Dlaczego Świadkowie Jehowy usunęli słowo "niewiasta"
w swojej nowej Biblii?

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2020-09-25

Świadkowie Jehowy a "niewiasta" oraz "Matka" w temacie Maryi. Co wyobrażała "niewiasta" z Księgi Rodzaju 3, 15 według Świadków Jehowy?

Harfa Boża
Harfa Boża
wyd.1929
Harfa Boża
Harfa Boża
str.290
"Ewangeliści piszący pod wpływem Ducha Św. Maryję nazywają „Matką Jezusa” (np. Mt 1:18, 2:11-21, 13:55, Łk 1:43, 2:34, J 2:1, Dz 1:14). Jezus zaś zwracając się do Jana: „Oto Matka twoja” (J 19:27) jakby powiedział: „Ta Matka Moja staje się od dziś też waszą Matką”. Co zaś z terminem „Niewiasta” (J 2:4, 19:26)? Jezus określeniem tym nawiązuje do zapowiedzi z Rdz 3:15, która wypełnia się na Niewieście Maryi i Jej potomku: „Gdy jednak nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna Swego, zrodzonego z niewiasty” Ga 4:4. Także to, że Jan nie nazywa Maryi po imieniu o ‘czymś’ świadczy. ŚJ sami o tym piszą":
Słowo kogo miał na myśli apostoł Jan? Słowo kogo miał na myśli apostoł Jan?
wyd.1965
Słowo kogo miał na myśli apostoł Jan?str.11
Słowo kogo miał na myśli apostoł Jan? Słowo kogo miał na myśli apostoł Jan?
str.11
"Tak więc ŚJ sami nam wskazują, że dla Jana termin „Niewiasta” to jakby tytuł (nawiązujący do Rdz 3:15), skoro Jej imienia on nie wymienia. Apostoł zaś kilka razy nazywa Maryję „Matką Jego” (J 2:5, 19:25), „Matką Jezusa” (J 2:1), „Jezus ujrzał Matkę” (J 19:26), co w łączności z Synem Bożym ma dla nas wielkie znaczenie. Chrystus zachował się też jak Bóg, który również Ewy nie nazwał z imienia." (Włodzimierz Bednarski W obronie wiary, wyd.2015, s.243)

Świadkowie Jehowy chcąc jakby ‘osłabić’ prawdziwą Matkę Jezusa, wymyślili sobie zastępczo dla Niego, jakąś „duchową matkę”, „organizację”:

Upewniajcie się o wszystkich rzeczach Upewniajcie się o wszystkich rzeczachwyd.ok.1957 Upewniajcie się o wszystkich rzeczach
Upewniajcie się o wszystkich rzeczach
str.119
Strażnica Rok CII [1981] Nr 24
Strażnica 1981 Nr 24
Strażnica Rok CII [1981] Nr 24
str.16
Wspaniały finał Objawienia bliski Wspaniały finał Objawienia bliskiwyd.1993 Wspaniały finał Objawienia bliski
Wspaniały finał Objawienia bliski
str.10
Wspaniały finał Objawienia bliski
str.11

Świadkowie Jehowy do roku 1925 uważali, że proroctwo z Księgi Rodzaju 3, 15 wypełnił Jezus zrodzony z Maryi:

Nowe Stworzenie
Nowe Stworzenie
Nowe Stworzenie
wyd.1925
Nowe Stworzenie
Nowe Stworzenie
str.430

Przyjrzyjmy się bliżej Biblii Świadków Jehowy. Porównajmy poszczególne wydania:

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 1997 (2006)
zob.
wyd.1997 (2006)
J 2, 4 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 1997 (2006)str.1334 J 19, 26 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 1997 (2006)str.1363 Ap 12, 1 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 1997 (2006)str.1549

Jak czytamy w Przekładzie Nowego Świata w wydaniu z roku 1997, w J 2, 4, J 19, 26 oraz w Ap 12, 1, występowało słowo" niewiasta". Natomiast już w roku 2018 Świadkowie Jehowy usunęli słowo "niewiasta":

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 1997 (2006) zob. wyd.1997 (2006) Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 zob. wyd.2018

J 2, 4

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 1997 (2006)str.1334 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018str.1477

Należy zwrócić uwagę, że w tekście oryginalnym J 2, 4 występuje słowo "kobieta", o czym możemy się przekonać w przekładzie interlinearnym grecko-angielskim na stronie internetowej Świadków Jehowy:

J 2, 4

Wnikliwe poznawanie Pism Tom 1

Dlaczego więc usunięto w polskim wydaniu Przekładu Nowego Świata z roku 2018?


Ciekawy tekst możemy przeczytać w poniższej publikacji:

Wnikliwe poznawanie Pism Tom 1 Wnikliwe poznawanie Pism Tom 1Tom 1 wyd.2006 Wnikliwe poznawanie Pism Tom 1
Wnikliwe poznawanie Pism Tom 1
str.1262

Sprawdźmy w nowej Biblii Świadków Jehowy z 2018 roku:

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018wyd.2018

J 19, 26

Przekład Nowego Świata wyd. 2018
str.1506

Świadkowie Jehowy w wydaniu polskim wstawili słowo "Matko", choć wcześniej w swoim komentarzu twierdzili, że Pan Jezus Maryi nie nazywał "matką", lecz po prostu "niewiastą", a w angielskiej wersji Przekładu Nowego Świata z 2013 roku nazywał "Women" (kobietą):

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 zob. wyd.2018 New World Translation of the Holy Scriptures wyd. ang. 2013 zob. wyd.2013

J 19, 26

New World Translation of the Holy Scriptures wyd. ang. 2013str.1506 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018str.1455

W J 2, 4 Świadkowie Jehowy w Przekładzie Nowego Świata usunęli słowo "niewiasta" (wyd.1997), w 2018 roku nie ma nawet "kobieto", choć ten wyraz występuje w tekście oryginalnym, a w Ap 12, 1 (wyd.2018) zamieniono "niewiasta" na słowo "kobieta". Zobaczmy:

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 zob. wyd.2018 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 zob. wyd.2018
J 2, 4 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018str.1477 Ap 12. 1 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018str.1714

O co chodzi Świadkom Jehowy? Może chodzi o to, by nikt słowa „niewiasta” z J 2, 4 i 19, 26 nie łączył przypadkiem z „niewiastą” z Ap 12, 1. Termin „niewiasta” we wszystkich tych miejscach występował w Biblii Świadków Jehowy z roku 1997. Teraz go wyeliminowano.Ewangelia według Świętego Jana KUL UpewniajcieEwangelia według Świętego Jana KULwyd.ok.1975 Ewangelia według Świętego Jana KUL
Ewangelia według Świętego Jana KUL
Ewangelia według Świętego Jana KUL
Ewangelia według Świętego Jana KUL
Ewangelia według Świętego Jana KUL
Ewangelia według Świętego Jana KUL

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu Edycja św. Pawła
zob.
Edycja św. Pawła zob.
Rdz 3, 14-16 Edycja św. Pawła
str.39

Komentarz

Edycja św. Pawła
str.39
Edycja św. Pawła
str.40
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu Edycja św. Pawła
zob.
Edycja św. Pawła zob.
Ap 12, 1-6 Edycja św. Pawła
str.2707

Komentarz

Edycja św. Pawła
str.2707

Mały Słownik Maryjny Mały Słownik Maryjnywyd.1987 Mały Słownik Maryjny
Edycja św. Pawła
str.58
Edycja św. Pawła
str.59

Powrót do strony głównej
Powrót początku artykułu
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2021