"SZARAŃCZA"

Autor: Piotr Andryszczak

Światło
Światło wyd.1930
Światło
Tom I
Światło
Wyd.1930

"Szarańcze wydają świadectwo":

Światłostr.153

Natomiast w książce Wspaniały finał Objawienia bliski! wydanej przez Towarzystwo Strażnica w roku 1993, również przedstawiono symbolicznie wygląd szarańczy, ale już w kolorze. Świadkowie Jehowy utożsamili się bowiem z szarańczą z Apokalipsy św. Jana.

Wspaniały finał Objawienia bliskizob. wyd.1993

Szarańcza w kształcie litery 'S', a obok litera 'E':

Wspaniały finał Objawienia bliskistr.144

Dlaczego akurat taka symbolika? Może odpowiedź jest tutaj.


Oto wygląd szarańczy wg Świadków Jehowy:

Wspaniały finał Objawienia bliskistr.145

Przyjrzyjmy się jej bliżej:

Wspaniały finał Objawienia bliskistr.145

Czy takim wyglądem Świadkowie Jehowy wzbudzają do siebie zaufanie? Szarańczę możemy oglądać też w tej publikacji:

Strażnica 1 kwietnia 19891 kwietnia 1989
Strażnica 1 kwietnia 1989str.18

oraz tutaj:

Strażnica Nr 14 1962Nr 14 1962
Strażnica 1 kwietnia 1989str.5
Religion Religion Religion
Wyd.1940

"Szarańcza atakuje demonizm":

Religionstr.176

Zauważmy na rysunku, iż demonism to m.in. kościoły. Poniżej "szarańcza straszy religiantów":

Religionstr.189

Wróćmy do książki, w której czytamy o "orędziach" Towarzystwa Strażnica:

Wspaniały finał Objawienia bliskistr.146
Wspaniały finał Objawienia bliskistr.145

Wydaje się, że bolesne orędzia (str.146) głoszone przez nowożytną szarańczę kłują przede wszystkim samych Świadków Jehowy. Jakoś dziwnym okiem spogląda na ludzi jak na szarańczę "Jehowa":

Oto wszystko nowe czynięzob. wyd.1995
Oto wszystko nowe czynięstr.9

Przyjrzyjmy się wcześniejszym publikacjom Świadków Jehowy. W roku 1917 wydali VII tom Wykładów Pisma Świętego (komentarz do Apokalipsy):

Dokonana Tajemnica
Dokonana Tajemnica
wyd.1925
Dokonana Tajemnica
Watch Tower Bible

w którym czytamy, iż "Tom Siódmy" jest:

Dokonana tajemnica Dokonana tajemnicastr.171

Jak widzimy, w Dokonanej Tajemnicy jest zawarta "Prawda". Zobaczmy jaka to "Prawda" funkcjonowała w roku 1917. Komentując Apokalipsę 9,1 Świadkowie Jehowy pisali:

Dokonana tajemnicastr.183

Kiedy "zatrąbił piaty anioł" (Ap 9,1), "Prawda zawarta w tym tomie" ujrzała światło dzienne. Na anglikańskim niebie zaświeciła gwiazda - Jan Wesley.

Natomiast w roku 1993, w kolejnym komentarzu do Księgi Objawienia, Świadkowie Jehowy jakby usłyszeli zupełnie inny dźwięk piątego anioła. Okazało się bowiem, że pojawiła się nowa "Prawda", a spadającą gwiazdą nie był już Jan Wesley, lecz:

Wspaniały finał Objawienia bliskizob. wyd.1993
Wspaniały finał Objawienia bliski Wspaniały finał Objawienia bliski Wspaniały finał Objawienia bliski Wspaniały finał Objawienia bliskistr.143

Ciekawy też jest śródtytuł:

Wspaniały finał Objawienia bliskistr.143

XX w. nie trwa przecież wiecznie (Świadkowie Jehowy mieli wówczas zakończyć swoją działalność), więc Towarzystwo Strażnica wydało wytyczne w 2006 roku dla w/w książki:

Nasza Służba KrólestwaWrzesień 2006
Nasza Służba Królestwastr.4

Dzisiaj jakby nie było mamy "nowożytną plagę szarańczy". XX w. minął, a Świadkowie Jehowy nadal o szarańczy:

Strażnica 15 stycznia 200915 stycznia 2009
Strażnica 15 stycznia 2009str.32

Według "dobitnej, opartej na Biblii wypowiedzi "niewolnika wiernego i roztropnego"", to nie Jan Wesley, lecz Jezus Chrystus był wg Świadków Jehowy ową spadającą gwiazdą z Ap 9,1. Zobaczmy jaka jeszcze była inna "Prawda" zawarta w Tomie Siódmym przeznaczonym od Boga w 1917 roku:

Dokonana Tajemnica
Dokonana Tajemnica
wyd.1925
Dokonana Tajemnica
Watch Tower Bible
Dokonana tajemnicastr.185
Dokonana tajemnicastr.190
Dokonana tajemnicastr.188

"Plaga myszy i wszy" - publikacje Badaczy Pisma Świetego:

Dokonana tajemnicastr.284
Dokonana tajemnicastr.285

Wróćmy do Wspaniałego... i zobaczmy co jeszcze ciekawego podaje do wierzenia Towarzystwo Strażnica swoim wyznawcom:

Wspaniały finał Objawienia bliskistr.147

W Dokonanej Tajemnicy Świadkowie Jehowy piszą, iż "szarańcza" to Metodyści. To w jaki sposób "chmara szarańczy nie posiadała się z radości", gdy w roku 1919 otrzymała Złoty Wiek, by "zaostrzyć ton ich świadczenia"? Czyżby już od tego roku "szarańcza" to nie Metodyści, a już Świadkowie Jehowy?

Dlaczego dzisiaj Świadkowie Jehowy nie "zaostrzają tonu świadczenia" poprzez wręczanie publikacji typu Złoty Wiek? Byłaby okazja do wręczenia podarunku na gwiazdkę, urodziny, imieniny. Świadkowie Jehowy nie musieliby zmieniać "Prawdy" o urodzinach synów i córek Hioba . Uczył o tym m.in Złoty Wiek. Więcej o urodzinach tutaj.

Wspaniały finał Objawienia bliski Wspaniały finał Objawienia bliskistr.147
Pilnie zważaj na proroctwa Danielazob. wyd.1999
Pilnie zważaj na proroctwa Danielastr.304 zob. str.302

A co z ówczesnym "narzędziem walki", czyli z książką Wyzwolenie dzisiaj? Czyżby nie była ona już potrzebna współczesnej szarańczy? Widocznie tak, skoro dzisiaj wiele w niej zawartych nauk jest już nieaktualnych.

Podobnie o "szarańczy" możemy przeczytać w tej publikacji:

Strażnica 1 kwietnia 19891 kwietnia 1989
Strażnica 1 kwietnia 1989str.18

Czy Towarzystwo Strażnica pisze prawdę, iż "szarańcza", to uwięzieni "słudzy Boży", czyli sami Świadkowie Jehowy? Wydana książka "Dokonana Tajemnica" w roku 1917 w języku angielskim (The Finished Mystery) uczyła zupełnie coś innego. Wydanie polskie Dokonanej Tajemnicy w roku 1925:

Dokonana tajemnicastr.185
Dokonana tajemnicastr.190

Jak czytamy w Dokonanej Tajemnicy, "szarańcza" to zwolennicy Metodyzmu, a nie Świadkowie Jehowy. Czy Towarzystwo Strażnica liczy na to, iż tego nikt nie sprawdzi?

Świadkowie Jehowy również w tej książce:

Wspaniały finał Objawienia bliskizob. wyd.1993

zapewniali też, iż:

Wspaniały finał Objawienia bliskistr.146

Wcześniej też:

Strażnica 15 grudnia 198815 grudnia 1988
Strażnica 15 grudnia 1988str.13
zobacz też::

Czym jest w rzeczywistości "szarańcza" z Apokalipsy (rozdział dziewiąty) i jak poprawnie należy interpretować te słowa:

Biblia Poznańska Biblia Poznańska
wyd.III
Biblia Poznańska
wyd.1994
Biblia Poznańska Nowy Testament Biblia Poznańska Nowy Testamentstr.639
Biblia Poznańska Nowy Testament Biblia Poznańska Nowy Testamentstr.640

Komentarz KUL:

Apokalipsa św. Jaka KULzob. Poznań 1959
Apokalipsa św. Jaka KUL
Apokalipsa św. Jaka KUL
Apokalipsa św. Jaka KUL
Apokalipsa św. Jaka KUL
Apokalipsa św. Jaka KUL

Apokalipsa św. Janazob. Apokalipsa św. Jana, Edycja św. PawłaEdycja Świętego Pawła Apokalipsa św. Jana, Edycja św. Pawławyd.2012

Ap 9, 1-11

Apokalipsa św. Jana, Edycja św. Pawłastr.233
Apokalipsa św. Jana, Edycja św. Pawła
Apokalipsa św. Jana, Edycja św. Pawła
Apokalipsa św. Jana, Edycja św. Pawła
Apokalipsa św. Jana, Edycja św. Pawła
Apokalipsa św. Jana, Edycja św. Pawłastr.238

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2022