Manipulacje rokiem 1914 w publikacjach Towarzystwa Strażnica

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2019-09-20

Każdy kto się interesował historią Świadków Jehowy z pewnością dotarł do pewnej daty, a konkretnie do 1914 roku i oczekiwaniami, które były z tym rokiem związane:

KONIEC ŚWIATA W 1914 KONIEC WSZYSTKICH KRÓLESTW W 1914

Tak właśnie proroczo zapowiadał rok 1914 pewien Miesięcznik Badaczy Pisma Świętego:

The Bible Students
zob.
KONIEC ŚWIATA W 1914

Strażnica 15 lutego 2008
1984 Nr 19
Strażnica 1984 Nr 19str.4

Nie jest prawdą, że wybuch I wojny światowej spełnił proroctwo Świadków Jehowy. Oni nie zapowiadali wybuchu "tej okropnej wojny", lecz:

KONIEC ŚWIATA W 1914 KONIEC WSZYSTKICH KRÓLESTW W 1914
Strażnica 1984 Nr 19str.4

Czy w roku 1914 nastąpił koniec świata? Czy w 1914 roku nastąpił koniec wszystkich królestw?


Kryzys sumienia Kryzys sumieniawyd.2006 Kryzys sumieniastr.228
Kryzys sumieniastr.228
UCISK NARODÓW POPRZEDZA ARMAGEDDON. PASTOR RUSSELL OGŁASZA, ŻE W OBECNEJ WOJNIE NIKT NIE ZWYCIĘŻY — A NASTĘPNIE "ARMAGEDDON".
MODLITWY NIE POMOGĄ ZMIENIĆ BOSKIEGO PLANU WIEKÓW

Jedyne proroctwo o roku 1914, które się spełniło Świadkom Jehowy, to sam rok 1914. Rok ten przyszedł, ale też i odszedł. Trzeba było coś z tym zrobić. Przecież literatura Świadków Jehowy roiła się od zapowiedzi wydarzeń w tym roku. Po roku 1914 Świadkowie Jehowy zaczęli manipulować własnymi publikacjami, by ukryć przed nowym czytelnikiem niespełnione proroctwa:

The Time is at HandThe Time is at Hand The Time is at Handzob. The Time is at HandCopiryght 1889
The Time is at Hand
str.101
"Niechaj przeto rzecz ta nie zdaje się być dziwną, że jak w poprzednich rozdziałach przedstawiliśmy dowody, ustanawianie Królestwa Bożego już się rozpoczęło i obejmuje władzę, według proroctw, od R. P. 1878 i że 'walka wielkiego dnia Boga Wszechmogącego' (Obj. 16:14), która zakończy się w 1914 r. kompletnym obaleniem obecnej władzy, już się rozpoczęła."

"Obecna władza" nie została obalona i rok 1914 minął. Kolejne wydania tej książki Świadkowie Jehowy zaczęli "poprawiać". Porównania zrobimy na przykładzie angielskiego wydania "NADSZEDŁ CZAS" z przed roku 1914 i polskiego wydania "NADSZEDŁ CZAS" po roku 1914, wyd. 1920:

Nadszedł CzasNADSZEDŁ CZAS zob. Nadszedł Czaswyd.1920 Nadszedł Czaszob.

Zwróćmy uwagę jeszcze na tę informację w polskiej edycji "NADSZEDŁ CZAS" (wyd.1920):

Nadszedł czas Nadszedł czas
zob.

Czy prawdą jest, iż Pastor Russell napisał te słowa, które czytamy w polskim wydaniu? Wcześniej Russell pisał o 1914 roku, teraz mamy rok 1915. Oto materiał dowodowy:

Nadszedł czas
str.106

W wydaniu z roku 1923 ponownie zmieniono tekst Russella:

Nadszedł czasNADSZEDŁ CZAS Nadszedł czaswyd.1923 Nadszedł czas
Nadszedł czas
str.106
The Time IS AT HAND (wyd. 1907) NADSZEDŁ CZAS (wyd.1920) NADSZEDŁ CZAS (wyd.1923)
"'walka wielkiego dnia Boga Wszechmogącego' (Obj. 16:14), która zakończy się w 1914 r. kompletnym obaleniem obecnej władzy, już się rozpoczęła." "...która zakończy się R.P. 1915..." "...która zakończy się po R.P. 1915..."

The Time is at Hand The Time is at Hand
str.76
The Time is at Hand The Time is at Hand
str.77
"W rozdziale tym przedstawiane dowody biblijne wykazujące, że zupełny koniec Czasów Pogan, tj. ostateczny kres ich panowania w ramach dzierżawy, nastąpi R.P. 1914; że ta data będzie ostateczną granicą panowania niedoskonałych ludzi. I zauważmy, że jeśli rzeczy te są prawdą, uzasadnioną w Piśmie Świętym, dowodzić będą: —"
Nadszedł czas Nadszedł czas
str.80
The Time IS AT Hand NADSZEDŁ CZAS
"W rozdziale tym przedstawiane dowody biblijne wykazujące, że zupełny koniec Czasów Pogan, t. ostateczny kres ich panowania w ramach dzierżawy, nastąpi R.P. 1914; że ta data będzie ostateczną granicą panowania niedoskonałych ludzi. I zauważmy, że jeśli rzeczy te są prawdą, uzasadnioną w Piśmie Świętym, dowodzić będą: —" (str. 76-77) "W wykładzie tym przedstawiamy dowody Biblijne wykazujące, że koniec Czasów Pogan, t. j., kres panowania, nastąpi R. P. 1914; i że około tego czasu upadną niedoskonałe rządy dzisiejsze. I zauważmy, że jeśli rzeczy te są prawdą, uzasadnioną w Piśmie Świętym, dowodzić będą: —" (str. 80)

The Time is at Hand The Time is at Hand
str.77
"Po pierwsze, że w owym czasie Królestwo Boże, które nasz Pan nauczył nas modlić się, mówiąc: "Przyjdź Królestwo Twoje", obejmie pełną, powszechną władzę, a wkrótce potem zostanie "ustanowione" lub mocno osadzone na ziemi, na ruinach obecnych instytucji."
Nadszedł czas Nadszedł czas
str.80
The Time IS AT Hand NADSZEDŁ CZAS
"Po pierwsze, że w owym czasie Królestwo Boże, które nasz Pan nauczył nas modlić się, mówiąc: "Przyjdź Królestwo Twoje", obejmie pełną, powszechną władzę, a wkrótce potem zostanie "ustanowione" lub mocno osadzone na ziemi, na ruinach obecnych instytucji." (str. 77) "Po pierwsze, że w owym czasie Królestwo Boże, o które nasz Pan nauczył nas modlić się, mówiąc: "Przyjdź Królestwo Twoje", pocznie nabierać władzy a wkrótce potem zostanie ustanowione na ruinach obecnych systemów." (str. 80)

The Time is at Hand The Time is at Hand
str.77
"Po drugie, znajdziemy w nim dowód, że ten, który ma prawo, aby objąć panowanie nad światem, wówczas będzie obecny jako nowy Władca Ziemi; a nie tylko od nowego czasu, lecz będzie On obecny znacznie wcześniej przed nową datą, albowiem upadek rządów pogańskich ma być bezpośrednio spowodowany przez Jego pokruszenie ich jak naczynia zduńskiego (Psalm 2:9; Obj. 2:27), i ustanowienie w ich miejsce własnego, sprawiedliwego rządu."
Nadszedł czas Nadszedł czas
str.80
Nadszedł czas
str.81
The Time IS AT Hand NADSZEDŁ CZAS
"Po drugie, znajdziemy w nim dowód, że ten, który ma prawo, aby objąć panowanie nad światem, wówczas będzie obecny jako nowy Władca Ziemi; a nie tylko od nowego czasu, lecz będzie On obecny znacznie wcześniej przed nową datą, albowiem upadek rządów pogańskich ma być bezpośrednio spowodowany przez Jego pokruszenie ich jak naczynia zduńskiego (Psalm 2:9; Obj. 2:27), i ustanowienie w ich miejsce własnego, sprawiedliwego rządu." (str. 77) "Po drugie, że ten, który ma prawo, aby objąć panowanie nad światem, wówczas będzie obecny jako Wielki Król; a nie tylko od owego czasu, lecz znacznie wcześniej przed ową datą, olbowiem upadek rządów pogańskich ma być bezpośrednio spowodowany przez Nego. "Potrzesz ich laską żelazną, a jako naczynie zduńskie pokruszysz ich." — Psalm 2:9; Obj. 2:27." (str. 80-81)

The Time is at Hand The Time is at Hand
str.77
"Po trzecie, znajdziemy w nim dowód, że na jakiś czas przed końcem R.P. 1914 ostatni członek uznanego przez Boga Kościoła Chrystusowego, "królewskiego kapłaństwa", "ciała Chrystusowego" zostanie uwielbiony wraz ze swoją Głową; albowiem każdy członek ma panować z Chrystusem i być współdziedzicem w Jego Królestwie, gdyż nie może być ono zupełnie "ustanowione" bez wszystkich członków."
Nadszedł czas Nadszedł czas
str.81
The Time IS AT Hand NADSZEDŁ CZAS
"Po trzecie, znajdziemy w nim dowód, że na jakiś czas przed końcem R.P. 1914 ostatni członek uznanego przez Boga Kościoła Chrystusowego, "królewskiego kapłaństwa", "ciała Chrystusowego" zostanie uwielbiony wraz ze swoją Głową; albowiem każdy członek ma panować z Chrystusem i być współdziedzicem w Jego Królestwie, gdyż nie może być ono zupełnie "ustanowione" bez wszystkich członków." (str. 77) "Po trzecie, że na jakiś czas przed końcem owego dzieła niszczenia dzisiejszych systemów, ostatnie członki Kościoła Chrystusowego, "królewskie kapłaństwo," "ciało Chrystusowe," zostaną uwielbione z Jezusem, ich Głową; albowiem każdy członek ma panować z Chrystusem i być współdziedzicem królestwa, gdyż nie może być ono zupełnie ustanowione przed zebraniem wszystkich członków." (str. 81)

The Time is at Hand The Time is at Hand
str.77
"Po czwarte, znajdziemy w nim dowód, że od tego czasu Jeruzalem nie będzie dłużej deptane przez Pogan, lecz powstanie z prochu Bożej niełaski do chwały; ponieważ "Czasy Pogan" wypełnią się lub zakończą."
Nadszedł czas Nadszedł czas
str.81
The Time IS AT Hand NADSZEDŁ CZAS
"Po czwarte, znajdziemy w nim dowód, że od tego czasu Jeruzalem nie będzie dłużej deptane przez Pogan, lecz powstanie z prochu Bożej niełaski do chwały; ponieważ "Czasy Pogan" wypełnią się lub zakończą." (str. 77) "Po czwarte, że od tego czasu Jeruzalem nie będzie dłużej deptane a Izrael przywrócony zostanie do łaski Bożej, albowiem "Czasy Pogan" wypełnią się." (str. 81)

The Time is at Hand The Time is at Hand
str.77
"Po piąte, znajdziemy w nim dowód, że do tego czasu, lub nawet wcześniej, ślepota z części Izraela będzie usunięta, albowiem miała ona trwać tylko dotąd, "dopóki nie wejdzie pełnia Pogan" (rz 11:25), innymi słowy, do czasu, gdy pełnia liczba Pogan, którzy mają być członkami ciała Chrystusowego lub oblubienicy Chrystusowej, zostanie w pełni wybrana."
Nadszedł czas Nadszedł czas
str.81
The Time IS AT Hand NADSZEDŁ CZAS
"Po piąte, znajdziemy w nim dowód, że do tego czasu, lub nawet wcześniej, ślepota z części Izraela będzie usunięta, albowiem miała ona trwać tylko dotąd, "dopóki nie wejdzie pełnia Pogan" (rz 11:25), innymi słowy, do czasu, gdy pełnia liczba Pogan, którzy mają być członkami ciała Chrystusowego lub oblubienicy Chrystusowej, zostanie w pełni wybrana." (str. 77) "Po piąte, że około tego czasu, "zatwardziałość [ciemnota] z części "Izraela będzie usunięta, albowiem miała ona trwać tylko dotąd, "dopóki nie weszła zupełność z Pogan" (Rz 11:25), czyli w innych słowach, ażeby zupełna liczba tych, co stanowić mieli Ciało Chrystusowe, została wybrana." (str. 81)

The Time is at Hand The Time is at Hand
str.77
The Time is at Hand
str.78
"Po szóste, znajdziemy w nim dowód, że wielki czas ucisku, jakiego nie było dotąd istnieją narody, zakończy się powszechną anarchią, co uspokoi narody i nauczy, że Jehowa jest Bogiem, i że będzie wywyższony między narodami. (Psalm 46:10)."
Nadszedł czas Nadszedł czas
str.81
The Time IS AT Hand NADSZEDŁ CZAS
"Po szóste, znajdziemy w nim dowód, że wielki czas ucisku, jakiego nie było dotąd istnieją narody, zakończy się powszechną anarchią, co uspokoi narody i nauczy, że Jehowa jest Bogiem, i że będzie wywyższony między narodami. (Psalm 46:10)." (str. 77-78) "Po szóste, że wielki czas ucisku, jakiego nie było odkąd istnieją narody, zakończy się powszechną anarchią, co uspokoi narody i nauczy, że Jehowa jest Bogiem, i że będzie wywyższony między narodami." (str. 81)

The Time is at Hand The Time is at Hand
str.78
"Po siódme, znajdziemy w nim dowód, że przed ową datą Królestwo Boże zorganizowane w mocy, będzie na ziemi i "połamie i pokruszy" posąg przedstawiający rządy pogańskie (Dan. 2:34) — i całkiem pochłonie władzę ich królów. Jego własna moc i panowanie zostanie ustanowione tak szybko, jak szybko przez swe różnorodne wpływy i środki skruszy ono i rozrzuci "istniejące władze" — cywilne i kościelne — żelazne i gliniane."
Nadszedł czas Nadszedł czas
str.82
The Time IS AT Hand NADSZEDŁ CZAS
"Po siódme, znajdziemy w nim dowód, że przed ową datą Królestwo Boże zorganizowane w mocy, będzie na ziemi i "połamie i pokruszy" posąg przedstawiający rządy pogańskie (Dan. 2:34) — i całkiem pochłonie władzę ich królów. Jego własna moc i panowanie zostanie ustanowione tak szybko, jak szybko przez swe różnorodne wpływy i środki skruszy ono i rozrzuci "istniejące władze" — cywilne i kościelne — żelazne i gliniane." (str. 78) "Po siódme, że przed ową datą, królestwo Boże zorganizowane w mocy, będzie na ziemi i "połamie i pokruszy" posąg, przedstawiający rządy pogańskie (Dan. 2:34) — i całkiem pochłonie władzę ich królów. Prawa tego nowego królestwa tak prędko będą wprowadzane i staną się pełnomocne, jak tylko kruszące czynniki dokonają swego." (str. 82)

Jak czytamy, rok 1914 minął, więc nastąpiła potrzeba ukrycia niewygodnych tekstów dotyczących tego roku, zaczęto więc tuszować to przed swoimi czytelnikami. Czy dzisiejsi Świadkowie Jehowy zdają sobie sprawę z takich działań Towarzystwa Strażnica? Które z tych wymienionych pierwotnie punktów spełniły się tak, jak zostały zapowiedziane? Jeszcze "poprawki" niewygodnych tekstów możemy zobaczyć w innym miejscu:


The Time is at Hand The Time is at Hand
str.98
The Time is at Hand
str.99
"Prawdą jest, że spodziewamy się wielkich rzeczy, bowiem twierdzimy, że w ciągu najbliższych dwudziestu sześciu lat wszystkie obecne rządy zostaną obalone i znikną, lecz żyjemy w specjalnym i szczególnym czasie, w "Dniu Jehowy", w którym sprawy szybko dążą do punktu kulminacyjnego, jak napisano: "Sprawę zaiste skróconą uczyni Pan na ziemi" (Patrz: Tom I, rozdz. XV)."
Nadszedł czas Nadszedł czas
str.104
The Time IS AT Hand NADSZEDŁ CZAS
"Prawdą jest, że spodziewamy się wielkich rzeczy, bowiem twierdzimy, że w ciągu najbliższych dwudziestu sześciu lat wszystkie obecne rządy zostaną obalone i znikną, lecz żyjemy w specjalnym i szczególnym czasie, w "Dniu Jehowy", w którym sprawy szybko dążą do punktu kulminacyjnego, jak napisano: "Sprawę zaiste skróconą uczyni Pan na ziemi" (Patrz: Tom I, rozdz. XV)." (str. 98-99) "Prawdą jest, że spodziewamy się wielkich rzeczy w stosunkowo bardzo krótkim czasie, lecz należy pamiętać, że żyjemy w Dniu Jehowy, podczas którego ustrój dzisiejszy prędko zostanie przemieniony, jako jest napisane: "Sprawę skończy i skróci w sprawiedliwości; sprawę zaiste skróconą uczyni Pan na ziemi" (Tom I Wykład XV)." (str. 104)

The Time is at Hand The Time is at Hand
str.99
"Wobec tego mocnego świadectwa Biblijnego, względem Czasów Pogan, uważamy za dobrze ustaloną prawdę, że ostateczny koniec królestw tego świata i pełne ustanowienie Królestwa Bożego, dokona się do końca R.P. 1914. Tedy modlitwa Kościoła "Przyjdź Królestwo Twoje" powtarzana od czasu, kiedy jego Pan odszedł, będzie wysłuchana; i pod tą mądrą i sprawiedliwą administracją, cała ziemia zostanie napełniona chwałą Pańską - poznaniem, sprawiedliwością i pokojem (Psalm 72:19; Izaj. 6:3; Hab. 2:14), a wola Boża będzie spełniona "na ziemi, jako jest w niebiesiech"."
Nadszedł czas Nadszedł czas
str.104
The Time IS AT Hand NADSZEDŁ CZAS
"Wobec tego mocnego świadectwa Biblijnego, względem Czasów Pogan, uważamy za dobrze ustaloną prawdę, że ostateczny koniec królestw tego świata i pełne ustanowienie Królestwa Bożego, dokona się do końca R.P. 1914. Tedy modlitwa Kościoła "Przyjdź Królestwo Twoje" powtarzana od czasu, kiedy jego Pan odszedł, będzie wysłuchana; i pod tą mądrą i sprawiedliwą administracją, cała ziemia zostanie napełniona chwałą Pańską - poznaniem, sprawiedliwością i pokojem (Psalm 72:19; Izaj. 6:3; Hab. 2:14), a wola Boża będzie spełniona "na ziemi, jako jest w niebiesiech"." (str. 99) "Wobec tego mocnego świadectwa Biblijnego, względem czasów Pogan, uważamy za dobrze ustaloną prawdę fakt, że ostateczny koniec królestw tego świata, i ustanowienie Królestwa Bożego, rozpoczyna się około R.P. 1915. Tedy modlitwy kościoła, jakie wnosił do Boga od czasy wniebowstąpienia Pana, "Przyjdź Królestwo Twoje" - będą wysłuchane; a pod sprawiedliwą administracyą Chrystusa, cała ziemia zostanie napełniona chwałą Pańską - znajomością, sprawiedliwością i wiecznotrwałym pokojem (Psalm 72:19; Izaj. 6:3; Abakuk 2:14), a wola Boża będzie spełniona na ziemi jako jest w niebiesiech."" (str. 104)

Świadkowie Jehowy wydali swoją historię na CD. Jest to historia Organizacji widziana oczami Towarzystwa Strażnica. Na filmie głosu udzielił członek Ciała Kierowniczego John E. Barr, wspominając oczekiwania związanie właśnie z tym rokiem:

Historia żywej wiary Historia żywej wiarywyd.2010
Historia żywej wiary
zob.
Historia żywej wiary Historia żywej wiary
"Moja matka była gotowa wyprzedać cały dom, bo myślała, że w roku 1914 nadejdzie koniec. Spodziewała się tego samego, co większość braci w tamtym czasie"
Zobacz:

Ciekawe, skąd matka członka Ciała Kierowniczego dowiedziała się o nadchodzącym końcu w roku 1914? Sama na to wpadła, czy może gdzieś przeczytała? Wiemy, że ten rok i co miało się wówczas wydarzyć, mogliśmy się przekonać czytając publikacje Świadków Jehowy. Gdy rok 1914 minął i nic się nie wydarzyło, Towarzystwo Strażnica próbuje obarczyć za to szeregowych czytelników Strażnicy. Taki przykład możemy znaleźć w jednej z publikacji wydanej w roku 1959, na stronie 52:


Jehovah's Witnesses in the Divine PurposeŚwiadkowie Jehowy w zamierzeniu Bożym Jehovah's Witnesses in the Divine Purposezob. Jehovah's Witnesses in the Divine Purposewyd.1959
Nadszedł czasstr.52 Nadszedł czas
str.52
"Nie ulega wątpliwości, że w tym okresie wielu było nadgorliwych w swoich stwierdzeniach w odniesieniu do tego, czego należało się spodziewać. Niektórzy doszukiwali się w Strażnicy stwierdzeń, które nigdy nie było jej intencją, i chociaż było konieczne, aby Russell zwrócił uwagę na pewność, że wielka zmiana nastąpi przy końcu czasów Pogan, to jednak wciąż zachęcał on swoich czytelników do zachowania otwartości umysłu, szczególnie, gdy chodzi o element czasowy."
Zobacz:

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2024