna swoim krewnym? Świadkowie Jehowy w innym miejscu piszą, że Jezus uwolnił, a "Jehowa" uczynił:

Wnikliwe poznawanie Pismzob. Tom 2 wyd.2006 Wnikliwe poznawanie Pismstr.270 Wnikliwe poznawanie Pismstr.271

Czy jest możliwe, że uwolniony z opętania mężczyzna, który na własne oczy widział działającego Jezusa, mógł opowiadać innym o "Jehowie"?


A w tej publikacji Świadkowie Jehowy nie piszą nic o "Jehowie":

Strażnica 15 lutego 2008
15 lutego 2008
Strażnica 15 lutego 2008
str.28

W tej publikacji czytamy:

Strażnica 1987 Nr 20
1987 Nr 20
Strażnica 1987 Nr 20
str.7

Natomiast w tej publikacji, Świadkowie Jehowy werset 19 odnieśli do Jezusa:

Strażnica 15 września 2007
15 września 2007
Strażnica 15 września 2007
str.22

Świadkowie Jehowy cytując werset Mk 5,19 ze słowem "Jehowa", mogą już bez żadnych przeszkód w dalszej części artykułu pisać o czci "prawdziwego Boga, Jehowy":

Strażnica 15 marca 2014
15 marca 2014
Strażnica 15 marca 2014
str.3

Świadkowie Jehowy mogą podzielić się "swoją nową wiarą z bliskimi" (podkr.moje), ale należy stanowczo podkreślić, że nie ma to nic wspólnego z wiarą chrześcijańską. Nowy Testament mówi nam o Jezusie Chrystusie:

Mk 1,1

Grecko-polski Nowy Testamentstr.146

Nowy Testament mówi, że Jezus jest prawdziwym Bogiem:

1 J 5,20

Grecko-polski Nowy Testamentstr.1145

Dz 8,4-8

Biblia Tysiąclecia
Dogmatyka Katolickastr.61 Dogmatyka Katolicka

Wróćmy do Mk 5,19. O braku słowa "Jehowa" w Nowym Testamencie w Mk 5,19 mówi nam przekład interlinearny grecko-polski wydany przez Świadków Jehowy:

Strażnica 1 lutego 1998
1 lutego 1998
Strażnica 1 lutego 1998 Strażnica 1 lutego 1998 Strażnica 1 lutego 1998
str.32
The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures
wyd.1985

Mk 5,19

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa)str.178

Jako uzasadnienie wstawienia do PNŚ słowa Jehowa (prawa szpalta), Świadkowie Jehowy powołali się na przekłady hebrajskie, który jako pierwszy jest wymieniony J7:

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa)str.178

A co to jest J7, wyjaśnia nam:

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa)zob. wyd.1969 zob. The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa)str.29
"Pisma Greckie w języku hebrajskim. W 1599 Elias Hutter z Norymbergii, Niemcy, wydał swoje tłumaczenie całości Chrześcijańskich Pism Greckich. Była to pierwsza kompletna wersja wszystkich ksiąg kanonicznych Chrześcijańskich Pism Greckich w języku hebrajskim, stanowiąca część wydanej przez Huttera w 1599 roku Poligloty Nowego Testamentu. (Kopia jest dostępna w Nowojorskiej Bibliotece Publicznej)".
The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa)str.13

Dlaczego dla Świadków Jehowy ważniejszy jest jakiś przekład hebrajski z roku 1599, a nie sam tekst grecki Nowego Testamentu?

Tekst krytyczny Nestle-Aland o wersecie 19, gdzie też możliwa opcja ze słowem Theos:

Nestle-Alandzob. zob. zob. Nestle-Aland Nestle-Aland
str.103

tabela tabela

D = kodeks Bezy (Bezae Cantabrigiensis), a 1241 to Manuskrypt nr 1241.

Więc są 2 mss potwierdzające: "Bóg".

W Mk 5,19 niektóre manuskrypty mają kolejność słów:

tabela

inne mają:

tabela

A jeszcze inne, a właściwie tylko dwa (Kodeks Bezy i 1941) mają "Bóg ci" zamiast "Pan ci" (porównaj werset paralelny Łk 8,39 - tam też jest Bóg zamiast Pan:

tabela

Spróbujmy zrobić porównanie:

Biblia TysiącleciaMk 5,19-20 Biblia TysiącleciaŁk 8,39
Mk 5,19 Mk 5,20 Łk 8,39
"Pan uczynił"
"Jezus uczynił"
"Bóg uczynił"
"Jezus uczynił"

Bóg uczynił wszystko w Jezusie Chrystusie:

Biblia TysiącleciaMk 5,19 Biblia TysiącleciaŁk 8,39

Jeśli jeszcze dodamy ten werset:

tabelaJ 20,28

to nie mamy już żadnych wątpliwości. Św. Łukasz ukazuje nam Bóstwo Jezusa, zestawiając słowa "Bóg uczynił" i "Jezus uczynił". Św. Marek umieścił w wersecie 19 słowo Kyrios i to nie bez powodu:

Mk 5,19-20

Grecko-polski Nowy Testamentstr.168

Żaden z najstarszych zachowanych manuskryptów greckich Nowego Testamentu nie zawiera w tym miejscu tetragramu, a kodeks Bezy (Bezae Cantabrigiensis) ma w tym miejscu soi ho Theos (D 1241)

Biblia Poznańskazob. wyd.III Poznań 1994 Biblia Poznańska
str.104

komentarz Biblii Poznańskiej:

Biblia Poznańskastr.104

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2024