Adwentyści Dnia Siódmego a kult Maryjny (cz.1)

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2017-05-05

nastepna część

Adwentyści Dnia Siódmego piórem Zachariasza Łyko zaatakowali katolicki kult Maryjny:

Kościół dogmatów i tradycji Kościół dogmatów i tradycjiWydawnictwo Znaki Czasu Kościół dogmatów i tradycji
wyd.1963
Zachariasz Łyko - "Autor ponad 2 tys. artykułów oraz ponad trzydziestu książek[5]. Znaczna część publikacji wydana została pod pseudonimami (np. Tadeusz Adwentowicz, Jan Grodzicki, Sławomir Rylski) i ukazała się w Wydawnictwie „Znaki Czasu”." (Wikipedia)
Kościół dogmatów i tradycjistr.165
Kościół dogmatów i tradycji Kościół dogmatów i tradycjistr.165

Dlaczego kult Najświętszej Maryi Panny w Kościele rzymskokatolickim jest tak ważny? Dlatego, bo Bóg wybrał właśnie Maryję do zrodzenia Syna Bożego. Bóg miał wyjątkowe zadanie: zbawić swój lud:

Ps 130, 7-8 Mt 1, 20-21
"Niech Izrael wygląda Pana. U Pana bowiem jest łaskawość i obfite u Niego odkupienie. On odkupi Izraela ze wszystkich jego grzechów" "«Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów»"

Jeżeli Bóg wybrał Maryję na zrodzenie Syna Bożego, to dlaczego Kościół miałby nie czcić Maryi, która odpowiedziała na słowa anioła: "Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego." (Łk 1, 28)?

Poszukiwania w wierze o. Jacek Salij OP Poszukiwania w wierze o. Jacek Salij OP
wyd.1991
Poszukiwania w wierze o. Jacek Salij OP
DLACZEGO CZCIMY MATKĘ BOŻĄ? o. Jacek Salij OP

"Otóż chrześcijanin, który tej prawdy Bożej nie widzi, będzie instynktownie odrzucał ewangeliczne przesłanie o miejscu Maryi w dziele naszego zbawienia. Maryję bowiem Ewangelia przedstawia jako "pełną łaski" (Łk 1,28), która okazała się idealną Współpracownicą obdarzającego Ją Boga. Słowa: "Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa" (Łk 1,38), świadczą przecież o tym, że Boże macierzyństwo -- które było dla Niej łaską absolutnie nie zasłużoną -- wybrała w pełnej wolności." (Łk 1,48)" (str.265)

Kościół dogmatów i tradycji Kościół dogmatów i tradycjistr.166

Dlaczego Zachariasz Łyko poświęcił rozdział w swej książce katolickiemu kultowi NMP? Czy katolicki kult mu przeszkadza w Kościele? Przeszkadzają mu święta maryjne? Przeszkadza mu liturgia w Kościele? Przeszkadzają mu nabożeństwa majowe i październikowe? Po co się tym zajmuje? Przecież nikt go nie zmusza do praktykowania. A może ma inny cel?


Kościół dogmatów i tradycji Kościół dogmatów i tradycji Kościół dogmatów i tradycjistr.166

Zachariaszowi Łyko też przeszkadza wieloimienność NMP? A nie przeszkadza mu wieloimienność jego osoby? Pod iloma imionami występuje Zachariasz Łyko? Kto to jest: Tadeusz Adwentowicz, Jan Grodzicki, Sławomir Rylski?


Kościół dogmatów i tradycji Kościół dogmatów i tradycjistr.167

Słusznie otaczamy Maryję czcią, ponieważ jest matką Syna Bożego. Dalszą część wyjaśnia katechizm.


Kościół dogmatów i tradycji Kościół dogmatów i tradycjistr.167

Nie jest prawdą, że Maryja przesłania w Kościele wszystkie inne pojęcia religijne. Zachariasz Łyko zacytował taki oto fragment:

Kościół dogmatów i tradycjistr.166

Od kiedy to jedna trzecia przewyższa dwie trzecie? Przecież Zachariasz Łyko napisał, że kult Maryi przewyższa nawet kult samego Boga i Przenajświętszej Trójcy. Albo Zachariasz Łyko nie ma zielonego pojęcia o kulcie samego Boga w Kościele katolickim, albo świadomie wprowadza swoich czytelników w błąd.


Kościół dogmatów i tradycji Kościół dogmatów i tradycji Kościół dogmatów i tradycjistr.167

Nie jest prawdą, że Kościół usunął Chrystusa na drugi plan. Komentarz Zachariasza Łyko służy do walki z kultem NMP i ma za zadanie podważyć autorytet Kościoła. Zobaczmy do Dogmatyki Katolickiej ks. Wincentego Granata, którą Zachariasz Łyko powinien znać, bo obydwie cytowane publikacje zostały napisane jeszcze zanim Zachariasz Łyko wydał swoją książkę:

Dogmatyka Katolicka Bóg w Trójcy Jedyny Dogmatyka Katolicka Bóg w Trójcy Jedynywyd.1959 Dogmatyka Katolicka Bóg w Trójcy Jedyny
Dogmatyka Katolicka Bóg w Trójcy Jedynystr.61

A więc centralnym dogmatem w Kościele katolickim jest Bóstwo Jezusa i jest wiarą w Jezusa Chrystusa jako Boga oraz jest kultem Boga-Człowieka. Kult NMP nie przewyższa zatem kultu Jezusa Chrystusa oraz Trójcy Świętej, o czym będzie poniżej:

Dogmatyka Katolicka Bóg w Trójcy Jedyny Dogmatyka Katolicka Bóg w Trójcy Jedynystr.105
Dogmatyka Katolicka Bóg w Trójcy Jedyny Dogmatyka Katolicka Bóg w Trójcy Jedynywyd.1962 Dogmatyka Katolicka Bóg w Trójcy Jedyny
Dogmatyka Katolicka Bóg w Trójcy Jedynystr.432
Liturgika Liturgia i Czas Liturgika Liturgia i Czaswyd.1991 Liturgika Liturgia i Czas
Liturgika Liturgia i Czasstr.20
Liturgika Liturgia i Czasstr.27
Liturgika Liturgia i Czasstr.126
Zobacz więcej:

Kościół dogmatów i tradycji Kościół dogmatów i tradycjistr.168

Fałszywa i nieprawdziwa ocena Zachariasza Łyko. Kult NMP nie przesłania kultu Boga i Chrystusa. Zachariasz Łyko nie zna albo nie chce zapoznać się z Liturgią Kościoła, dlatego wysuwa takie, a nie inne błędne wnioski. Ale wydaje się jednak, że jest to świadome działanie z jego strony, by uderzyć w Kościół i w Maryję, którą Kościół ze czcią wspomina w Liturgii. Dlaczego Zachariasz Łyko porównał kult NMP do bałwochwalstwa? Nikt w Kościele nie uważa Maryi za boginię i wierni nie oddają Maryi boskiej czci. Domyślam się, że Zachariasz Łyko o tym wie, ale jeśli nadarzyła się okazja by uderzyć, to znalazł odpowiedni kij i uderza.


Kościół dogmatów i tradycji Kościół dogmatów i tradycji Kościół dogmatów i tradycjistr.168

O. Augustyn Jankowski ma całkowitą rację. Natomiast Zachariasz Łyko znalazł argument, że wyrażenia Theotokos nie ma w Piśmie Świętym i jest okazja do podważenia tytułu Maryi, Matka Boga. Dziwne to, bo Zachariasz Łyko wierzy w Trójcę Świętą, a tego wyrażenia również nie ma w Piśmie Świętym i to mu wcale nie przeszkadza.


Kościół dogmatów i tradycji Kościół dogmatów i tradycjistr.168 Kościół dogmatów i tradycjistr.169

Nie tylko takie rozumowanie jest poprawne, ale można jeszcze podać inne przykłady, że tytuł "Matka Boga" ma podstawy biblijne:

W OBRONIE WIARY W OBRONIE WIARY
Toruń 2015
W OBRONIE WIARY
1) Maryja będąc „Matką Jego” (J 2:5) i „Matką Jezusa” (J 2:1), który jest Bogiem (J 20:28), jest tym samym Matką Bożą.

2) Mt 1:23 mówi, że Syn Maryi, którego porodziła to „Emmanuel, to znaczy ‘Bóg z nami’”. Maryja jest więc Matką „Boga z nami”, tzn. jest Matką Bożą.

3) Elżbieta nazywa Maryję Matką Pana (Łk 1:43). Tytuł „Pan” w zastosowaniu do Jezusa jest wymienny z określeniem „Bóg”. Na przykład Piotr na początku swego listu nazywa Chrystusa „Bogiem i Zbawicielem” (2P 1:1; por. J 20:28), a na końcu „Panem i Zbawicielem2P 3:18. Maryja więc, będąc Matką Pana, jest Matką Bożą. Podobnie Ducha Św. raz nazywa się „Duchem Bożym” (Rz 8:14), a innym razem „Duchem Pańskim” Dz 8:39.

4) Anioł Gabriel powiedział do Maryi, że Święte, które z Niej się narodzi, „będzie nazwane Synem Bożym” (Łk 1:35). Określenie „Jednorodzony Syn Boży” (J 3:18) jest wymienne z tytułem „Jednorodzony Bóg” (J 1:18); por. J 20:28, 31 (Bóg i Syn Boży). Maryja więc, będąc Matką Jednorodzonego Syna Bożego, jest Matką Jednorodzonego Boga, tzn. jest Matką Bożą. Tę naukę potwierdza św. Ignacy (zm. 107), żyjący współcześnie ze św. Janem, który w liście „Do Kościoła w Efezie” pisał: „Bóg nasz bowiem Jezus Chrystus począł się w łonie Maryi” (18:2), „przychodzący w ciele Bóg (...) zrodzony z Maryi i zrodzony z Boga” 7:2." (str.227)

Kościół dogmatów i tradycji Kościół dogmatów i tradycjistr.169

A cóż takiego wypisuje Zachariasz Łyko? Przecież nikt nie wyciąga takich wniosków jak Zachariasz Łyko. Czy to nie jest sprowadzanie tematu do absurdu, by jednak postawić na swoim i podważyć tytuł Maryi "Matka Boga"? Jezus Chrystus jest Bogiem i człowiekiem w jednej Osobie boskiej. A więc tytuł "Matka Boga" jest jak najbardziej zasadny.

Breviarium Fidei
Breviarium Fidei
Poznań 1988
Breviarium Fidei
Kościół dogmatów i tradycji
str.622

Kościół dogmatów i tradycji
str.624

Syn Boży, prawdziwy Bóg, po Wcieleniu przyjął dodatkowo ludzką naturę. A więc w Osobie boskiej Syna Bożego, dwie natury: Boska i ludzka. Stąd zasadny tytuł "Matka Boga" po zrodzeniu Jezusa przez Maryję.


Kościół dogmatów i tradycji Kościół dogmatów i tradycjistr.169

Jest rzeczą oczywistą, że Maryja nie brała żadnego udziału w boskiej naturze Syna Bożego. I nie wyłaniają się z tego powodu żadne trudności, jak chce Zachariasz Łyko, tworząc sztuczny problem.


Kościół dogmatów i tradycji Kościół dogmatów i tradycjistr.171

Bóg Ojciec nie potrzebował matki, ale Syn Boży, który przyjął dodatkowo ludzką naturę, tak. Inaczej bowiem by się nie narodził jako człowiek. Widać, że Zachariasz Łyko zaklina rzeczywistość, byleby tylko podważyć tytuł "Matka Boga". A już twierdzenie, że ten tytuł jest "zwulgaryzowaniem pojęcia Bóstwa" świadczy o złej woli autora. Maryja była "Matką Boga" czy to się podoba Zachariaszowi Łyko, czy też nie. Jest rzeczą oczywistą, że żadna kobieta nie może sama z siebie, na własne życzenie zostać matką Boga. Ale jednak Bóg wybrał Maryję na zrodzenie Syna Bożego. Wysłał do tej misji swojego anioła, by tę prawdę objawił młodej dziewczynie z Nazaretu, a Ona zaproszenie przyjęła:

Mt 1, 18-21 Łk 1, 30-38
"Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: «Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów»" "Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. (...) Na to Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?» Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. (...) Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego». Na to rzekła Maryja: «Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!»"

Kościół dogmatów i tradycji Kościół dogmatów i tradycjistr.171

Nazwanie Maryi Matką Syna Człowieczego nie przeczy nazwanie jej Matką Boga, ponieważ Jezus jest Osobą Boską. W jednej Osobie Boskiej są dwie natury, a ich nie da się rozdzielić i powiedzieć, że Maryja jest tylko Matką Syna Człowieczego a nie jest Matką Boga.

„Maryja, nazywana w Ewangeliach "Matką Jezusa", już przed narodzeniem swego Syna jest ogłoszona przez Elżbietę, pod natchnieniem Ducha Świętego, "Matką mojego Pana". Istotnie, Ten, którego poczęła jako człowieka z Ducha Świętego i który prawdziwie stał się Jej Synem według ciała, nie jest nikim innym jak wiecznym Synem Ojca, drugą Osobą Trójcy Świętej. Kościół wyznaje, że Maryja jest rzeczywiście Matką Bożą (Theotokos)" (KKK 495).

"Jeżeli Syn Błogosławionej Panny Maryi jest Bogiem, z pewnością Ta, która Go zrodziła, musi nazywać się w pełni prawa Matką Boga. Jeżeli jedna jest osoba Jezusa Chrystusa, i ta jest Boska, bez najmniejszej wątpliwości Maryja musi być przez wszystkich nazwana nie tylko Matką Chrystusa Człowieka, ale Matką Boga, czyli Theotokos" (papież Pius XI).

Każda matka ziemska jest matką nie tylko ciała, ale całej osoby syna, która istnieje w tym ciele. Tak samo Maryja jest nie tylko Matką ciała Jezusa, lecz jest także Matką osoby, która istnieje w tym ciele, a jest to osoba Boska.

Człowiek składa się z ciała i duszy, ściśle ze sobą zjednoczonych. Przy poczęciu Bóg stwarza duszę, która zostaje jakby "wszczepiona" w ciało, powodując ich ścisłe zjednoczenie, dzięki czemu powstaje człowiek, który jest nazwany synem ojca i synem matki. Jeśli ojcem jest król, a matką zwykła dziewczyna ze wsi, to i tak ich syn jest nazywany synem króla, księciem. Gdy książę zostaje królem, to jego matka nazywana jest matką króla - i to jest oczywiste i normalne.

Podobnie jak w przypadku Jezusa, Syna Bożego, przy Wcieleniu Jego dusza została "wszczepiona" w ciało (wzięte z Maryi), powodując ich ścisłe zjednoczenie, dzięki czemu powstał Człowiek, Syn Boga i Syn Maryi. A ponieważ dusza Jezusa jest Boska, dlatego w Osobie Chrystusa - przez ścisłe zjednoczenie ciała i duszy zachodzi ścisłe zjednoczenie człowieczeństwa z Bóstwem (to zjednoczenie człowieczeństwa z Bóstwem nazywa się unią hipostatyczną, osobową; stąd Chrystus ma dwie natury - Boską i ludzką - w jednej Osobie). Ponieważ więc Chrystus jest Królem-Bogiem, dlatego Jego Matka nazywana jest Matka Boga - i to jest oczywiste i normalne.

Maryja nie jest Matką człowieka, który połączy się z Bogiem, ale Człowieka, który od początku jest Osobą Boską. Ona jest Matką Boga. I my musimy przyznać Jej ten tytuł, jeżeli nie chcemy wyprzeć się Jej Syna i Jej samej.” (https://kolbe.diecezja.gda.pl/pdf/katechezy/katecheza_6.pdf)

Kościół dogmatów i tradycji Kościół dogmatów i tradycjistr.172

Nadanie Maryi przez Kościół katolicki godności "Matki Bożej" nie jest żadnym pierwszym krokiem na drodze do bałwochwalczego ubóstwienia. Jest to oszczerstwo pod adresem Kościoła.

Słownik języka polskiegoSŁOWNIK JĘZYKA POLSKIEGO

Zachariasz Łyko postawił fałszywe oskarżenie. Bałwochwalstwo, to nic innego jak oddawanie boskiej czci stworzeniu ("Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie!" Wj 20, 3). Maryja w Kościele katolickim nie jest bogiem i nikt Jej boskiej czci nie oddaje, więc nie może być mowy o żadnym bałwochwalstwie.

DLACZEGO CZCIMY MATKĘ BOŻĄ? o. Jacek Salij OP

Kościół dogmatów i tradycji Kościół dogmatów i tradycji Kościół dogmatów i tradycjistr.172

Co nie znaczy, że wcześniej Kościół tak nie wierzył.


Kościół dogmatów i tradycji Kościół dogmatów i tradycjistr.172

Może dla Zachariasza Łyko nie ma żadnego religijnego znaczenia, ale dla nas katolików ma. Wydaje się, że Zachariasz Łyko czyta Pismo Święte już z góry założoną tezą.


Kościół dogmatów i tradycji Kościół dogmatów i tradycjistr.174

Szkoda, że Zachariasz Łyko nie odwołuje się do tekstu greckiego i do gramatyki greckiej. Nie miałby problemu ze zrozumieniem tekstu:

Grecko-polski Nowy Testament (za zgodą wydawcy) Vocatio Grecko-polski Nowy Testament(tab.kod.gram.) Grecko-polski Nowy Testament
wyd.1997
Grecko-polski Nowy Testament Grecko-polski Nowy Testamentstr.4

Dlaczego UFAM Kościołowi? Dlaczego UFAM Kościołowi?
Szydłowiec - Kraków 2016
Dlaczego UFAM Kościołowi?
Dlaczego UFAM Kościołowi?
str.382
Dlaczego UFAM Kościołowi?str.383

W OBRONIE WIARY W OBRONIE WIARY
Toruń 2015
W OBRONIE WIARY
"Polskie „aż” jest tylko przybliżonym odpowiednikiem słowa greckiego i ten werset nie świadczy na ich korzyść (por. „Wielki Słownik Grecko-Polski Nowego Testamentu” ks. R. Popowski s. 253 - aż do czasu gdy, aż, zanim nie, dopóki nie, zanim nie). Terminem tym autor wyznacza kres czasu, który go interesuje, nie zajmując się czasokresem występującym później (po owym „aż”). Przykładowo Mt 28:20 („A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata)” nie mówi, że Jezus nie będzie z nami później. Podobny problem ukazuje 2Sam 6:23, Ps 112:8, 110:1, 1Mch 5:54, Iz 46:4, Flp 2:8, 1Tm 4:13. Komentarz KUL do Mt (s. 81-82) podaje, że interesujący nas werset powinien być oddany i zrozumiany następująco: „I nie zbliżał się do niej, a gdy porodziła Syna, nadał mu imię Jezus”, a w rozwinięciu uzupełnia to dwiema innymi wersjami: „i nie poznał jej, mimo to porodziła...”, „chociaż jej nie poznał porodziła...” (por. ks. Kow., ks. Rom.)."
Zobacz więcej:
nastepna część

Powrót do strony głównej
Powrót początku artykułu
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2024