Co kryją publikacje Towarzystwa Strażnica? (cz.1)

Autor: Piotr Andryszczak

nastepna część
Strażnica 1 kwietnia 19941 kwietnia 1994
Strażnica 1 kwietnia 1994 Strażnica 1 kwietnia 1994 str.16 str.17
Jak znaleźć prawdziwy Pokój i Bezpieczeństwo wyd.1988 Jak znaleźć prawdziwy Pokój i Bezpieczeństwostr.51

symbole

Symbol zajmuje ważne miejsce w filozofii, kulturze i religii. Człowiek za pomocą rozmaitych znaków i symboli wyraża swój stosunek do Boga, świata i drugiego człowieka. Z biegiem czasu symbol stał się swoistym językiem człowieka.

Każdy symbol zawiera w sobie treść niezwykle bogatą, a zarazem wielokrotnie niejednoznaczną. W związku z tym symbole domagają się odpowiedniej (poprawnej) interpretacji. Mówiąc o symbolach należy pamiętać o czasie i miejscu, w których one powstawały. Należy uwzględniać rzeczywistą intencję i zamiar autora danego znaku, by móc prawidłowo go odczytać.

W religii symbol stał się uprzywilejowaną formą spotkania człowieka z Bogiem. W magii symbol ułatwia opanowanie tajemnych sił okultystycznych. W filozofii stał się nośnikiem pewnych, nieraz skomplikowanych idei. W kulturze spełnia rolę bodźca pobudzającego człowieka do refleksji i przemyśleń.

W satanizmie napotykamy na cały szereg znaków i symboli. Poprzez odpowiednie znaki i symbole sataniści wyrażają przekonania i zamiary. Symbol posiada w sobie konkretne przesłanie i potrafi się dostosować do zaistniałej sytuacji.

W symbolach satanistycznych można spotkać literę A, często odwróconą, która wyraża totalną pogardę względem jakiegokolwiek z góry ustalonego prawa i porządku. Odwrócona do góry nogami "A" pochodzi od liter w znanym piktogramie satanistycznej głowy kozła oznacza diabła lub antychrysta.

symbole satanistyczne

Heksagram – nawiązuje do pieczęci króla Salomona, zwany także gwiazdą króla Dawida (tarcza Dawida). Często wykorzystywany przez Żydów znajdujących się w niewoli babilońskiej. Pierwotnie nie miał znaczenia okultystycznego. Obecnie jeden z bardziej powszechnych symboli współczesnego okultyzmu. Znajdujemy też ten znak w kartach Tarota.

symbole satanistyczne

Pentagram – pięcioramienna gwiazda wpisana w okrąg. Swym kształtem przedstawia głowę kozła. Symbol ten jest wykorzystywany do celów magicznych.

Rogata dłoń – charakterystyczny znak wielu grup okultystycznych. Spotykamy się z nim najczęściej podczas koncertów heavymetalowych, kiedy to młodzież wyciąga ręce, układając w odpowiedni sposób swoje palce często skandując przy tym rozmaite wezwania ku czci szatana. W symbolice satanistycznej możemy spotkać literę "S", różnego rodzaju groty i strzały. Błyskawica, złamane S w grupach satanistycznych oznacza niszczyciela i przestawia moc szatana. Litera "E" jest wykorzystywana w praktykach spirytystycznych.

symbole satanistyczne

Znaki i symbole satanistyczne

Jak widzimy powyżej, litery również odgrywają rolę w symbolice. Litera "A" ale odwrócona ma za zadanie ukazanie odwróconej głowy kozła i wskazuje na diabła lub na antychrysta. Litera "S" jest również symbolem szatana. Podobnie litera "E" w okultyzmie i kulcie czarnoksięskim zajmuje dominująca rolę. O tym, że te litery są stosowane w spirytyzmie możemy zobaczyć w książce wydanej przez Towarzystwo Strażnica:

Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemiBędziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemizob. Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemiWyd.1984
Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemistr.97 Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemistr.97

Czy takie litery pojawiają się w ilustracjach Towarzystwa Strażnica?


Ciekawą informację możemy przeczytać w tej Strażnicy:

Strażnica 1985 Nr 6 1985 Nr 6 Strażnica 1985 Nr 6
str.18
Strażnica 1985 Nr 6
str.18

Zanim czytelnicy dostaną do ręki publikacje Towarzystwa Strażnica:

Strażnica 1987 Nr 131987 Nr 13 Strażnica 1987 Nr 13 Strażnica 1987 Nr 13str.28
Strażnica 15 lipca 2013
15 LIPCA 2013
Strażnica 15 lipca 2013
str.32
Strażnica 15 lipca 2013 Strażnica 15 lipca 2013
str.32

Przyjrzyjmy się dokładniej publikacjom Towarzystwa Strażnica, aby się przekonać w jaki sposób "uatrakcyjniane" są obecnie czasopisma, broszury i książki:

Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemiBędziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemizob. Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemiWyd.1984

tak "ułożono" włosy, aby wyszła demoniczna twarz (wystarczy obrócić rysunek):

Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemistr.17 Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemiodwrócona strona

Co grafik komputerowy zrobił z włosami?

Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi
str.17

Świadkowie Jehowy ten rysunek powtórzyli w tej publikacji:

Strażnica 15 maja 201115 maja 2011 Strażnica 15 maja 2011 Strażnica 15 maja 2011
str.18

Na ręce Pana Jezusa narysowano literę "E" oraz literę "S", znane nam z symboliki satanistycznej:

Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemiBędziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemizob. Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemiWyd.1984
Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi
str. 67

Natomiast na krześle mamy znany nam z okultyzmu heksagram:

Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi
str.128
Ilustrowany Leksykon Symboli Ilustrowany Leksykon SymboliWyd. 2017 Ilustrowany Leksykon Symboli
Ilustrowany Leksykon Symboli
str.66
Ilustrowany Leksykon Symbolistr.67

Skoro Towarzystwo Strażnica już nabyło doświadczenia w układaniu włosów, podobnie uczyniono w książce:

Świadkowie Jehowy głosiciele Królestwa BożegoŚwiadkowie Jehowy głosiciele Królestwa Bożego Świadkowie Jehowy głosiciele Królestwa Bożegowyd. 1995
Świadkowie Jehowy głosiciele Królestwa Bożego Świadkowie Jehowy głosiciele Królestwa Bożego
str.10

Wspaniały finał Objawienia bliskiWspaniały finał Objawienia bliski Wspaniały finał Objawienia bliskiwyd. 1993

możemy zobaczyć demoniczną dłoń:

Wspaniały finał Objawienia bliski
str.52
Wspaniały finał Objawienia bliski
str.52

Na ręce Pana Jezusa:

Wspaniały finał Objawienia bliskistr.159 Wspaniały finał Objawienia bliski

Jedną z wielu interpretacji litery „E” w satanistycznym rozumieniu jest takie rozumowanie: „Ex” co wzięło się z: Ex caelis – z nieba.

Lucyfer to imię, które tradycja chrześcijańska nadała szatanowi w okresie patrystycznym. Pochodzi ono z „Satyry na śmierć tyrana” z Księgi Izajasza. Znajduje się tam następujący fragment: „Jakże to spadłeś z niebios, Jaśniejący, Synu Jutrzenki? Jakże runąłeś na ziemię, ty, który podbijałeś narody? Ty, który mówiłeś w swym sercu: Wstąpię na niebiosa; powyżej gwiazd Bożych postawię mój tron. Zasiądę na Górze Obrad, na krańcach północy. Wstąpię na szczyty obłoków, podobny będę do Najwyższego. Jak to? Strąconyś do Szeolu na samo dno Otchłani!” (Iz 14, 12-15).

Ten, który był światłem Boga (bo anioł to funkcja), który dosłownie przed Bogiem nosił światło, został strącony z niebios, „krainy światła” i stał się absolutną ciemnością, gdyż mówiąc Bogu „Nie” dla siebie stworzył natychmiast piekło, które jest ciemnością bez Boga. Z „niebios strącony”, stąd skrót „E”.

Pan Jezus jako Centaur, oraz na kopycie umieszczono grot i literę „E” (Wspaniały finał Objawienia bliski):

Wspaniały finał Objawienia bliski Wspaniały finał Objawienia bliski
str.91

Tu widzimy rzymski klucz z literą „E”, który jest zaopatrzony w trzy sztyfciki, to znaczy w przenikający numer trzy, zatem w tym przypadku zastosowano tzw. „super - satanistyczny klucz magiczny”:

Wspaniały finał Objawienia bliskistr.59

Natomiast trzeba zadać pytanie, dlaczego akurat taki klucz Towarzystwo Strażnica wkłada w ręce Pana Jezusa?

Wspaniały finał Objawienia bliskistr.288

Tutaj mamy również:

Strażnica 15 maja 1995
15 maja 1995
Strażnica 15 maja 1995
str.24

Słuchaj Boga i żyj wiecznieSłuchaj Boga i żyj wiecznie Słuchaj Boga i żyj wieczniewyd.2011
Słuchaj Boga i żyj wieczniestr.21

Grot:

Strażnica 1983 Nr 31983 Nr 3 Strażnica 1983 Nr 3str.3

Zbliż się do Jehowy Zbliż się do Jehowy
wyd.2002
Zbliż się do Jehowy Zbliż się do Jehowy
str.230

Na ręce króla Dawida widzimy literę "S":

Strażnica 1 listopada 20001 listopada 2000 Strażnica 1 listopada 2000
str.17
Strażnica 1 listopada 2000str.17

Kolejną literę "S", tym razem z rogami:

Strażnica 1 sierpnia 19891 sierpnia 1989 Strażnica 1 sierpnia 1989 str.7 Strażnica 1 sierpnia 1989 str.7

Strażnica 1 sierpnia 20051 sierpnia 2005

wkomponowano głowę kozła w prawą rękę Pawła, a Eliasz też ma palce ułożone w specyficzny sposób:

Strażnica 1 sierpnia 2005 str.26

porównajmy:

Strażnica 1 sierpnia 2005 Strażnica 1 sierpnia 2005

Strażnica 15 lutego 201415 lutego 2014 Strażnica 15 lutego 2014
str.7

W tej publikacji widzimy Jezusa pędzącego z mieczem z groźnym wyrazem twarzy, a z prawej strony litera "A":

Strażnica 15 maja 199015 maja 1990 Strażnica 15 maja 1990
str.7

Ilustrowany Leksykon Symboli
str.18
Ilustrowany Leksykon Symbolistr.19

Strażnica 15 lipca 2002
15 lipca 2002
Strażnica 15 lipca 2002
str.1

Bezpłciowe zwierzę z literą "E" na grzbiecie:

Strażnica 1 lutego 19891 lutego 1989 Strażnica 1 lutego 1989str.9

Literę "E" powtórzono w książce "Największy ze wszystkich ludzi", a w roku 2015 usunięto literę "E" z grzbietu, a z bezpłciowego zwierzęcia "przerobiono" na byka:

Największy ze wszystkich ludziwyd.1991 The way, the truth, the lifewyd.2015
Największy ze wszystkich ludzizob. The way, the truth, the lifestr.185

Poniższa publikacja ukazuje nam litery z imienia Bożego JAH w monstrualnej wykrzywionej demonicznej twarzy:

Strażnica 15 lutego 199015 lutego 1990 Strażnica 15 lutego 1990 Strażnica 15 lutego 1990
str.25

Imię Boże, które pozostanie na zawsze Imię Boże, które pozostanie na zawszewyd.1996

Czy tutaj mamy 666?

Imię Boże, które pozostanie na zawszestr.19 Imię Boże, które pozostanie na zawszestr.26
Ilustrowany Leksykon Symboli
str.218
Ilustrowany Leksykon Symbolistr.219
nastepna część

Powrót do strony głównej
Powrót początku artykułu
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2023