JEZUS
DROGA, PRAWDA I ŻYCIE - Wstęp

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2019-03-22

Jezus, Droga Prawda i Życie Jezus, Droga Prawda i Życiewyd.2017 Jezus, Droga Prawda i Życie Jezus, Droga Prawda i Życie
Jezus Droga Prawda Życie Jezus Droga Prawda Życie
str.6

Jezus Droga Prawda Życie
str.7

A św. Tomasz po zmartwychwstaniu Chrystusa rzekł do Niego:

J 20, 28

Biblia Tysiąclecia wyd.V
BT wyd.V
Biblia Tysiąclecia wyd.V
str.1421

A jak to tłumaczą Świadkowie Jehowy?

Jezus Droga Prawda Życie
wyd.2017
Jezus Droga Prawda Życie
str.307

Nowy Testament milczy, iż Jezus jest rzekomo przedstawicielem "Boga Jehowy". Co oznacza, że Jezus żyje "jako istota boska"?

Pwt 32, 39 J 1, 1
"Patrzcie teraz, że Ja jestem, Ja jeden, i nie ma ze Mną żadnego boga" "Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo"
Zobacz więcej:

Co mówi kontekst J 14, 6?

Biblia Tysiąclecia wyd.V
BT wyd.V
Biblia Tysiąclecia wyd.V
str.1413

Dalej czytamy:

Jezus Droga Prawda Życie
wyd.2017
Jezus Droga Prawda Życie
str.7

W którym miejscu Pisma Świętego Świadkowie Jehowy wyczytali, iż możemy zwracać się do "Jehowy" Boga? O "Jehowie" w Nowym Testamencie nie ma przecież ani słowa. Albo jest mowa o Bogu, albo o Bogu Ojcu. Owszem, możemy zwracać się do Boga Ojca w imieniu Jezusa. A co Pan Jezus na to?

J 14, 14

Biblia Tysiąclecia wyd.V
BT wyd.V
Biblia Tysiąclecia wyd.V
str.1413
Zobacz:

Jezus Droga Prawda Życie
wyd.2017
Jezus Droga Prawda Życie
str.7

Ani Jezus, ani żaden z Apostołów nic nie wspominał, by "cieszyć się dobrymi stosunkami z Jehową".


Jezus Droga Prawda Życie
wyd.2017
Jezus Droga Prawda Życie
str.7

O kluczowej roli proroctw 2 Kor 1, 20 oraz J 1, 14 w zamierzeniu "Jehowy" nie ma ani słowa. Natomiast Stary Testament w proroctwach zapowiadał przyjście samego Boga w Osobie Jezusa Chrystusa, Syna Bożego:

Iz 35, 4-6 Mt 11, 3-6
"Powiedzcie małodusznym: «Odwagi! Nie bójcie się! Oto wasz Bóg, oto - pomsta; przychodzi Boża odpłata; On sam przychodzi, by zbawić was». Wtedy przejrzą oczy niewidomych i uszy głuchych się otworzą. Wtedy chromy wyskoczy jak jeleń i język niemych wesoło krzyknie." Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?» Jezus im odpowiedział: «Idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie: niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię. A błogosławiony jest ten, kto we Mnie nie zwątpi»."
J 1, 1 J 1, 14
"Bogiem było Słowo" "A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas."
Ps 130, 7-8 Mt 1, 21
"Niech Izrael wygląda Pana. U Pana bowiem jest łaskawość i obfite u Niego odkupienie. On odkupi Izraela ze wszystkich jego grzechów" "Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów"

Jezus Droga Prawda Życie
wyd.2017
Jezus Droga Prawda Życie
str.7
J 5, 26 Dz 3, 15
"Podobnie jak Ojciec ma życie w sobie, tak również dał Synowi: mieć życie w sobie samym." "Zabiliście Dawcę życia, ale Bóg wskrzesił Go z martwych, czego my jesteśmy świadkami."
Ps 24, 10 Ap 19, 16
"«Któż jest tym Królem chwały?» «To Jahwe Zastępów: On sam Królem chwały»" "A na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię: KRÓL KRÓLÓW I PAN PANÓW."

Jezus Droga Prawda Życie
wyd.2017
Jezus Droga Prawda Życie
str.7

Od Świadków Jehowy na pewno nie dowiemy się prawdy o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. Świadkowie Jehowy głoszą innego Jezusa i inną Ewangelię:

Ga 1, 6-9 2 Kor 11, 4
"Nadziwić się nie mogę, że od Tego, który was łaską Chrystusa powołał, tak szybko chcecie przejść do innej Ewangelii. Innej jednak Ewangelii nie ma: są tylko jacyś ludzie, którzy sieją wśród was zamęt i którzy chcieliby przekręcić Ewangelię Chrystusową. Ale gdybyśmy nawet my lub anioł z nieba głosił wam Ewangelię różną od tej, którą wam głosiliśmy - niech będzie przeklęty! Już to przedtem powiedzieliśmy, a teraz jeszcze mówię: Gdyby wam kto głosił Ewangelię różną od tej, którą [od nas] otrzymaliście - niech będzie przeklęty!" "Jeśli bowiem przychodzi ktoś i głosi wam innego Jezusa, jakiego wam nie głosiliśmy, lub bierzecie innego Ducha, którego nie otrzymaliście, albo inną ewangelię, nie tę, którą przyjęliście - znosicie to spokojnie."

1 P 4, 14-16

Biblia Tysiąclecia wyd.V
BT wyd.V
Biblia Tysiąclecia wyd.V
str.1586
Zobacz:

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2021