„Czy Bóg ma na imię Jezus?”

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2023-09-08

Świadkowie Jehowy na swojej stronie internetowej, zadali takie oto pytanie:

Jezus

Już w samym pytaniu mamy pewnego rodzaju manipulację. Świadkowie Jehowy uczą, iż Bóg jest jeden, jest w jednej osobie. Natomiast chrześcijanie wyznają Boga w trzech Osobach, z tym że Jezus, Syn Boży, jest Bogiem i człowiekiem. Na ilustracji widzimy Jezusa wg Świadków Jehowy, a więc jako człowieka. Jaka jest nasza wiara?

Breviarium Fidei
Breviarium Fidei
Poznań 1988
Breviarium Fidei
Breviarium Fidei
Breviarium Fidei
str.624

Świadkowie Jehowy tak odpowiadają na zadane przez siebie pytanie:

Jezus

Jak ona wygląda?

Jezus

Przecież temu nikt nie zaprzecza. Rzeczywiście Jezus jest Synem Bożym. Zrodzony z Boga (Hbr 1, 5), jest Bogiem. Jezus ma boską i ludzką naturę. To tak, jakby człowieka nie można nazwać człowiekiem, bo jest synem człowieka. Świadkowie Jehowy na swój sposób przedstawiają Jezusa. Został On rzekomo stworzony przez „Jehowę” jako archanioł Michał, następnie Michał przyszedł na ziemię, dostał imię Jezus, na ziemi był tylko człowiekiem, a potem wrócił do nieba i znowu jest archaniołem Michałem. Nauka ta nie jest poparta żadnym biblijnym dowodem.

Znaczenie, że Jezus jest Synem Bożym jest zupełnie inne, jak chcieliby Świadkowie Jehowy. Syn Boży jest zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu. Zrodzony z człowieka jest człowiekiem, a zrodzony z Boga, jest Bogiem. A Świadkowie Jehowy i tak swoje:

Jezus

Jezus jako zrodzony Syn z istoty Ojca, mając tę samą naturę, co Bóg Ojciec i mając te same przymioty, wraz z Ojcem i Duchem Świętym jest Bogiem Wszechmocnym. Jezus nie musiał wszystkim naokoło powtarzać, że jest Bogiem Wszechmocnym, ponieważ to wynika z wiary i z objawienia.

Mt 16, 13-16 J 1, 34
„Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: «Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?» A oni odpowiedzieli: «Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków». Jezus zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?» Odpowiedział Szymon Piotr: «Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego».” „Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym

Wyznanie Bóstwa Jezusa jest ewidentne. Za czasów Jezusa, jak czytamy u św. Mateusza, jedni uważali Syna Człowieczego za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza, a obecnie Świadkowie Jehowy uważają Jezusa za archanioła Michała. Jezus wskazując na siebie, iż jest Synem Bożym:

J 10, 36. 38 J 11, 4
„to jakżeż wy o Tym, którego Ojciec poświęcił i posłał na świat, mówicie: "Bluźnisz", dlatego że powiedziałem: „Jestem Synem Bożym?” (...) abyście poznali i wiedzieli, że Ojciec jest we Mnie, a Ja w Ojcu” „Jezus usłyszawszy to rzekł: «Choroba ta nie zmierza ku śmierci, ale ku chwale Bożej, aby dzięki niej Syn Boży został otoczony chwałą»”

potwierdził więc, że jest Bogiem Wszechmocnym.

Zobacz też:

Powrót do strony głównej
Powrót początku artykułu
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2024