Czy Bóg ma organizację?

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2016-01-27

Dawniej:

Strażnica Rok CII [1981] Nr 24
Rok CII [1981] Nr 24
Strażnica listopad 2016
str.23

We wrześniowej publikacji czytamy:

Strażnica 1 września 1998
1 WRZEŚNIA 1998
Strażnica 1 września 1998 2016 Strażnica 1 września 1998 2016
str.8

Skoro w Biblii "nie występuje słowo „organizacja”, nawet w językach oryginalnych", to dlaczego Świadkowie Jehowy wymyślili sobie "organizację Jehowy"?

Strażnica listopad 2016
LISTOPAD 2016
Strażnica listopad 2016 Strażnica listopad 2016
str.9

"Jehowa - doskonały Organizator" - a Ciało Kierownicze popełnia błędy organizacyjne?

Strażnica LUTY 2017LUTY 2017 Strażnica LUTY 2017str.26

Czy rzeczywiście Bóg ma na ziemi organizację? Na co wskazują fakty? Po pierwsze: w I w. po Chr. nie było żadnej organizacji. Po drugie: wiemy na pewno, że Bóg ma na ziemi swój Kościół:

Biblia Tysiąclecia Pallottinum
Pallottinum
   Mt 16, 18
Biblia Tysiąclecia Pallottinum
   Dz 20, 28
Biblia Tysiąclecia Pallottinum
   1 Tm 3, 15
Biblia Tysiąclecia Pallottinum
   Mt 16,18
Biblia Tysiąclecia Pallottinum

"Kościół Boga żywego" - to wyznawcy Chrystusa.


Do czego więc potrzebna jest Świadkom Jehowy "organizacja Jehowy"? Czy może dlatego, by uzasadnić swoje istnienie? Redaktorzy publikacji Strażnica chcą na siłę wmówić swoim czytelnikom, iż współczesne zebrania Świadków Jehowy wyglądały podobnie jak w pierwszym wieku:

Strażnica listopad 2016
str.9

Na ilustracji widzimy słuchaczy oraz prowadzących zebranie z pismami w ręku. Podobnie jak dzisiaj:

Czego wymaga od nas Bóg
wyd.1996
Strażnica 15 kwietnia 2007
str.28
Zobacz więcej:

Jedno z najstarszych opisów zebrań chrześcijańskich:

Dialog z Żydem Tryfonemwyd.1926
Apologia I, 67:3-5
Dialog z Żydem Tryfonem Dialog z Żydem Tryfonemstr.77

Dzień Słońca, Dzień Pański - to niedziela, pierwszy dzień tygodnia (zob. Dz 20, 7).


Redaktorzy Strażnicy chcą również wmówić czytelnikom, iż rzekomo w I wieku po Chr. zborem chrześcijańskim kierowało "ciało kierownicze":

Strażnica listopad 2016
LISTOPAD 2016
Strażnica listopad 2016
str.11

Nie było wówczas żadnego "ciała kierowniczego", a cytowane Listy przez Towarzystwo Strażnica 1 Tm 3, 1-13 i Tt 1, 5-9 kierował św. Paweł do Tymoteusza i Tytusa. Św. Paweł nie należał do żadnego "ciała kierowniczego".

Strażnica listopad 2016
LISTOPAD 2016
Strażnica listopad 2016
str.15

Powtórzmy jeszcze raz: nie było żadnego "ciała kierowniczego w I wieku". To "natchnione Słowo Boże" z 1 Tes 2, 13, o którym pisze Strażnica, to ustne nauczanie, czyli Tradycja przez duże "T", a nie w tym przypadku Słowo spisane jako Nowy Testament, którego jeszcze nie było:

               1 Tes 2, 13
Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Nie o ciele kierowniczym jest mowa w Biblii, lecz o Dwunastu bądź Apostołach:

   1 Kor 15, 5-6
Biblia Tysiąclecia Pallottinum
   Dz 6, 6
Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Strażnica listopad 2016
LISTOPAD 2016
Strażnica listopad 2016
str.16

Przyjrzyjmy się powyższym wersetom w nawiasie. Otóż nie ma tam ani słowa o głoszeniu "od domu do domu":

   Dz 5, 42
Biblia Tysiąclecia Pallottinum
   Dz 20,20
Biblia Tysiąclecia Pallottinum
Zobacz:

Natomiast w poniższych wersetach:

   Mt 28, 19-20
Biblia Tysiąclecia Pallottinum
   Dz 17, 17nn
Biblia Tysiąclecia Pallottinum

jest mowa o chrzcie "w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego". Świadkowie Jehowy nie wypowiadają tych słów:

Zobacz:

A w Dz 17, 17nn jest mowa o tym, iż św. Paweł "głosił Jezusa i zmartwychwstanie", czego nie można powiedzieć o naukach Świadków Jehowy.

Zobacz:

Strażnica listopad 2016
LISTOPAD 2016
Strażnica listopad 2016
str.16

Pismo Święte milczy na temat rzekomego wyniesienia Jezusa do chwały w roku 1919.


Strażnica listopad 2016
LISTOPAD 2016
Strażnica listopad 2016
str.16

Świadkowie Jehowy zmieniają swoje nauki, jak przysłowiowe rękawiczki.

Zobacz:

Świadkom Jehowy pozostaje już tylko straszyć swoich czytelników nadchodzącym Armagedonem, w którym zginą wszyscy nie podzielający "prawd" głoszonych przez Towarzystwo Strażnica.

Strażnica listopad 2016
LISTOPAD 2016
Strażnica listopad 2016
str.16
Ucz się od Wielkiego Nauczyciela
zob.
wyd.2003
Ucz się od Wielkiego Nauczyciela
str.243
Zobacz:

Strażnica listopad 2016
LISTOPAD 2016
Strażnica listopad 2016
str.17

Prawdziwym zaszczytem jest należenie do Jezusa i być w Jego Kościele, którego On jest głową.

W OBRONIE WIARY W OBRONIE WIARY
Toruń 2015
W OBRONIE WIARY
1) Kościół Katolicki, to znaczy powszechny, to Kościół, który otwarł się dla wszystkich narodów (Mt 28:19). ŚJ nie informują, że określenie „Kościół Katolicki” zachowało się w „Liście do Kościoła w Smyrnie” (8:2) Ignacego Antiocheńskiego, który zginął męczeńsko w 107 r. po Chr. „Męczeństwo św. Polikarpa” (ok. 156) mówi, że Polikarp (ur. 69) „W modlitwie swojej wspomniał (...) cały Kościół Katolicki” (8:1 także Wstęp, 16:1 i 19:2). Widać więc, że określenie to sięga czasów Jana (zm. 100). Później określenia „Kościół Katolicki” użyli: Apolinary z Hierapolis (II w.) cytowany w „Historii Kościoła” (V:16,9) Euzebiusza (ur. 260); Klemens Aleksandryjski (ur. 150) - „Kobierce” VII:106,3-107,5; Tertulian (ur. 155) - „Przeciw Marcjonowi” IV:4,3; Hipolit (ur. przed 170) - Philos 9:12; Cyprian (zm. 258) - „O jedności Kościoła Katolickiego” i w wielu Listach (np. 44:3); Firmilian (ok. 255) - List 75:16; „Akta świętych męczenników biskupa Fruktuoza i diakonów Auguriusza i Eulogiusza” (3) (zm. 249).

2) Naród Izraelski, który miał pełne prawo nazywania się świadkami Jahwe, nie przybrał sobie takiego określenia. Izraelici nazwali siebie „Synami Izraela”, „Narodem Izraelskim” lub „Izraelem”. Na miano prawdziwego świadka Ojca zasługiwał tylko Jezus przychodzący z nieba, po którym nikt nic więcej nie może zaświadczyć o Bogu. Jego nauczanie było dopełnieniem do wielokrotnego i na różne sposoby świadczenia o Bogu przez proroków (Hbr 1:1n.). Od tej pory my mamy być świadkami Chrystusa: „będziecie moimi świadkami (...) aż po krańce ziemi” (Dz 1:8), ale nie z nazwy, lecz czynami i wiarą. Świadkami Ojca stajemy się przez świadczenie o Chrystusie: „każdy więc, który mnie wyzna przed ludźmi i Ja wyznam przed Ojcem moim” Mt 10:32 (NP). Potwierdza to Jan nazywając wiernych Panu - świadkami Jezusa (Dz 22:20 Ap 17:6, 2:13, 1P 5:1, 2P 1:16). My jesteśmy ludem Chrystusa, który oczyścił sobie „lud wybrany na własność” (Tt 2:14; por. Mt 1:21). Nigdy też chrześcijanie nie nadawali sobie nazwy „Świadkowie Jehowy” (patrz „Świadkowie Jehowy - głosiciele...” s. 149), a tradycja naszego określenia, jest co najmniej o 1800 lat starsza. ŚJ nie zaliczają jednak siebie do chrześcijan, ponieważ uczą: „Nie należymy do chrześcijaństwa...” („Prowadzenie rozmów...” ed. 1991 s. 23). Zaś w ed. 2001 s. 23 twierdzą dla odmiany: „Nie należymy do kościołów chrześcijaństwa...”. (zob.: OKREŚLENIA "KOŚCIÓŁ KATOLICKI" i "ŚWIADKOWIE JEHOWY" Włodzimierz Bednarski)

Strażnica listopad 2016
LISTOPAD 2016
Strażnica listopad 2016
str.17
Kocham Jezusa
Zobacz:

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2024