Czy powinniśmy modlić się do Jezusa?

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2015-01-09

Świadkowie Jehowy po raz kolejny podejmują temat modlitwy do Jezusa. Tym razem w tej publikacji

Strażnica 1 stycznia 20151 stycznia 2015

pytają:

Strażnica 1 stycznia 2015str.14

Artykuł Świadków Jehowy ma na celu przekonanie czytelnika, że modlitwa do Jezusa nie ma oparcia w Biblii. Najpierw anonimowy redaktor wspomina o jakiejś ankiecie przeprowadzonej wśród różnych wyznań, gdzie ponad 60 procent ankietowanych wierzy, iż Jezus wysłuchuje modlitw:

Strażnica 1 stycznia 2015str.14

Podejrzewam, że podkreślenie, iż jedna z osób wykreśliła imię Jezus jest pewnego rodzaju manipulacją. Czytelnik już na początku ma wiedzieć, że imię Jezus nie jest tu najważniejsze, lecz Bóg. Skoro ma być modlitwa, to nie do Jezusa, tylko do Boga.

Następnie anonimowy redaktor pyta:

Strażnica 1 stycznia 2015str.14

Co ja o tym sądzę? Jest rzeczą oczywistą, że chrześcijanie, wyznawcy Boga-Człowieka, Jezusa Chrystusa, kierują swe modlitwy do Niego. Cóż to za chrześcijanin, który wykreśla imię Jezus ze swej modlitwy? Taki nie jest chrześcijaninem. O modlitwie pierwszych chrześcijan nauczała kiedyś sama Strażnica komentując fragment Dziejów Apostolskich:

Strażnica 15 - go kwietnia 192215 - go kwietnia 1922
Strażnica 15 - go kwietnia 1922str.125

Przez blisko dwa tysiące lat chrześcijanie modlą się do Pana Jezusa, czego dał nam przykład pierwotny Kościół i kamienowany św. Szczepan, a dzisiaj Świadkowie Jehowy robią z tego problem i podchwytliwie pytają:

Strażnica 1 stycznia 2015str.14

Świadkowie Jehowy poprzez zadanie tego rodzaju pytania, chcą zrobić różnicę między Jezusem a Bogiem. Jezus wg ich nauczania, to stworzony archanioł Michał. Jeśli jest stworzeniem, to już nie można się do Jezusa modlić. Jezus dla chrześcijan jest Bogiem i Człowiekiem. To jest fundament wiary chrześcijańskiej. Natomiast Świadkowie Jehowy podkreślają, iż Jezus nauczył nas modlitwy tylko do Ojca:

Strażnica 1 stycznia 2015str.14

Prawdą jest, że Jezus będąc na ziemi nauczył nas modlitwy do Ojca. Temu nikt nie przeczy, ale nie jest prawdą, że nauczył nas modlić się do "Jehowy Boga". Podany przykład z Ewangelii wg św. Jana nic nie mówi o "Jehowie":

Biblia Tysiąclecia Pallottinum Pallottinum
Biblia Tysiąclecia PallottinumJ 20,17 Biblia Tysiąclecia Pallottinumprzypis BT do J 20,17

Gdyby Jezus był stworzeniem, powiedziałby z pewnością tak: "wstępuję do Ojca naszego i Boga naszego". Tak jednak nie powiedział. W J 20,17 nie ma ani słowa o "Jehowie Bogu."

Należy zwrócić też uwagę, że Jezus będąc na ziemi i modląc się jako człowiek, ani razu nie modlił się do "Jehowy Boga" i takiego przykładu nam nie dał. Mało tego, nauczył nas modlitwy "Ojcze nasz..." (Mt 6,9), a nie "Ojcze Jehowo". Oto formy jakie używał Jezus podczas modlitw:

Forma Wersety
„Ojcze”
Mt 11,25-26; Mt 26,39.42; Mk 14,36; Łk 10,21; Łk 22,42; Łk 23,34; Łk 23,46; J 11,41; J 12,27-28; J 17,1.5.21.24
„Ojcze Święty”
J 17,11
„Ojcze sprawiedliwy”
J 17,25
„Abba” (= aram. Ojcze, Tatusiu)
Mk 14,36
„Panie”
Mt 11,25; Łk 10,21
„Boże”
Mt 27,46; Mk 15,34
„Eli” lub „Eloi” (= aram. Boże)
Mt 27,46; Mk 15,34

Świadkowie Jehowy cytując werset:

Strażnica 1 stycznia 2015str.14

"zapomnieli", iż w Piśmie Świętym jest werset, w którym Jezus mówi o prośbie kierowanej wprost do Niego:

Biblia Tysiąclecia J 14,14

Prośba kierowana w modlitwie do Ojca czy Syna, jest prośbą kierowaną do Boga, wszak "Ja i Ojciec jedno jesteśmy" (J 10,30). W przypisie na stronie 14 czytamy:

Strażnica 1 stycznia 2015str.14

Jeżeli chodzi o Jezusa, to wyznajemy prawdziwe i wiekuiste Bóstwo, wielbimy odrębność Osób w Bogu, jedność w istocie i równość w majestacie.

Piotr Andryszczak

Świadkowie Jehowy podając przykłady modlitw Pana Jezusa, na końcu pytają:

Strażnica 1 stycznia 2015str.14

Oczywiście, że rozumieli Jego wskazówki, modląc się do Ojca Niebieskiego. Mało tego, wierzyli, że Jezus jest Bogiem i do Niego kierowali modlitwę w treści podobną do słów Zbawiciela na krzyżu:

Strażnica 1 stycznia 2015str.14
Biblia TysiącleciaŁk 23,46 Biblia TysiącleciaDz 7,59

Świadkowie Jehowy zadają pytanie:

Strażnica 1 stycznia 2015str.14

Ale to nie jest żaden argument. Przecież modlitwy kierowane do Boga przez Jezusa, nie przeczą, iż można kierować modlitwy również bezpośrednio do Jezusa (J 14,14; Dz 7,59-60, Ap 22, 22). Zobaczmy też ciekawą rzecz w tym wersecie, który przywołują Świadkowie Jehowy:

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu ed. św. Pawła Ed. św. Pawła zob.

Dz 4, 24n

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu ed. św. Pawłastr.2396

W innym miejscu Pisma Świętego jest ukazane Bóstwo Jezusa, w którym to miejscu sam Bóg Ojciec zwraca się do swego Syna:

Hbr 1, 10:

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu ed. św. Pawłastr.2623

Pan, który jest stwórcą nieba i ziemi. Jest to cytat z psalmu, który dot. Boga.

Zobacz:

A jeszcze w innym miejscu jest mowa, by wyznać ustami Bóstwo Chrystusa:

Rz 10,9-13

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu ed. św. Pawła Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu ed. św. Pawłastr.2475

Czy Świadkowie Jehowy uwierzą w Jego Bóstwo i zaczną wzywać Imienia Chrystusa, by dostąpić zbawienia?


Przypomnijmy jeszcze modlitwę, o której czytamy w książce:

Wspaniały finał Objawienia bliskizob. wyd.1993
Wspaniały finał Objawienia bliskistr.319

Świadkowie Jehowy potrafią w swoim nauczaniu "prawd biblijnych" mieć dwie sprzeczne ze sobą nauki. Raz twierdzą, że św. Szczepan i św. Jan modlili się do Pana Jezusa (prośba w modlitwie), a innym razem twierdzą, że nie były to modlitwy (zwracanie się w przemówieniu). Zobaczmy:

Strażnica 1981 Nr 101981 Nr 10 Strażnica 15 grudnia 199415 grudnia 1994
Strażnica 1981 Nr 10str.4 Strażnica 15 grudnia 1994str.24
Strażnica 15 lipca 1990Strażnica 15 lipca 1990 Strażnica 15 grudnia 199415 września 2013
Strażnica 15 lipca 1990str.13 Strażnica 15 grudnia 1994str.14

Kiedy Świadkowie Jehowy głoszą czystą i nie skażoną prawdę biblijną? Przecież sami przyznają, iż obecnie nie rozumieją w pełni niektórych wypowiedzi biblijnych. W każdej chwili obecna nauka może stać się fałszywa do tej, która będzie w przyszłości. Świadkowie Jehowy twierdzą, że żyją "w prawdzie" i ją głoszą. Czy prawda może się zmieniać? Wygląda na to, że nauka Świadków Jehowy jest nauką czysto ludzką.

Marana Tha Przyjdź nasz Panie zob. Kraków 1973
Marana Tha Przyjdź nasz Paniestr.210
Marana Tha Przyjdź nasz Paniestr.211

Strażnica 1 stycznia 2015str.14
Biblia TysiącleciaRz 1,8 Biblia Tysiąclecia1 Tm 1,12

Strażnica 1 stycznia 2015str.14
Biblia TysiącleciaMt 18,19-20 Biblia TysiącleciaJ 14,13-14
Strażnica 1 stycznia 2015str.14

Jeśli w Ap 22,20 była to tylko rozmowa, to zróbmy takie zestawienie. Przypomnijmy słowa z książki "Wspaniały finał...", gdzie Świadkowie Jehowy napisali:

Wspaniały finał Objawienia bliskistr.319

Zamieńmy wyrazy:

Tak więc razem z Janem żarliwie rozmawiamy: "Amen! Przyjdź, Panie Jezusie"

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu ed. św. Pawła Ed. św. Pawła zob.

Dz 7,59-60

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu ed. św. Pawła
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu ed. św. Pawłastr.2404

Ap 22,18-21

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu ed. św. Pawła
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu ed. św. Pawłastr.2722
Apokalipsa św. Jana, Edycja św. Pawła Zespół redakcyjny zob. Edycja Świętego Pawła, 2012 zob.
Apokalipsa, Edycja św. Pawłastr.400
Apokalipsa, Edycja św. Pawłastr.402


Świadkowie Jehowy mieszają wersety ze sobą. Wrzucają do jednego worka dialogi z Jezusem i modlitwy kierowane do Niego. Chrześcijanie modlili się zarówno do Ojca, jak i do Syna. W tym przypadku św. Jan w Jednym ze swoich Listów odnotował modlitwę do Syna Bożego:

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu ed. św. Pawła Ed. św. Pawła zob.

1 J 5,13-15

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu ed. św. Pawłastr.2682

Św. Jan kończąc swój List, jasno i wyraźnie pisze kim jest Jezus Chrystus:

1 J 5,19-20

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu ed. św. Pawłastr.2682

Artykuł w Strażnicy 1 stycznia 2015 ma jeden cel. Poprzez manipulację wersetami biblijnymi, przemilczanie innych, błędne interpretowanie fragmentów biblijnych doprowadzić czytelnika, by nie modlił się do Chrystusa.

Dogmatyka Katolicka Dogmatyka Katolicka str.61
Biblia TysiącleciaJ 14,6

Zobacz też:

Piotr Andryszczak

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2023