„Zniszczyć książkę wydaną przez Towarzystwo Strażnica”
ZORGANIZOWANI DO SPEŁNIANIA WOLI JEHOWY

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2020-06-20

Świadkowie Jehowy wydali taką oto książkę:

Zorganizowani do spełniania woli JehowyZorganizowani do spełniania woli Jehowy Zorganizowani do spełniania woli Jehowy Zorganizowani do spełniania woli Jehowywyd.2015
Zorganizowani do spełniania woli Jehowy
str.18

Zorganizowani do spełniania woli JehowyZorganizowani do spełniania woli Jehowy Zorganizowani do spełniania woli Jehowy Zorganizowani do spełniania woli Jehowywyd.2020

Zmieniono "przypowieść" na "przykład":

Zorganizowani do spełniania woli Jehowy
str.18

Pewnie po to, aby było to wyznanie wiary:

Zorganizowani do spełniania woli Jehowy
str.188

Ciekawą informację możemy przeczytać w ogłoszeniu, które otrzymali starsi zboru:

"Po otrzymaniu zrewidowanych książek wszystkie egzemplarze wcześniejszego wydania
należy zniszczyć

(pogr. i podkr. moje)

Gdzie możemy o tym przeczytać?

Zorganizowani do spełniania woli Jehowy Zorganizowani do spełniania woli Jehowystr.1
Zobacz:

To nie pierwsza i nie druga wersja tej książki, ale czwarta:

*** dx86-18 Publikacje Towarzystwa Strażnica ***
1983: Zorganizowani do pełnienia naszej służby (po polsku: 1985): jv 232
1989: Zorganizowani do pełnienia naszej służby (wyd. zrewid.) (po polsku: 1990): km 9/90 6
(...)
2005: Zorganizowani do spełniania woli Jehowy:
2015: Zorganizowani do spełniania woli Jehowy (wyd. zrewid.)

Paradoksem jest to, że ma tytuł Zorganizowani..., a te zmiany świadczą o dezorganizacji czy braku zorganizowania, skoro co kilka lat muszą zorganizowanie zmieniać.

Należy też przypomnieć, że to nie jedyna książka, którą należy zniszczyć, bo ukazało się nowe wydanie. Podobnie postąpiono z Chrześcijańskimi Pismami Greckimi w Przekładzie Nowego Świata.

List do Grona Starszych z 17 listopada 2012 roku oraz załącznik ze spisem literatury, której nie należy przetrzymywać w zborze. Szefostwo Świadków Jehowy zaleca zniszczenie starszych publikacji, by nie zalegały w zborze:

DO WSZYSTKICH GRON STARSZYCH
Dotyczy: niszczenia starszych publikacji zmagazynowanych w zborze
Lista będzie co pewien czas aktualizowana. Można zniszczyć publikacje, które są w złym stanie (w tym również z pożółkłymi lub postrzępionymi kartkami), a także stare zaproszenia na Pamiątkę i kongresy oraz plakietki kongresowe. Jak podano w formularzu, niektóre publikacje należy najpierw udostępnić głosicielom, wykładając je w widocznym miejscu. Jeśli trzeba się pozbyć książki Zorganizowani do pełnienia naszej służby, należy najpierw oderwać okładkę, a poszczególne kartki zniszczyć w niszczarce.
Zobacz więcej:

Warto jeszcze przypomnieć historię organizowania się Organizacji Świadków Jehowy. Chodzi o urząd nadzorców obwodów i okręgów:

Świadkowie Jehowy głosiciele Królestwa Bożego Świadkowie Jehowy głosiciele Królestwa Bożego Świadkowie Jehowy głosiciele Królestwa Bożegowyd.1995
Świadkowie Jehowy głosiciele Królestwa Bożego
str.223

Świadkowie Jehowy są jeszcze zorganizowani w 2005 roku jeśli chodzi o funkcje nadzorców obwodu i okręgów:

Zorganizowani do spełniania woli JehowyZorganizowani do spełniania woli Jehowy Zorganizowani do spełniania woli Jehowy Zorganizowani do spełniania woli Jehowywyd.2005
Zorganizowani do spełniania woli Jehowy
str.26

Czy można tutaj powiedzieć o 'dezorganizacji' a nie zorganizowaniu? Już nie funkcjonuje "nadzorca okręgu":

Zorganizowani do spełniania woli JehowyZorganizowani do spełniania woli Jehowy Zorganizowani do spełniania woli Jehowy Zorganizowani do spełniania woli Jehowywyd.2020
Zorganizowani do spełniania woli Jehowy
str.29

Powrót do strony głównej
Powrót początku artykułu
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2022