"Umacniaj się w przekonaniu, że znasz prawdę" - ARTYKUŁ DO STUDIUM 42 (cz.1)

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2021-10-29

nastepna część

Świadkowie Jehowy pytają w jednej ze swoich publikacji, w artykule przygotowanym do "studium": czy istnieje tylko jedna religia prawdziwa? i czy Świadkowie Jehowy znają prawdę?. Oto październikowa Strażnica (ARTYKUŁ DO STUDIUM 42 ) z 2021 roku:"

Strażnica Październik 2021PAŹDZIERNIK 2021 Strażnica Październik 2021 Strażnica Październik 2021 Strażnica Październik 2021
Strażnica Październik 2021 Strażnica Październik 2021 Strażnica Październik 2021
str.18

Umocnijmy Świadków Jehowy w przekonaniu, że znają prawdę dotyczącą religii chrześcijańskiej. Co takiego pisali wcześniej na ten temat? Dobrze jest odświeżyć im pamięć. Zbadajmy dowody:

Ochrona Ochronawyd.1936 Ochrona Ochrona
Ochrona
str.6

Długo nie trzeba było czekać, proroctwo Świadków Jehowy się nie spełniło (nie pierwszy raz zresztą) i dzisiaj już mamy - a jakże - jedyną prawdziwą religię:

Świadkowie Jehowy głosiciele Królestwa Bożego Świadkowie Jehowy głosiciele Królestwa Bożego Świadkowie Jehowy głosiciele Królestwa Bożegowyd.1995 Świadkowie Jehowy głosiciele Królestwa Bożego
Świadkowie Jehowy głosiciele Królestwa Bożego
str.704
Zobacz:

Strażnica Październik 2021PAŹDZIERNIK 2021 Strażnica Październik 2021str.18
Biblia Tysięclecia Pallottinum Biblia Tysiąclecia

1 Tes 1, 5

Biblia Tysiąclecia

Jest oczywiste, że św. Paweł znał prawdę, głosił niezmienną Ewangelię, w przeciwieństwie do Świadków Jehowy, którzy zmieniali nawet swoje podstawowe nauki:

Zobacz:

Poza tym, Świadkowie powołali się na werset z 2 Tm 3, 16 "całe Pismo jest natchnione przez Boga". Problem jest w tym, że w tym konkretnym czasie nie było jeszcze całego Nowego Testamentu, nie było Ewangelii wg św. Mateusza, Marka, Łukasza i Jana, Apokalipsy, a Ewangelia była głoszona ustnie, którą nazywamy Tradycją. Znajomość Pism nie ograniczała się tylko do używanego w diasporze kanonu Starego Testamentu, ale obejmowała także dopiero co powstające pisma Nowego Testamentu (por. 2 P 3, 15-16). Cały kanon Pisma Świętego, czyli oficjalny spis ksiąg, oficjalnie został ogłoszony w Kościele katolickim Dekretem Damazego I ok. 382 r. po Chr.


Strażnica Październik 2021PAŹDZIERNIK 2021 Strażnica Październik 2021str.18

Jezus był nie tylko obiecanym Mesjaszem, ale Bogiem, który dodatkowo przyjął ludzką naturę, aby zbawić lud swój:

Iz 35, 4-5 Mt 11, 2-5
"Powiedzcie małodusznym:
«Odwagi! Nie bójcie się!
Oto wasz Bóg, oto - pomsta;
przychodzi Boża odpłata;
On sam przychodzi, by zbawić was».
Wtedy przejrzą oczy niewidomych
i uszy głuchych się otworzą."
"Tymczasem Jan, skoro usłyszał w więzieniu o czynach Chrystusa, posłał swoich uczniów z zapytaniem: «Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?» Jezus im odpowiedział: «Idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie: niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię"
Ewangelia według św. Mateusza. Wyd. W drodze Ewangelia według św. Mateusza. Wyd. W drodzewyd.2019 Ewangelia według św. Mateusza. Wyd. W drodze Ewangelia według św. Mateusza. Wyd. W drodze

Mt 11, 1-6

Strażnica Październik 2021str.149
Strażnica Październik 2021
Strażnica Październik 2021

Świadkowie Jehowy chcą usprawiedliwić swoją niewiedzę, że sami nie wszystko wiedzą, zmieniają swoje nauki, a wykorzystują do tego słowa św. Pawła:

Strażnica Październik 2021PAŹDZIERNIK 2021 Strażnica Październik 2021str.19

1 Tes 5, 18-22

Biblia Tysiąclecia

W 1 Tes 5, 21 nie ma mowy o tym, że św. Paweł "przyznał, że wielu rzeczy nie rozumie". A o czym możemy przeczytać w Pierwszym Liście do Koryntian, na który Świadkowie się powołują. Zobaczmy:

Pierwszy List do KoryntianPierwszy List do Koryntian Pierwszy List do Koryntian Pierwszy List do Koryntianwyd.2009 Pierwszy List do Koryntian

1 Kor 13, 9-12

Pierwszy List do Koryntianstr.426
Pierwszy List do Koryntianstr.435
Pierwszy List do Koryntianstr.436
Zobacz też:

Strażnica Październik 2021PAŹDZIERNIK 2021 Strażnica Październik 2021str.19

No i mamy podsumowanie. Dzisiaj Świadkowie Jehowy nie wszystko rozumieją, a dla usprawiedliwienia swojej niekompetencji w rozumieniu Słowa Bożego, wplątali w to św. Pawła. Skoro św. Paweł nie rozumie, to i Świadkowie Jehowy mogą również. Ależ pokrętna nauka Świadków Jehowy. Św. Paweł nie mógł nawet w ogólnym zarysie znać "zamierzenie Jehowy", ponieważ Nowy Testament nic nie mówi o "Jehowie". To wymysł Świadków Jehowy na potrzeby głoszenia własnej innej Ewangelii (zob. Ga 1, 6-9)


Strażnica Październik 2021PAŹDZIERNIK 2021 Strażnica Październik 2021str.19
Ewangelia wg św. Łukasza. Wyd. W drodze Ewangelia wg św. Łukasza. Wyd. W drodzewyd.2020 Ewangelia wg św. Łukasza. Wyd. W drodze Ewangelia wg św. Łukasza. Wyd. W drodze

Łk 4, 8

Ewangelia wg św. Łukasza. Wyd. W drodzestr.85
Ewangelia wg św. Łukasza. Wyd. W drodzestr.88

Pismo Święte milczy na temat rzekomej miłości Jezusa do "Jehowy", a tym bardziej, by Jezus oddawał cześć "Jehowie" w niebie i na ziemi. O "Jehowie" nie ma ani słowa. W niebie wg Świadków Jehowy Jezus był rzekomo Archaniołem Michałem, a archanioł to stworzenie, więc Syna Bożego Świadkowie Jehowy ograbili z Jego boskości.


Świadkowie Jehowy nie byliby sobą, gdyby nie wspomnieli o bałwochwalstwie:

Strażnica Październik 2021PAŹDZIERNIK 2021 Strażnica Październik 2021str.19

Tutaj muszę się zgodzić, że ani Jezus, ani Jego uczniowie nie wielbili Boga za pomocą wizerunków. Katolicy również dzisiaj nie wielbią Boga za pomocą wizerunków. Nie wiem kogo Świadkowie Jehowy mieli w tym przypadku na myśli, ale jeśli katolików, to zarzut jest fałszywy. Bóg jest Ojcem i Synem i Duchem Świętym (trzy Osoby, a nie jedna), z tym że Syn Boży ma dwie natury, boską i ludzką.


Strażnica Październik 2021PAŹDZIERNIK 2021 Strażnica Październik 2021str.20

Kto się modli do "wizerunków „świętych”"? Jest to kłamliwy zarzut, bo katolicy nie modlą się do przedmiotów. Modlimy się do osób, a nie do obrazów. Modlimy się do Świętych Pańskich, prosząc ich o modlitwę za nas.


Strażnica Październik 2021PAŹDZIERNIK 2021 Strażnica Październik 2021str.20

Zakaz dotyczy tworzenia obrazu Boga, w postaci "czegokolwiek". Dotyczy do rzeczy, a więc tego co jest na niebie, a na niebie są gwiazdy, księżyc słońce, ptaki. Katolicy jeśli tworzą już obrazy lub figury, to są to figury osób, Maryi, Świętych Pańskich, którzy żyli na ziemi, a teraz są w niebie. W żadnym kościele nie stoi posąg gwiazdy, słońca, ptaka czy cielca albo ryby, płaza lub gada, któremu oddaje się boską cześć i oddaje pokłon. Poza tym, werset na który powołują się Świadkowie Jehowy, w pełni brzmi tak:

Katechizm Kościoła Katolickiego Katechizm Kościoła Katolickiegowyd.1994 Katechizm Kościoła Katolickiego Katechizm Kościoła Katolickiego
Katechizm Kościoła Katolickiegostr.479
Biblia w komiksie Biblia w komiksiewyd.2019 Biblia w komiksie Biblia w komiksie
Biblia w komiksiestr.166
Biblia w komiksie Biblia w komiksie Biblia w komiksiestr.167
Zobacz:

Strażnica Październik 2021PAŹDZIERNIK 2021 Strażnica Październik 2021str.20

Świadkowie Jehowy nie modlą się do Pana Jezusa, jak sami przyznają, natomiast św. Szczepan, tak:

Dzieje Apostolskie. Wyd. W drodze Dzieje Apostolskie. Wyd. W drodzewyd.2021 Dzieje Apostolskie. Wyd. W drodze Dzieje Apostolskie. Wyd. W drodze

Dz 7, 59-60

Dzieje Apostolskie. Wyd. W drodzestr.133
Dzieje Apostolskie. Wyd. W drodzestr.138

Natomiast Jezus nie powiedział, że mamy czcić "Jehowę":

Ewangelia według św. Mateusza. Wyd. W drodze Ewangelia według św. Mateusza. Wyd. W drodzewyd.2019 Ewangelia według św. Mateusza. Wyd. W drodze Ewangelia według św. Mateusza. Wyd. W drodze

Mt 4, 10

Ewangelia wg św. Mateusza. Wyd. W drodzestr.50
Ewangelia wg św. Mateusza. Wyd. W drodzestr.53

Pan Jezus wskazał na siebie, że to Jemu należy służyć:

Ewangelia według św. Jana. Katolicki Komentarz do Pisma Świętego, Wydawnictwo W DrodzeEwangelia według św. Jana Ewangelia według św. Jana. Katolicki Komentarz do Pisma Świętego, Wydawnictwo W Drodzewyd.2020 Ewangelia według św. Jana. Katolicki Komentarz do Pisma Świętego, Wydawnictwo W DrodzeKatolicki Komentarz do Pisma Świętego Ewangelia według św. Jana. Katolicki Komentarz do Pisma Świętego, Wydawnictwo W Drodze

J 12, 26

Ewangelia według św. Jana. Katolicki Komentarz do Pisma Świętego, Wydawnictwo W Drodze
str.236
Ewangelia według św. Jana. Katolicki Komentarz do Pisma Świętego, Wydawnictwo W Drodze
str.237
Ewangelia według św. Jana. Katolicki Komentarz do Pisma Świętego, Wydawnictwo W Drodze
str.238

Flp 1, 1-2

Biblia Tysiąclecia

2 P 1, 1-2

Biblia Tysiąclecia

Świadkowie jak zwykle mają swój nieśmiertelny temat, imię Boże:

Strażnica Październik 2021PAŹDZIERNIK 2021 Strażnica Październik 2021str.20

Świadkowie Jehowy poprzez swoją manipulację modlitwą Pana Jezusa, zaciemniają prawdziwy obraz Nowego Testamentu wstawiając w swój komentarz słowo "Jehowa". Pan Jezus modli się i przywołuje imię "Ojcze", a Świadkowie Jehowy wmawiają swoim czytelnikom, iż rzekomo z nieba przemówił... "Jehowa". Jeśli Jezus modli się "Ojcze", to odpowiada Ojciec, a nie "Jehowa":

J 12, 27-28

Biblia Tysiąclecia

Odezwał się Ojciec, bo Jego imię było przywoływane.


Strażnica Październik 2021PAŹDZIERNIK 2021 Strażnica Październik 2021str.20

Prawdziwi chrześcijanie wzywali imię Boże w każdym miejscu i w każdym czasie. Cytowany już św. Szczepan podczas nadchodzącej nieuchronnej śmierci wzywał imienia Jezusa:

Dz 7, 58-60

Biblia Tysiąclecia
Pierwszy List do Koryntian Pierwszy List do Koryntian Pierwszy List do KoryntianWyd.2021 Pierwszy List do Koryntian

1 Kor 1, 1-3

Pierwszy List do Koryntianstr.1
Pierwszy List do Koryntianstr.4
Pierwszy List do Koryntianstr.5

To na imię Jezusa zgina się wszelkie kolano (Flp 2, 10) i w żadnym innym nie ma zbawienia (Dz 4, 12):

Flp 2, 10 Dz 4, 12
"aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych" "I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni"
nastepna część

Powrót do strony głównej
Powrót początku artykułu
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2022