100 LAT rządów Królestwa?
(cz.1)

Autor: Piotr Andryszczak

nastepna część

Czy Świadkowie Jehowy będą świętować okrągłą rocznicę? W tej publikacji bowiem czytamy:

Strażnica 15 stycznia 2014
15 stycznia 2014
Strażnica 15 stycznia 2014
str.12

Strażnica 15 stycznia 2014
str.13

A to przypadkiem w tamtych czasach nie byli to Świadkowie Jehowy?

Przebudźcie się! 8 grudnia 2001
8 grudnia 2001
Przebudźcie się! 8 grudnia 2001str.20

Badacze Pisma Świętego, jak wówczas nazywano Świadków Jehowy, rzeczywiście wskazywali, że rok 1914 będzie szczególny. Świadkowie Jehowy w tamtym czasie przejawiali szczególny optymizm na ten rok. A co takiego miało się wydarzyć? Przypomnijmy, co pisano w tej publikacji Towarzystwa Strażnica:

Strażnica 1 stycznia 2013
1 stycznia 2013
Strażnica 15 stycznia 2014 Strażnica 15 stycznia 2014
str.8

A więc Świadkowie Jehowy mieli mylne oczekiwania. Więc co takiego miało się wydarzyć, iż:

Strażnica 15 stycznia 2014
15 stycznia 2014
Strażnica 15 stycznia 2014
str.13

Miał nastąpić koniec świata w roku 1914. W książce The Time Is At Hand (Nadszedł czas) wydanej dwadzieścia pięć lat przed rokiem 1914, Świadkowie Jehowy podali m.in. siedem punktów (str.77-78), które miały się wypełnić:

The Time Is At HandsNadszedł czas zob. zob.
The Time Is At Handszob.
The Time Is At Hands The Time Is At Hands
"Nie bądźcie więc zaskoczeni, gdy w następnych rozdziałach przedstawimy dowody, że ustanawianie Królestwa Bożego już się rozpoczęło i że zgodnie z jego proroctwem jego funkcjonowanie w mocy rozpoczęło się w R.P. 1878 i że "walka wielkiego dnia Boga Wszechmogącego" (Obj. 16:14), która zakończy się R.P. 1914 i kompletnie obali obecne ziemskie rządy, już się rozpoczęła. Z punktu widzenia Słowa Bożego gromadzenie się armii jest wyraźnie widoczne.
Jeśli nasz wzrok nie jest zaćmiony uprzedzeniami, gdy nastawimy właściwie teleskop Słowa Bożego, wyraźnie zobaczymy charakter wielu wydarzeń, jakie mają mieć miejsce w "Dniu Pańskim", że jesteśmy już w toku tych wydarzeń, i że "nadchodzi Wielki Dzień Jego gniewu
"
"W rozdziale tym przedstawiamy dowody Biblijne wykazujące, że zupełny koniec Czasów Pogan, tj. ostateczny kres ich panowania w ramach dzierżawy, nastąpi w R.P."
The Time Is At Hands The Time Is At Hands
1914; że ta data będzie ostateczną granicą panowania niedoskonałych ludzi. I zauważmy, że jeśli rzeczy te są prawdą, uzasadnioną w Piśmie Świętym, dowodzić będą:--
  Po pierwsze, że w owym czasie Królestwo Boże, o które nasz Pan nauczył nas modlić się, mówiąc: "Przyjdź Królestwo Twoje", obejmie pełną, powszechną władzę, a wkrótce potem zostanie "ustanowione" lub mocno osadzone na ziemi, na ruinach obecnych instytucji.
  Po drugie, znajdziemy w nim dowód, że ten, który ma prawo, aby objąć panowanie nad światem, wówczas będzie obecny jako nowy Władca Ziemi; a nie tylko od owego czasu, lecz będzie On obecny znacznie wcześniej przed ową datą, albowiem upadek rządów pogańskich ma być bezpośrednio spowodowany przez Jego pokruszenie ich jak naczynia zduńskiego (Psalm 2,9; Obj. 2:27), i ustanowienia w ich miejsce własnego, sprawiedliwego rządu.
  Po trzecie, znajdziemy w nim dowód, że na jakiś czas przed końcem R.P. ostatni członek uznanego przez Boga Kościoła Chrystusowego, "królewskiego kapłaństwa", "ciała Chrystusowego" zostanie uwielbiony wraz ze swą Głową; albowiem każdy członek ma panować z Chrystusem i być współdziedzicem w Jego Królestwie, gdyż nie może ono być zupełnie "ustanowione" bez wszystkich członków.
  Po czwarte, znajdziemy w nim dowód, że od tego czasu Jeruzalem nie będzie dłużej deptane przez Pogan, lecz powstanie z prochu Bożej niełaski do chwały; ponieważ "Czasy Pogan" wypełnią się lub zakończą.
  Po piąte, znajdziemy w nim dowód, że do tego czasu, lub nawet wcześniej, ślepota z części Izraela będzie usunięta, albowiem miała ona trwać tylko dotąd, "dopóki nie wejdzie pełnia Pogan (Rzym. 11:25), innymi słowy, do czasu, gdy pełna liczba Pogan, którzy mają być członkami ciała Chrystusowego lub oblubienicy Chrystusowej, zostanie w pełni wybrana.
  Po szóste, znajdziemy w nim dowód, że "wielki czas ucisku jakiego
nie było odkąd istnieją narody", zakończy się powszechną anarchią, co uspokoi narody i nauczy, że Jehowa jest Bogiem, i że będzie wywyższony między narodami. (Psalm 46:10). Stan rzeczy przedstawiony w języku symbolicznym jako szalejące fale morskie, jako topniejąca ziemia, jako walące się góry i płonące niebo, wówczas przeminie, po czym strapiona ludzkość zacznie zaznawać pokojowych błogosławieństw "nowych niebios i nowej ziemi". Lecz Pomazaniec Pański i Jego prawowite i sprawiedliwe rządy najpierw muszą być uznane przez klasę dzieci Bożych, która przejdzie przez ucisk wielki, a przedstawiona jest na rysunku Boskiego Planu Wieków, przez figury oznaczone literami "m" i "t" (Patrz:także strony 235 do 239 Tomu I) - następnie, przy jego zakończeniu (wielkiego ucisku - przp. tłum.) przez cielesnego Izraela, a w końcu przez całą ludzkość.
  Po siódme, znajdziemy w nim dowód, że przed ową datą Królestwo Boże zorganizowane w mocy, będzie na ziemi i "połamie i pokruszy" posąg przedstawiający rządy pogańskie (Dan. 2:34) - i całkiem pochłonie władzę ich królów. Jego własna moc i panowanie zostanie ustanowione tak szybko, jak szybko przez swe różnorodne wpływy i środki skruszy ono i rozrzuci "istniejące władze" - cywilne i kościelne - żelazne i gliniane.
The Time Is At Hands The Time Is At Hands
  Prawdą jest, że spodziewamy się wielkich rzeczy, bowiem twierdzimy, że w ciągu najbliższych dwudziestu sześciu lat wszystkie obecne rządy zostaną obalone i znikną, lecz żyjemy w specjalnym i szczególnym czasie, w "Dniu Jehowy", w którym sprawy szybko dążą do punktu kulminacyjnego, jak napisano: "Sprawę zaiste skróconą uczyni Pan na ziemi". (Patrz: Tom I, rozdz. XV).
(...)
  Wobec mocnego świadectwa Biblijnego, względem Czasów Pogan, uważamy za dobrze ustaloną prawdę, że ostateczny koniec królestw tego świata i pełne ustanowienie Królestwa Bożego dokona się do końca R.P. 1914. Tedy modlitwa Kościoła "Przyjdź królestwo Twoje" powtarzana od czasu, kiedy jego Pan odszedł, będzie wysłuchana; i pod tą mądrą i sprawiedliwą administracją, cała ziemia zostanie napełniona chwałą Pańską - poznaniem, sprawiedliwością i pokojem (Psalm 72:19; Izaj. 6:3; Hab. 2:14), a wola Boża będzie spełniona "na ziemi, jako jest w niebiesiech".
Tłum. za: Raymond Franz Kryzys sumienia wyd.2006

Rok 1914:
- ""walka wielkiego dnia Boga Wszechmogącego" (Obj. 16:14), która zakończy się R.P. 1914 i kompletnie obali obecne ziemskie rządy"
- "będzie ostateczną granicą panowania niedoskonałych ludzi"
wraz z tą datą:
- "obejmie pełną, powszechną władzę, a wkrótce potem zostanie "ustanowione" lub mocno osadzone na ziemi"
- "w ciągu najbliższych dwudziestu sześciu lat wszystkie obecne rządy zostaną obalone i znikną".

Charles Taze Russell, The Time IS AT HAND, 1889 rok (zob.)

Jeszcze inne proroctwo Russella:

The Kingdom Come
wyd.ang.1912
The Kingdom Comestr.153
"A z końcem R. P. 1914, to co Bóg nazwał Babilonem, a ludzie nazywają Chrześcijaństwem, przeminie - jak to wykazano na podstawie proroctwa"
Kryzys sumieniazob. wyd.2006
Kryzys sumieniastr.228
Kryzys sumienia Kryzys sumienia

Strażnica 15 stycznia 18921 stycznia 1892
Strażnica 15 stycznia 1892Reprint [1354]
Strażnica 15 stycznia 1892Reprint [1355]
   Chociaż sytuacja w Europie - opisana tu zgodnie z tym, czego Pismo Święte pozwala nam oczekiwać - w świetle często publikowanych, sensacyjnych wiadomości, świadczących o czymś wręcz przeciwnym, była dla nas wszystkich zaskoczeniem, to jednak nasze zaufanie do Słowa Bożego i do święcącego nad nim światła teraźniejszej prawdy jest tak wielkie, że nie zwątpiliśmy w jego świadectwo, bez względu na to, jakie są pozory. Data końca tej "bitwy" jest definitywnie wyznaczona w Piśmie Świętym na październik R.P. 1914. Ona już się rozgrywa, a jej początek datuje się od października R.P. 1874. Dotąd była głównie bitwa słów i czas organizowania sił - kapitału, pracy, wojska i tajnych stowarzyszeń.
   Nigdy nie było czasu tak powszechnego zawierania paktów, jak obecnie. Nie tylko narody wchodzą ze sobą w przymierza dla ochrony przed innymi narodami, lecz również stronnictwa w obrębie każdego narodu organizują się dla obrony swych kilku interesów. Jak dotychczas jednak różne stronnictwa jedynie badają sytuację, sprawdzają siłę swoich wrogów, starają się doskonalić swoje plany i potęgę na przyszłą bitwę, która dla wielu - niezależnie od świadectwa biblijnego - wydaje się nieunikniona. Inni wciąż łudzą się mówiąc: "Pokój!, Pokój!", podczas gdy nie ma szans na pokój, dopóki Królestwo Boże nie dojdzie do władzy i nie wymusi wykonywania woli Bożej na ziemi, tak jak obecnie dzieje się ona w niebie.
 Ten etap bitwy musi trwać z różnym skutkiem dla wszystkich walczących; organizacja musi być bardzo sprawna; zaś ostateczna bitwa będzie stosunkowo krótka, straszna i decydująca - jej rezultatem będzie ogólna anarchia. Pod wieloma względami przeświadczenia wielkich światowych generałów zbiegają się z przepowiedniami Słowa Bożego. Wówczas "Biada człowiekowi lub narodowi, który rozpocznie następną wojnę w Europie, będzie to bowiem wojna niosąca zagładę". Będzie ona podsycana nie tylko przez narodowe animozje, lecz również przez żale społeczne, przez ambicje i niechęci, a jeśli nie zostałyby one zakończone przez ustanowienie Królestwa Bożego w rękach Jego wybranych, będących wówczas uwielbionym Kościołem, doprowadziłyby one do wyniszczenia ludzkości. - Mat. 24:22.

Strażnica 15 lipca 189415 lipca 1894
Strażnica 15 lipca 1894Reprint [1677]
CZY MOŻE SIĘ TO ODWLEC DO ROKU 1914?
"Siedemnaście lat temu, w związku z przedstawionymi w BRZASKU TYSIĄCLECIA (pierwsza nazwa Wykładów Pisma Świętego - przyp. tłum.) szczegółami dotyczącymi czasu, ludzie mówili: 'Pod wieloma względami wydają się one rozsądne, lecz z pewnością żadne takie radykalne zmiany nie zajdą w okresie między chwilą teraźniejszą a zakończeniem roku 1914: jeśli moglibyście powiedzieć, że nastąpią one w czasie stu lub dwustu lat, byłoby to bardziej prawdopodobne'.
   Jakie zmiany dotychczas nastąpiły? Jaką szybkość osiągają one z każdym dniem?
  "Stare szybko przemija i nowe nadchodzi".
   Z uwagi na ostatnie kłopoty z zatrudnieniem oraz ze względu na zagrożenie anarchią
nasi czytelnicy piszą do nas pytając, czy przypadkiem nie został popełniony błąd odnośnie daty 1914 roku. Piszą oni, że nie wiedzą, a jaki sposób obecne warunki będą mogły tak długo się utrzymać w takim natężeniu.
   Nie widzimy powodu do zmiany obliczeń, nie możemy też ich zmienić, nawet gdybyśmy chcieli. Wierzymy, że są one datami Bożymi, a nie naszymi. Pamiętajmy jednak, że koniec roku 1914 nie jest datą początku, lecz końca czasu ucisku. Nie widzimy powodu do zmiany naszej opinii, wyrażonej w Strażnicy z 15 stycznia 1892 roku. Radzimy przeczytać to jeszcze raz.
Tłum. za: Raymond Franz Kryzys sumienia wyd.2006

W takim razie przeczytajmy to jeszcze raz:

Strażnica 15 lipca 1894[1354]
Strażnica 15 lipca 1894[1355]
Data końca tej "bitwy" jest definitywnie wyznaczona w Piśmie Świętym na październik R.P. 1914. Ona już się rozgrywa, a jej początek datuje się od października R.P. 1874. Dotąd była głównie bitwa słów i czas organizowania sił - kapitału, pracy, wojska i tajnych stowarzyszeń.

Świadkowie Jehowy wydali film na DVD:

Historia żywej wiaryHistoria żywej wiary wyd.2010 Historia żywej wiary Historia żywej wiary

Na filmie przyznano się do roku 1914:

Historia żywej wiary
"Badacze głosili, że nadejdzie okres ogólnoświatowej anarchii, czego punktem kulminacyjnym będzie koniec tego systemu rzeczy. Wierzyli, że mniej więcej w tym czasie zbór zostanie zabrany do nieba. Rozumieli, że rok 1914 będzie punktem zwrotnym, że oznacza koniec Czasów Pogan (...) Początkowo uważali, że rozpocznie się wtedy sąd nad tym światem, czyli Armagedon"

"Badacze głosili..." - ma się rozumieć, iż tak nazywano Świadków Jehowy.


Świadkowie Jehowy głosiciele Królestwa Bożegozob. wyd.1995
Świadkowie Jehowy głosiciele Królestwa Bożegostr.716
Świadkowie Jehowy głosiciele Królestwa Bożegostr.138
Przebudźcie się! 8 lipca 1995
8 lipca 1995
Przebudźcie się! 8 lipca 1995str.8
Przebudźcie się! 8 lipca 1995
str.13

Świadkowie Jehowy wskazywali na rok 1914 jako koniec świata, a nie wskazywali, że w tym roku rozpocznie się I wojna światowa.

Biblijne proroctwo nie mówiło nic o I wojnie światowej. Wygląda na to, że Świadkowie Jehowy chcąc ukryć swoje fałszywe proroctwo o końcu świata w 1914 roku, zmieniają sens znaczenia roku 1914. Armagedon nie nadszedł, więc obecnie piszą o I wojnie światowej. Dlaczego w setną rocznicę wyznaczenia daty końca świata, Świadkowie Jehowy nie napiszą o tym wprost? Stawiając tezę, że rzekomo "Jehowa został Królem w roku 1914", chcą nadać zupełnie nowe znaczenie tej daty.


Strażnica 15 stycznia 2014
15 stycznia 2014
Strażnica 15 stycznia 2014
str.12

Jak to na mnie wpływa? Wcale nie wpływa, bo znam historię Towarzystwa Strażnica i wiem, że Pismo Święte tak się wypowiada na temat Królestwa Bożego:

Biblia Tysiąclecia Pallottinum Pallottinum

Łk 17,20-21

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

i nie od roku 1914, ale z chwilą przyjścia Chrystusa na ziemię. Prawda jest taka, że w roku 2014 mija okrągłe 100 lat od zapowiadanego Armagedonu.


Strażnica 15 stycznia 2014
15 stycznia 2014
Strażnica 15 stycznia 2014
str.12

Co się takiego wydarzyło w czasie "100 lat rządów Królestwa"? Po niespełnionym fałszywym proroctwie roku 1914, Badacze Pisma Świętego, jak wówczas nazywano Świadków Jehowy, zapowiedzieli ustami i publikacją Sędziego J.F Rutherforda, iż w 1925 nastąpi zmartwychwstanie "Abrahama, Izaaka, Jakóba i innych mężów starego Zakonu":

Miljony
wyd.ang.1920
Miljony
wyd.pol.1920
Miljony
wyd.pol.1920
Miljony ludzi żyjących nie umrą
wyd.pol.1920
Miljony ludzi żyjących nie umrą
str.59
Miljony ludzi żyjących nie umrą
str.60
Miljony ludzi żyjących nie umrą
str.76

Czy oni zmartwychwstali "około 1 kwietnia 1925 roku"? Czy w tamtym czasie Rutherford obchodził Prima Aprilis i z tej okazji napisał książkę? W drugiej części przyjrzymy się dalszym wywodom Towarzystwa Strażnica.

Zobacz:
nastepna część

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2023