Manipulacje w Biblii Świadków Jehowy ze względów doktrynalnych??? 2 Kor 13, 5 (cz.1)

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2021-12-10

nastepna część

Jezus Chrystus jest w jedności z nami czy w nas?

Oto dwie publikacje, gdzie anonimowi redaktorzy Strażnicy powołują się na fragment z 2 Listu do Koryntian 13, 5:

Strażnica Styczeń 2018STYCZEŃ 2018 Strażnica Styczeń 2018str.2 Strażnica 15 marca 201415 MARCA 2014 Strażnica 15 marca 2014str.2
Strażnica Styczeń 2018str.13 Strażnica 15 marca 2014str.13

Ze względu na to, że temat wiary jest podkreślony w artykułach Strażnicy, należy się temu przyjrzeć bliżej. Otóż, kiedy odczytamy proponowany przez anonimowych redaktorów Strażnicy werset, to okazuje się, że w 2 Kor 13, 5 nie ma ani słowa o więzi z "Jehową" oraz o naukach objawionych w Biblii. Odczytajmy ten werset, jak chce tego Strażnica, ale w całości:

Nowy Testament Grecko-Polski Nestle-Aland Nowy Testament Grecko-Polski Nestle-Alandwyd.2017 Nowy Testament Grecko-Polski Nestle-Aland Nowy Testament Grecko-Polski Nestle-Aland

2 Kor 13, 5

Nowy Testament Grecko-Polski Nestle-Aland
str.577

Jest natomiast mowa o tym, by badać samych siebie, aby trwać w wierze. Św. Paweł pyta w 2 Kor 13, 5: czy Jezus Chrystus jest w was? Jeśli weźmiemy do ręki Biblię Świadków Jehowy (Przekład Nowego Świata), to okazuje się, że Jezus Chrystus nie ma być w nas, lecz w jedności z nami. Dlatego też Świadkowie Jehowy na swoich zebraniach odczytują wersety ze swojej Biblii. Ale nawet w niej nie ma ani słowa o więzi z "Jehową":

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018wyd.2018 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018

2 Kor 13, 5

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018
str.1613

Nie "w jedności z wami", lecz "w was". Tekst grecki (en hymin) nie pozostawia żadnych wątpliwości:

2 Kor 13, 5

Nowy Testament Grecko-Polski Nestle-Aland
str.577

Interlinia Vocatio:

Grecko-polski Nowy Testament (za zgodą wydawcy) Vocatio Grecko-polski Nowy Testament Kod gram. Tablica kodów Grecko-polski Nowy Testamentwyd.2017 Grecko-polski Nowy Testament

2 Kor 13, 5

Grecko-polski Nowy Testament
str.998

Inne polskie przekłady Pisma Świętego:

Biblia Brzeska (1563)
2Kor 13:5 bb "(5) Pokuszajcie samych siebie, jeśli w wierze nie jesteście, doświadczcie samych siebie, że Jezus Krystus w was jest, chyba żebyście byli odrzuceni."

Biblia Ewangeliczna EIB (2016)
2Kor 13:5 eib "(5) Poddawajcie samych siebie próbie: Czy trwacie w wierze? Doświadczajcie siebie: Czy dostrzegacie u siebie to, że Jezus Chrystus jest w was?"

Biblia Gdańska (1632)
2Kor 13:5 bg "(5) Doświadczajcie samych siebie, jeźli jesteście w wierze, samych siebie doznawajcie. Czyli samych siebie znacie, że Jezus Chrystus w was jest?"

Biblia Jakuba Wujka (1599)
2Kor 13:5 wuj "(5) Doświadczajcie samych siebie, jeśli jesteście w wierze: samych siebie doznawajcie: Abo nie znacie samych siebie że w was jest Chrystus Jezus?"

Biblia Paulistów (2008)
2Kor 13:5 pau "(5) Wypróbujcie samych siebie, czy trwacie w wierze. Rozeznajcie samych siebie. Czy nie wiecie o sobie, że Chrystus jest w was?"

Biblia Warszawska (1975)
2Kor 13:5 bw "(5) Poddawajcie samych siebie próbie, czy trwacie w wierze, doświadczajcie siebie; czy nie wiecie o sobie, że Jezus Chrystus jest w was?"

Biblia Warszawsko-Praska (1997)
2Kor 13:5 br "(5) Siebie samych badajcie, czy trwacie w wierze, siebie samych doświadczajcie. Czyż nie wiecie o samych sobie, że Jezus Chrystus jest w was?"

Nowa Biblia Gdańska (2011)
2Kor 13:5 nbg-pl "(5) Doświadczajcie samych siebie, skoro jesteście w wierze; sami siebie próbujcie. Czy sami nie rozpoznajecie, że Jezus Chrystus jest w was?"

NT w przekł. Kowalskiego (1956)
2Kor 13:5 kow "(5) Badajcie samych siebie, czy trwacie w wierze! Wypróbujcie siebie! Czyż nie znacie siebie i nie wiecie, że Jezus Chrystus jest w was?"

Przekład Dosłowny (2002)
2Kor 13:5 bpd "(5) Badajcie samych siebie, czy jesteście w wierze, doświadczajcie siebie: czy nie rozpoznajecie samych siebie, że Jezus Chrystus jest w was?"

Przekład Ekumeniczny (2009)
2Kor 13:5 eku "(5) Sami siebie poddawajcie próbie, czy trwacie w wierze. Samych siebie doświadczajcie. Czy nie wiecie o sobie, że Jezus Chrystus jest w was?"

Słowo Życia (1989)
2Kor 13:5 psz "(5) Sprawdzajcie więc samych siebie, czy wasza wiara jest autentyczna. Czy nie stwierdzacie, że sam Jezus Chrystus w was jest?"

Uwspółcześniona Biblia Gdańska (2017)
2Kor 13:5 ubg "(5) Badajcie samych siebie, czy jesteście w wierze, samych siebie doświadczajcie. Czy nie wiecie o samych sobie, że Jezus Chrystus jest w was?"

Współczesny Przekład (1991)
2Kor 13:5 wsp "(5) Poddajcie się próbie, czy macie wiarę i sami to wnikliwie oceńcie. Wiecie na pewno, że Jezus Chrystus jest w was, chyba, że zawiedliście w tej próbie."

Nowy Testament New Testament Nowy Testament New Testament Nowy Testament New Testament
wyd.1982
Nowy Testament New Testament

2 Kor 13, 5

Nowy Testament New Testament
str.425

A jak brzmi ten tekst po angielsku w Przekładzie Nowego Świata? Ano tak:

New World Translation of the Holy Scriptures wyd. ang. 2013 New World Translation of the Holy Scriptures wyd. ang. 2013 New World Translation of the Holy Scriptures wyd. ang. 2013wyd.2013 New World Translation of the Holy Scriptures wyd. ang. 2013

2 Kor 13, 5

Nowy Testament New Testament
str.1556

Porównajmy dwa angielskie przekłady:

Nowy Testament New Testament Nowy Testament New Testament New World Translation of the Holy Scriptures wyd. ang. 2013 New World Translation of the Holy Scriptures wyd. ang. 2013

2 Kor 13, 5

Nowy Testament New Testament
str.425
Nowy Testament New Testament
str.1556

Wydany przez Świadków Jehowy:

Strażnica 1 lutego 1998
1 lutego 1998
Strażnica 1 lutego 1998 Strażnica 1 lutego 1998 Strażnica 1 lutego 1998
str.32
The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures
wyd.1985
The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures

w lewej szpalcie czytamy:

2 Kor 13, 5

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures
str.822
Lewa szpalta Prawa szpalta
"Jesus Christ in YOU" "Jesus Christ is in union"

Świadkowie Jehowy jeśli chcą, to lewa szpalta i prawa szpalta z tym samym greckim wyrażeniem jest poprawnie przetłumaczona:

1 Kor 3, 16

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures
str.738
Lewa szpalta Prawa szpalta
"God in YOU is dwelling" "God dwells in YOU"

Ciekawie też brzmi spirytystyczny przekład Johanessa Grebera, który był dla Świadków Jehowy autorytetem wartym cytowania:

Johannes Greber Nowy Testament Johannes Greber Nowy Testamentwyd.1937 Johannes Greber Nowy Testament Johannes Greber Nowy Testament

2 Kor 13, 5

Johannes Greber Nowy Testament
str.331
Zobacz:

Wygląda na to, że tłumaczenie wersetu przez Świadków Jehowy w 2 Kor 13, 5 ma wydźwięk ideologiczny. Świadkowie Jehowy nie wyobrażają sobie, by w nich obecny był Jezus Chrystus. U Grebera Jezus też jest obok, a nie w nim.


Kiedy jakiś werset nie zagraża wcześniej postawionym tezom, Świadkowie Jehowy nie ingerują w tekst i tłumaczenie jest poprawne. Teraz dwa przykłady z tym samym greckim wyrażeniem, gdzie Świadkowie Jehowy nie zmienili ogólnie przyjętego tłumaczenia.

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018wyd.2018 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018
1 Kor 3, 16 Przekład Nowego Świata
str.1583
1 Kor 6, 19 Przekład Nowego Świata
str.1586
Nowy Testament Grecko-Polski Nestle-Aland Nowy Testament Grecko-Polski Nestle-Alandwyd.2017 Nowy Testament Grecko-Polski Nestle-Aland Nowy Testament Grecko-Polski Nestle-Aland

1 Kor 3, 16

Nowy Testament Grecko-Polski Nestle-Aland
str.523

1 Kor 3, 16

Nowy Testament Grecko-Polski Nestle-Aland
str.523
Grecko-polski Nowy Testament (za zgodą wydawcy) Vocatio Grecko-polski Nowy Testament Kod gram. Tablica kodów Grecko-polski Nowy Testamentwyd.2017 Grecko-polski Nowy Testament

1 Kor 3, 16

Grecko-polski Nowy Testamentstr.887

1 Kor 6, 19

Grecko-polski Nowy Testamentstr.897

Porównajmy te same wyrażenia greckie:

2 Kor 13, 5

Nowy Testament Grecko-Polski Nestle-Aland
str.577

1 Kor 3, 16

Nowy Testament Grecko-Polski Nestle-Aland
str.523

Przekład Nowego Świata:

2 Kor 13, 5 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018
str.1613
1 Kor 6, 19 Przekład Nowego Świata
str.1586

Zobacz:
nastepna część

Powrót do strony głównej
Powrót początku artykułu
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2024