Koniec wieku XX i „pokolenie 1914 roku”

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2018-05-04

„Wydaje się, że nieprzekraczalną granicą dla „pokolenia roku 1914” był koniec wieku XX. Zachowały się liczne wypowiedzi Towarzystwa Strażnica, które stanowczo stwierdzały, że „koniec” nastąpi właśnie w XX wieku. Wyznaczały więc one jakiś kres dla ludzi „tego pokolenia”.
Świadkowie Jehowy nie mogli też pewnie czekać z nauką o „tym pokoleniu” do samego roku 2000, aby ich nie posądzano o to, że jak wiele sekt, oczekują na tę datę. Dlatego swoją wykładnię o „pokoleniu” w roku 1995 zmienili!
Poniżej przedstawiamy teksty z różnych okresów, które konkretyzowały w jakiś sposób długość istnienia „pokolenia roku 1914”. Występowały one w publikacjach Towarzystwa Strażnica od lat 60., aż do początku lat 90. XX wieku, choć i pojawiały się też wcześniej, jeszcze przed wprowadzeniem nauki o „pokoleniu roku 1914”” (Włodzimierz Bednarski Koniec wieku XX i „pokolenie roku 1914”).
Piekło
PIEKŁO
Piekło
zob.
Piekło
wyd.1924
Piekło
str.56
„Mając tak wyraźne, dobitne i przekonywujące świadectwo, które stwierdza wtórą obecność Pana, przeto z całą stanowczością możemy powiedzieć, że zmartwychwstanie umarłych już wkrótce się rozpocznie. Przez słowo „wkrótce” nie mamy na myśli następnego roku, lecz jak wierzymy, z pewnością to nastąpi przed rozpoczęciem się następnego wieku” (Piekło. Czem ono jest? Kto w niem przebywa? Czy z niego można się wydostać? wyd.1924, s. 56)

Przebudźcie się! Nr 11 lata 1960-1969
Przebudźcie się! Nr 11 lata 1960-1969
Przebudźcie się! Nr 11 lata 1960-1969str.12 Przebudźcie się! Nr 11 lata 1960-1969str.12
Przebudźcie się! Nr 11 lata 1960-1969
str.13
Przebudźcie się! Nr 11 lata 1960-1969
str.13
Przebudźcie się! Nr 11 lata 1960-1969
str.13
Przebudźcie się! Nr 11 lata 1960-1969
str.14
„Mówi ona [Biblia] jednak także i o tym, że pewna grupa ludzi miała obwieszczać sprawiedliwe rządy Boże, nadto mówi o wojnie, którą Bóg ma prowadzić przeciwko wszelkiemu złu, o raju, w który ma być potem przekształcona cała ziemia, oraz o tym, że w owym raju nie będzie śmierci. Wszystko to według Biblii, ma się urzeczywistnić w XX wieku”
(...)
„Biblia przepowiada, że ten niebiański rząd, który objął już władzę, właśnie w XX wieku oczyści ziemię z wszelkiego zła”
(...)
„że również inne szczegóły, podane w wyżej przytoczonych rozdziałach Biblii, wypełnią się w XX w.? A jeśli tak, to:”
(...)
„O jakim dniu mówił Jezus? Czy o wybuchu trzeciej wojny światowej? Nie. Sofoniasz nazywa ten dzień w 2 rozdziale, wierszu 3 (NW), dniem »gniewu Jehowy«. W 16 rozdziale Objawienia, wierszach 14 i 16 (Kow) określono go jako wielki dzień Boga Wszechmogącego, zwany »po hebrajsku Armagedon«. Wojna ta zostanie stoczona w XX wieku. Proroctwo o niej spełni się tak dokładnie, jak się spełniły proroctwa o wojnach światowych, głodach, trzęsieniach ziemi itd. Proroctwo to wypełni się za życia obecnego pokolenia” (s. 13);
„Nie wolno dziś marnować czasu na bezowocne sprawy, ale trzeba pilnie zważać na proroctwa biblijne dotyczące XX w., aby dostąpić życia wiecznego w nowym świecie Bożym” (s.14)

Przebudźcie się! Nr 14 z lat 1960-1969 Przebudźcie się! Nr 14 z lat 1960-1969 Przebudźcie się! Nr 14 z lat 1960-1969 str.16
„Nie biorąc pod uwagę możliwości jakiejś większej katastrofy, Biuro Ludności zapowiada, że liczba ludności świata podwoi się do roku 2000 i będzie wynosić 7 miliardów. Jednakże może temu z łatwością zapobiec katastrofa zapowiedziana w Biblii, żyjemy bowiem w „dniach ostatecznych”.” (Przebudźcie się! Nr 14 z lat 1960-1969 s. 16)

(Narody mają poznać, że Ja jestem Jehowa - jak?
Narody mają poznać...
Narody mają poznać, że Ja jestem Jehowa - jak?
zob.
Narody mają poznać, że Ja jestem Jehowa - jak?
wyd.1974
Narody mają poznać, że Ja jestem Jehowa - jak? Narody mają poznać, że Ja jestem Jehowa - jak?
str.143
„Już wkrótce, jeszcze w naszym XX wieku, rozgorzeje "walka w dzień Jahwe" przeciw współczesnemu odpowiednikowi Jeruzalem, to znaczy przeciw chrześcijaństwu. (...) Wszystkich religiantów liczących na to, że chrześcijaństwo cieszy się uznaniem u Boga, wojenny "miecz" Jehowy "wytnie" z tej pozycji, którą przypisują chrześcijaństwu jego duchowni. Jednakże "miecz" Jehowy zostanie dobyty nie tylko przeciw zwolennikom chrześcijaństwa. Ugodzi także we "wszelkie ciało od południa /chrześcijaństwa/ aż do północy". Religianci stanowiący całą resztę światowego imperium religii fałszywej poczują cięcia ostrza »miecza« Jehowy. Nie uchroni ich od tego fakt, że nie są chrześcijanami” („Narody mają poznać, że Ja jestem Jehowa - jak?” wyd.1974, s. 143)

Strażnica 1973, Nr 1Strażnica 1973, Nr 1 Strażnica 1973, Nr 1 Strażnica 1973, Nr 1 Strażnica 1973, Nr 1str.2
„Osobistości znaczące coś w tym porządku rzeczy wciąż nie mają ochoty zrezygnować z pokładania ufności w zdolnościach ludzkich, zwłaszcza obecnie, w czasach olbrzymiego postępu nauk, jaki się zaznaczył w dwudziestym wieku. Z zapałem popierają opracowywanie długoletnich planów wyznaczających kształt przyszłości. Mniej lub bardziej oficjalni projektanci żyją już wizją końca bieżącego stulecia. Mówią swobodnie o roku 2000 i optymistycznie wyobrażają sobie, jakie warunki, dzięki wynalazczości ludzkiej, będą wówczas panowały na ziemi. (...) Co jednak do tamtego czasu stanie się z nami?” (Strażnica 1973, Nr 1, s.2)

Strażnica 1974, Nr 14Strażnica 1974, Nr 14 Strażnica 1974, Nr 14str.18
„A obecnie, rzecz szczególna, wielu poważnych badaczy kwestii ustrojowych i warunków panujących na świecie – mężowie stanu, naukowcy i inni – wysuwa twierdzenie, iż ludzkości trudno będzie dożyć choćby roku 2000 naszej ery. Pogląd swój przy tym opierają nie na Biblii, lecz na aktualnych twardych faktach i nieodwracalnych dziś tendencjach rozwojowych, które ogarniają całą ludzkość. Biblia zapowiadając ciężkie czasy, które teraz przeżywamy, potraktowała je jako znak bliskości końca tego systemu rzeczy” (Strażnica 1974, Nr 14, s.18)

Strażnica 1979, Nr 16Strażnica 1979, Nr 16 Strażnica 1979, Nr 16 Strażnica 1979, Nr 16 Strażnica 1979, Nr 16str.23
„Doszli oni do następującego wniosku: »Klęska głodu, niezadowolenie społeczne i ewentualny chaos polityczny mogą należeć do niezbyt odległej przyszłości. (...) Do roku 2000 kłopoty związane z produkcją, przechowywaniem, transportem i dystrybucją żywności sprawią, że dzisiejsze problemy będą się wydawać dziecinną zabawką«. (...) Bóg ze swej strony położy kres niepokojom społecznym, zapewni pod dostatkiem żywności i usunie inne piętrzące się przed ludźmi trudności. Jehowa wkrótce »wyprawi ucztę wszystkim ludziom« i na stosujących się do Jego woli zleje obfite błogosławieństwa” (Strażnica 1979, Nr 16, s.23)

Strażnica 1981, Nr 17Strażnica 1981, Nr 17 Strażnica 1981, Nr 17str.27
„Nawet gdyby niegodziwy system panujący teraz na świecie przetrwał do końca XX wieku – co z uwagi na powszechnie występujące tendencje oraz spełnianie się proroctw biblijnych jest wysoce nieprawdopodobne – i tak żyłyby jeszcze osoby należące do pokolenia pamiętającego pierwszą wojnę światową. Fakt jednak, że ich liczba dość prędko się kurczy, stanowi kolejne potwierdzenie wniosku, iż szybko zbliża się ostateczne »zakończenie systemu rzeczy«.” (Strażnica 1981, Nr 17, s.27)

Strażnica 1984, Nr 17Strażnica 1984, Nr 17 Strażnica 1984, Nr 17str.14 Strażnica 1984, Nr 17str.15
„Ponadto Jezus zaznaczył, że mamy się cieszyć na widok zbierających się od owego czasu ciemnych chmur burzowych Armagedonu. Powiedział nam też, że „pokolenie” z roku 1914 — kiedy to ów znak zaczął występować — „żadną miarą nie przeminie, aż się wydarzą wszystkie te rzeczy” (Mat. 24:34). Niektórzy przedstawiciele tego „pokolenia” mogą dożyć nawet do końca bieżącego stulecia. Jednakże dużo przemawia za tym, że „koniec” jest o wiele bliżej! ” (Strażnica 1984, Nr 17, s.14-15)

Przebudźcie się! Rok LXVIII [1987] Nr 8Przebudźcie się! 1987, Nr 8 Przebudźcie się! Rok LXVIII [1987] Nr 8str.6
„Wyobrażam sobie świat w roku 2000 jako zachwycający raj! (...) Żyjemy w ostatnich dniach obecnego systemu rzeczy” (Przebudźcie się! 1987, Nr 8, s.6)

Strażnica 1989, Nr 4Strażnica 1989, Nr 4 Strażnica 1989, Nr 4str.12
„Wyobraźmy sobie, jak podnieceni musieli być Paweł i Barnabasz, gdy wyruszali na swój pierwszy teren zagraniczny! Apostoł Paweł odegrał dominującą rolę w chrześcijańskiej działalności misjonarskiej. Położył też podwaliny pod dzieło, które miało być zakończone teraz, w XX wieku.” (Strażnica 1989, Nr 4, s.12)

Świadkowie Jehowy wydali tzw. "Oprawny Tom" całego roku 1989 w j. angielskim, a w nim sfałszowali Strażnicę, usuwając XX w.:

Watchtower January 1, 1989
January 1, 1989
Watchtower January 1, 1989
January 1, 1989
Watchtower January 1, 1989
str.12
Watchtower January 1, 1989
str.12
Zobacz:

Przebudźcie się! Nr 8, 1993Przebudźcie się! Nr 8, 1993 Przebudźcie się! Nr 8, 1993 Przebudźcie się! Nr 8, 1993str.29
„Życie w niedalekiej przyszłości Wyobraź sobie, jak będzie wyglądać niedaleka przyszłość! Jakże cudowne perspektywy otwierają się przed ludzkością w nadchodzącym stuleciu, a może nawet wcześniej! (...) A zatem dopóki czas na to pozwala, okazuj mądrość i korzystaj z udostępnianych przez Jehowę środków umożliwiających ocalenie. Dzięki temu będziesz mógł się rozkoszować życiem w nadchodzącej przyszłości — zarówno w zbliżającym się wieku XXI, jak i XXII, XXIII oraz w każdym następnym. ” (Przebudźcie się! Nr 8, 1993 s. 29).
Zobacz:

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2024