PRZEKŁAD NOWEGO ŚWIATA
Ja jestem czy to jestem ja?

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2018-10-12

Świadkowie Jehowy wydali w roku 2018 zrewidowany Przekład Nowego Świata w j. polskim. Należy stanowczo podkreślić, iż nie są chrześcijanami, więc zrobią wszystko, by swój przekład Pisma Świętego dopasować do głoszonej doktryny i ukryć przed czytelnikiem kim jest naprawdę Jezus Chrystus, Syn Boży

Dlaczego Świadkowie Jehowy tak przetłumaczyli werset w Księdze Wj 3, 14? Spróbujemy odpowiedzieć na to pytanie. Porównajmy dwa przekłady Świadków Jehowy:

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 1997 (2006) zob. wyd.1997 (2006) Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 zob. wyd.2018

Wj 3, 14

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 1997 (2006)str.79 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018str.116 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018str.117

Przypadków nie ma. Są tylko w gramatyce. Vocatio tak ma:

Pięcioksiąg Vocatio (za zgodą wydawcy) Vocatio Pięcioksiąg Vocatio kod.gram. (1) (2) (3) (4) (oznaczenia) Pięcioksiąg Vocatiowyd.2003 Pięcioksiąg Vocatio
Pięcioksiąg
str.218

Grecka Septuaginta tak bezpośrednio przetłumaczyła na język grecki:

SeptuagintaLXX Septuaginta Septuaginta Septuagintawyd.1979

Wj 3, 14

Septuaginta
str.90

Hebrajskie "ehjeh aszer ehjeh" ("Jestem, który jestem") na "ego eimi ho on" ("Ja jestem będący").

Septuaginta Vocatio po polsku (za zgodą wydawcy) Vocatio Septuaginta Vocatio po polsku Septuaginta Vocatio po polskuwyd.2014 Septuaginta Vocatio po polsku

Wj 3, 11-15

Septuaginta Vocatio po polsku Septuaginta Vocatio po polsku
str.77
Septuaginta

Co robią Świadkowie Jehowy? W swojej Biblii ukrywają przed czytelnikiem odniesienie się Pana Jezusa do Księgi Wyjścia 3, 14:

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018wyd.2018 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018

J 8, 24

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018
str.1488

Słów podkreślonych na czerwono nie ma oryginale greckim. Świadkowie Jehowy manipulując Słowem Bożym usunęli ze swojej Biblii prawdziwe znaczenie imienia "Ja jestem" dodając słowa, których nie ma w Biblii. Potwierdza to nawet międzywierszowy przekład grecko-angielski zamieszczony na oficjalnej stronie Świadków Jehowy:

J 8, 24

PNŚ

Vocatio:

Grecko-polski Nowy Testament (za zgodą wydawcy) Vocatio Grecko-polski Nowy Testament Kod gram. Tablica kodów Grecko-polski Nowy Testamentwyd.2017 Grecko-polski Nowy Testament

J 8, 24

Grecko-polski Nowy Testamentstr.508

Służy to ukryciu przed czytelnikiem, iż Pan Jezus odwołuje się do Imienia Bożego w Wj 3, 14, który w Ewangelii wg św. Jana odnosi do siebie.

Ewangelia Według Świętego JanaEw. wg św. Jana Ewangelia Według Świętego JanaCzęść I Ewangelia Według Świętego Janawyd.2010 Ewangelia Według Świętego Jana

J 8, 24

Ewangelia Według Świętego Jana
str.675
Ewangelia Według Świętego Jana
str.685

Podobnie Świadkowie Jehowy manipulują tekstem w J 8, 28, z tym, że zamienili kolejność wyrazów. Z "ja jestem" na "jestem ja".

J 8, 28

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018wyd.2018 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 1997 (2006)
str.1488

W języku greckim nie występuje fraza "to jestem ja", lecz "ja jestem" (ang. I am):

J 8, 28

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures

J 8, 28

Ewangelia Według Świętego Jana
str.508

W Ewangelii wg św. Jana J 13, 19 usunęli ze swojej Biblii słowa "Ja jestem":

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018wyd.2018 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018
str.1497

dodając słowa, których nie ma w oryginale greckim Nowego Testamentu:

J 13, 19

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures

J 13, 19

Grecko-polski Nowy Testamentstr.544

Świadkowie Jehowy w J 18, 5-8 usunęli słowo "jestem":

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018wyd.2018 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018
str.1503
The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures

J 18, 5-6

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures

J 18, 5-6

Grecko-polski Nowy Testamentstr.566

Należy tutaj wspomnieć, iż Świadkowie Jehowy w angielskiej wersji Przekładu Nowego Świata z roku 1984 roku "he" mają w nawiasie kwadratowym [he], co oznacza, że tego wyrazu nie ma w grece Nowego Testamentu. Natomiast w roku 2013 usunięto nawias kwadratowy i teraz czytelnik, który nie widział na oczy wydania wcześniejszego, nie ma pojęcia, iż to słowo zostało dodane. Porównajmy te dwa przekłady:

New World Translation of the Holy Scriptures wyd.1984 wyd.1984 New World Translation of the Holy Scriptures wyd.1984
str.1354
New World Translation of the Holy Scriptures wyd.1984

Nawias kwadratowy dowodzi, że w tekście greckim występuje wyłącznie "Ja jestem". Świadkowie Jehowy doskonale o tym wiedzą. Jednak dodają zaimek osobowy po to, by ukryć boskie imię "Ja jestem" objawione Mojżeszowi (Wj 3, 14):

J 18, 5-8

New World Translation of the Holy Scriptures wyd.2013 wyd.2013 New World Translation of the Holy Scriptures wyd.2013
str.1452
New World Translation of the Holy Scriptures wyd.2013
str.1453
New World Translation of the Holy Scriptures wyd.2013

Dlaczego Świadkowie Jehowy manipulują słowami "Ja jestem"? Odpowiedź jest prosta:

Biblia Tysiąclecia wyd. V Biblia Tysiąclecia wyd. Vwyd.V Biblia Tysiąclecia wyd. Vwyd.2000 Biblia Tysiąclecia wyd. V
J 8, 24. 28 Biblia Tysiąclecia wyd. V Biblia Tysiąclecia wyd. V
str.1405
J 18, 5-8 Biblia Tysiąclecia wyd. V
str.1417
Biblia Tysiąclecia wyd. Vstr.1405 Biblia Tysiąclecia wyd. Vstr.1417

J 8, 58

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018wyd.2018 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018
str.1489

J 8,58:

Grecko-polski Nowy Testamentstr.513
Ewangelia Według Świętego JanaEw. wg św. Jana Ewangelia Według Świętego JanaCzęść II Ewangelia Według Świętego Janawyd.2010 Ewangelia Według Świętego Jana

J 8,58:

Ewangelia wg św. Jana ed. św. Pawłastr.694
Ewangelia wg św. Jana ed. św. Pawłastr.708
Zobacz też:

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 1997 (2006) zob. wyd.1997 (2006) Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 zob. wyd.2018

J 14, 3

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 1997 (2006)str.1355 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018str.1498

J 14, 3

Grecko-polski Nowy Testamentstr.547
The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures

J 14, 3

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures

Zrewidowany Przekład Nowego Świata wydany w j. angielskim w roku 2013, w J 14, 3 posiada słowo "am" (jestem), natomiast zrewidowany przekład Świadków Jehowy w języku polskim, już nie:

New World Translation of the Holy Scriptures wyd. ang. 2013 zob. wyd.2013 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 zob. wyd.2018

J 14, 3

New World Translation of the Holy Scriptures wyd. ang. 2013str.1448 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018str.1498

Czy polscy redaktorzy uzgadniali z Centralą usunięcie tego słowa z J 14, 3? Czy ukrycie przez Świadków Jehowy wyrażenia "Ja jestem" ma jakieś znaczenie? Okazuje się, że ma i to istotne:

ed. Święty Paweł ed. Święty PawełŚwięty Paweł ed. Święty Paweł2008 ed. Święty Paweł

J 14, 3

Święty Paweł
str.2369
Święty Paweł
str.2369
Nowy Testament ks. E. Dąbrowski
str.2370

Powrót do strony głównej
Powrót początku artykułu
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2024