Czy należy chrzcić niemowlęta?

Autor: Piotr Andryszczak

W tej publikacji wydanej przez Towarzystwo Strażnica czytamy:

Strażnica 1 października 2011
1 października 2011
Strażnica 1 października 2011 Strażnica 1 października 2011 Strażnica 1 października 2011
str.11

W tym miejscu należy zaprotestować, ponieważ w tekście greckim Nowego Testamentu podkreślone słowo nie występuje:

Grecko-polski Nowy Testament (za zgodą wydawcy) Vocatio Grecko-polski Nowy Testament(tab.kod.gram.) Grecko-polski Nowy Testament
wyd.1997

Mt 28, 19

Grecko-polski Nowy Testamentstr.145

Dlaczego Świadkowie Jehowy wstawili słowo "z ludzi" do swojej Biblii:

Zob.:

Strażnica 1 października 2011
1 października 2011
Strażnica 1 października 2011
str.11

Oczywiście, że niemowlę nie jest w stanie dokonać wyboru, ale niemowlę ma swoich wierzących w Chrystusa rodziców, którzy w jego imieniu włączają swoje dziecko do wspólnoty Kościoła, do którego należą:

Obrzędy chrztu dzieci
Katowice 1987
Obrzędy chrztu dzieci
"Praktyka chrztu niemowląt ma jeszcze jedną podstawę biblijną. Wiadomo, że przy chrzcie niemowląt wiarę wyznają za nie ich rodzice. Mają oni obowiązek wraz z rodzicami chrzestnymi wychować po chrześcijańsku swe dzieci. Ta praktyka "wiary zastępczej" ma bardzo mocne podstawy biblijne. Z Pisma Świętego dowiadujemy się, że Jezus dokonywał cudów i odpuszczał grzechy ludziom ze względu na wiarę innych ludzi.
Tak zatem sługa setnika został uzdrowiony ze względu na wiarę setnika (Mt 8, 5-13), córka niewiasty kananejskiej - dla wiary matki (Mt 15, 21-28). Podobnie Jezus odpuścił też grzechy paralitykowi ze względu na okazaną przez ludzi wiarę, którzy go przynieśli (Mt 9, 2). A przecież odpuszczenie grzechów należy do istoty chrztu (por. Dz 2, 38).
Widzimy więc, że dla Jezusa czynienie cudów i odpuszczanie grzechów jednym ludziom dla wiary innych, było praktyką zupełnie normalną. Kościół katolicki ściśle zatem trzyma się nauki Chrystusa, udzielając chrztu niemowlętom. Rodzice chrzczonych dzieci wyznają w ich zastępstwie wiarę i w ten sposób ich dzieci zostają oczyszczone z grzechu pierworodnego przez Jezusa Chrystusa. Tę naukę o "wierze zastępczej" dobrze rozumiały pierwsze pokolenia chrześcijan, o czym świadczy cała Tradycja." (Grzegorz Kulik EFFATHA Otwórz się!, 1992 r., Nr 14, s. 3-6)

Bóg sprawił:

(Biblia Tysiąclecia):

Ps 8, 3

Biblia Tysiąclecia

Mt 21, 16

Biblia Tysiąclecia

Dzieci i niemowlęta mają wystarczającą wiarę, by Boga na swój sposób chwalić. Warto przypomnieć Świadkom Jehowy, iż:

Łk 18, 15

Biblia Tysiąclecia

Jak zareagował Pan Jezus?

Łk 18, 16

Biblia Tysiąclecia

Pozwólmy dzieciom przychodzić do Jezusa właśnie poprzez chrzest.


Strażnica 1 października 2011
1 października 2011
Strażnica 1 października 2011
str.11

Pan Jezus nauczał:

Mk 16, 16

Biblia Tysiąclecia

Jezus nie musiał też "napomknąć o chrzcie niemowląt". Wystarczyła wiara tych, którzy przyjęli chrzest, następnie dzięki wierze w Chrystusa przyjmował chrzest "cały dom", włączając się w ten sposób z całym domem w "Ciało Chrystusa", tj. Kościoła. Wyrażenie "cały dom" oznacza wszystkich domowników: całą rodzinę i służbę, także małe dzieci i niemowlęta:

1 Kor 1, 16

Biblia Tysiąclecia

Dz 16, 15

Biblia Tysiąclecia

Dz 16, 33

Biblia Tysiąclecia

Dz 18, 8

Biblia Tysiąclecia

Jeśli chodzi o: "Po drugie" i "Po trzecie" (str.11), to prawdziwą odpowiedź znajdziemy według propozycji tutaj.

Ta publikacja jasno stwierdza, iż w Kościele:

Strażnica 1986 Nr 17
1986 Nr 17
Strażnica 1 października 2011
str.22

Dlatego też:

1Tm3, 15

Biblia Tysiąclecia

Zob.:

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2023