Chrzest (cz.1)

Autor: Piotr Andryszczak

nastepna część

Kiedy ktoś zainteresowany naukami Towarzystwa Strażnica zdecyduje się związać na stałe ze Świadkami Jehowy, po tzw. "studium biblijnym" decyduje się na chrzest w Organizacji, zwany u nich symbolem:

Strażnica 15 listopada 2007
15 listopada 2007
Strażnica 15 listopada 2007
str.25

Na początku XX w. tuż przed chrztem wypowiadali takie słowa:

Nowe Stworzenie Nowe Stworzenie
wyd.1924
Nowe Stworzenie
str.561

Jak widzimy, głosiciele Towarzystwa Strażnica wypowiadali formułę trynitarną, choć w Trójcę Świętą wówczas nie wierzyli i do dzisiaj nie wierzą.


Przed chrztem zadawali też pytania. Zobaczmy jak to wyglądało w historii Towarzystwa Strażnica:

Strażnica 1915 Nr 21915 Nr 2
Strażnica 1915 Nr 2str.12

Strażnica 1957 Nr 81957 Nr 8
Strażnica 1957 Nr 8str.13

Strażnica 1968 Nr 21968 Nr 2
Strażnica 1968 Nr 2str.5

Strażnica 1974 Nr 15
1974 Nr 15
Strażnica 1974 Nr 15 Strażnica 1974 Nr 15
str.13

Potem do pytań dodano słowo "organizacja":

Strażnica 1985 Nr 12
1985 Nr 12
Strażnica 1985 Nr 12 Strażnica 1985 Nr 12 Strażnica 1985 Nr 12
str.21

Strażnica 1 kwietnia 2006
1 kwietnia 2006
Strażnica 1 kwietnia 2006
str.22
Strażnica 1 kwietnia 2006
str.29

Zorganizowani do spełniania woli Jehowy Zorganizowani do spełniania woli Jehowy
wyd.2005
Zorganizowani do spełniania woli Jehowystr.215
Zorganizowani do spełniania woli Jehowystr.216

Natomiast dalej piszą:

Zorganizowani do spełniania woli Jehowystr.216

Świadkowie Jehowy chyba źle przemyśleli powyższe pytania, ponieważ akurat ten fragment Pisma Świętego, na który się powołują milczy na temat okupu i oddaniu się bez zastrzeżeń "Jehowie". Mówi nam natomiast o wyznaniu wiary, że Jezus jest Panem:

Biblia Tysiąclecia wy.IV
BT wyd.IV
Rz 10, 9-10 Biblia Tysiąclecia wy.IV

Dalej czytamy o wierze w Chrystusa: "Żaden, kto wierzy w Niego, nie będzie zawstydzony" (w.11), o tym, że jest jeden Pan: "Nie ma już różnicy między Żydem a Grekiem. Jeden jest bowiem Pan wszystkich. On to rozdziela swe bogactwa wszystkim, którzy Go wzywają" (w.12) oraz: "Albowiem każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony" (w.13). "Imię Pańskie" to imię Jezusa.

Biblia Tysiąclecia wy.IV
BT wyd.IV
Rz 10, 14-15 Biblia Tysiąclecia wy.IV

Jak widzimy, cały kontekst mówi nam o Chrystusie i o wierze w Niego jako Pana, a Świadkowie Jehowy piszą o okupie i "Jehowie".

Świadkowie Jehowy w tej publikacji piszą, że chrzest odbywa się przez "pokropienie", chyba tylko po to, aby ośmieszyć:

Strażnica 1 kwietnia 2002
1 kwietnia 2002
Strażnica 1 kwietnia 2002
str.13

Prowadzenie rozmów na podstawie Pism wyd. 2001 Prowadzenie rozmów na podstawie Pism
str.56

Chrzest w Kościele się przez zanurzenie lub przez polanie.


O ciekawej praktyce chrztu u Świadków Jehowy możemy przeczytać w niektórych ich publikacjach. W poniższej czytamy o czarnej trumnie:

Przebudźcie się! 22 listopada 2001
22 listopada 2001
Przebudźcie się! 22 listopada 2001
str.19
Przebudźcie się! 22 listopada 2001
str.20

W korycie do pojenia koni:

Strażnica 1 września 1989
1 września 1989
Strażnica 1 września 1989
str.23
Zobacz też:

W tej publikacji czytamy:

Strażnica 1 lutego 1992
1 lutego 1992
Strażnica 1 lutego 1992
str.19

Didache jest pozabiblijnym zbiorem "zasad wiary chrześcijańskiej" i wyjaśnia nam, "co powinni wiedzieć ludzie pragnący zostać chrześcijanami". Didache podaje nam, że jeśli praktycznie nie ma gdzie się ochrzcić, wystarczy polać głowę wodą:

Ojcowie Apostolscy Ojcowie Apostolscy

Didache

Ojcowie Apostolscy
Ojcowie Apostolscy
str.60

Dlaczego Świadkowie Jehowy nie praktykują chrztu przez polanie wodą? Przecież sami napisali, że "Didache wyjaśnia, co powinni wiedzieć ludzie pragnący zostać chrześcijanami".


Cytując Encyklopedię Katolicką Świadkowie Jehowy urywają akurat ten fragment, który mówi o chrzcie przez polanie wodą. Nie jest również prawdą to, że chrześcijanie uznawali chrzest tylko przez zanurzenie, gdzie możemy o tym przeczytać w tej publikacji:

Strażnica 1 marca 1989
1 marca 1989
Strażnica 1 marca 1989
str.12

A jak wygląda cały fragment? Zobaczmy:

Encyklopedia Katolicka Encyklopedia Katolicka
Tom III, Lublin 1985
Encyklopedia Katolickakolumna 353

Dlaczego Towarzystwo Strażnica ukrywa ten fakt przed swoimi czytelnikami? Ma to przecież swoje skutki w praktyce. Otóż ta publikacja podaje przykład kobiety z żelaznym płucem:

Przebudźcie się! 8 lutego 1993
8 lutego 1993
Przebudźcie się! 8 lutego 1993
str.18

Przebudźcie się! 8 lutego 1993
str.19

A wystarczyło wziąć przykład z praktyki chrześcijańskiej i polać głowę.)


Zacytowana w artykule Strażnica stwierdziła, że Didache to najwcześniejszy zbiór zasad wiary chrześcijańskiej. Kiedy Świadkom Jehowy jest potrzebny jakiś cytat, to Didache jest wartym cytowania autorytetem.

Strażnica 1 lutego 1992
1 lutego 1992
Strażnica 1 lutego 1992
str.19

Niestety dzisiaj już nie, bowiem poniższa publikacja podważa pisma Ojców Apostolskich i Didache, ponieważ rzekomo nadeszło odstępstwo po śmierci Apostołów i pisma te już nie są autorytetem. Nagle się okazało, że w Didache mamy chrzest przez polanie wodą::

Strażnica 1 lipca 2009
1 lipca 2009
Strażnica 1 lipca 2009
str.27
Strażnica 1 lipca 2009
Strażnica 1 lipca 2009
str.28

Szkoda tylko, że nie podano, kto konkretnie przejął naukę po Apostołach, skoro Ojcowie Apostolscy i Ojcowie Kościoła głosili błędne nauki. Gdyby cały Kościół miałby być po śmierci Apostołów odstępczy, to po co Paweł pisał Tymoteuszowi: "co usłyszałeś ode mnie za pośrednictwem wielu świadków, przekaż zasługującym na wiarę ludziom, którzy też będą zdolni nauczać i innych" (2 Tm 2, 2). Po co by kazał ustanawiać Tytusowi i Tymoteuszowi nowych prezbiterów (Tt 1, 5; 1 Tm 5, 22). Widać, że o odstępczości Kościoła uczą Świadkowie Jehowy, a nie Apostoł.

W artykule czytamy, iż:

Strażnica 1 lipca 2009
1 lipca 2009
Strażnica 1 lipca 2009
str.28

Świadkowie Jehowy mają problem z ustaleniem, które to nauki Ojców Apostolskich pasowały do nauk Jezusa. Wcale się nie dziwię, skoro sami przecież nie mogą dać gwarancji dla swoich nauk, ponieważ one ciągle się zmieniają, a i obecna ich wykładnia może stać się fałszywa w stosunku do tej, która pojawi się w przyszłości. Czy Świadkowie Jehowy w takim razie mogą być autorytetem dla innych?

Zobacz też:

Jeżeli chodzi o chrzest, to w Piśmie Świętym jest on zalecany:

Grecko-polski Nowy Testament (za zgodą wydawcy) Vocatio Grecko-polski Nowy Testament(tab.kod.gram.) Grecko-polski Nowy Testament
wyd.1997

Mt 28, 18

Grecko-polski Nowy Testamentstr.145

a tego Świadkowie Jehowy nie czynią. Podczas chrztu nie wymawiają formuły chrzecielnej "Ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego", choć zalecenie Pana Jezusa jest wyraźnie stwierdzone. Chrzest jaki proponują Świadkowie Jehowy nie jest ważny z punktu widzenia chrześcijańskiego. Skoro nie wymawiają żadnych słów, to skąd wiadomo, że jest to chrzest? Samo zanurzenie w wodzie jeszcze o niczym nie świadczy. Krótko mówiąc, chrzest Świadków Jehowy nie ma więc charakteru Sakramentu i nie włącza do wspólnoty Kościoła, który założył Jezus Chrystus.


Ponadto Świadkowie Jehowy sami przyznają, że:

Prowadzenie rozmów na podstawie Pism wyd. 1991

Świadkowie Jehowy piszą:

Prowadzenie rozmów na podstawie Pismstr.23

W drugim wydaniu czytamy:

Prowadzenie rozmów na podstawie Pism wyd. 2001
Prowadzenie rozmów na podstawie Pismstr.23

Jeżeli Świadkowie Jehowy twierdzą, że nie należą do chrześcijaństwa ani do żadnych kościołów chrześcijańskich, to sami wykluczają się z grona chrześcijan. Jeśli dodają jeszcze, że nie wierzą w Trójcę Świętą, a oddają wyłącznie cześć Bogu Abrahama (tak jak Żydzi), to nie można ich nazwać chrześcijanami. Czy Żydzi bądź Muzułmanie chrzczą swoich współwyznawców w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego?


Wspomniane już Didache (7:1-3) podaje:

Ojcowie Apostolscy Ojcowie Apostolscy

Didache

Ojcowie Apostolscy
Ojcowie Apostolscy
str.60

Tekst po grecku:

Ojcowie Apostolscyzob.
Ojcowie Apostolscystr.170
Ojcowie Apostolscystr.172

Wykład Nauki Apostolskiej Wykład Nauki Apostolskiej
Kraków 1997
Wykład Nauki Apostolskiejstr.25

Trójca Święta Tertulian Hipolit Trójca Święta Tertulian Hipolit
Kraków 1997
Trójca Święta Tertulian Hipolitstr.79

Apologia. Dialog z Żydem Tryfonem Apologia. Dialog z Żydem Tryfonemzob.
Apologia. Dialog z Żydem Tryfonemstr.69
Zobacz też:
nastepna część

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2024